2011. okt. 11.

Szellemidézés következménye"Utálatnak tárgyát ne vidd házadba, különben hozzá hasonlóan átok alá kerülsz magad is. Nagy megvetéssel és utálattal bánj vele, mert átkozott." Mtörv7.26

Sok évvel a megtérésem előtt történt.

Egy rokonom szólt nekem, hogy a munkatársa otthon rendszeresen szellemet idéz a családjával.. Rokonom szerint mivel én piarista öreg diák vagyok, nekem bizonnyal tudnom kell, hogy mi ez valójában. Hát nem tudtam.
Nem mondtam meg neki, hogy a kegyes rendiektól e tekintetben semmilyen talpalót nem kaptam még úgy sem, hogy több évben elnyertem hittan Tanáromtól az év hittanosa megtisztelő címet. Mint az ügyben teljesen járatlan kis kíváncsi elmentem a Rokonommal egy ilyen alkalomra a munkatársához.
Ott azt láttam, hogy a quija táblát használták eredményesen. Meglepő volt, hogy a megidézett pontos válaszokat adott olyan kérdésekre, melyet csak az ottani családtagok szűk köre ismerhetett.
Ostoba és tudatlan fejjel felbuzdulva azon, hogy a látott dolog működik, hazamenvén a Rokonommal mi is gyorsan elkészítettünk egy ilyen táblát és hozzáfogtunk szellemet idézni, ami működött nekünk is......
Éjjel azonban olyan rémálmom volt, amelyről tudtam, hogy nem álom, csupán az álmot használta fel a természetfeletti arra, hogy fizikailag zaklasson. Álmomban láttam a sötét fekete eget, amelyből hirtelen egy fekete foci labda méretű tüzes golyó gurult le sebesen és egyenesen a szívembe vágott. Amint lecsapott az égről még átfutott rajtam a gondolat, hogy ez hasonlít ahhoz, amit Jézus mondott, hogy látta a sátánt, mint tüzes villámot lebukni az égből.

„Láttam a sátánt, mint a villám úgy bukott le az égből „                                                                                   Lk10.18

Amint a tüzes fekete golyó belém csapódott, egy iszonyúan torz, ronda, gnóm törpe lett belőle, aki ráült a mellemre, belenézett gyűlöletes pofával az arcomba és fojtogatta a torkomat. Smiogold a „Gyűrűk Ura” című film démonja hozzá képest szépség.
Azt hittem azonnal meghalok. A testem ívben megfeszült a fuldoklás kínjától és a hörgésemre felébredtem én is és a Húgom is, aki velem egy szobában aludt. Jézus nevét hívtam ösztönösen segítségül, mire a gnóm eltűnt és én ott maradtam a halálfélelmemmel.
Ekkor vettem észre, hogy az asztalon ott hagytam a szellemidézés után a quia táblát a lefelé fordított pohárral, ami azt jelentette, hogy a megidézett szellem továbbra is ott maradt az okkult csatorna nem lett lezárva a mágikus eszköz logikája szerint. Arról nem is beszélve, hogy még ha le is zártuk volna aznap a szellemidézést a súlyos bűnöm miatt démoni kötelék és hatás alá kerültem ami azt jelentette, hogy ki voltam szolgáltatva az ellenségnek, mint a pórázra vett kutya.

Ui.: Rokonom munkatársánál ezután megindultak a megmagyarázhatatlan események: pl. mire hazaértek munkából az ágynemű bele volt gyömöszölve a WC-be kagylóba....
Istennek legyen hála azért, hogy Jézus a Szabadító!
Istennek legye hála azért, hogy ő megajándékozza ma is az Egyházat a prófétaság lelkével, hogy ne legyen szükségünk hamis istenekre, okkult jövendő mondókra és ne hallgassunk hitető szellemek szavára, melyek csak a halálba visznek minket.

Mindenki azzal bűnhődik, ami által vétkezik. Bölcs 1.17
A bűnöst vétkei megragadják és bűneinek kötelei megragadják. Péld5.22

Meg kell halnia fegyelem híján, csapdába került, mert nagyon is balga. Péld5.23


Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek miképpen kezdetben most és mindörökké! Amen
Megjegyzés küldése