2012. nov. 1.

MINDENSZENTEK - JÉZUS SZÍVE TISZTELETE

Beteglátogatóba mentem a nyáron. Vittem magammal a betegek kenetét is, hogy e szentséggel is megerősítsem, megáldjam a súlyos Beteget.


A látogatás végén azonban én kértem meg Őt, hogy Te aki áldott vagy, Te aki Isten kiválasztottja vagy, Te áldj meg engem. Azóta Ő már a mennyekben van.
   Tizenéves volt, amikor izomsorvadást állapítottak meg Nála, majd néhány év múlva kerekes székbe került. Élete Párja hűséges szeretettel gondozta majd három évtizedig.
  Nyáron a születésnapján fényképek készültek Róla a családi albumba. Akkor még nem tudták, hogy ezután már a mennyei születésnapja következik. Amikor az egyébként sértetlen képeket előhívták, akkor vették észre, hogy az Ünnepelt baloldalán egy fehér folt van a szíve mellett. Kinagyítva a digitális képet jól kivehető volt egy szakállas Jézus arc. Majd a család megmutatott nekem egy Mátraverebély Szentkútról származó asztali szentképet. Kör alakú, talpas, forgatható szentképtartó volt, és az egyik oldalán a Szűzanya a másik oldalon pedig Jézus Szent Szíve kép volt látható a szakállas arccal.

Rögtön eszembe jutottak Jézus Szent Szívének ígéretei melyek közül kettő már akkor beteljesedni látszott:

megáldom a házakat ahol Szent szívemet tisztelik,
megvigasztalom őket minden szenvedésükben.”

A Megboldogult sokat szenvedő tisztelte Jézus Szívét és otthonában valóban ki is tette a Szent Szívet mutató képet, amint az Úr ezt kérte az Őt tisztelőktől. Ez volt hát a jutalma: az utolsó vacsorán a szeretett tanítvány, János volt az, aki Jézus keblére hajthatta a fejét. Most az utolsó földi születésnapján Jézus volt az, aki eljött és a Szenvedő szívéhez hajolt, hogy megerősítse és megvigasztalja, szeretetével és jelenlétével elhalmozza.
   Transitusa, mely nemsokára bekövetkezett a kórházban, Istent dicsőíti Jézus Szíve ígéreteinek további beteljesedésével:

haláluk órájában biztos menedékük leszek.”

Erről írnom nem volna illendő, de a Családtagokkal együtt álmélkodtunk a körülményeken és a szívünk megtelt túlcsorduló kegyelemmel, hálával a megilletődöttségtől, megajándékozottságtól. Bár sírtak, mégis szent öröm élt bennük. Jézus minden elképzelést felülmúlóan jutalmazta az Ő Szent Szívének tiszteletét.
    Őszre elkészült a sír márványborítása is, melyről szintén fénykép készült. Ez a fotó is meglepetést hozott. A képen egy olyan fehér virágcsokor látható, mely a valóságban nem volt ott a síron a fényképezés pillanatában.
   Ezután nemsokára a Megboldogult idős Édesanyja egy üres sms-t kapott az Elhunyt kikapcsolt telefonjáról. A telefonszám stimmelt, Tőle jött. A virággal és az sms-l üzent. Ne aggódjanak Érte, jó helyen van:  Istennél a Mindenszentek között.

DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK A FIÚNAK ÉS A SZENTLÉLEKNEK MIKÉPPEN KEZDETBEN MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ! AMEN 

Jézus ígéretei Szent Szíve tisztelőinek:

1. Megvigasztalom őket szenvedéseikben.
2. Megadom nekik mindazokat a kegyelmeket , amelyekre állapotuk szerint szükségük van; minden szükségükben segítségükre sietek.
3. Egyesítem a megosztott családokat, családjukban békességet szerzek.
4. Biztos menedékük leszek életükben, de főképpen haláluk óráján.
5. Minden dolgukat, vállalkozásukat megáldom.
6. A bűnösök szívemben az irgalom forrására, tengerére találnak.
7. A lanyha lelkek buzgókká válnak.
8. A buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre emelkednek.
9. Azoknak, akik a lelkek megmentésén dolgoznak, olyan erőt adok , hogy még a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.
10. Megáldom a házakat, ahol szívem képét felfüggesztik és tisztelik.
11. Szívem mindenható szeretete megadja a végső töredelem kegyelmét mindazoknak , akik kilenc egymás után következő hónap első péntekén megáldoznak.
Nem halnak kegyelmem nélkül, sem a nekik szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban.
12. Nem engedem elveszni azokat, akik ezen ájtatosságot terjesztik, és buzgóságuk mértéke szerint megszentelem őket.