2016. dec. 27.

JÉZUS VENDÉGJOGA

Nagy esemény volt, hogy ember járt a holdon, 
de ennél nagyobb csoda az, 
hogy Isten járt a földön.
2016. szept. 12.

KISBOLDOGASSZONY AJÁNDÉKA

Szeptember 08. Szűz Mária születés napja.Az ünnepet megelőző nap délutánján egy szentéletű ker. házaspárral 
imádkoztam együtt és ima végén már ennek a napnak örömére futott 
előzetesen a szívem. 

Befejezésül azt kértem a Kisboldogasszonytól, hogy a

másnapi ünnepre kérek szépen  valami apró ajándékot a 

házaspárnak és nekem is. 

Az ünnep estéjén jelezték is, hogy bizony megkapták és 
megköszönték.


Én is megkaptam. 

Jöttem hazafelé az autóval és az irgalmasság tizedeket 

imádkoztam amikor amint egy igazi meglepi ajándékhoz 

illik, meglepetésszerűen tört rám a Lélek öröme és

 kezdtem el énekelni egy addig nem ismert, nem hallott dallamon a 

Szűz Anyának. 

Aztán mint a kisgyermek, aki izgul amikor köszöntőt

 mond 
nagy nyilvánosság előtt valakinek  és elrontja a

 szöveget, így bakiztam én is a köszöntőmmel a mennyei

 seregek, szentek nyilvánossága előtt, de úgy gondolom,

 hogy Mária így is örült neki.

 És igazán hálás hálásan köszönöm az örömet amit az 


ajándékkal együtt kaptam. 

És köszönöm azok örömét is akik a történet 

elolvasásakor, hallgatásakor  kapják majd meg ugyanezt az örömet.

Köszönöm Édesanyám!

https://gloria.tv/audio/oYA3My91yaL5MTbfg5DBcEnF62016. szept. 9.

ARANYRÖGÖK A BÁNYÁBÓL


Öt évvel ezelőtti történeteket írok le, abból az időből, amikor a hólyagdaganatommal voltam beteg. Minden ember lelki életének vannak szárazabb és gazdagabb időszakai. Nekem az a tapasztalatom, hogy a mennyei folyó a betegség, a szükség idején a dagály állapotában van és hordoz(na) minket, csak hanyatt rá kellene feküdni a hullámra hittel, bizalommal és akkor még a lubickolás öröme is megadatik hozzá, mert minden kegyelem.
Azt is megéltem ebben az állapotban, hogy minden súlyos betegségem valójában egy kincsesbánya volt, melyből arany morzsákat, arany rögöket, örök életre szóló kincseket lehetett felhozni, melyekről Jézus azt mondja, hogy ezeket gyűjtögessük csak szorgalmasan. 
Sokaknál azt látom, hogy nem tudják, hogyan kell bányászni a szenvedésben, hogy félnek leszállni a bánya sötét ismeretlen mélyébe, nem fogadják el a betegségüket…stb. ezért nem is tudnak kincseket onnan felhozni és a keresztjük meddőbánya marad, elmulasztott lehetőség. Pedig a kereszttől nem szabad félni, jól kibélelte már azt Jézus puha szeretettel és kegyelmi kincsekkel. Ebből a megtapasztalt puha szeretetből mondok el három rövid történetet.

    1. A KEGYELEM ÓRÁJA PONTOSAN JÁR
Már a kórházban voltam és közeledett a műtétem napja, amikor szobatársat kaptam. Az ismerkedés során kiderült, hogy rk. pap vagyok és miután csak ketten voltunk a kórteremben, nyugodtan tudtunk beszélgetni.
Társam elmondta, hogy gyermek korában külföldön élt a szüleivel és kat. iskolában tanult. Nem csupán a hittant szeretette és tanulta, hanem minden nap ministrált is a szentmisén.
Aztán a család hazaköltözött az átkosba, politikai nyomásra a szülei megszakítottak minden kapcsolatot az Egyházzal és számára is egy telt el több évtized.

Most azonban előrehaladott súlyos betegséggel került be a kórházba és szembe kellett nézni a ténnyel, hogy lehet, hogy rövidesen meg fog halni. Arra már nem emlékszem, hogy imádkozott-e ezért, de arra igen, hogy az volt a szíve vágya, hogy jó lenne találkozni egy pappal és rendbe tenni mindent mielőtt nem késő. Mivel nem ismert egy papot sem, így életének rendezetlen és nyesetlen szérűskertjével került be az osztályra, pont egy pappal egy szobába.


Ő maga is álmélkodott ezen és hálálkodott a Kegyelem időzítésén. Két napunk volt, hogy mindent átbeszéljünk. Bátorítottam, hogy akár alszom, akár ébren vagyok, bármikor nyugodtan keressen és kérdezzen. Én pedig hátast dobva lubickoltam a kegyelem folyóban örömömben, hogy még itt is fakanál lehetek az ÚR kezében. Alleluja!
„Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.” Préd 3.
                                                                                                                             
    2.  VERT HELYZETBEN GYŐZTESEN
Eljött a műtétem napja, órája és a műtős fiúk is eljöttek értem, hogy a elvigyenek. Betoltak a hordágyon a műtőbe és csodálkozva látták, hogy sehol senki, a stáb tagjai közül senki nem volt jelen. Az egyik fiú kiment, a másik mellettem maradt és megpróbálta beszélgetéssel oldani a helyzetet. Nyilván hozzá voltak szokva ahhoz, hogy ilyen helyzetekben sokféle emberi reakciói lehettek a stresszes betegeknek, mindenesetre elismerésre méltó, hogy nekem akart segíteni.

Arról kezdett el beszélni, hogy nagyon rosszul érzik magukat, mert akkor jött ki a kormányrendelet a dohányzás tilalmáról a közintézményekben. Vele tudtam érezni, mert valamikor én is dohányoztam. Sejtettem, hogy a betegtologatóknak nem könnyű az életük a kórházban és most még az a tíz perc sincs meg nekik, ahol kifújhatnák magukból a gőzt, ráadásul a nikotinhiány csak idegessé teszi őket, pedig a betegekkel való találkozásaikban nekik a nyugalmat kellene képviselniük.
Nos ahogyan hallgattam őt letakarva a hideg hordágyon, úgy mond műtét előtti vert helyzetben kifektetve, kiszolgáltatott helyzetben ő pedig ott állt mellettem izmos karjaival mintegy fölém tornyosulva…hát bizony nem az tipikus ideális helyzet, amit a missziós prédikációs órákon tanítanak.
Ekkor mégis, mintha villanyütés ért volna, félig felültem és teljesen felvillanyozódva arról beszéltem tanúságtevő erővel, hogy az imádságban kapott kegyelem, hogy szabadított meg engem egy pillanat alatt tizenhét év dohányzásától úgy, hogy nem voltak megvonásos szenvedéseim…és mondtam és mondtam…
Minden bizonnyal ott volta a Szentlélek, akit a műtő légkondija sem tudott lehűteni, sőt  még fel is tüzelte a tanúságtételem a fiú reményét. Mert amikor visszajött a másik műtős fiú, azzal a vehemenciával, amivel én adtam át a tanúságomat, ő is megragadta a barátja vállait és megrázva azokat arról beszélt neki, hogy higgyen az atyának, aki itt fekszik, mert csak hittel kell imádkozniuk és ők is megszabadulhatnak végre a dohányzás gyötrelmeitől.
Épp, hogy elmondta, megjöttek az orvosok és kezdődött a műtét. A fiúkkal azóta sem találkoztam. Abban azonban bizonyos vagyok, hogy néhány pillanat alatt ők is átestek a Kegyelem műtétjén. Remélem és kívánom nekik, hogy valóban imádkoztak ezután és meghallgatás nyertek. Alleluja!         
                                                      
„Tegyetek tanúságot rólam.” Jn15.27

3. AZZAL A VIGASZTALÁSSAL

A műtét után szépen gyógyultam és rövidesen elmentem egy több napos lelkigyakorlatra, amely egy egész napos evangélizációval zárult. Oda is elmentem, és amíg ment a program a hatalmas templomban én a sekrestyében gyóntattam. Mivel a műtét után a hólyagom kétszer is bevérzett ezért nagyon óvatosan kellett mozognom és a lelkigyakorlatot is hanyatt fekve hallgattam végig egy szivacson. Így fogadtam sorban egyenként azokat is, akik valamiért fölkerestek a sekrestyében.
Az egyik Testvér, már sírva lépett be az ajtón. Láttam, hogy az arcát napok óta megtörhette a szenvedés és nem most kezdte el hordozni a bánatát. Sírva közeledett felém a földön fekvőhöz, és amikor előre nyújtottam a kezem, hogy megfoghassam az övét, akkor kifakadt a bánata egy hangos síró kiáltással:
„Atya, rákos vagyok.”
Szelíden és együtt érzően fölnevettem, megráztam a kezét, derűsen a szemébe néztem és azt mondtam neki:
„Isten hozott! Én is.”
A látvány, hogy a földön fekszik a pap, az információ amely elhangzott és talán a bennem élő kegyelem derűje annyira kizökkentette őt a saját helyzetéből, hogy szótlanul leült és meghallgatta a vigasztalásom és tanításom.
Más ember ment ki az ajtón. Egy aranybányász.
Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy betegségeimben mindig közel volt hozzám és mindvégig megőrizte bennem a derű, a jókedv és még a humor lelkét is. Alleluja!

„Megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorkodnak, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal meg minket.” 2Kor1.4KÖSZÖNET A KÓRHÁZNAK

Itt szeretnék köszönetet mondani a Péterffy kórház dolgozóinak, nővéreinek, orvosainak az emberséges segítségnyújtásért, ápolásért, gondozásért. Kiemelném Buzogány tanár úr emberi és orvosi kvalitását, hiszen ő fogja össze, mint osztályvezető a többiek munkáját is és nálam az egész osztály kitűnő minősítést kapott.
Szeretném külön megköszönni dr. Domján Zsolt urológus segítségét is, aki az évek alatt mindig önzetlenül, nagy szakértelemmel és szeretettel segített rajtam.
Isten áldja meg munkájukat, életüket! Alleluja!

„A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak. Rom12.12Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben most és mindörökké! Amen


2016. aug. 16.

ISMÉT GYŐZÖTT JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE...

...és az Isteni Irgalmasság Szíve!

A húsvét utáni nyolc napot ún. fényes hétnek hívjuk. Ekkor történt eme fényességes esemény. Később, amikor ismét beleolvastam Faustina nővér naplójába akkor lettem figyelmes egy addig észre nem vett ígéretre.
„Ha mások imádkozzák az irgalmasság rózsafüzérét egy haldokló mellett, az is elnyeri ugyanezt a bűnbocsánatot. Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom veszi körül a lelket.” 
Napló 811
Számomra nagy ajándék, hogy ismét láthattam Jézus Szíve ígéretei közül egynek a beteljesedését egy haldokló életében. Azt az ajándékot pedig, hogy ezt láthattam és tapasztaltam a kiáradó irgalmat, annak, köszönhetem, hogy az irgalmasság rózsafüzért végeztem a haldokló ágyánál és ez a tanúságtétel és tapasztalat volt a jutalom. A 90 éves nagymama biztos vagyok abban, hogy életében legalább egyszer, de lehet, hogy többször is elvégezhette a Jézus Szíve nagy kilencedet. Jézus pedig megígérte, hogy az ilyen személy nem fog a szentségek megerősítő kegyelme nélkül távozni ebből a világból.  Alleluja, alleluja, alleluja! 

A történteket az Elhunyt unokája mondja el.
Zilahy Emese tanúságtétele.
„Látható módon a láthatatlan Isten! A jó halál, a boldog halál Kegyelméről.
Nem tudom, hogy kezdjem, és milyen módon próbáljam átadni azt az érzést, amit akkor átéltem. Nevezzük csodának vagy egy csodálatos pillanatnak, nos, nem tudom. A Nagymamám velünk lakott az utolsó két évben, Ő soha nem panaszkodott nem betegeskedett minden jó volt, úgy ahogy mi kialakítottuk a környezetét és csendesen élte mindennapjait. 90 év hosszú idő és tudtuk, hogy nem marad velünk örökké. Teltek-múltak a napok és az Idős gyengélkedni kezdett. Minden nap egyre nehezebbé váltak a mozdulatok. Nem ért minket váratlanul, hiszen a természet bölcs józan folyamatait megállítani nem lehet. A teljes összeomlás hirtelen történt a már jól begyakorolt megszokott mozdulatok elmaradtak, és nem lehetett mit tenni. Egy dolgot kivéve: meghagyni valakinek a hitét és méltóságát az utolsó napokban vagy éppen órákban! Tudni kell és hozzá tartozik az előzményekhez, hogy Nagymamám nagyon vallásos ember volt és minden vasárnap tiszteletét tette az ÚR előtt a Templomban!
 Elérkezett az idő tudtuk, hogy segítséget kell kérnünk, hogy az oda vezető út csodás utazássá váljon és a megbékélés szigetére vezessen! Ezért megkértem Tibor atyát, hogy jöjjön el a Mamához. Akkor nem tudott jönni, mivel ő is kezelésen volt Pesten, hanem csak másnapra ígérte a látogatást. Aggódtam, hogy nem lesz-e későn, mert Mami már nagyon közel állt a végső pillanathoz.
Másnap reggel megérkezett Tibor atya. Elmondta, hogy imádkozni fog Mamáért, hogy részesíti a bűnbocsánat/szentgyónás szentségében és feladja neki a betegek szentségének a kenetét. Csak csendesen figyeltem az eseményeket és nagyon szomorú voltam és gyáva módon még a félelem gonosz ereje is a hatalmába kerített. Hallgattam a Plébános úr bölcs szavait, és amikor tudtam még az imát is vele együtt mondtam. Folyamatosan figyeltem Nagymamám arcát és apró reakcióit. Nehezen lélegzett ugyan, de jelen helyzetben valahogy a szenvedés apró jelét sem véltem felfedezni rajta. A Plébános úr befejezte a szentségek kiszolgáltatását és az imát, majd pár másodperc csend következett. Álltunk az ágy mellett csendesen és figyeltünk. Az idős kinyitotta szemeit és vett egy utolsó lélegzetet majd apró mosoly jelent meg az arcán, minden elcsendesült. Az arcán béke, megnyugvás és szépség tükröződött.
Döbbenetes isteni időzítés! Mama megvárta a papot! Megvárta  amíg Jézus eljön hozzá az életadó húsvéti szentségekkel és Jézus által megerősítve elindulhatott haza a mennybe vezető úton, tisztán bűnök nélkül! Arcát, testét nem törte össze az agónia, hanem végtelen nyugalmat árasztott. A boldog megérkezés nyugalmát, mint aki az élő víz nyugodt, sima tengerén révbe és biztos partot ért
A láthatatlan élő Isten láthatóan mutatkozott meg, hogy a szentségekben Ő az emberért van jelen és cselekszik az emberért. Igen, Ő jött elébe és Ő befogadta őt az örök életbe azt a Mamát, aki már földi életében befogadta Jézust az életébe. Nos, így történt nagymamám hazaérkezése. Csodálatos volt. Már szégyellem, hogy félelmet éreztem azokban a percekben. Találkozhattam egy igaz hit beteljesedésével, mert Isten jósága és nagysága végtelen.”

 Ha a test szenved, fájdalomcsillapítót adunk könyörületességből, emberiességből a betegnek és nem hagyjuk fájdalmak között kínlódni, gyötrődni. A lélek is tud szenvedni, a léleknek is vannak fájdalmai, erről kivétel nélkül mindenkinek van emberi tapasztalata. Az éretlen és savanyú kiwit úgy kell körülményesen kihámozni darabokban a héjából, míg az érett és édes gyümölcsöt könnyedén ki lehet nyomni vagy kanállal ki lehet emelni a héjából a csak a végén kell egy kicsit bemetszeni.

Az isteni erényekben éretlen és a földi dolgok élvezetében besavanyodott lélek ha ráadásul még a bűn állapotában is van, akkor a halálhoz közeledve iszonyúan szenved, mert mindent itt kell hagynia. Úgy ragaszkodik dolgaihoz, emberi kapcsolataihoz, mint az éretlen kiwi húsa a zöld héjához. A halál könyörtelen hámozó kése pedig kíméletlenül tisztára hámozza a lelket a rendetlen ragaszkodásaitól, eltépi földi kapcsolataitól, kiforgatja és kirázza mindenéből, mint a kesztyűt szokás, és ez a műtét bizony borzasztó lelki kínnal jár. Annál is inkább, mert miután elszenvedte a kínt, hogy minden imádott bálványától megfosztották és úgy érzi magát, mint a kifordított és megtépázott kesztyű, döbbenten és riadtan tapasztalja, hogy mégsem mindentől fosztották meg. Bűnei vele maradtak és továbbra is viszi őket magával, mint a puli bundája a bogáncsot és a paklincsot. Ám hittant nem ismerő vagy tagadó szíve most mégis valami különös természetfeletti ismerettől megvilágosítva tudja, hogy ebben az állapotban nem állhat Isten elé, de ezt is tudja, hogy már késő, már nem tud változtatni rajta. Valami megállíthatatlan erő ui. mint aki futószalagon halad viszi előre az ismeretlen és félelmetes felé, ahol majd bűneiért fizetnie kell. 
Az isteni Orvos ezen a rémült helyzeten szeretne segíteni, ha segítségül hívnák. Ő a szentségek kegyelmeivel enyhíti a távozni készülő lélek fájdalmait, megerősíti az isteni erényekben a hitben, reményben, szeretetben, megadja a bűnbocsánatot és eltölti a haldoklót boldog vágyakozással a mennyei haza szépsége iránt. 
A halál előtt sok lélek olyan, mint a megrémült gyermek, aki a kórházi folyosón görcsösen és sírva kapaszkodik anyja nyakába, mert nem akarja, hogy az orvos kezére adják. Szerető anyja nem is hagyja, hogy az ápolók kitépjék a kezéből, hanem előbb megnyugtatja, elaltatja kimerült és sírásban elfáradt gyermekét és amikor a görcs már elmúlt és szelíden megadóan lógnak az anyja  nyakában alvó gyermek karjai, akkor adja át a gyermekét a műtétre. 
Ugyanezt cselekszi velünk a szentségekben is a mi szerető Atyánk, akinek legyen áldott örökké a Szent Neve. Aki Istenben élte egész életét, annak a halál már nem veszteség hanem nagy nyereség, alleluja!
Édesanyánk Szűz Mária pedig végig velünk van, ölelő karjaiban elaltat minket és így ad át szinte észrevétlen a halál testvérnek, hogy átlépve a küszöböt és feltámadva a halálból az Atya élete, öröme és szerető karjai fogadjanak minket a boldog halál kegyelmében.
A három falumban a haldoklók 99%-a úgy hal meg, hogy nem hívnak hozzá papot. Emberiességből, könyörületességből elvárja a hozzátartozó, hogy az orvosok csillapítsák a beteg testi fájdalmait. Ugyanakkor pedig hagyjuk, hogy a lelke nagyobb kínokat éljen át. mint a teste! Nem értem én ezt!
Az Irgalmasság szent éve van. Gyakoroljuk az irgalmasság lelki és testi cselekedeteit buzgóbban! Fogadjuk meg, szívleljük meg Emese szívből jövő beszámolóját és kövessük jó példáját!  A beteglátogatás mindig ingyenes. Hívjuk időben Jézust szenvedő betegeinkhez!
DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK A FIÚNAK ÉS A SZENTLÉLEKNEK,
MIKÉPPEN KEZDETBEN MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ! AMEN


2016. aug. 10.

Facebook misszió folyt.2./lezárva és indul a 3.A vértanú- kereszténység két tűz közöttAz ókeresztény kor vértanú aktáiból tudjuk, hogy a keresztényt bíróság elé állították és megadták neki a döntés lehetőségét. Ha megtagadta hitét és áldozatot mutatott be a császárnak és pogány isteneinek, akkor szabadon elmehetett. Ha nem, akkor halálra ítélték. A döntésüket, hogy mit választottak, nem ott hozták meg abban a pillanatban a bíróságon, hanem már korábban eldöntötték, még az elfogásuk előtt és ott ahhoz az órához kérték a Kegyelem mennyei erejét a hűséghez.
   Vasárnapi olvasmányban hallottuk, hogy az egyház békében élt északon, délen és Szamariában egyaránt, Pálnak azonban már az életére törtek. Még nem indult be a birodalmi üldözés, de sejthető volt, hogy ha Pál nem hagyja abba, akkor István diakónus után ő lesz a következő áldozat.
Hasonló volt a helyzet Brenner János idejében is. Még nem indult be birodalmi szinten a kommunista egyházüldözés, de sejthető volt, hogy ha nem áll le, akkor előbb utóbb megtalálja a diktatúra gyűlölete. János atya azonban előre eldöntötte a szívében, hogy bármi történjék is hűséges marad Jézushoz, aki őt elhívta és ahhoz, amivel őt megbízta. Lehet, hogy felrémlett neki a vértanúsága éjjelén, hogy csak, csapda az, hogy beteghez ívják ilyen szokatlan időben, mégis ment, mint küldött, mint jó pásztor a báránya után és hivatásának teljesítése közben ő maga lett az áldozati bárány. Ezért a boldoggá avatásához nem szükségeltetik a rendkívüli csoda, elegendő, ha igazolt a vértanúság ténye.
Hasonló a helyzet ma is. Az egyház ma békében él az országban északtól délig, miközben tudjuk, halljuk, látjuk, hogy mi történik keleten és nyugaton. A globalizmus, liberalizmus, nihilizmus, ateizmus, relativizmus, agnoszticizmus gépezete még nem indult be teljes erővel, de már összefogva az iszlamizmussal, két tűz közé szorítják a maradék európai kereszténységet. Amikor beindul majd a kombájnolás, csak a szent maradék fogja túlélni a keresztény népirtást, amit a szabadkőműves nyugat ölbe tett kézzel fog végig nézni. Éppen olyan közönnyel, mint amikor egy szót sem szólt kopt vértanúk kivégzésekor, de bezzeg az európai vezetők egymást karon fogva tüntettek, az istenkáromló újságjuk áldozataiért.
Most kell meghoznunk térden állva, imádkozva a döntést: megtagadjuk-e Jézust, hogy mentsük az életünket és áttérünk az új európai hitre az iszlámra, vagy mindvégig szeretjük azt, AKI mindvégig szeretett minket és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.

„Uram Jézus, könyörülj rajtunk bűnösön!”A FIGYELMETLEN KOMMUNISTA
...figyelmetlen, mert hitetlen és ezért nem figyel a jelekre. 

Jajj de jó ez nekünk:)

Zsoltár 118. "Ezt a napot az Úristen adta, ujjongjunk és vigadjunk rajta."
A szent pápa ellen kitervelt merénylet kommunista ötlet volt, végrehajtója pedig Ali Agca muzulmán. 
Összefogott tehát két istentagadó rendszer a menny akarata ellen. Elkövették azt a hibát, hogy nem vették figyelembe azt a számukra baljós tényt, hogy a merénylet napját éppen arra a napra tették, amely a Fatimai Szent Szűz megjelenésének az emléknapja. Gyilkossági kísérletet tervezni egy olyan Pápa ellen, akinek köztudomásúan bensőséges kapcsolata volt a Szent Szűzzel, nem éppen jó ötlet. Hiszen tudjuk, hogy a jelmondata is máriás volt: TOTUS TUUS - egészen a tied vagyok Szűz Anya. Hát még egyszer mondom, hogy nem éppen a legjobb ötlet volterre a napra merényletet tervezni.
És valóban, a Szent Szűz ott is volt szolgája, barátja mellett és eltérítette a halálbiztos, közelről leadott célzott lövést. A golyó ma is ott van a fatimai szobor koronájában, mint az oltalom és győzelem bizonyságának a jele! A Szeplőtelen Szűz ui. ezt ígérte:
SZEPLŐTELEN SZÍVEM GYŐZNI FOG."
- A Pápa azután irgalmasságot gyakorolt. Meglátogatta a börtönben a gyilkosát és megbocsátott neki, pedig Ali egy szóval sem kért bocsánatot.

Ma választ a nemzet és ma az ISTENI IRGALMASSÁG napja van. 

"Ezt a napot az Úristen adta, örvendjünk és vigadjunk rajta."
Ezt a napot és győzelmet Ő adta! Hálával örvendjünk és vigadjunk, mert úgy tűnik, hogy meg lesz a 2/3-ad is.
„Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk”.Jn5.
...és ím a választás vasárnapján a szentlecke Igéi:
"Ki győzi le a világot?
Mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk”.Jn5.

MÁRIA MAGYAROK NAGYASSZONYA-ORA PRO NOBIS
FATIMAI SZENT SZŰZ MUTASD MEG SZEPLÖTELEN SZÍVED KEGYELMEIT ÉS ÁRASZD SZERETETLÁNGOD KEGYELMEIT AZ EGÉSZ VILÁGRA ÉS NEMZETÜNKRE! ORA PRO NOBIS
A bejegyzést még az eredmény ismerete nélkül írtam. Azóta már az is imert:NINCS PARDON! TÉRDRE!
Történt, hogy valaki a jelenlétemben káromkodott folyamatosan. Egy darabig tűrtem, majd elővettem a táskámból a Szt. Benedek feszületet és éppen így amint a képen látható, odatartottam az arca elé és rákiáltottam:Na most mondjad neki szemtől szembe te gyalázatos, és a Názáreti Jézus Krisztus nevében megparancsolom, hogy elhallgass most azonnal! - Mint az oldalba rúgott kutya úgy húzott el onnan és elhallgatott. Mert írva van és kijelentve van az IGAZSÁG: 

"Jézus nevére meghajol minden térd a mennyben, földön és az alvilágban." Fil2.10

"A szabadság egyetlen fegyvere Krisztus minden gonoszságot legyőző keresztje" Miklós atya


A SZENTLÉLEK"bebikázott." 
Átírta a szokásos reggeli programomat a Szentlélek... Amikor hosszabb útra megyek, mint ma is - papi találkozó - akkor ez a reggeli programom:

ima, reggeli,majd kiállok az autóval és indulok.
  Ma reggel azt súgta, hogy ne így legyen, hanem fordítva. Előbb álljak ki az autóval, utána imádkozhatok és reggelizhetek majd utána már azonnal indulhatok is, nem kell már a garázst és a kaput nyitogatni és azzal időt tölteni. Szót fogadtam.
Nagy meglepetésemre az autó nem indult el. Éjjel teljesen lemerült, mert gyújtás alatt hagytam benne a kulcsot.
HAallelujaAH és köszönet a figyelmeztetésért, mert így maradt még fél órám az akksit feltölteni és időben elindulni.
Miközben a töltő bebikázta az akksimat közben a szívem akksiját is feltöltőtte hálával, örömmel Szentlélekkel!
HAallelujaAH! Ezen a reggelen sem hidegindítóval indult a nap. Ízzott a szívem szentélye és feldübörgött, mint a diesel motor izzító kamrája befecskendezés alatt és a kocsiban hangos örömmel, a szív dübörgő  nevetésével kiáltoztam: 
Jézus,Jézus, Jézus, százerszer Jézus köszönöm! :)
Áldott szép napot Nektek! 
Gyertek, imádjuk ŐT és járjunk Jézus jelenlétében a Szentlélekben!
'Kapuid zárait megerősítette, s megáldotta benned fiaidat. Határaidon Ő ad békét."Zsoltár147.13
'Idegenek betörésétől ments meg Uram minket."
(Gör.kat.könyörgés a rf.végén.)

A KÁTYÚZÓ ISTEN
(Felüdíti az ÚR a megfáradt pásztort.)
Az ÚR egy megrémült báránya keresett fel ma. Több órás beszélgetés imádkozás után jutottunk csak el az ügy végére, amikor már megbékélt a bárány és eltelt Szentlélekkel.

Elvittem haza és az autóban hálát adva dicsőítettünk a ladánybenei bekötő úton, mikor észrevettem a változást és beugrott a felismerés:
„Nocsak, mi történt itt? Simán autózunk, és nem kell szlalomozva kerülgetni az életveszélyes nyak és tengelytörő tankcsapdákat?” Mivel imádkoztunk és arra figyeltem, ekkor vettem csak észre magam előtt, hogy az út egy részét a de. folyamán kijavították az aszfaltozók és feltöltötték a legnagyobb kátyúkat….remélem,hogy folytatják majd kisebbekkel is.
Azonnal szólt hozzám a vigasztaló Szentlélek és ezt mondtam a báránykának:
„Látod, amint a délelőtti imádkozás alatt kijavították és egyengették az utat előttem, hogy simán autózhassunk, ezt tette ma veled is Jézus. Előtted járt, és egyengette életed útját, megszabadított, begyógyította lelki sebeid, feltöltötte szíved kátyúit és betöltött téged szeretetének örömével és békéjével.” HAallelujaAH!
Megérkezvén elköszöntünk egymástól és én folytattam a visszafelé úton a hálaadást és magasztalást. Pirosnál várakoztam, a meleg miatt lehúzott ablakkal, amikor rám zuhant az emlékezés mennyei világossága és elkezdtem szívből, hangos örömmel nevetni, de úgy ám, hogy a mellettem lévő sávban állók is hallották és csak furán néztek rám…
Eszembe jutott, hogy előző nap húsvét hétfőn már annyira bosszankodtam a kráterek miatt, hogy már azon tanakodtam, hogy lefényképezem az összest és beküldöm az útkezelőnek.
Végül így fakadtam ki: „Jézus könyörögve kérlek, ez már tűrhetetlen állapot, tégy már végre valamikor valamit ezzel az úttal, tégy vele akár csodát is…, de tudod mit, azt kérem Tőled, hogy már holnapra legyen készen az a vacak út….és eme fölismert imameghallgatásban ekkor úgy, de úgy nevettem a boldogságtól, a hálától, hogy no…de még nem volt vége Jézus ajándékainak.
Írva van, ígérve van, hogy aki Jézusnak szolgál, azt megbecsüli az Atya. Nevetés közben pittyent a telefonom és megnéztem, mert még a pirosnál álltam. Egy szülő írt boldogan. Múlt héten imádkoztam a gyermekéért és azt írta, hogy nemcsak, hogy jól van, hanem a Szent Három nap alatt a gyermek eltelt a ministráns szolgálat és a Szentlélek örömével.
Most kezdem el csak kapisgálni és csak pillogok, hogy mit jelent az, hogy aki Jézusnak szolgál, azt megbecsüli az Atya.
Még az ilyen nyomorult bűnöst is mint én.
Köszönöm Jézus, köszönöm!
HAallelujaAH!!! HAallelujaAH!!! HAallelujaAH!!!


„Mert Ő mérték nélkül (túlcsordulóan) adja a Szentlelket” Jn3.34…

Ui: Az egyik képen még a meglévő kátyúk közül látunk egy kisebbet, a másikon pedig már egy feltöltöttet.
Nyilvánvaló, hogy a kátyúzás időpontja már eldöntött tény volt, ám mégis nevezhetjük ezt a szinkronizált egybeesést imameghallgatásnak.

A KÖZÖMBÖSSÉG CSÚCSA
           ...vagy start up..
Oly korban éltem én a foldön, mikor az ember úgy....
Amikor első alkalommal néztem meg a filmet egy multiplex moziban játszották. Attól a pillanattól kezdve, amikor Péter elárulta, átéreztem, hogy minden bűnömmel én is árulója lettem. Péter sírva és összetörve borult le a Szűz Anya lábaihoz. 
Az én szívem is megrendült és attól kezdve megállíthatatlanul folytak a könnyeim az egész film alatt.
...és közben hallottam, hogy mi zajlott le körülöttem. Kilószámra ropogott és fogyott a popcorn és szortyogott a cola....
Oly korban élek én a földön amikor az ember istentelenül közömbössé vált.


Máté 24.12 A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet, de aki mindvégig kitart, az üdvözül.

- Avilai nagy Szent Teréz egy alkalommal "betévedt" a sekrestye raktárbe és meglátott ott egy megosorozott Jézus szobrot. A látvány összetörte a szívét és azt mondta: Nem mozdulok el innen addig, amíg meg nem adod nekem a megtérés kegyelmét.

Ettől kezdve vége volt a 17 éve tartó langyos apáca életnek és elstartolt az életszentség útján...


Vigasztaljátok tehát egymást, 
és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.” 1Thess5.11

Amikor egyik alkalommal a prófétálást gyakoroltuk, a nekem szóló üzenet telitalálat volt. Az üzenet Átadója csak néhány szót írt a papírra, de közülük egyet kiemelve vastagon aláhúzott. Ez a szó pedig a következő volt: kényelmesség. 
Azonnal megértettem. Mostanában ui. többször is szólt hozzám a Szentlélek. Figyelmeztetett, hogy nem jó ez így és kérte, hogy rózsafüzért…stb. térdelve imádkozzam. Az üzenetet tehát már kétszer megkaptam, megértettem, de nem követtem.
Megértettem, de megtenni nem akartam. Minden alkalommal fölmentettem magam ez alól azzal az indokkal, hogy nekem még ott van a fejemben a négy centis cisztás daganat.
Hogy kevesebb terhet tudok hordozni, hogy hamarabb kifáradok, hogy különben is lumbágós a derekam és fájós a térdem…hogy még az is szép tőlem, hogy ilyen állapotban egyáltalán még imádkozom (…látjátok micsoda nyomorult tud lenni az ember)…stb…így aztán folytattam a megszokottat és ülve, és fekve imádkoztam, aminek többnyire elalvás lett a vége.
Akkor értettem meg az üzenet súlyát, amikor már harmadszor kaptam meg ezt a figyelmeztetést, amikor a legutóbbi lelkigyakorlatunk Vezetője az imában történő elalvásról és kényelmességről beszélt, hogy az ilyen ima valójában nem is ima…stb.
Megértettem! Választhatok:
1.Vagy elkényeztetett, karizmákkal ugyan megáldott tehetséges, jámbor pap leszek, de ekkor megmaradok a jámborok között is átlagosnak, középszerűnek.
2. Vagy pedig elkezdek a szentek útján járni, akik az erényeket hősies fokon gyakorolták.
Most már könnyű volt dönteni. Agydaganat ide vagy oda, lumbágó ide vagy oda, gyengeség ide vagy-oda… azóta igyekszem minél többet térdelve imádkozni.
És végre eszembe juttatott, hogy Keresztes Szent János pedig azt tanítja, hogy ha két dolog közül választani lehet, akkor mindig a nehezebbet kell választanunk, mert csak a kereszt egyesít minket Jézussal.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben most és mindörökké! Amen


A HÍD
(Be kell másolni a videó linket a keresőbe.)

https://www.youtube.com/watch?v=f3N3A7tQ7tk&feature=share
---------------------------

PÜSPÖKÖK STRATÉGIÁJA
Húsvét 1. vas. Olvasmány ApCsel 2.
Péter(ő az első püspök) a beszédében három pontban a lényeget mondja el Jézusról: 
-Ő a fölkent, 
-amerre járt mindenütt jót tett, 
-megszabadított minden ördögtől megszállottat.
Meglepő, hogy ezeket emeli ki és nem a gyógyulásokat, csodákat pedig a három év alatt, amit Péter Jézussal töltött mennyi más jelet, csodát és halottfeltámasztást látott. És miért nem szól a gyógyulásokról? Mert nem az a lényeg. Fontosak a jelek és a csodák az evangélizációban de lehet egészségesen is pokolra jutni és lehet betegen is üdvözülni. A lényeg tehát a hit, mert hit nélkül nincs se jel, se csoda, se üdvösség. A lényeg tehát a hit, amely befogadja az evangéliumot és JÉZUST életének URÁVÁ teszi. Ezt a stratégiát kell nekünk is követnünk az evangelizációban, mert ennek van eredménye:
- Egyrészt tegyünk mi is mindig mindenkivel jót, hogy a pogányok „Jótetteiteket látva magasztalják az Istent.” Másrészt értsük meg a következőt.
- Amikor valaki depressziós mindent sötéten lát. Hiába mondanak neki pozitív dolgokat, meg se hallja, üres, sötét, reménytelen marad az élete és gyógyszerrel kell pótolni benne az öröm hormonokat.
  Így van azzal is, aki szellemi sötétségben él, lelkileg halott. Hiába hirdetjük neki az örömhírt, hiába hallja a bizonyítékokat arról, hogy Jézus él, jelen van és ma is jeleket és csodákat tesz hívő népe körében, az az egyik fülén be a másikon ki megy és továbbra is sötétben él hit és remény nélkül. Ezt a szellemi sötétséget a sötétség fejedelme hozza létre a bűnben élő emberben és ő tartja fent ezt az állapotot, hogy az igazságot a világosságot ne tudja befogadni. A megtérés döntésével egyidőben meg kell az ilyen embert szabadítani a hazug lelkektől, hogy az igazság, amely szabaddát tesz elérhesse a szívét és értelmét.
Jézus is előbb kiűzte az ördögöt a süketnémából és az rögtön meggyógyult, hallott és tanúságtevő szájjal ujjongott.
Onesimo Cepeda püspök atya mielőtt elkezdte volna a gyógyító szolgálatát a budapesti evangelizációján miután meghirdette az örömhírt, előbb püspöki hatalmával parancsolt az ott rejtőzködő démonoknak és csak utánavégezte a gyógyítás szolgálatát eredményesen Isten nagyobb dicsőségére. ALLELUJA!


AZOKNAK, AZOKÉRT, AKIK NEM GYÓGYULNAK MEG!
"Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig." - ezt az igéretet adta Jézus.
És nem azt, amit mi szeretnénk, hogy halljunk vagy hogy megtörténjen velünk. Mi azt az igéretet várnánk, hogy velünk van minden nap és mindenkit minden bajtól, betegségtől megszabadít és meggyógyít... de Ő ezt nem igérte.
A kereszt nem akkor a legfájdalmasabb, amikor a vállunkra vesszük, hanem akkor, amikor az hordozza ártatlanul, akit a legjobban szeretünk és nem tudunk segíteni rajta.
Nem marad más ilyenkor, mint egyesülni a kereszt alatt a Hétfájdalmú Szent Szűz édesanyai szívével és a hit útját Vele végig járva imádkozva követni szerettünket a Via Dolorosán...miközben szívünket tőr járja át és az meghasad, mint a függöny a Szentek Szentjében.
A szenvedés ugyan mindig egyrészt titok marad, de ezen maghasadt szív kárpitján át mégis be tudunk lépni Isten jelenlétébe vagy méginkább, Ő az, aki a megtört szívek szentélyét meglátogatja.
Ám végső soron minden keresztény élet a Golgotára kell, hogy vezessen. Aki ki akarja kerülni a Golgota hegyét, aki e nélkül akar egyesülni Jézussal, az letér az örök életre vezető keskeny útról.
Jézust is angyal erősítette meg a Getsemane kertben. Szenvedéseinkben ezt viszont joggal és bizalommal kérhetjük és megtapasztalhatjuk, hogy Ő vagy az angyala mellettünk állnak. Ez már a megváltás egyik nagy ajándéka, mert Jézus úgy szenvedett, hogy azt is át kellett élnie, hogy még az Atya is elhagyta.
Mi viszont megélhetjük, megtapasztalhatjuk, hogy szenvedéseinkben soha nem vagyunk egyedül...de amint Jézustól sem múlt a kehely, hanem ki kellett innia, van úgy, hogy nekünk is ezt kell megtennünk, kiinni a kelyhet...és a hit sötjétben várnunk a föltámadást.
Áldással imádkozom minden nap Értetek!
Szeretettel Tibor atya

"A NÖVEKEDÉST AZ ISTEN ADJA."
1Kor3.6

Január elsejétől próbaidős tagja vagyok a Közösségnek. 
Hálás öröm van ezért az ajándékért. a szívemben. 
Kérlek Benneteket, hogy ha olykor eszetekbe jutna, akkor mondjatok el egy röpke fohászt arra a szándékra, hogy alázatban, engedelmességben, isteni és emberi erényekben együtt tudjak növekedni Krisztus Testével a Cor at Lumen Christi Közösségben. Isten dicsőségére, az Egyház javára és a lelkek üdvösségére. Hálásan köszönöm! 
- A túltött kiddus kehely a liturgiában arra utal, hogy Isten szeretete, irgalma, mindig túlcsorduló irányunkban, bármilyen nyomorultak is vagyunk.
Áldott Húsvétot kívánok, túlcsorduló örömökkel! Áldással! T.


A SZOKATLAN ÚT!
40 ÉVEN ÁT MIÉRT ÉPPEN A SIVATAGBAN VEZETTE ŐKET?

A vicc szerint azért, mert szégyellt volna velük a strandon a tengerparton végig menni. Ám sok igazság van ebben és nagy isteni pedagógia.

Ismerte őket. Tudta, hogy engedetlen, keménynyakú lázongó nép ez. Saját szemükkel látták hatalmas csodáit és mégsem bíztak Őbenne, sőt még Mózest is kis híján meglincselték, mert Isten Szavát követve szokatlan és nehéz úton vezette őket.
A sivatag választása Isten részéről szándékos pedagógia volt.
Mehettek volna rövidebb úton is, de tudta, hogy megálltak volna az első koszos fűcsomónál és az első pocsolyánál és ott végleg letáboroztak volna. Ő azonban nem fűcsomót és nem pocsolyát ígért nekik, hanem tejjel mézzel folyó Kánaánt.

Ezért állandóan válságban, sivatagban, élet halál helyzetben kellett tartania őket, hogy ne álljanak meg, hanem haladjanak tovább az Élet országa felé. Minden pillanatban a halál járt a sarkukban így ösztönözte a lustákat haladásra, a langyosokat buzgóságra, a nyakasokat engedelmességre, a keményszívűeket hűségre.
A keményszívűségüket csak kemény kézzel tudta kinevelni belőlük.
Ám negyven éven át a sivatag halálos körülményeiben is szeretettel gondoskodott róluk, táplálta őket friss vízzel a sziklából, fürjekkel és mannával, és a tévelygő népet, mint nyomkövető rakéta biztos kézzel a célra tartotta őket.

Adj hálát érte, ha az ÚR téged is szokatlan úton erős és kemény kézzel vezet, mert arra akar megtanítani, hogy Őbenne bízz és Őrá támaszkodj. (Paidagogosz = bot amire támaszkodni lehet = tanító.)
Nekik 40 év kellett mire ezt megtanulták, és akik nem tanulták meg a leckét azok el is vesztek a sivatagban mind.
A 40-es szám a teljességet jelenti. 40 évig masíroztatta őket, míg meg nem tanulták majd nekik adta Kánaánt, ahol szembe jött velük, ölükbe pottyant az aratás.

Ha engedelmes vagy, neked rövidebb idő is elég lesz, hogy megtanuld, hogy Őrá bízd magad teljesen...vagy inkább azt választod, hogy a halál kutyája masíroztasson a sarkadban csaholva egy életen át?
Sebaj! Az Élet Urának, engedelmeskedik még a halál pulikutyája is. Akkor viszont így, a Jó Pásztor pulija által megkergetve fogsz befutni és menedéket találni a célban, az örök hazában. Amen


VESZTESÉG, AMI NEM TRAGÉDIA R.I.P.

(+ Juhász Pálné Kati néni emlékére adta az üzenetet ma éjjel a Vigasztaló Szentlélek a temetésének napján.)

Kati néni tagja volt imaközösségünknek, szép lelkével, erős hitével, gazdag szívével az ÚR ajándéka volt köztünk. Most is a közösségünk tagja, de már annak patrónusa is egyben, hiszen a mennyei polgárok seregében él már. 

Temetése ma 14.00-r lesz és lelke tisztulásáért utána mutatjuk be a legszentebb szentmise áldozatot. Imádkozzunk Érte, ha olvastuk az üzenetet.

A HEGYMÁSZÓ SZÍVÉT CSAK A HEGYMÁSZÓ ÉRTI MEG!.

A világ csúcsa felé haladva van egy magasság, amit halál zónának neveznek. Vannak, akik felmennek a hegyre, de már nem jönnek le.
A síkságon élőknek ez borzasztó tragédia.
  Társainak ezért ez nem tragédia, mert tudják, hogy annak, aki ott fent járt ez lélegzetelállítóan szép és beteljesült boldogság. 
  Így van ez azokkal is, akiknek a szíve még életükben már ott fenn jár. Hazamenetelük nem csak veszteség, hanem inkább beteljesült vágy, boldogság, nyereség. 2Kor12.2
„Ismerek egy embert a Krisztusban: tizennégy évvel ezelőtt - hogy testben-e, vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja -, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember - hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja -, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania.”
János ev. pedig így szól: Igazi Hazánk a mennyben van.


Aznapra szóló MAIGE üzenete.
Az ítélet napja nagyszerű nap lesz számodra
„Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban.” (1János 4:17)
MAIGE- Azért jutsz a mennybe, mert te méltó vagy rá? Nem, csakis Jézus érdeméért jutsz oda, ha benne bízol, aki egyedül méltó! „Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.” (1János 4:17–18). Az ítélet napján földi gazdagság nem fog számítani. A szépséget nem veszik tekintetbe. A hírnév feledésbe merül. Lehet, hogy éppen Napóleon vagy Julius Caesar mellett fogsz állni, de nem kérdezed őket Waterlooról vagy Brutusról. Minden szem Jézusra néz majd. Azok, akik életükben elutasították őt, ezt hallják majd: „Távozzatok tőlem!” (Máté 25:41 Károli). De azoknak nem kell félniük, akik elfogadták őt Uruknak és Megváltójuknak. Bizalommal nézhetünk szembe vele, mert Krisztushoz hasonlóan éltünk e világban. Gondolj csak bele! Isten olyannak lát, amilyennek Krisztust látja: méltónak és elfogadottnak. És mivel te Krisztusban vagy, ugyanúgy tekinthetsz az ítélet napja felé, ahogyan ő: bizalommal. Krisztus fél az ítélettől? Nem, hiszen egy bűntelen léleknek nem kell félnie. Fél a haláltól? Nem, hiszen miért félne az élet adója. Nekünk, akik Krisztusban vagyunk, kellene-e félnünk az ítélettől vagy a haláltól? Egyáltalán nem, hiszen Isten szemében olyanok vagyunk, mint Krisztus.


 PIHENTÉBEN IS MEGÁLDJA AZ ÚR AZT, AKIT SZERET. Zsoltár 127.2.
Nagy öröm volt bennem tegnap este az „Étvágygerjesztő megírása után.
Olyannyira, hogy lefekvéskor étvágyam lett arra, hogy bizalommal nagyot kérjek Jézustól és olyat kértem Tőle, amit még soha. Azt kértem, tőle, hogy folytatódjék a nappali együtt létünk öröme tovább az alvásomban is. Aztán bátran hozzá tettem, hogyha lehetséges hozza el magával a barátaimat is, nevezetesen Charbel atyát és a két karmelita Terézt a kicsit és a nagyot.
Ezzel a mondattal feküdtem le:
 „köszönöm Jézus, nemsokára találkozunk megint és várlak az álmomban.”
Négy órakor a boldog és ujjongó öröm ugrasztott ki az ágyamból és dicsőítve, hálálkodva térdeltem azonnal a szobámban állandóan ott lévő hordozható tabernákulum elé.
Mert bizony eljöttek, nem láttam őket, de a jelenlétüket felfogtam a szívemmel és értelmemmel és ezt az a gyógyulás igazolta ami akkor történt HAallelujaAH!!!
Az örömöm azért is volt oly nagy, mert egy nagy belső gyógyulással ajándékoztak meg. Egy nagyon nagyon  régi eset gyógyult meg bennem azonnal és annak a helyét töltötte be a Szentlélek az öröm könnyeinek a balzsamával, mert bizony álmomban sírtam az örömtől. Tanácsot is kaptam, hogy mit kell tennem és úgyis cselekedtem. Este pedig kaptam egy levelet ami igazolta, hogy jó tanácsot adtak.
Köszönöm BARÁTAIM, KÖSZÖNÖM!
HAallelujaAH!Sameh Mauric doctor Egyiptomból - Őrtüzek Imádság Háza Bp. 2017.
„Az én házam az imádság háza lesz minden nép számára.” Mk11.15

Az egyik legfontosabb dolog, amit a keresztényeknek tenniük kell, az nem más, mint az imádkozás. Mégis ez a legelhanyagoltabb dolog. Jobban szeretünk cselekedni, minthogy imádkoznánk. Különösen az olyan imádkozók és az olyan imák hiányoznak, amelyek erősek ahhoz, hogy változtassanak a dolgokon. Az egyik ószövetségi Ige erről az erős imamódról tanít, és ebből megérthetjük és eltanulhatjuk a hatékony imádság módját.
A Kivonulás könyvében van egy nagyon híres történet, amelyben Izrael háborút folytat az őt megtámadó ellenséggel az amalekitákkal szemben.
2Móz17-8 Izráel legyőzi Amálékot.
8Eljött Amálék, és megtámadta Izráelt Refídímben. 9Akkor ezt mondta Mózes Józsuénak: Válassz ki férfiakat, vonulj ki, és ütközz meg Amálékkal! Én pedig odaállok holnap a halom tetejére, és Isten botja a kezemben lesz. 10Józsué úgy cselekedett, ahogyan Mózes mondta neki, és megütközött Amálékkal. Mózes, Áron és Húr pedig fölment a halom tetejére. 11És az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte kezét, Izráel volt az erősebb, amikor pedig leeresztette a kezét, Amálék volt az erősebb. 12De Mózes kezei elfáradtak. Ezért fogtak egy követ, alája tették, és ő ráült. Áron és Húr pedig tartotta a kezét, az egyik erről, a másik amarról, úgyhogy két keze fölemelve maradt naplementig. 13Így győzte le Józsué Amálékot és annak hadát fegyverrel.
Jól jegyezd meg! A sötétség királysága minden időben mindig támadja Isten királyságát és tagjait és ebből a történetből megtanulhatjuk, hogyan győzte le imával Mózes a támadó ellenséget. Rövid, de nagyon erőteljes Kinyilatkoztatás ez. Az ósz-ben itt az ellenség test és vér volt, vagyis az ember, az ellenséges katona/hadsereg. Igazi valóságos fizikai háború volt, katonák, szemmel látható katonák ellen, fegyver fegyver ellen, ország, ország ellen. Mindezek mellett azt is vegyük észre, hogy a háttérben egy szemmel nem a nem látható háború is zajlik és ennek a háborúnak is van hatása. Tanuljuk meg, hogyan lehet legyőzni az ellenséget. Tudjuk, hogy ma és most nem test és vér ellen harcolunk. Még akkor is, ha üldöznek minket, nem konkrét emberek ellen harcolunk.(Bár az is igaz, hogy a sötét lelkű embereket a sötétség ura mozgatja a háttérből.)
Ef6.12 12” Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen.”
Ez a mi harcunk. Hogy tudjuk legyőzni ezt a láthatatlan ellenséget és a sötétség királyságát? Hogy tudjuk kiszabadítani Testvéreinket ebből a birodalomból és átmenteni őket Isten királyságába? Mózes története éppen erre tanít bennünket. Vegyük a legkomolyabban, hogy napjainkban is éppen ez a láthatatlan harc zajlik minden pillanatban.  Négy tanulságot emelnék ki a történetből.

 ELSŐ TANULSÁG
Mi történik a hegyen? Fontos ezt megérteni, mert amit Mózes, Áron és Húr ott tettek, AZ határozta meg a csata kimenetelét a harcmezőn. Mózes azt mondta Józsuénak, hogy vigye az embereit és menjen harcba az amalekiták ellen, ő pedig Isten botjával felmegy a Hegyre, hogy imádkozzon értük. Mózes nem volt gyáva, nem az életét féltette, nem a harc alól akarta kihúzni magát. Éppen ellenkezőleg. Helyén volt a szíve a hitben, helyén volt az értelme is ahhoz, hogy tisztán lássa, hol a helye, mi a feladata.
Szóval két csata zajlik egyszerre: egyik fent a hegyen a másik lent a völgyben. Az egyik szellemi és láthatatlan háború, amelyben csak az a három ember vesz részt és rajtuk kívül a többiek nem tudják, hogy mi történik ott fent a hegyen. És közben van egy látható fizikai ütközet egy háború Józsué és az amalekiták között lent a völgyben. Ha te is ott harcoltál volna ebben a seregben akkor egyszer azt láttad volna, hogy visszaszorítjátok az ellenséget, másszor pedig az ellenség kerekedik felülre és menekülnötök kell. Szóval a frontvonal állandóan változik, és hirtelen megint változik a helyzet és ismét győzelemre állunk, majd ismét vereségre és így tovább óráról órára. És mivel benne vagy a harc sűrűjében nem érted, hogy mi és miért így történik körülötted. Nem érted, mert a völgyben vagy, de fent a hegyen Mózes látta mindezt és értette, hogy mi miért történik. Amíg fölemelte a kezeit(szívét) addig Józsué állt győzelemre, amikor leengedte a kezeit(elcsüggedt, elfáradt a szíve) akkor rögtön már az ellenség állt győzelemre. Ez a valóság.
A nem látható szellemi harc, sokkal fontosabb, mint a látható fizikai harc.
Ami a szellemi valóságban történik, az határozza meg a fizikai világban zajló események kimenetelét. Szolgálni megyünk, hirdetjük az evangéliumot, ellátjuk a szegényeket, imádkozunk a betegekért, templomot renoválunk a közösségnek, lelkigyakorlaton veszünk részt. DE! Ezzel nem tudjuk legyőzni az ellenséget, nem növeljük az Isten királyságának köztünk lévő uralmát, nem látjuk Isten dicsőségét úgy, ahogy kellene és nem látunk jeleket és csodákat közöttünk. Miért nem? Mert előbb fent a hegyen kell megnyernünk a háborút. Ha az ima erejével megnyerjük a harcot, akkor minden az Isten dicsőségére fog zajlani a völgyben és lesznek jelek és csodák.
  Azt mondta Jézus, hogy elárulom nektek az igazságot. Amit megköttök a földön az kötve lesz a mennyben, és amit eloldoztok a földön az el lesz oldozva a mennyben. Ergo az ima ereje megváltoztatja a valóságban a dolgokat. Semmi más nem tudja megváltoztatni a történelmet, de ez igen. Senki más nem tudja megváltoztatni a történelmet csak Isten, de ehhez még neki is szüksége van a Hívők szellemi harcára is imáira. Ez a Hívők tapasztalata.
   Mi Egyiptomban kisebbség vagyunk a kisebbségben, mert az újjászületett keresztények is kisebbségben vannak a keresztények között, akik meg kisebbségben vannak muszlimokkal szemben. Ennek ellenére szeretnénk, ha Isten dicsősége mindenkire kiáradna, hogy Krisztus szeretete mindenkit megérintsen és szeretnénk látni a jeleket és a csodákat Krisztus által. És ha ebbe minden tudásunkat, erőnket is beleadjuk, hogy így legyen, akkor is vesztünk és az amalekiták győznek. Józsué és serege egyedül nem nyerheti meg a csatát csak a hegyen imádkozók segítségével. Előbb ott kell győzelem, szellemi fordulat ahhoz, hogy a völgyben is megforduljon a csata menete. Ezért életfontosságú, hogy ma is legyenek imádkozók a hegyen. Amikor a hegyen meg tudjuk kötözni, törni az ellenséget, akkor a völgyben is meg tudjuk törni a csatát. Ez egy életre szóló igaz tanítás számunkra az Úrtól, akik az Egyház idejében élünk.
   Láttunk most egy videót, ami 2011. nov.11-én készült Egyiptomban. Negyven ezren imádkoztak 12 órán át folyamatosan az Imádság Házában. Este hattól reggel hatig, imádással, dicsérettel, magasztalással, hálaadással kiáltottak az Úrhoz, közbenjárva Egyiptomért. Ez közvetlenül a kairói arab tavasz után történt. Ezt a napot úgy tartjuk nyilván, amely nap megváltoztatta az ország történelmét. Hónapról hónapra, évről évre azóta is Isten megrázza a nemzetet és a lehetetlen dolgok megvalósulnak. Napokig mondhatnám az erről szóló történeteket, hogy mit tesz Isten ma is. Nem mi. Mi csak szolgáljuk az Urat és megtesszük a tőlünk telhetőt. Az elmúlt hat év és az előtte elmúlt negyven év imáinak eredményeként vártunk egy nagy áttörést a szellemi fronton. Ti negyven évig voltatok a vasfüggöny mögött, mi azonban évszázadok óta éltünk a sötétség elnyomása alatt. Ám most nagy áttörést élünk meg, a mi vasfüggönyünk is leomlott és látjuk, hogy milliók jönnek Krisztushoz. Igen! A harc fent a Hegyen, a harc teszi lehetségessé mindezt. Ma is szükségünk van harcoló emberekre. Szükségünk van Józsuékra, akik csatába vonulnak Isten Népével, de a harc Mózes és segítői nélkül hiábavaló. Hiábavaló, semmi eredménye nem lesz és a völgyben harcoló Józsue és katonái meghalnak. Isten harcos serege elbukik? Igen elbukik! Isten királysága elbukik? Igen elbukik! Józsué Isten ezredese elbukik? Igen, elbukik, elbukik az ima támogató menyei ereje nélkül. Ha nem imádkozunk, az Úr nem harcol velünk, és nem harcol helyettünk. Erről szól ez a történet. Hisszük ezt?
MÁSODIK TANULSÁG
Nemcsak úgy imádkozgatunk ám. Győztes, eredményes imához mindkettőre szükség van: mélység és hosszúság. Mert imádkozhatunk ám így is:
Óh,Uram, tudod, hogy szükségünk van Rád. Olyan jó lenne, ha felráznád a népünket, olyan jó lenne, ha megdicsőítenéd a neved, tudjuk, hogy Mindenható a neved, hát mi lenne, ha meghallgatnál minket és megtennéd, amit kértünk, de ha mégsem, akkor az se baj…2Móz32-ben figyeljük meg, hogyan imádkozott Mózes a népéért. Figyeljünk oda, mert ez a titka Mózes imameghallgatásának, ami megváltoztatta a történelmet. Nem a szavak miatt történt ez, nem az imaformákon múlik az eredmény, hanem az ima mélységén és hosszán.
Ismerjük mi történt akkor, amikor Mózes fölment a Hegyre a kőtáblákért. A nép aranyborjút csinált magának. Mózes szíve erre összetört: hogy tehettetek ilyet, láttátok az Urat a felhőben, hallottátok hangját az ÉLŐ Istennek, átéltétek a csodáit, szemetek előtt vonult nappal és éjjel, ti pedig máris bálványt imádtok?..és Mózes visszament a Hegyre, ahol az ÚR újra szólt hozzá.
„Mózes, hadd pusztítsam el őket és téged a hűségest teszlek nagy nemzetté és azt az új népet már nem úgy hívják majd, hogy „Isten népe” hanem úgy, hogy „Mózes népe.”
(Saját betoldás: Micsoda ígéret ez annak, aki éhes a hatalomra, mohó a hírnévre, vagy még nem bocsátott meg és bosszút forral. Lám, itt lenne az alkalom, hogy Mózes elégtételt vegyen rajtuk, visszavágjon a sérelmekért, a bajlódásokért, a lázadásokért, a zúgolódásokért, hiszen kis híja, hogy nem kövezték halálra. Minden rosszért elégtételt vehetne, amit a néptől eddig kapott…és mindezt ráadásul az ÚR által feljogosítva tehetné, mert ő lehetne a haragvó Isten büntetésének a jobb keze és ítéletének a végrehajtója.
Milyen jó üzlet lenne ez Istennel és milyen távlatokat adhat. Már nem Ábrahám, Jákob és Izsák népének, hanem Mózes népének fogják hívni őket és valóban megérdemlik a pusztulást és milyen jó, hogy nem Mózesnek kell beszennyezni vérrel a kezét, mert maga az ÚR szabadítja meg Mózest a bajkeverőktől, hogy Mózes békében uralkodhasson. Megérdemlik, mert azután amit az ÚR értük tettük, mégis milyen könnyen elfordították szívüket és bálványt imádtak. És ő a hűséges Mózes viszont megérdemli az uralkodás jutalmát.)
Mózes odaállt megint az ÚR elé és másképpen imádkozott. Így szólt az Úrhoz:
„Kérlek, bocsásd meg bűneiket! Ám ha jogosan még sem bocsátanád meg népem bűneit, ha úgy döntesz, hogy mégsem irgalmazol nekik, akkor engem is törölj ki az élet könyvéből. Szeretem a népem, egy vagyok közülük. Lehet, hogy bűnösök, lehet, hogy ateisták, bálványimádók, ezoterikusok. Lehet, hogy üldözik a te neved URAM és üldözik a te Egyházadat, de kérlek, bocsáss meg nekik és légy irgalmas hozzájuk. Adj nekik még egy esélyt, mutasd meg nekik újra arcodat, hogy láthassanak és láthassák a különbséget arcod szépsége és a bálványok rútsága között. Nyisd meg szívüket és szemeiket hadd térjenek meg és jöjjenek vissza hozzád! Szuverén Isten vagy, Mindenható mindenek felett, és ha mégis úgy döntesz, hogy nem kegyelmezel nekik, akkor hadd haljak én is velük. Nem akarok élni a népem nélkül, a testvéreim nélkül, inkább töröld ki a nevemet a Te Könyvedből.”
Ez egy olyan ima, amire lehet válaszolni. Ez egy olyan ima, ami feltárja a szívemet, hogy mi lakik benne, feltárja, hogy az én népem többet ér-e nekem, mint én magam. Nem az én üdvösségem a lényeg, hanem az övéké.
Mi van az én szívemben? Kész vagyok-e így imádkozni a magyarokért, a benei emberekért?
John Nox evangélista hasonló imát mondott Skóciáért. Fölment a hegyre és napkeltétől napnyugtáig imádkozott, kiáltott az Úrhoz:
Add meg Skócia megtérését vagy vesszek el velük együtt én is!”
Az IGE pedig így szól: Izajás 62.6Falaidra Jeruzsálem őröket állítottam, hogy soha ne hallgassanak se nappal se éjjel. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák, és ne pihenjetek, amíg helyre nem állítja Jeruzsálemet is dicsővé nem teszi a földön.”
Ezt jelenti az ima mélysége. Többre értékeljük-e a mi népünket saját magunknál? Érted-e, hogy Isten ugyanannyira szereti az elveszett bűnösöket, mint téged? Érted-e, hogy Mózes Isten szívével szereti a keménynyakú és makacs népet? Megérdemelnék a büntetést, megérdemelnék a kipusztítást, de az ÚR nem ezt akarja. Ő azt szeretné, ha valaki most is ugyanígy, Mózes szívével imádkozna értük: Bocsáss meg nekik, vagy velük büntess engem is, hadd halhassak meg velük én is, mert nélkülük életben maradnom nincs értelme. Mi értelme lenne, hogy én megmaradjak és bemenjek az Ígéret földjére, ha a nép nem jön velem. Így nélkülük nem ér semmit az életem. Ez a szív él bennünk is? Ez a szív dobog bennem is? Mert csak ez az ima változtatja meg a történelmet. Ezt az imát hallgatja meg az ÚR és válaszol rá és azt mondta Mózesnek: megteszem. Megteszem, mert a szíved olyan, mint az enyém. Mert a te vágyad az, ami az én vágyam, a te akaratod ua. mint az én akaratom ezért megadom a te szíved kérését.
HARMADIK TANULSÁG - Az ima hosszúsága.
Józsué csatája a völgyben 12 órán át tartott. Akkoriban az ütközeteket napkeltétől napnyugtáig tartották. Sötétben ui. nem lehet harcolni, mert nem látod az ellenséget és ezért éjjel szünetelt a harc, gyűjtötték az erőt a hajnali folytatásra és ellátták a sebesülteket. Józsué csatája is véget ért napnyugtakor. Reggel kezdődött és 12 órán át tartott napnyugtáig. Fent a hegyen pedig Mózes 12 órán át imádkozott felemelt kézzel. Ha csak egy percre leengedte imádkozó kezét, fordult a harc kimenetele és a völgyben izraeli katonák haltak meg. Hoppá ugye?
Kérdés, hogy ha már ilyen mélységgel akarunk és tudunk imádkozni, akkor miért nem elég öt perc? Miért oly fontos az imaidő hossza? Nos, jó, ha azt mondod, hogy fontos fontos, akkor hát legyen hosszabb, mondjuk 5 perc… jó, legyen tíz, de tudd, hogy a nyolcadik percnél már krahácsolni fogunk…mi, mi,mit mondasz, hogy húsz perc….?...jól vaaaagy, hogy egy óra…? nem vagyunk mi ájtatos manók és ájtatos papok!!
Lássuk hát, hogy miért oly fontos, hogy milyen sokáig imádkozunk!
Az ima addig tart, amíg a csata tart. Mert amíg tart Józsué csatája a völgyben, addig kell Mózesnek tartani a felemelt kezét és imádkoznia a Hegyen a lent harcolókért..
Meg kell értenünk ezt a titkot.
Addig, amíg mi imádkozunk, addig van Isten is cselekvésben.
Addig, amíg mi imádkozunk, addig adunk jogot Istennek, hogy uralmat vegyen a helyzet felett.
Amíg imádkozunk, Istent feljogosítjuk arra, hogy beavatkozhasson.
Addig, amíg mi imádkozunk, addig van alkalma Istennek a közbelépésre.
Amikor leállunk az imával, akkor nem tudja folytatni a munkáját.
Izajás 62.
„Ti, akik segítségül hívjátok az Urat,
ne pihenjetek és Őt se hagyjátok pihenni!”
Ha te pihensz, Isten mit fog csinálni? Ő is pihenni fog. (Saját betoldás: Szeretetláng üzenete: „Tétlenségetek a sátán melegágya.” Talán ezért tanítja Szent Pál által a Szentlélek: Szüntelenül imádkozzatok!)Ezt nem hisszük el ugye? Pedig pontosan ezt nyilatkoztatja ki nekünk ez a történet az IGÉK és a tapasztalat! Miért kell éjjel és nappal? Miért nem hallgathatnak éjjel és nappal? Miért kellenek, az ilyen Imádság Háza helyek ahol az év minden napján 24 órában imádkoznak, miért kell, hogy a felvigyázó őrszemek egymást váltsák a harcban, miért? Mert nagyon fontos az imádság hossza, mert ez dönti el a csata kimenetelét. (Saját betoldás? Ha abbahagyod az imát, az olyan mintha az ellenségre küldött gyalogságtól megvonnád a tüzérségi háttérvédelmet.)
Axióma: amíg tart a háború, addig kell az imának is tartania.Ez nem olyan, mint a felhatalmazási engedély, amit aláírok és odaadom az Úrnak: na, mostantól bármikor harcolhatsz helyettem és értem én meg elmegyek a tengerhez egy kicsit. Nem így működik. Ne hagyj magadnak pihenőt, és ne hagyd az Urat sem pihenni. Ha te pihensz, azzal azt üzened Istennek, most Te is pihenjél.
Az imádság gyümölcsei nemcsak úgy véletlenül jelennek meg.
(Saját betoldás - Az imádság nem mindig wellness hotel, ahol felüdülünk Istennel.)
Az imádság nem egy a választható alkalmi programok közül, hanem egy életmód. Az ima nem más, mint folytonos szellemi harc, hogy megkötözzük az erős embert, az amalekitákat, az ördög katonáit…stb…az imával kioldjuk Isten kezét, hogy megmutathassa érdekünkben az erejét. (Saját betoldás: Ha nem imádkozunk, mert kételkedünk ebben vagy lusták vagyunk hozzá, akkor mi magunk kötözzük meg Jézus kezeit, mint Pilátus pribékjei. Közben pedig a vasárnapi misén elmormoljuk a szokott kéréseinket és panaszainkat és bosszankodunk, hogy az Isten nem segít rajtunk és nem látunk az életünkben csodákat és jeleket. Közben pedig a házi szentélyeink házi bálványai között ott áll a zúgolódásainkkal megostorozott, kételkedéseink és tétlenségeink által megkötözött kezű Mindenható Krisztus, akit éppen mi tetszünk cselekvőképtelenné, tehetetlenné. Sokszor találkozom ezzel, ezért gyakran szólok így a hozzánk jövő emberekhez. Egyetlen emberért, akár ismered, akár nem, hajlandó vagy-e odaállni a résre ahol betör az ellenség? Kéred az Urat, hogy mutassa meg ki Ő, hogy Jézus valóban az Isten Fia, hogy a Kereszt története igaz vagy hamis, hogy hazudott-e Jézus vagy minden igaz, úgy ahogy van….minden esetben, amikor így imádkozol Valakiért és odaállsz a résre, ezzel a hittel, ezzel a szívvel, aznap Isten valószínűleg meglátogat egy embert majd. Ha ezt másnap is megteszed, másvalakit fog meglátogatni az ÚR Lelke…stb.
Most azt kérdezed: Plébános, te megőrültél? Nem, nem! Több ezer ilyenről tudnunk, hogy a közbenjárás után Isten meglátogatta őket úgy, hogy ők maguk ezt nem is kérték. Viszont mivel mi imádkoztunk értük, mi hívtuk be Istent a helyzetbe, hogy meglátogassa őket. Nagyon sok muszlimot megkereszteltünk e miatt a természetfölötti közbenjárás miatt.
Miért nem teszi meg ezt Isten nélkülünk?
Miért van szüksége Istennek ránk, hogy mi imádkozzunk az emberekért?
MERT EZ EGY BIBLIAI ALAPELV!
Isten nem léphet közbe addig, amíg valaki nem kéri meg rá. Isten megteremtett minket a mi megkérdezésünk nélkül, de nem tud üdvözíteni minket a mi közreműködésünk nélkül.
(Vannak csodás kivételek, de a kivétel erősíti a szabályt.)
Istennek nincs joga áttörést hozni addig, amíg valaki nem kéri meg rá. Ezért is annyira fontos az imádságodnak a hosszúsága. Mert amíg mi imádkozunk, addig látni fogjuk Isten munkájaként megtörténni a csodákat és a jeleket.
(Saját betoldás: Reinhardt Bonnke 3 alaptétele:
1.Istennek szüksége van az ember erejére.
2.Az embernek szüksége van Isten erejére.
3.Isten ereje akkor cselekszik rendkívüli módon, amikor az ember is cselekszik.
Vagyis ha valaki hitben Istennel együtt munkálkodva kilép a kockázatmentes, kényelmes passzív hitéből ahol mindent készen vár Istentől és kilép aktív hitben a komfort zónájából, akkor történnek a jelek és a csodák. Isten ereje az, aki cselekszik az emberen keresztül, ezért szüksége van az ember cselekvő hitére is. pl.: Péter kilép a biztonságos csónakból a bizonytalanba a vízre. -A kivételek itt is erősítik a szabályt.)Egyértelmű és világos tanítása ez az IGÉNEK.
NEGYEDIK TANULSÁG
Ez itt és most egy imakonferencia ahol nem csak tanítást akarunk hallani az imádkozásról, hanem imádkozni is fogunk most Európáért….stb.
Imádkozni sokkal nehezebb, mint szolgálni. Sokkal könnyebb tanítani, prédikálni, a völgyben fegyvert fogva harcolni, betegeket gondozni…de egy órán keresztül imádkozni…főleg ha ezt még mise után kellene tenni! Sokkal könnyebb két órán keresztül főzni a szegényeknek, mint két órán át ezekért az emberekért imádkozni. Ugye, hogy így van! És látom, hogy néhányan elpirultatok és ez jelzi az igazságot. Sokkal nehezebb akár öt percre felemelni a szívedet és a kezedet és imádkozni, mint Mártaként tevékenykedni. Imádkozni nagyon nehéz, mert rövid időn belül kifárad a karod, kifárad a szíved, a lelkesedésed a hited. Pont ez történt Mózessel. Ekkor Áron és Húr követtettek alája, arra ült rá, és elfáradt kitárt kezeit tartották, hogy tudjon imádkozni a népért, mert csak ők látták és ismerték fel az összefüggést, hogy hogyan és miért változik ide-oda a csata menete.
Ergo: hosszú és kitartó, eredményes imádságra, közbenjárásra senki nem képes egyedül. Mindig kell, hogy legyenek társaid, akikkel támogatjátok egymást.
A közbenjárás nagyon nehéz. Sokkal könnyebb szegényeket gondozni, prédikálni, templomot tatarozni, zarándoklatot szervezni, mint imádkozni.
AXIÓMA: Sokkal fontosabb imádkozni, mint bármi más egyéb jóban tevékenykedni.
Mit kell tennünk? Amint Áron és Húr tartották Mózes kezeit, mi az imádkozó nép mi is fogjuk meg egymás kezeit, segítsünk egymásnak az imában, hogy eljusson a szívünk az ima mélységére és a hosszára, mert csak ez változtatja meg a körülményeinket, helyzetünket, történelmünket. Európa jövőjének a helyzete rajtunk múlik. A forgatókönyvet mi szívünk írja az imáinkkal és az ÚR velünk együtt harcol. Mit kell tennünk?
- Személyes szinten kell, hogy legyen imatársad/tásaid.
- Plébániai szinten, kell, hogy legyen imacsoportod.
- Országos és nemzetközi szinten, kell, hogy legyenek imakonferenciák.
(Negyvenezer embernek könnyű volt tizenkét órát imádkozni.)
Még Mózesnek is kellett segítség. Én nem vagyok Mózes. Szerintem te se vagy az. Ha Mózesnek is segítségre volt szüksége, akkor nekünk is szükségünk van társakra.
Fontos az is, hogy mennyien imádkozunk, mert egymás kezeit emelhetjük fel, egymás szíveit bátoríthatjuk, hogy mélyen és hosszan imádkozhassunk és a meghallgatott imáinkkal egymás hitét erősíthessük.
Megtörtént eset: Az arab tavasz után a Muszlim Testvériség vette át a hatalmat. Kijelentették, hogy legalább 400 évig ők fognak kormányozni, bevezetik a kalifátust és olyan rezsim államot hoznak létre, mint amilyen Iránban van. Nekünk erre az imádság volt a válasz és így imádkoztunk:
„Uram adj nekik bolond tanácsokat!”
Emlékszel Dávid imájára amikor a fiával Absalommal harcolt? Hát pontosan így imádkozott ő is. Mi tehát követtük ezt az igei példát és továbbra is imádkoztunk, hogy az ÚR bolond tanácsokkal vigye őket a jégre. És napról napra láttuk a hírekben, hogy mekkora marhaságokat követtek el. Egy év alatt az összes hibát elkövették, amit egy ember csak el tud követni és egyetlen jó lépésük sem volt. Egy év után – nem 400, hanem egy év után-40 millió egyiptomi ment ki az utcára és megbuktatták a kormányt. 40 millió! Volt a háttérben 40 ezer közbenjáró és 40 millió ment az utcára és eltüntették a rezsimet. Isten nagyobb dicsőségére mondtam el ezt a történetet. Emlékszem a forradalom előtti éjszakára. Eljött hozzám az amerikai attasé. Barátom volt és hívő. Lejárt a megbízatása és eljött elbúcsúzni. Megkérdeztem őt, hogy amerikaiként miért támogatja a Muszlim Testvériséget? Nem mondom el, hogy mit válaszolt, de azt mondtam neki, hogy mi holnap megszabadulunk tőlünk. Azt válaszolta, hogy ez nevetséges és lehetetlen, hiszen nekünk nincs külső segítségünk és mi nem vagyunk az USA. Mire én azt válaszoltam, hogy nekünk viszont jobb kapcsolataink vannak, mint az USA-nak, mi tudjuk, hogy kihez és miért imádkozunk és ki a mi Barátunk. És valóban. Másnap kitört a forradalom és elsöpörte a rezsimet! Ez, hatalmas csoda és imameghallgatás volt. A nagy nyilvánosság előtt megválaszolt ima nyilvánvaló csodái a nagy nyilvánosság szívében erősítik a hitet. Kérdezzük meg magunkat őszintén. Hiszek-e igazán az ima erejében? Hiszek-e igazán abban, hogy értünk élő, cselekvő igaz Istenünk van? Ő egy egyeduralkodó Isten, aki számára semmi sem lehetetlen. Hiszek-e abban, hogy ha bármiért imádkozunk az Ő nevében az Ő dicsőségére – nem a magunk dicsőségére, nem nagyobb hírnévért, nem elismertségért - ha bármit is imádkozunk közösségben az Ő dicségért azt Ő meg fogja tenni.
Ha hiszel-e ebben, mert ha igen akkor nagyon másként fogsz/fogunk imádkozni. Akkor minden ker. felekezet összejön az egység áldásai alatt imádkozni, hogy eljöjjön és megvalósuljon köztünk Isten Országa, Ereje és Uralma!
Álljunk fel, emeljük fel egymás kezét és imádkozzunk! HAallelujaAH! Amen!
(A felvételen elhangzó közös közbenjáró imát nem gépeltem be, de meghallgatható 48.25-től, mintegy fél órán át.)
Itt olvashattok többet dr.Samehről:
Begépeltem 2018. Március havában Szent József ünnepén,
kérve az Ő és az Immaculata áldásait rátok!
Áldással és örömmel kívánok Nektek sok-sok imameghallgatást és húsvéti győzelmeket! Tibor atyaÉTVÁGYGERJESZTŐ
(Hús-zsír ősember diéta 4P vitamin ízfokozóval dúsítva.)
No, nem főzőtanfolyamról fogok írni, hanem arról, hogy hol is tartok most az agydaganat betegségem történetében. Utolsó jelentkezésem óta két koponya MR vizsgálatom volt. Mindkettő ugyanazt az eredményt erősítette meg, amit a korábbiak is megállapítottak: mióta önként elhagytam az onkológiai kezeléseket és áttértem az ősember diétára,
az agydaganat mérete nem változik, nem növekszik, hanem stagnál.
Ezt az örömhírt tehát két év alatt már öt MR felvétel igazolja egybehangzóan.
Kezeléseket nem kapok két éve, gyógyszert nem szedek. Étkezésem majdnem továbbra is ugyanaz: nulla szénhidrát, hús zsír 1:2-3 arányban és tojás.
Amivel kiegészült az étrendem, az nem más, mint a4x P vitamin adag.

GRATIA SUPPONIT NATURAM – A KEGYELEM A TERMÉSZETRE ÉPÍT
Ez nagyjából azt jelenti, hogy az Isten Kegyelme az emberi természetre épít, azt föltételezi, fölhasználja, együttműködik vele, átitatja, átjárja azt és a természetfölötti a természetest átformálja, megszenteli.
Az ősember diétámat, mint természetes alapot tehát felhasználja az ÚR arra, hogy az egyszerű és másoknak unalmasnak tűnő étrendemet megáldja az Ő Kegyelmével és  nyakon öntse természetfeletti szósszal, vagyis édes mennyei majonézzel és 4P vitaminnal.
Nem véletlen tehát az a csoda, hogy több mint két éve még mindig élek.
Emlékezzünk csak! Hat éve rosszindulatú hólyagdaganatom volt. Semmilyen onkológiai kezelést nem vettem fel. Egyetlen kezelést kaptam. Az indiai karizmatikus Margharita nővér rám tette a kezét, megáldott és abban a pillanatban meggyógyultam. Ezt az elmúlt hat év CT eredményei igazolják.
A mostani agydaganatom nem áttét következménye, hanem teljesen önálló élete van. Önálló, de nem kontroll nélküli. Sík Sándor piarista papköltő az egyik versében így ír?
„Tartsd rajtam nyugtalan ujjad, ne tűrd Uram, hogy bezáruljak.”
Tapasztalom is a napi eseményekben, lelkipásztori életemben a kórházi kontrollokon hogy az ÚR rajtam tartja áldó kezét, ujját.
Az elmúlt két éves időszak temetésein gyakran elgondolkodtam a sírnál az életem fölött. Miért ő ment haza, és miért nem én? Miért én vagyok életben és miért nem ő? Miért éppen én, akinek elvileg a hazatérésre jóval nagyobb esélye lenne, hiszen a betegségem orvosi prognózisa az, hogy ezt a fajta rákot maximum fél évvel lehet túlélni? A teljesség igénye nélkül a következő válaszok lehetségesek.
-Van, akit azért hív haza az ÚR, mert már készen van rá. Pl.: Kis Szent Teréz egyháztanító +24
-Van, akit azért hív haza, hogy megmentse a kárhozattól és ne rontson tovább a helyzetén.
-Van, akit azért NEM hív még haza, mert még faragni kell rajta….és még számtalan ok lehetséges, amit csak a Mindenható tud.
ÉS VAN, AKIT KIVÁLASZT A TÚLÉLÉSRE.
A kiválasztottság nem érdem, nem kiváltság, nem külön kegy, hiszen Isten nem személyválogató.
 A kiválasztottság megbízatást, felelősséget és küldetést jelent.
„Írva van: aki sokat kapott, attól többet kérnek számon.” Lk12.32
Méltatlanságom alázatos tudatában merem kijelenteni, hogy mint aki a harmadik rákbetegségéből éppen gyógyuló érdemtelen és bűnös szolga: kiválasztott vagyok. Az a küldetésem az Úrtól, hogy csodás túlélésemmel, jelenlétemmel, étvágygerjesztő, éhségébresztő legyek a fölséges Isten nagyobb szeretetére.
Ámosz 8.11 "Jön majd olyan idő - így szól az én Uram, az Úr, - amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására(Isten jelenlétére). „
Ébresztő hát! AZ ÚR az Isten beköltözött Ladánybenére!
Mint túlélő, éhségébresztő vagyok. Azért tett azzá az ÚR, hogy ha végig megyek a falu fő utcáján, akkor értetlenkedve és választ keresve összesúgjanak az istentagadók, a hitetlenek és a kételkedők a hátam mögött:
„Nézzétek, ez még mindig él! Nézzétek, itt megy az a pap, akit Isten már a harmadik rákból gyógyít ki csodálatos módon!”
(Az első az tüdőrák volt 22 éve. Egyetlen szentáldozás gyógyított meg.)
Ez tehát az a 4P vitamin amivel a diétámat feldúsítja az ÚR. 4xP vitamin, vagyis papi, prófétai, permanens (folyamatos) példaadás és kiáltás a hitetlen világban: Van Isten, gyertek és találkozzatok Vele, mert Ő bűneitek, mulasztásaitok ellenére is szeret titeket és veletek is csodákat akar tenni, csak hallgassatok végre Őrá! Ne járjatok többé a hitetlenség útján, mert írva van:
„Elébe siet az ÚR azoknak, akik az igazság útján járnak.” Izajás
és másutt: „Közeledjetek Istenhez és Isten is közeledni fog hozzátok.”Jakab 4.7
Nagyböjt van, a bűnbánat ideje. Hamvazó szerdán a felhívás Isten minden gyermekének szólt, nemcsak a templomba járóknak:
„TÉRJETEK MEG ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN!” Márk 1.15
Két lábon járó felkiáltó és kérdő jel, élő csoda vagyok tehát a falu hitetlenjeinek, közömböseinek a színe előtt.
N.B. Az ördög szereti az istentagadókat, noha ő maga nem ateista.
Én viszont a puszta jelenlétemmel tanúsítom, hogy van élő Isten és ideje lenne már komolyabban elgondolkodni ezen, változtatni a hozzáállásunkon és új alapra helyezni a Jóistennel való kapcsolatunkat, amíg nem késő, nehogy ugyanazt a feddést kapjuk Jézustól, mint amit olvasunk:
„Jézus egyszer így korholta azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tartottak bűnbánatot: Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már régen bűnbánatot tartottak volna, szőrzsákba öltözve és hamuba ülve. Mondom nektek: Tirusz és Szidon városának tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. És te, Kafarnaum! Azt hiszed, az égig emelkedel? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában történtek volna a nálatok történt csodák, mind a mai napig fennállna. Azt mondom nektek: Szodoma földjének tűrhetőbb sorsa lesz az utolsó ítélet napján, mint neked, Kafarnaum”…Ladánybene, Méntelek és Kunbaracs, ha nem térsz meg!
Mt 11,20-24
ÉS EZ AZ IGE IS NEKÜNK SZÓL:
 „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja.
KÖZELEDJETEK ISTENHEZ ÉS Ő IS KÖZELEDNI FOG HOZZÁTOK. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket.”Jakab 4.7
És ha így teszünk, akkor ez az IGE is nekünk szól:
„Szenteljétek meg magatokat, mert holnap az ÚR újabb csodát tesz körötökben.” Józs3.5
Találkozzunk tehát mihamarabb, de legkésőbb a húsvéti ünnepi szentmiséken.
Áldott Nagyböjtöt és áldott Húsvéti ünnepeket kívánok Mindenkinek!
Barátsággal, áldással és szeretettel:
Tibor atya 2018-02-27 Nagyböjt 3. hetében.
BEUGRÓ SZIGORLAT ELŐTT

A szigorlati vizsgán több éves tananyagból kell beszámolni. Előtte van. az ún. beugró vizsga, ami a több éves tananyagból tesz föl alapvető kérdéseket innen és onnan. Aki ezt az alapot sem tudja, az nem ment át a limit léce felett és nem mehet vizsgára, hanem jöhet újra beugrózni.
Pontosan ilyen a megtérés is, amelyben a tíz parancs csak a beugró kérdései közé tartozik. Aki ezen elbukik, az nem mehet tovább az élet szigorlatára. Amint a dicsőítés is nem egy a választható opció az imamódok közül, hanem életforma éppen így a megtérés sem egy alkalmi opció, hanem egyre mélyülő életforma az élet szigorlatára.
Minél mélyebb az engedelmesség, annál mélyebb a megtérés.
Minél mélyebb a megtérés annál inkább Jézus az ÚR az életünk minden területe felett.
Minél inkább Ő uralkodik bennünk annál mélyebb lesz a szeretet.
Az élet szigorlatán pedig csak ez számít majd.BABAKÖTVÉNY és a KERESZTSÉG

Tisztelt és kedves Szülők, akik keresztelésre készültök! 
A keresztelés előtt fogunk még találkozni, de addig is fogadjátok el tőlem féltő és segítő szándékkal és baráti szeretettel ezeket a gondolatokat és kérem, hogy imádságos lélekkel felelősen és közösen gondolkodjatok el rajta.
Nem néztem utána annak, hogy pontosan hogyan is jön létre a babakötvény, de valami ilyesmiről van szó: Állam bácsi nyit egy bankszámlát a született gyermek javára és ajándékba ad egy kezdő tőkét. A jó és gondos szülők pedig havonta egy bizonyos összeg befizetésével növelik ezt az alapot. Így amikor a gyermek nagykorú lesz, viszonylag komoly megtakarítással indulhat el az élet útján. 
Ez a felelős és helyes szülői hozzáállás! Ezt a tanult jó példát nagy valószínűséggel majd felnőtt gyermeketek is alkalmazni fogja unokátok örömére.
Vajon mit mondana az a gyermek a szüleinek, aki azt tapasztalná, hogy tizennyolc éves korára a bankbetétje semmit nem növekedett, mert szülei elherdálták a havi befizetéseket? 
Milyen csalódott lenne ez a fiatal a szívében és milyen fájdalom lenne neki azt látni, hogy más gondos szülők gyerekei mekkora előnnyel indulnak el vele szemben?
Hát valahogy ehhez hasonló a keresztség is. A mennyei bank ingyen ad egy törzstőkét a Jézus keresztáldozatából adódó mennyei kincstárból. 
A gyermek pedig ezen felül: 
- mennyei polgárjogot kap (nem földi migráns többé, aki kóborolva idegen hazát keres)
- teste templommá lesz
- e templomban a világot teremtő Szentlélek lakik, aki maga a Szeretet
- öröksége az örök élet és a Szentlélek huszonöt ajándék csomagja
(a Lélek 9 karizmája, a Lélek 9 gyümölcse, a Lélek hét ajándéka
Ehhez a szent alaphoz kell a jó keresztény szülőknek hozzá tenniük a maguk részét a P vitamint. 
P vitamin, vagyis példamutatás a hit tetteivel a keresztény élettel a mindennapokban arról, hogyan kell Istent és a felebarátot az IGE útmutatása szerint szeretni. N.B. Nem a magunk elgondolása szerint, hanem az IGE útmutatása és az EGYHÁZ tanítása szerint.
Ez a legnagyobb ajándék, amit a szülő örökségbe adhatna gyermekének, hiszen írva van:
Sok van, amit az ember, a szülő megtehet, de van, ami az embernek lehetetlen. 
Ám az is írva és ígérve van, hogy aki hisz, annak minden lehetséges. Amen, HAallelujaAH!
Vajon mit érezhet az Fiatal, aki egy nap rájön arra, hogy szülei engedték kifosztani a mennyei bankját és engedték, hogy az ördög kiforgassa őt a jogosan neki járómennyei örökségéből mert szülei miatt ő maga is hitetlenként élte addig az életét?
És vajon ti Szülők erkölcsileg, hogyan minősítitek a következő példát.? Közeledik az idő, amikor a vén Európa muzulmánná lesz. Lesznek olyanok, akik érdekből…stb. leteszik majd a muzulmán hitvallást, pedig tudják, hogy soha nem fognak mecsetbe járni és otthon is az addigi megszokott életüket fogják élni?
Vajon, hogy vélekedtek magatokról, ha eddig sem éltétek a hitet, eldöntöttétek, hogy ezután sem akarjátok azt, eddig sem jártatok templomba, és eldöntöttétek, hogy a keresztelés után sem fogtok járni? Ezt a példát akarjátok átadni a gyermeknek, akit már így is körülvesz egy hazug világ?
Ne feledjétek és jegyezzétek meg:
NEM AZ A POGÁNY, AKI KERESZTELETLEN HANEM AZ, AKI ISTEN NÉLKÜL ÉL!
Baráti üdvözlettel és áldással! Tibor atya
„Annak bizonyítékát keresitek, hogy általam valóban az a Krisztus szól, aki veletek szemben nem erőtlen, hanem hatalmas közöttetek. Mert ha meg is feszíttetett erőtlenségből, él Isten hatalmából.
Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e! Önmagatokat vizsgáljátok meg!
Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van?
Imádkozunk Istenhez, hogy semmi rosszat és hamisat ne tegyetek. Könyörgünk is azért, hogy ti tökéletesek legyetek. „2Kor13.3

KI MIT VÁLASZT,AZT A PROGRAMOT TÖLTI LE...és a program életre kelve használja őt! 

Letöltésének eredményét pedig majd letölti a felelőtlen életszörföző az örök életben.
-Az a gondolkodásmód ui. hogy hiszünk a Teremtőben, de soha nem köteleződünk el egyetlen keresztény egyház felé sem az valójában nem más mint neurotikus és infantilis félelem a felelősségtől. Persze így minden könnyű. Istenre hivatkozva a saját lelkiismeretem alól mindig fölmentem magam minden alól és nem kell egyetlen erkölcsi szabályt netán tízparancsot sem megtartanom, mert szabadságom van amit még Istennek is levett kalappal kell tisztelni előttem. Haha! Máris elkötelezted magad a szabadság bálványa, a szabadság istene felé és nem vagy szabad.
Az Egyház, a 10 parancs nélküli élet olyan, mint bencések híres festménye. A hordóból kifolyik a milliókat érő drága bor, mert a hordó ledobta magáról a dongáit....következmény: és dongák helyett körülöleli a rátekeredett kígyó. Ember! Járj azon az úton amelyen akarsz, élj ott ahol akarsz és egy napon a Szentlélek megérteti veled Jézus igazságát:
Jn15,5 "Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. "


PIHENTÉBEN IS MEGÁLDJA AZ ÚR AZT, AKIT SZERET. Zsoltár 127.2.

Nagy öröm volt bennem tegnap este az „Étvágygerjesztő megírása után.
Olyannyira, hogy lefekvéskor étvágyam lett arra, hogy bizalommal nagyot kérjek Jézustól és olyat kértem Tőle, amit még soha. Azt kértem, tőle, hogy folytatódjék a nappali együtt létünk öröme tovább az alvásomban is. Aztán bátran hozzá tettem, hogyha lehetséges hozza el magával a barátaimat is, nevezetesen Charbel atyát és a két karmelita Terézt a kicsit és a nagyot.
Ezzel a mondattal feküdtem le:
 „köszönöm Jézus, nemsokára találkozunk megint és várlak az álmomban.”
Négy órakor a boldog és ujjongó öröm ugrasztott ki az ágyamból és dicsőítve, hálálkodva térdeltem azonnal a szobámban állandóan ott lévő hordozható tabernákulum elé.
Mert bizony eljöttek HAallelujaAH!!!
Az örömöm azért is volt oly nagy, mert ráadásul nagy belső gyógyulással ajándékoztak meg. Egy nagyon régi eset gyógyult meg bennem és annak a helyét töltötte be a Szentlélek az öröm könnyeinek a balzsamával, mert bizony álmomban sírtam az örömtől. Tanácsot is kaptam, hogy mit kell tennem és ma úgyis cselekedtem. Köszönöm BARÁTAIM, KÖSZÖNÖM!

HAallelujaAH!


SZINKRETISTA MÉRGEK
"Tetteikben ne kövessétek őket." Mt23.3

"A NAGY ÉLELMISZER MÉREGKÖNY." 
Már létezik! Nézz utána, a neten megtalálod.

A NAGY SZINKRETISTA MÉREGKÖNYV: már létezik, nézz utána: Dr Gál Péter: New Age keresztény szemmel.

Amint az élelmiszeripar mérgeit figyelmetlenül, tudatlanul, észrevétlenül magunkba szedjük , úgy vesszük magunkhoz a szinkretizmus szellemi mérgeit is.

Éppen ilyen Popper úr munkássága is. A képen látható medál egy okkult jel. Vannak ún. reálszimbólumok, melyek megvalósítják azt, amit jelként kifejeznek. Az Úr azért utálja az ilyet, mert egyrészt ez elfordulád Istentől, másrészt romlást hoz a viselőjére, szellemi, erkölcsi, anyagi és minden értelemben.

"Tetteikben ne kövessétek őket." Mt23.3

A BARÁTNŐM BARÁTJA A SZENTLÉLEK!


Van egy hat éves barátnőm, Angyali gyermek.Kölcsönös a szeretet. Minden nap imádkozom Érte, mert beteg.

Legutóbbi ájulásos rosszulléte után így szólt Édesanyjához. 
"A Tibor atya most ment a templomba imádkozni." Egyeztettünk időpontot és valóban úgy volt!
Köszönöm Jézus, hogy velünk vagy minden nap! 


HAallelujaAH!

EZ AZ ÉN FORMÁM:) - peches esetem a fagyival. A betegség miatt két éve nulla szénhidráton élek. Ebben olyan békességem van, hogy nem szoktam a régi ételeim után vágyódni és nem álmodom azokról sem nappal sem éjjel. Most első alkalommal történt, hogy a fagyiról álmodtam. Valami/valaki azt mondta bennem: "Nem látja a doki, vedd el és edd meg." Álmomban már nyújtottam volna a kezem, amikor megszólalt a lelkiismeretem hangja: "nem szabad"...ám ugyanebben a pillanatban megszólalt az ébresztőórám hangja is és felébredtem. Eltöprengtem.Hogy tudott az álom és a valóság ilyen szinkronban lenni? Nem tudom, de azt gondolom, hogy az ÚR még álmomban is vigyáz rám, hogy a helyes úton járjak! Ez az én formám: ez nem pech, hanem oltalom és
áldás.HAallelujaAH! "Rendelkezéseid olyanok nekem, mint az énekek, azon a helyen, ahol jövevény vagyok. URam, éjjel is gondolok nevedre, megtartom törvényedet. Milyen édesek ínyemnek ígéreteid! Édesebbek, mint számnak a méz. " Zsolt119
A KIVÁLASZTOTT ÉTVÁGYGERJESZTŐ
(Hús-zsír ősember diéta 4P vitamin ízfokozóval dúsítva.)
No, nem főzőtanfolyamról fogok írni, hanem arról, hogy hol is tartok most a betegségem történetében. Utolsó jelentkezésem óta két koponya MR vizsgálatom volt. Mindkettő ugyanazt az eredményt erősítette meg, amit a korábbiak is megállapítottak: mióta önként elhagytam az onkológiai kezeléseket és áttértem az ősember diétára, az agydaganat mérete nem változik, nem növekszik, hanem stagnál. Ezt az örömhírt tehát már öt MR felvétel igazolja egybehangzóan. Hallelujah!
Kezeléseket nem kapok két éve, gyógyszert nem szedek. Étkezésem majdnem továbbra is ugyanaz: nulla szénhidrát, hús zsír 1:2-3 arányban és tojás. Amivel kiegészült az étrendem, az nem más, mint a4x P vitamin adag.
GRATIA SUPPONIT NATURAM – A KEGYELEM A TERMÉSZETRE ÉPÍT


Ez nagyjából azt jelenti, hogy az Isten Kegyelme az emberi természetre épít, azt föltételezi, fölhasználja, együttműködik vele, átitatja, átjárja azt és a természetfölötti a természetest átformálja, megszenteli.
Az ősember diétámat, mint természetes alapot tehát felhasználja az ÚR arra, hogy az egyszerű és másoknak unalmasnak tűnő étrendemet nyakon öntse természetfeletti szósszal, vagyis édes mennyei majonézzel és 4P vitaminnal.
Nem véletlen tehát az a csoda, hogy több mint két éve még mindig élek.
Emlékezzünk csak! Hat éve rosszindulatú hólyagdaganatom volt. Semmilyen onkológiai kezelést nem vettem fel. Egyetlen kezelést kaptam. Az indiai karizmatikus Margharita nővér rám tette a kezét, megáldott és abban a pillanatban meggyógyultam. Ezt az elmúlt hat év CT eredményei igazolják.
A mostani agydaganatom nem áttét következménye, hanem teljesen önálló élete van. Önálló, de nem kontroll nélküli. Sík Sándor piarista papköltő az egyik versében így ír?
„Tartsd rajtam nyugtalan ujjad, ne tűrd Uram, hogy bezáruljak.”
Tapasztalom is a napi eseményekben, lelkipásztori életemben a kórházi kontrollokon hogy az ÚR rajtam tartja áldó kezét, ujját.
Az elmúlt két éves időszak temetésein gyakran elgondolkodtam a sírnál az életem fölött. Miért ő ment haza, és miért nem én? Miért én vagyok életben és miért nem ő? Miért éppen én, akinek elvileg a hazatérésre jóval nagyobb esélye lenne, hiszen a betegségem orvosi prognózisa az, hogy ezt a fajta rákot maximum fél évvel lehet túlélni? A teljesség igénye nélkül a következő válaszok lehetségesek.
Van, akit azért hív haza az ÚR, mert már készen van rá. Pl.: Kis Szent Teréz egyháztanító +24
Van, akit azért hív haza, hogy megmentse a kárhozattól és ne rontson tovább a helyzetén.
Van, akit azért NEM hív még haza, mert még faragni kell rajta….és még számtalan ok lehetséges, amit csak a Mindenható tud.
ÉS VAN, AKIT KIVÁLASZT A TÚLÉLÉSRE.
A kiválasztottság nem érdem, nem kiváltság, nem külön kegy, hiszen Isten nem személyválogató.
 A kiválasztottság megbízatást, felelősséget és küldetést jelent.
„Írva van: aki sokat kapott, attól többet kérnek számon.” Lk12.32
Méltatlanságom alázatos tudatában merem kijelenteni, hogy mint aki a harmadik rákbetegségéből éppen gyógyuló érdemtelen és bűnös szolga: kiválasztott vagyok. Az a küldetésem az Úrtól, hogy csodás túlélésemmel, jelenlétemmel, étvágygerjesztő, éhségébresztő legyek a fölséges Isten nagyobb szeretetére.
Ámosz 8.11 "Jön majd olyan idő - így szól az én Uram, az Úr, - amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására(Isten jelenlétére). „
Ébresztő hát. AZ ÚR beköltözött Ladánybenére. Éhségébresztő vagyok tehát. Azért tett azzá az ÚR, hogy ha végig megyek a falu fő utcáján, akkor értetlenkedve és választ keresve összesúgjanak az istentagadók, a hitetlenek és a kételkedők a hátam mögött:
„Nézzétek, ez még mindig él! Nézzétek, itt megy az a pap, akit Isten már a harmadik rákból gyógyít ki csodálatos módon!”
Ez tehát az a 4P vitamin amivel a diétámat feldúsítja az ÚR. 4xP vitamin, vagyis papi, prófétai, permanens (folyamatos) példaadás és kiáltás a hitetlen világban: Van Isten, gyertek és találkozzatok Vele, mert Ő bűneitek, mulasztásaitok ellenére is szeret titeket és veletek is csodákat akar tenni, csak hallgassatok végre Őrá! Ne járjatok többé a hitetlenség útján, mert írva van:
„Elébe siet az ÚR azoknak, akik az igazság útján járnak.” Izajás
és másutt: „Közeledjetek Istenhez és Isten is közeledni fog hozzátok.”Jakab 4.7
Nagyböjt van, a bűnbánat ideje. Hamvazó szerdán a felhívás Isten minden gyermekének szólt, nemcsak a templomba járóknak:
„TÉRJETEK MEG ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN!” Márk 1.15
Két lábon járó felkiáltó és kérdő jel, élő csoda vagyok tehát a falu hitetlenjeinek, közömböseinek a színe előtt.
N.B. Az ördög szereti az istentagadókat, noha ő maga nem ateista.
Én viszont a puszta jelenlétemmel tanúsítom, hogy van élő Isten és ideje lenne már komolyabban elgondolkodni ezen, változtatni a hozzáállásunkon és új alapra helyezni a Jóistennel való kapcsolatunkat, amíg nem késő, nehogy ugyanazt a feddést kapjuk Jézustól, mint amit olvasunk:
„Jézus egyszer így korholta azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tartottak bűnbánatot: Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már régen bűnbánatot tartottak volna, szőrzsákba öltözve és hamuba ülve. Mondom nektek: Tirusz és Szidon városának tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. És te, Kafarnaum! Azt hiszed, az égig emelkedel? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában történtek volna a nálatok történt csodák, mind a mai napig fennállna. Azt mondom nektek: Szodoma földjének tűrhetőbb sorsa lesz az utolsó ítélet napján, mint neked, Kafarnaum”…Ladánybene, Méntelek és Kunbaracs, ha nem térsz meg!
Mt 11,20-24
ÉS EZ AZ IGE IS NEKÜNK SZÓL:
 „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja.
KÖZELEDJETEK ISTENHEZ ÉS Ő IS KÖZELEDNI FOG HOZZÁTOK. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket.”Jakab 4.7
És ha így teszünk, akkor ez az IGE is nekünk szól:
„Szenteljétek meg magatokat, mert holnap az ÚR újabb csodát tesz körötökben.” Józs3.5
Találkozzunk tehát mihamarabb, de legkésőbb a húsvét ünnepi szentmiséken.
Áldott Nagyböjtöt és áldott Húsvéti ünnepeket kívánok Mindenkinek!
Barátsággal, áldással és szeretettel:
Tibor atya
2018-02-27 Nagyböjt 2. hetében.


SZENT ENGEDETLENSÉG!? Mk1.40-45
Állandóan visszatérő téma a Szentírásban, hogy az Igének feltétel nélküli engedelmességgel tartozunk. Számos bibliai történet tanúsítja, hogy az engedetlenség milyen rossz következményekkel jár.
Mégis! 
Van egy olyan engedetlenség, amely nem számít bűnnek, és az ÚR sem teszi szóvá, hanem elnéz fölötte.
Az elmúlt vasárnapi evangéliumban Jézus meggyógyított egy abban a korban gyógyíthatatlan beteget. Majd meghagyta neki, hogy senkinek ne szóljon arról, hogy Ő gyógyította meg a leprából.
'Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem."
Teljesen érthető a meggyógyult örömteli reakciója, engedetlensége:


"Ám az alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot."...és Jézus nem korholta meg érte és nem állította le, pedig a következmény akadályozta Jézus misszióját, hiszen nem tudta folytatni útját, mert:
"mindenfelöl özönlöttek hozzá az emberek."
Ha jót tesz velünk az ÚR legyünk bátrak és a körülmények ellenére is tegyünk tanúságot róla.Rák vs Ősember diéta
         0 : 4

KEDVESEI AZ ÚRNAK!

KEDVES BARÁTAIM!


Az ÚR iránti és a személyetek iránti hálás örömmel és köszönettel küldöm az eredményt.
Ez már a 4. koponya MR amely készült azóta, hogy elhagytam az onko kezeléseket és ősember diétán élek nulla % szénhidráttal és immáron negyedszer igazolja, hogy a növekedés stagnál, nem változik. Ergo: az ősember diéta sikerrel veszi fel a harcot a legdurvább rosszindulatú daganattal is.
Alleluja, hála a Teremtőnek!
Onkológusom szerint a fejfájásomat a sugárkezelés utáni hegesedés okozza.
Biztos így van, de én megtoldanám az én vélemenyémmel is. Azt tapasztalom,hogy azóta, amióta nem kávézom (dec.22.) folyamatosan enyhül a fejfájás és most már vannak napok, amikor szinte egész nap nem jelentkezik.

Az IGE azt tanítja, hogy:

Gal5.24
"Akik Krisztushoz tartoznak keresztre feszítették tagjaikat kívánságaikkal és szenvedélyeikkel együtt."
Amíg ui. kávéztam, addig:
- engedetlen voltam az Igének és ez bűn,
- főtt és fájt a feje miattam Jézusnak, mert egy napon ezt adta értésemre:

"Értsd már meg, te kis oktalan csacsi, hogy két lábon járó túlélő csodának szánlak a világ szeme előtt. Hát önző és engedetlen szenvedélyeddel direkt ne rontsd már le azt a munkát amit én építek fel benned!"

És milyen igaza van:

70.zsoltár:
"​C​sodája lettem sokaknak, mert te erős segítőm vagy.
Teljék meg szám dicséreteddel, egész nap fenségeddel!​"​

A​dja meg az ÚR Nektek is a teljes engedelmességet az Igének, hogy szentek, egészségesek és üdvözültek legyetek!

Áldással! T.​


(paleo ketogén zsíros palacsinta szalonnával)


ÖRÖM A KÖBÖN
"Meghalunk a röhögéstől.")

A Szentlélek egyik gyümölcse az öröm. Gal5,22
Mikor megérkeztem az onkológiára, megáldottam a kórházat és mondtam Jézusnak, hogy itt vagyok, rendelkezésére állok, és ha akarja, vezessen olyanokat hozzám, akiknek tudok szolgálni.
Az Irgalmasság kápolnában miséztem aznap du. Szent Fausztina ereklyéje fölött és utána eltöltött az öröm és béke. Ezt követően mentem át az onkológusomhoz konzultációra, ahol négy beteg és két mentős várakozott. Leültem egy fiatalosan idősebb Hölgy mellé, beszédbe elegyedtünk….és ezután már gyorsan peregtek az események. Egy idő után érezhetően megváltozott a légkör és már a Lélek turbékolt, repkedett körülöttünk majd a az unalmas és az aggódó várakozásban a többiek figyelmét is felszippantotta ez a légkör és mindenki minket hallgatott.
Miközben megosztottuk egymással betegségünk történetét, olyan erővel, vidámsággal, hahotával, kacagással, poénokkal, nevetéssel töltött el minket a Lélek, hogy ez buggyant ki belőlünk:
„Minket nem a rák visz el, mert hamarabb meghalunk a röhögéstől.”
…de ekkor már szinte fájt a hasam, mert mégis egy váróteremben ültem és az ajtón belül rendelés folyt éppen, így nevetés vulkánja tapintatosan bennmaradt a rekeszizmom alatt.

A két mentős Ceglédről érkezett egy betegért. Elképedt, csodálkozó arcukat sosem felejtem el. Mentős munkájuk során gondolom sok mindent láttak már de olyan élményben, hogy a rákos betegek így nevetnek, hát minden bizonnyal még nem volt részük.
Ezután jött a bónusz. Bemutatkoztunk egymásnak és a Hölgy keresztény volt, aki szintén ősember diétával gyógyulgat sikeresen.
„Éljen a zsír és szalonna” felkiáltással köszöntünk el egymástól.
ApCsel15.1
Jó egészséget! Alleluja!

„Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a Szentlelket. Jn3 33

KÖSZÖNÖM JÉZUS!

 Ui. Végrendeletemben meghagytam, hogy a temetési gyászmisémben egy gyászéneket lehet énekelni a konzervatívok kedvéért illemből, ám a többi ének csak dicsőítő ének lehet. Elrendeltem, hogy fel kell olvasni azt a viccet is amit oda begépeltem, nehogy már egy valaki is szomorúan úgy menjen haza, hogy nem sikerült felvidítanom.

MIKOR KERÜLÜNK SORRA? 
...és...
Miért gyógyul meg az egyik és miért nem a másik?
Olvasom én is a szomorú híreket(vö.: rákban meghalt a szépségkirálynő), temetem a rákos betegeket és elgondolkodom a kiismerhetetlen titkokon. Ki mikor, miért és miért éppen akkor kerül sorra és kapja kézhez a mennyei behívóját, miközben agydaganatommal én jócskán rontom az elhalálozási statisztikát? Miért én vagyok életben és miért nem a másik, aki jobban megérdemelné, mint én? Nincs rá válasz.
Közben kutató agyhullámaim, mint az óceán habjai a Bretagne szikláin, rendre megtörnek az isteni titkokat merészen kóstolgatván. Agyam googgle keresője végül ezt a három értelmesnek tűnő választ találta:
1. Ő már készen van, quasi szent és érett gyümölcs.
2. Még nincs készen, faragni kell rajta. (Ez vagyok én, faragatlan fráter:)
3. Azért hívja haza, hogy ne rontson tovább a helyzetén és a tisztulása után még megmenekülhessen.
A többi már misztérium marad.
Kis Szent Terézt 24 évesen hívta haza. Egyháztanító szent lett.
Hasonlóan nehéz a válaszadás akkor is, ha ugyanezt a kérdést a betegségekkel kapcsolatban tesszük fel. Ha Isten nem személyválogató - márpedig nem az - akkor miért gyógyul meg az egyik és miért nem gyógyul meg a másik?
A következőt tudom dadogni a teljesség igénye nélkül:
1. Van-e és milyen a hite a betegnek?- széles a skála
2. Üdvösségére válik-e a gyógyulása ha megkapja? Milyen az erkölcsi élete?
(Egy megtért rocker motoros egy fesztiválon hálát adott azért, hogy balesete után levágták a lábát, mert ha nem így történt volna, akkor visszatért volna a pokolba vezető életéhez.)
3. ...és függ ezer egyéb körülménytől, amiket egyedül az ÚR ismer.
"Az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Az én útjaim nem a ti útjaitok."
Amit viszont mindannyian megtehetünk és meg is kell tennünk az az, amit Jób tett. A betegségben is panasz, számonkérés, lázadás nélkül hűséges szeretettel imádni és dicsérni az URat, mert:
"kifürkészhetetlenek az ÚR útjai...és...az Istent szeretőknek minden a javukra válik."
Ez biztos, végérvényes és kinyilatkoztatott igazság, és aki erre rááll az, mindig győztes marad.
...és az élet nemde egy gyönyörű játék: ki nevet a végén?...megsúgom.....
……………..
………………
………………
………………
………………
...Az, Aki most is tud mindenen nevetni. HaallelujaH

-
Egy értékes válasz jött a facebookon:

Tizennégy évvel ezelőtt átéltem, megéltem saját bőrömön tapasztalhattam a rákot. Leírhatatlan érzés ez a küzdelem, de az Úr Jézus irgalmas szeretetének megtapasztalása mindenért kárpótolt.
Nagyon fontos, hogy Istent megismerjük, jól ismerjük, szeretném megosztani Josip Loncar gyógyulásról szóló tanításának egy részletét:

"Gyógyulás nem az egyetlen válasz a betegségre. A gyógyuláson kívül az Isten még erőt is adhat, megadhatja a betegség értelmét, vagy meghívhat bennünket arra, hogy ebben a betegségben meg is haljunk. Nem mondhatjuk azt, hogy a gyógyulás az egyetlen válasz a mi imáinkra. A válasz: Jézus áldása, amikor az Isten a mi gondjainkat a kezébe veszi.
A legnagyobb gyógyulások akkor történnek, amikor arról beszélünk milyen is az Isten valójában.
Megismerve Isten arcát az ördögnek már semmi esélye."
 SZINKRETISTA MÉRGEK
"Tetteikben ne kövessétek őket." Mt23.3

"A NAGY ÉLELMISZER MÉREGKÖNY."
Már létezik! Nézz utána, a neten megtalálod.

A NAGY SZINKRETISTA MÉREGKÖNYV: már létezik, nézz utána: Dr Gál Péter: New Age keresztény szemmel.

Amint az élelmiszeripar mérgeit figyelmetlenül, tudatlanul, észrevétlenül magunkba szedjük , úgy vesszük magunkhoz a szinkretizmus szellemi mérgeit is.

Éppen ilyen Popper úr munkássága is. A képen látható medál egy okkult jel. Vannak ún. reálszimbólumok, melyek megvalósítják azt, amit jelként kifejeznek. Az Úr azért utálja az ilyet, mert romlást hoz a viselőjére, szellemi, erkölcsi, anyagi és minden értelemben.

"Tetteikben ne kövessétek őket." Mt23.3
https://www.youtube.com/watch?v=9lum2gYimq0
Fent: Sprint együttes dala a hetvenes évekből: Várhatsz rám kedvesem...
A MOSOLYGÓ TOYOTA „Várhatsz rám kedvesem, postakocsin érkezem elmesélem mi történt velem….” 
Lám, milyen titkokat rejteget egy karosszéria! Herbie önálló életet él és beszél, ez a járgány pedig mosolyogni is tud és nevet és mosolyog mindenen és mindenkire. Küldök hát nektek egy toyota mosolyt, hogy jókedvetek legyen….cheeeeeeesee! 


Reggel a friss hóban frissen poroszkálva haladtam Bp. felé. Két eü. központba kellett volna eljutnom. Amikor nem volt forgalom, több fékpróbával is teszteltem a tapadást és nem volt semmi gond. Sebesség optimális, téli gumik jók. Az utak még nem voltak felsózva fél nyolckor, a hó takarítás még nem indult el és a forgalom sem volt még akkora, hogy lenyomja az útról a havat. Örkény elején azonban jég lehetett a hó alatt, mert a kocsi elkezdett önálló életet élni. Kétszer ellenkormányoztam, 360 fokban megfordultam és láttam, hogy haladtunk az árok felé. Hála Istennek elöl, hátul nem jött senki. Az önálló életet élő autó még ügyesen kikerülte a villanyoszlopot, beállt párhuzamba a mély és kibetonozott csatorna árok mellé…és mint az anya, aki óvatosan teszi le gyermekét az ágyra, a kocsi oldalára billenve puhán csúszott bele a csatornába. Éppen belefért. Közben amennyire a biztonsági öv engedte jobb oldalra elfeküdtem, hogy védjem a fejem a koppanástól, amikor leérkezünk…csendben tottyant a toyota. Szélvédő és az ablakok a helyükön maradtak, csak én nem. Azonnal próbáltam kimászni attól félve, hogy a forró motorra ráfolyhat a gázolaj. Felnyitottam a jobb oldali ajtót és próbáltam az ajtónyíláson, mint egy tankból a búvólyukon át kimászni, de nem tudtam. Egy kézzel tartani a fejem felett az ajtót és a másik kézzel kihúzni magam miközben a lábammal a kormányon egyensúlyoztam…hát ez a warrior nem ment és megértettem, hogy nem jó ninja lettem volna. Az első autó sofőrje, aki meglátott nem ért rá, mert éppen telefonált. A második autó megállt és Péter segítségével ki tudtam mászni. Nem emlékszem a vezeték nevére. Péter egy világos nissan terepjáróval volt. Felesége és a nagy fia voltak vele, akit iskolába vitt. Autójába ültetett és elvitt egy helyi mg. céghez, ahonnan két targoncával kijöttek és kihúztak. Meglepődtem. Arra számoltam, hogy csúnyán össze lesz törve a bal oldala, amelyen feküdt, de nem így volt…és rám mosolygott. 


Attól a pillanattól kezdve a Kegyelem megajándékozott a jókedvűség Lelkével és így telt idáig az egész nap. Hát persze! Csupa jólelkű emberekkel, angyalokkal voltam körülvéve. Legyetek áldottak mind Jézus nevében! Péter, aki megállt és még vissza is jött érdeklődni, a két önzetlen targoncás akik ingyen segítettek, a könyvelő cég Hölgy munkatársa, aki beengedett melegedni míg várakoztam és akinek közben tanúságot tehettem és az Ő lelke is földerült, a félegyházi autómentősök akik elvitték a mosolygó toyotát a szerelőhöz, az a személy ki nagylelkűen arról tájékoztatott önként, hogy ne szóljak a rendőrségnek mert még följelentést és bírságot kapok mert magamnak a nyagi kárt okoztam a közlekedésben és nekem kell akkor kifizetnem a mentés tetemes költségét is, szóval ŐK mind, mind angyalok voltak körülöttem, nem is beszélve a Gondviselésről, hogy csak ennyi lett a baj. Rom8.28 Az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Köszönöm Jézus a mai örömöket és kérlek, vidítsuk fel együtt a nap szomorkodóit! „Várhatsz rám kedvesem, postakocsin érkezem elmesélem mi történt velem….”
KONTKAKTHIBÁS PETRA!
FRÁSZ ÉS MEGINT FRÁSZ!
FRÁSZBAN VAGY? AKKOR TE IS KONTAKTHIBÁS VAGY!

Petrát a 4 hónapos kék belga juhászt az első perctől fogva póráz és nyakörv nélkül sétáltattam akkor is, ha kimentünk a biztonságos zárt udvarról. Na jó! Elismerem, hogy a forgalmas közúton való átkelésnél vagy a belvárosi sétánál alkalomszerűen rácsatoltam a pórázt, de rögtön le is vettem, amint a helyzet engedte.
Nos, az első erdei sétáknál előfordult az, aminek várhatóan meg kellett történnie. A kiskutya előrefutott és boldogan fúrta bele az orrát az avar világ jóleső és végtelenül gazdag fenyőerdős,nyárfás illatába. Önfeledten, vagy helyesebben szólva, inkább gazdi feledten szimatolt és szuszákolt felfedezve és habzsolva az új világot.

Látva a helyzetet, nem kiabáltam utána kétségbeesetten, hogy magamhoz hívjam. Csendben és szó nélkül elbújtam egy fa mögött és vártam Petra eszmélődésének a pillanatát. Bizony hamar eljött az az idő, amikor a kiskutya egyszer csak ráeszmélt arra, hogy régóta már semmilyen jelzést, hangot és neszt nem halott felőlem. Rájött, hogy egyedül van egy ismeretlen és idegen világban és kitört rajta a frász, a bizonytalanság, a félelem.
A biztonságot, az életet ui. én jelentettem a számára. Én adtam neki enni, ha éhes volt, én vittem orvoshoz, ha beteg volt, én védtem meg az idegen nagy kutyáktól, én adtam neki meleg fekvőhelyet a téli hidegben….egyszóval, én voltam számára a minden, én voltam neki az Isten.
És most bizony riadtan kellett észrevennie, hogy mindez a biztonság eltűnt az életéből és bizony joggal tört ki rajta a frász. Ennek következtében önként otthagyta a finom erdei illatokat, az varban megbúvó és még mindig illatozó fácán és nyúlnyomokat….és bizony szégyen ide vagy oda, de pánikszerűen kezdte el keresni az én szagom illatfelhőit, hogy ugyan merre is lehet az ő abszolút biztonsága.
Vágy támadt a szívében, hogy keressen engem és ez a vágy egyre jobban erősödött benne, amint a szagom illatfelhőit is egyre erősebbnek érezte. Lázas loholással, hangos horkantással, olykor nyomtévesztéssel és korrigálással űzte, hajtotta, követte a nyomomat, míg végre egy fa mögött rám talált.
És bizony hatalmas volt az öröme, mindent összenyaló volt a boldogsága, nyüszített az ugráló jókedve….és……ami a lényeg, hogy elindult benne egy változás. Petra eddig kontakthibás volt, vagyis nem tartotta mindig, minden pillanatban a kapcsolatot velem, mert az orra belefeledkezett az erdei világ örömeibe.
Mostantól viszont már úgy sétált, hogy előrefutott, továbbra is belefúrta az orrát az erdei avarba és levegőbe, de időnként megállt, hátranézett és ellenőrizte, hogy még ott vagyok-e.
Lassan kezdett benne kialakulni az igény az állandó kapcsolatteremtésre. Már nem volt többé kontakthibás. Tudta, hogy az életének biztonsága, öröme, vacsorája, egészsége, pihe-puha fekhelye, egyszóval mindene azon múlik, hogy tartja-e velem a kapcsolatot.
Pontosan így vagyunk mi is Istennel. Ő a mi Gazdánk, aki irántunk való szeretetből nem tesz ránk pórázt és nyakörvet, hanem elfogadja szabadságunkat. Aztán Ő is azt látja, hogy a gyönyörű világot felfedező izgalmunkban belefeledkezünk mi magunk is a világ örömeibe és mi is kontakthibásak leszünk. Nem figyelünk többé Istenre, nem tartjuk Vele a kapcsolatot, hanem istenfeledten szuszákolunk és hajszoljuk eme földi világ élvezeteinek pillanatnyi örömeit.
Ekkor Isten csendben és szótlanul elrejtőzik. Megengedi, hogy döntéseink következményeivel szembesüljünk, megengedi, hogy bajba kerüljünk, és egy-egy betegségben, tragédiában bizony kitörjön rajtunk a frász, a bajbajutottak istennélküliségének keserves boldogtalansága, és keserűen kiáltjuk mi magunk is: frászt és megint frászt!Hol van az Isten? Keserűen kiáltjuk a zsoltárossal együtt: „bizony rejtőző Isten vagy Te.”
Igen! Isten olykor szándékosan frászba hoz minket, ha azt látja, hogy kontakthibásak vagyunk, ha azt látja, hogy az ajándékba kapott gazdag világ élvezete elfeledteti velünk a Gazdánkat és többé már nem tartjuk Vele a kapcsolatot.
Ilyenkor egy-egy baj, esemény, betegség, tragédia felráz bennünket. Észrevesszük, hogy egyedül vagyunk ebben a világban, amely veszélyes is tud lenni a számunkra. Észrevesszük a Gondviselés és a Gondviselő hiányát és újra elkezdjük Őt lázasan keresni.
A bajokból származó keresés ismét felébreszti bennünk az Istenkeresés utáni vágyat, amit ugyan már korábban megkaptunk a keresztség szentségében, csak hagytuk kihűlni magunkban keresés vágyát. A szomjúságunk egyre nő, mígnem a rátalálás öröme teljesedik be a Szentlélek újbóli kiáradásban. Életünk egy fája mögül egyszer csak elébünk toppan az Isten, akinek szeretete kiárad ránk a Szentlélek túlcsorduló örömében.
Ekkor ugrálunk és táncolunk örömünkben, mint egy kiskutya. Nyüszítünk a boldogságtól és nyelveken éneklünk tobzódva a karizmákban, hálásan megnyaljuk a Teremtő jóságos kezét, békésen elalszunk ágyunkban tudva azt, hogy biztonságban vagyunk….és egy új napra ébredvén, már másképpen éljük az életünket….
Már nem vagyunk többé kontakthibásak. Lehet, hogy a felgyorsuló élet ritmusa minket is felszippant, lehet, hogy lázas business életet élünk, ám mindezek mellett most már egy-egy röpimával, szívünk odafordulásával ellenőrizzük újra és újra: vajon az Úr itt van-e még velünk, vajon tetszik-e neki az, amit éppen tenni készülünk, vajon jó úton járunk-e még, vagy jelenlétét már elvesztettük az önzésünk miatt?
Tanuljuk meg végre, mi akik Istenről itt Európában és Ladánybenén megfeledkeztünk. Jó az nekünk, ha frászban vagyunk. Jó az nekünk, ha Isten a mi életünk absz. biztonsága elbújik előlünk. Mindez jó ez nekünk, és kérjük a Szentlelket, hogy támasszon kereső vágyat a szívünkben, hogy Őt a mi életünk alapját és biztonságát megtalálhassuk és többé soha ne nélkülözzük az életünkből.
Szent Petra! Könyörögj érettünk!

További reakciók megjelení

ADVENTI ORR-FÜL 

GÉGÉSZET
- ingyenesen, advent 3. vagyis az öröm vasárnapján. Gaudete: örüljetek!

Amikor autóval érek haza, akkor a hátsó utcában megállok a kertem végében. Mivel a kutyák messziről meghallják az autó ismert hangját, mire csendben leállok, akkorra ők már a kerítésnél várnak boldog izgalommal. Örömük pedig fokozódik, amikor az ablakon át kiszólok hozzájuk:
"szevasztok nagy fülűek!".
Ekkor kitör belőlük a hatalmas öröm, ami nagy csaholásban és kergetőzésben mutatkozik meg majd átszáguldanak a kert másik oldalára a nagykapu felé és ott várják be az autót. Örömük akkora, hogy azt már nem tudják másképpen feloldani, mint hogy rendre rácuppannak a fára fellógatott csibészbundára és hárman háromfelé fogják, húzzák, vonják, cibálják....KÖZEL VAN AZ ÚR! Érkezik az ÚR! Már itt áll a házunk falánál és benéz szívünk udvaros kertjébe.(Énekek Éneke)
Te ismered-e az érkező ÚR hangját?
Te meghallod-e szívének dobogását?
Te tudod-e spontán hangos örömmel dicsérni és imádni ŐT?
Az ószövetség népe hallotta Isten szavát. Sőt! Látta a hangot a Sínainál!
Az újszövetség népe hallotta Isten szavát.
Csak az nem hallja meg a ma is szóló és érkező Istent, akinek valamiért rossz a hallása és aki szívével nem ismeri, nem tudja, hogy ki az aki érkezik hozzá.
Annak marad süket a füle és néma a torka, akinek a bűn szövődményesen ráment a fülére, a torkára és a szívére.
Az, hogy a szíved is beteg azt onnan tudhatod, hogy karácsony közeledtével nincs remegő öröm a szívedben. Miért nincs? Mert nem ismered érted remegő szívét annak, aki közeleg, mert nem ismered lelkedből azt, aki közeleg a Lélek útján. Csak tudsz róla, csak olvastál róla vagy sok évvel ezelőtt a hittanon tanultál róla.
Kutyáim jól ismernek engem. Mivel ismernek ezért nem szűnő örömmel szeretnek is. Az év minden napján ezzel a kirobbanó örömmel fogadnak, akkor is ha éppen fáj a lábuk, vagy ha fagy van és rossz az idő.
Örömük nem ezen múlik.
Engedd, hogy Jézus megismertethesse veled magát.
Akkor olyan örömed lesz életed minden napján, amit el sem tudsz képzelni.
Ennek első jele az lesz, hogy meggyógyul a füled és a torkod. Hallani fogod, hogy személyesen hozzád szól, te pedig hallatni fogod a hangod és ujjongva fogod Őt dicsérni és imádni akkor is ha éppen beteg vagy, ha rákos vagy, ha szegény vagy....mert megismerve ŐT megértetted, hogy nem ezen múlik! Amen.
"Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök."János 15.11
"Viszontlátlak benneteket, s akkor majd örül a szívetek, és örömötöket nem veheti el tőletek senki." János 16.22
...hallod-e már...közel van az ÚR!
- Vhhhúúú: köszönöm Jézus, köszönöm Szentlélek...mert ez az írás nem volt tervezett, csak spontán jött. Leültem bekukkantani, hogy van-e üzenetem és ezt az üzenetet kaptam. De nem is kaptam, mert valójában bennem volt már és már nem tudtam tovább várni vele és boldog vauzással kigépeltem és kicsaholtam magamból boldog szamár ordításomat az örömtelen
 világnak....vahúúúúú...közeleeeeeg :)
Valóban közel van az ÚR és hallatja hangját...a hazaérkező Gazda előre hazakiált nekünk akik már nem a szolgái hanem a barátai vagyunk és jelzi, hogy közel van, érkezik és Ő is alig várja a találkozást....HALLELUJAH!!!
Ráadás öröm: felbontottuk a két jóság perselyt. 
(Legyünk a jóság benéje - Ladánybenéje önkéntes segítő program perselyeiről van szó.)
Jóemberek,
jó szívének,
jóvoltából,
jókedvűen.
jótékonykodhatunk:
-60 500 forintból tudunk karácsonyi csomaggal hozzájárulni a nehezebb helyzetben lévő benei családok öröméhez!
Tegye teljessé az ÚR mindazt a jót, amit elkezdett munkálni a benei emberek szívében.
ÁLDOTT ÉS BOLDOG SZENT KARÁCSONYT KÍVÁNUNK MINDENKINEK: Tibor atya és Éva kar. vezető.


MIGHTY POWER of GOD – CHILDREN IN WEAKNESS
MINDENHATÓ és ERŐS ISTEN – GYENGE GYERMEKEK
Amikor a vízerőmű elkészül, még nem tud áramot termelni. Meg kell várni, míg a duzzasztó gát előtt lévő duzzasztó medence szép lassan megtelik vízzel. Ehhez idő kell, türelem és szakértelem. Minél több a víz a medencében, annál tovább és annál több áramot tud majd az erőmű termelni és persze a szakértelemnek gondoskodnia kell a folyamatos víz utánpótlásról is.  Amikor már elegendő a víz, akkor beindul a rendszer és felmorognak a turbinák…

Az erőmű a szívünket jelenti, mely zöld mezős beruházást ingyen kaptuk a keresztségben és lettünk az ERŐS ISTEN gyermekei arra rendelve, hogy éljünk erejében. 

A duzzasztó gát az erényeinket és az imáinkat jelképezi, melyekkel begyűjtjük Isten élő vizét a lelkünk medencéjébe. 

A keresztség után Isten végtelen ereje bennünk még csak korlátozottan tud megmutatkozni –vannak kivételek - de alkalmassá tesz arra, hogy a mennyei erő egy napon megmutatkozhasson, ha hűséggel éljük az evangéliumot.
Nekünk kell a lelkünk, a kegyelem gyűjtő medencéjét feltölteni kitartó imádság által az élő vízzel. És amikor már annyi bennünk a kegyelem, hogy túlcsordul a szív medencéjének a falán, akkor indulnak be a mennyei turbinák és mutatkozik meg Isten hatalmas ereje az életünkben.
Hogy miért élünk mégis gyengeségeinkben, veszteségeinkben, kudarcainkban….?
Egyszerű a válasz: mert nem imádkozunk, a duzzasztó medencénk csont száraz, üres, hiányzik, vagy alig van meg benne az alján némi élő víz, Isten ereje, jelenléte. Élő víz hiányában a medence lassan posványos, iszapos hellyé alakul át, melyben diabolikus békák elégedetten brekegnek, mert ezt az erőművet is sikeresen megfúrták, elvették potenciális erejét és ők tudják, hogy a nem termelő vízi erőműveket utóbb lebontják.

Imádkozzunk állhatatosan a célt ismerve, szomjazva gyűjtögessük az élő víz cseppjeit, csermelyeit, folyamait a medencénkbe.....aztán ha eljön a nap, hadd szóljanak azok a mennyei turbinák....és söpörje el az ellenség erejét, nyissa meg a vakok szemét, támasszon fel halottakat.
Glória, alleluja...mert az angyal is arra vár a mennyben, hogy mindannyiunk személyes életében kikiálthassa végre egy áldott napon az örömhírt, hogy:,
Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az ő Fölkentjének uralma.....végre a te életedben is. Jel11.15 AMEN!
„Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt,
és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik.” Jn15.1-8

 INTERURBÁN
SZENTLÉLEK AZ INFÓSZTRÁDÁNDélelőtt éppen csak elkezdtem az adorálást, amikor a Lélek egy IGÉT hozott az elmémbe és azt ismételgette, suttogta el nem halkuló módon: "sírjatok a sírókkal...vigasztaljátok egymást...sírjatok a sírokkal ...és így tovább.
Nem értettem, mert a szentségimádási csendes óráim sosem kezdődtek eddig így. Sőt csak kívülről volt csendes, belül azonban minden hangos az elején a hálától, örömtől, dicsérettől, ujjongástól. Most azonban ezekből semmi nem jelentkezett, csak a fenti IGE zakatolt továbbra is: sírjatok a sírokkal. Nem értettem és ez egy kicsit meg is zavart.
Ekkor pittyent a telefon és láttam, hogy olyan kedves és jó Barátom írt, akit úgy ismerek, mint aki nagyon ritkán ír az okoson üzenetet, ezért hát megnéztem. Gyászjelentést küldött és kérte, hogy imádkozzam értük.
Mindent megértettem és imádkoztam és továbbra is imádkozni fogok a Családért az Eucharisztia előtt.
Látjátok! A Lélek az Eucharisztia és az Ige mindig élő és igaz, kegyelmük egymást járja át és ad kegyelmet akkor is, amikor első hallásra úgy tűnik, hogy csak összezavarja a helyzetet.
Köszönöm Szentlélek, hogy az Ige megvilágosító, megerősítő, mindent ismerő, tudó és látó kegyelmével látogattál meg és lehettem Urbán barátomnak interurbán a segítségére.

Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké! Amen

„Bááábucibáááá….blblblblblöö!”
NO, MÉG ILYET SEM ÁLMODTAM!
 Együtt nevettünk!


Tegnap este beszélgettem Jézussal és egy jó döntést hoztam, ami örömet adott. Ezzel az örömmel mentem el aludni. Álmomban folytatódott a baráti hangú beszélgetés Jézussal olyannyira, hogy viccelődtünk és kedélyesen ugrattuk egymást. Nem emlékszem a poénokra, de egyszer csak kirobbant belőlünk hangos hahotával a gurgulyázó nevetés.

A saját hangomra ébredtem fel. Arra, hogy úgy nevetek, ahogyan csak belefér és azóta csak nevetek és nevetek és nevetek egész nap ebben az áldásban. Húgom a hozzászólásában ezt nyilvánosan megerősítette, mert látta rajtam, amikor este találkoztunk.

Ezt az örömet az sem tudta befolyásolni, hogy Édesapám tegnap feküdt be a kórházba. Nyugtalan volt és ideges, mert életében első alkalommal került kórházi kezelés alá. Ám abból az örömből ami bennem élt ő is részt kapott és megbékélve, megnyugodva feküdt be az osztályra. Hallelujah!
Köszönöm Jézus!

Az ÉLET JÉZUSSAL mindig „fántörpikus”.
Más szóval fun – törpikus vagyis (fun) vidám, izgalmas és mókás kaland és törpikus, melyben kicsivé és törpévé válunk az alázatos engedelmességben, miközben Ő óriássá nő a lelkünkben. Így válunk lassan, lassan Jézus „fanokká” vagyis Jézust szeretőkké.


I am a Jesus fan! Játékos, vicces kedvű, Jézust szerető figura vagyok! Ugye, hogy milyen vidám móka ez a keresztény élet?
Fun it is! Isn’t it?
Ezért hát fordíts hátat a kísértőnek, aki aggódásokkal akar elgyengíteni és örömödet el akarja lopni. Fordulj szembe a kereszttel és imádd Őt hittel, bizalommal, dicsérettel és Ő betölt a nevetés és a hit örömével.

Nevesd ki az ellenséget („bábucibááá…blblblblöö) hogy mit erőlködik, gyötrődik, vergődik itt össze-vissza, hiszen már totálisan meg van verve, le van győzve, meg van nyomorítva és ebben a harcban nem jut neki más konc csak a vereség, csak a megszégyenülés csak a kárhozat. ALLELUJA!Szeretetláng napló üzenete:
 „TÉTLENSÉGETEK A SÁTÁN MELEGÁGYA.” 
(4 éve írtam, azóta csak rosszabb a helyzet.)
 Elnézem az alábbi fotót, mely a Sziget Fesztiválon készült. A média úgy mutatta be, mint Közép-Európa legnagyobb kulturális és zenei fesztiválja. Összeszorul a szívem és eszembe jut az Ige: "Mint a juh, úgy terelődnek az alvilágba, a halál legelteti őket." Zsoltár49.15 Szent István országában a Regnum Marianumban látom ezt megvalósulni. Hazug pásztoruk nyíltan drogfogyasztásra, szabad szerelemre és alkoholizálásra buzdítja a tízezernyi fiatalt és a démonizált eszét, lelkét vesztett ittas tömeg, mint a tudatlan birka, bódultan követi pásztorát a halálba. Istennek az életnek a Pásztoraira, papjaira nem hallgatnak, de a halál pásztorát követik. Pedig lehet, hogy valamikor meg voltak keresztelve és így Isten országának polgárai voltak. A napokban egy falunkbéli fiatal boldogan közölte, hogy dolgozik, van munkája, és most az ördög rádió munkatársa. Megkeresztelt, talán megbérmált ifjú, most a másik cég munkatársaként missziót végez és reklámozza parancsolója szellemiségét. Ezeket is látva mondom, hogy Hazánk erkölcsi állapota ma rosszabb, mint a tatárjárás után volt a helyzet gazdaságilag. Eszembe jut a Szeretetláng Napló 52. üzenete is, amely választ ad arra, hogy miként jutottunk ide: "A tétlenségetek a sátán melegágya! Mivel rázzalak fel titeket? Vegyétek észre a körülöttetek öldöklő veszedelmet, mely a ti lelketeket is fenyegeti." A Hívek járók többsége a kommunizmus és a liberalizmus évtizedei alatt leszokott a misszióról, a hit átadásáról és így teret engedett passzívan a sötétség terjedésének. Hmmm! Ha az árvíz ellen nem védekezem homokzsákokkal katasztrófa idején akkor bűncselekményt követek el. Ha a keresztények passzívan nézik ezt a sötét mindent elsöpörni akaró szellemiséget, akkor ők is bűnt követnek el. Mit is mond Jézus? "Aki nem velem gyűjt, az szétszór." Mt12.30 Hogy is van ez- kérdezi Csaba testvér? Bár hívő vagyok, mégis a diabolosz, a szétszóró, a másik cég passzív munkatársa vagyok és akaratlanul is neki dolgozom? Álljon már meg a világ!


                  NEM a hanyatlás tehetetlen

menedzselésében élnek, 


hanem ott növekszik az Egyház!
MM – Missziós Modell (Renewal Ministry) USA

NÉPEGYHÁZ KORA: Lássuk előbb a reális helyzetet. Mi a népegyház korszakának a gyermekei vagyunk. Abba szocializálódtunk bele, annak lelkipásztori gondozására kaptunk kiképzést. Ezt a kort az jellemezte, hogy a nép jött az egyházhoz, a plébános pedig kiszolgálta igényeiket és a szentségeket. Ez a korszak már csak egy letűnt korszak, amely a romjain halódik és vegetál, a bárányok pedig idegen istenekhez járnak spirituális igényeikkel, és nincs, aki kimenne az utcára és hirdetné az Evangéliumot. A népegyház sok helyen, így nálunk is már annyira erőtlen, hogy a saját hagyományait sem tartja és a hit átadása, a tradíció már a családon belül sem működik.
ÚJ APOSTOLI KOR – Ebben vagyunk most. A globális világ változásai közepette újból beléptünk az apostoli időkbe vagyis missziós életet kell-kellene élnünk, erővel, jelekkel, csodákkal és örömmel hirdetni az Evangéliumot az elveszetteknek, a tudatlanoknak, a taníttatlanoknak, de nem tudjuk, hogyan kell ezt végezni...stb. Miért nem működik ez, tisztelet a kivételeknek?
Nézzük az ábrát.
FEL (up) = ima, imádás, folyamatosan, buzgón
BE (in)= bárányaink, a tanítványok, a saját közösségünk építése.
(Bíró pp.atya szerint ma a misszió a legtöbb helyen azt jelenti, hogy a meglévő bárányainkat terelgetjük egyik helyről a másikra, programról programra.)
Ki (out)= szolgálat, igehirdetés az elveszettek felé, evangélizációs és karitatív formában.
Meglévő formák ebben a modellben:
- Ima és imádás van,közösség van, de misszió nincs.
- Közösség van, szolgál kifelé, de nincs élő kapcsolata a mennyel, nem imádkozik.
- Kifelé szolgál, van imádás is, de nincs közösség.
ALAP HIBA: hiányzik a lényeg, ami a háromszög közepében mindhárom tevékenységet egymásba átjárható módon mozgatja.
Nincs mélyülő megtérés. Jézust nem tettük ÚRRá az életünkben.
Azt hisszük, hogy mi már megtértünk. Ez azt jelenti számunkra, hogy:
- az ateista létből hívők lettünk
- erkölcstelen élet helyett erkölcsöset kezdtünk.
- templomba nem jártunk, most járunk…
DE NEM TETTÜK ÚRRÁ JÉZUST AZ ÉLETÜNKBEN… nem élünk szent módon és nem élünk szentségi életet. Langyosak vagyunk.
„A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkűek,
mert az Úrnak szolgáltok!” Rom12.11
Sokunknál Jézus csak a vallásos életünk színdarabjának az egyik mellékes statisztája, nem pedig az életünk FŐRENDEZŐJE. Megtértünk, de továbbra is Jézus nélkül élünk, kihagyva ŐT életünk minden mozzanatából, döntéseiből. Pedig Krisztus Király akkor válik ÚRRá az életünkben, ha mint egy földi királyságban is az alattvaló mindenben alárendeli életét urának, parancsolójának és Ő kormányozhat. Ezt a jogot azonban NEM adjuk meg Jézusnak, hanem engedetlenül az Igének, vagyis bűnben, igeellenes életmódban élve, megtartjuk önző életünkben önmagunknak, miközben jó katolikusnak tarjuk magunkat. A szívünk trónján mi és a mi dolgaink foglalnak helyet, Jézus pedig csak mellettünk ül egy kis sámlin és a Krisztusnak kijáró koronát a saját fejünkre tesszük.
2Kor5.14 És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.
Pedig csak eme önátadás adja meg a legnagyobb felszabadulást a szeretetben. E nélkül minden más templomi program csak egy terhes és unalmas feladat, amit a plébános kitalált magának és ránk akarja erőltetni.
Ha a folyamatos és mélyülő megtéréssel Jézust úrrá tesszük az életünkben, akkor a Neki történő engedelmességben az Ő LELKE él bennünk és ez a mozgatja az önkéntes kifelé történő szolgálatot, ahol az IGE hirdetését jelek és csodák kísérik. Amen, Hallelujah!
Jézus nem tartott evangélizációs kurzust, de megadta a Szentlelket azoknak, akik megtértek és megengedték neki, hogy ÚR legyen az életükben. Jutalmul jelek és csodák kísérték őket és kísérik ma is azokat, akik így élnek!
Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban”Mk1.15…. és tele lesz a szívetek Szentlélek örömével, erejével, az életetek pedig az Ő jeleivel és csodáival! Amen!
HALLELUJAH!

MEGGYÓGYULT A GYERMEK FÜLE
- egyik meggyógyul a másik nem.

Mt 24.37-44 ”…egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.”…de miért és mi a különbség?
Ismert tapasztalat, hogy az imaalkalmakon gyakran megtörténik, hogy az egyik meggyógyul, a másik pedig nem. Miért van ez így? Egyedül Isten a tudója, aki olykor megteszi, hogy a meg nem gyógyult lelkiismeretével közli az okot, hogy miért nem gyógyult meg. Köszönöm a Kegyelemnek, hogy ma egy szempontot én is megérthettem.
Úgy két hónapja, hogy minden nap imádkozom egy beteg gyermekért. A napokban sikerült a Szülőkkel is közösen imádkoznom a gyermek szabadulásáért és gyógyulásáért, de még nincs eredmény.
Ugyanakkor a mai napon egy másik házaspártól kaptam az alább olvasható tanúságtételt, ahol a beteg gyermek a szabadítás után meggyógyult. Miért igen az egyik és miért nem a másik?
 A válasz a különbségben van.  Nevezzük az egyiket „A” a másikat „B” családnak. „A”-ban a Szülök nincsenek lelki egységben és közelségben egymással pl.: mert az egyikőjük hite még erősen kételkedő. E miatt a gyermekek fölötti szülői szeretet védelmének pajzsa is sérült és a megosztottságukban be tud szivárogni az ellenség. Hiába rendeződött az egyikőjük lelki élete, a másik személyen keresztül beszivárgó hatás fent tudja tartani a gyermek szellemi eredetű betegségét, amennyiben az valóban szellemi eredetű.
B családban a szülők mindketten szent módon és erős igei hitben és szeretet egységben élnek. Ennek ellenére a tudatlanságukat és figyelmüket kihasználva az ártalmatlannak tűnő aikido szellemén keresztül az ellenség beszivárgott. Ennél a családnál eredményes volt a szabadító ima, kaptak gyógyulást is és most közlöm a Szülők tanúságtételét.
Sziasztok!
Hadd osszam meg veletek ezt a történetet az Ő nagyobb dicsőségére!
Gyermekünk füle - mint tudjátok - évek óta betegeskedik, különösen is a bal. Kétszer meg kellett már műteni, az orvos szerint a betegségéből idővel kigyógyul, ahogy nő, de nem lehet tudni, mikorra. Tavaly nyár óta már kétszer történt, hogy hosszas felsőlégúti megbetegedés miatt megint kilátásba került bal fülének műtéte, de gyógyszeres kezelés hatására mindkétszer sikerült ezt elkerülni. Egyszer sem gyógyult meg igazán a füle, de a műtétet el tudtuk kerülni. Ez már azt helyezte kilátásba, hogy lassan-lassan tényleg kinövi ezt a nyavalyát. Idén szeptemberben megint a fülészeten kötöttünk ki, és ismét megállapították, folyadék van a dobhártyája mögött, amit ha kb. 2 hónap alatt nem tisztul ki, akkor tubust kell beültetni, különben tartós halláscsökkenést eredményez. Egy műszerrel állapítják ezt meg, amely görbét rajzol a fül reakciójáról (jó eredmény esetén egy csúcsos görbe látszik), a bal fül görbéje azonban teljesen lapos volt. 6 hét gyógyszeres kezelés után kontrollra mentünk, melyen megállapították, hogy a probléma még mindig fennáll (a görbe még mindig teljesen lapos volt), még 3 hét haladék, és ha nem javul, műteni kell.
Miután egy lelkigyakorlaton majd Tibor atyától is azt hallottuk, hogy az aikidot, mint sportot nem szabad tovább engednünk a gyerekünknek, az is felvetődött bennünk, hogy összefüggés van az aikido és a fülprobléma között. Ez a jelenlegi fülprobléma nagyobb volt, mint az elmúlt kettő, pedig ahogy nő a gyerek, úgy egyre inkább csökkennie kellene ennek a megbetegedésnek, ezért mélyebben gyökerező okra kellett gondolnunk.

Múlt hét csütörtökön Tibor atya szolgálata által Isten megszabadította a gyermekünket az aikido rossz szellemiségű behatásától, és azt éreztük, most meggyógyult a füle is ezáltal. Már csütörtökön este azt mondta, hogy olyan, mintha lyukas lenne a füle és nagyon hangosak vagyunk! :) Beleálltunk ebbe a hitünkbe és tanúságot is tettünk néhány személynek, hogy a gyermekünk füle meggyógyult a szabadítás hatására.
Ma orvosi vizsgálattal is alátámasztották: a bal füle MEGGYÓGYULT. Olyannyira, hogy nemcsak hogy nincs szükség a műtétre, de a bal fül görbéje csúcsosabb lett a jobb fül görbéjénél, vagyis a bal füle jobb, mint az amúgy egészséges jobb füle! Isten nem végez fél munkát! :) Ebből látszik, hogy csoda történt, mert ilyen drasztikus változás eddig egyszer sem volt tapasztalható, mindig csak épphogy megúsztuk a műtétet! Ma azonban azt írták a papírjára: gyógyult. :):):)
Még azt is hozzáteszem, hogy a lelkigyakorlaton az egyik este az egész csoport imádkozott az egyes emberek szándékaiért azzal a módszerrel, ahogy aznap tanultuk (összesen kb. 20 másodpercet egy-egy szándékért). Az én egyik szándékom gyermekünk fülének teljes és végérvényes gyógyulása volt. ÍME!!
Nagy az Úr és méltó minden dicséretre!! Jöjjetek, imádjuk!!!
Amen
KONKLÚZIÓ
-          Mt 18.19 arra tanít tehát, hogy egységben, egyet értve, nem kételkedve kell imádkoznunk. Pontosan ennek az Igének a meg nem élt hiánya okozza tehát, hogy „A” családnál még nincs gyógyulás, pedig mindkét család hívő, és templomba járó.
Kedvesei az Úrnak! Zárjátok be a nyitott szellemi ajtókat, legyetek szentek és így őrizzétek a rátok bízott gyermekek testi, lelki egészségét és üdvösségét! Térjetek meg és higgyetek teljes szívvel! Éljetek az isteni erények (hit, remény, szeretet) egységében. Szívből engesztelődjetek ki egymással, és ha így imádkoztok, meg fog gyógyulni Gyermeketek is. AMEN!ALLELUJA!
http://rejtettdolgok.blogspot.hu/2015/11/szellemek-altal-okozott-fizikai.htmlhttp://www.karizmatikus.hu/noha/olvasnivalo/414-isten-szabadito-ereje-altal.htmlKüzdő sport, rezgés, energia...
Aikidó helyett akkor már inkább barantázz. 

  
A család szent módon és egységben él, szellemileg zárt, védett. Azután kezdődött a baj, amikor a gyermek aikídó edzésre kezdett járni. Amikor ui. bármilyen keleti küzdősportot végez valaki, mielőtt belép az edzőterembe, meg kell állnia az ajtóban és törzs és főhajtással tisztelegnie kell az üres teremnek. A terem azonban nem üres. Ez valójában behódolás a küzdősport mögött lévő keleti hamis isteneknek. Ezzel önként alárendeli magát a személy ama szellem uralmának és elfogadja, hogy szolgája lesz mindazért cserébe, amit a fittséggel kap, mint testi jót.
  Amikor belépek a kat. templomba a térdhajtásommal hódolok Jézusnak és elismerem, hogy Ő a királyok, királya, életem ura és irányítója, az egyetlen élő és igaz Isten, akivel szemben teljesen engedelmes vagyok. Így Jézus Lelke vezet és él bennem.
- Az amcsi tengerészgyalogosok a világ legfittebb katonái. Kiképzésüknek azonban nem a fittség a célja, hanem a gyilkolás a harcban. A jóga és a küzdősportok mögött lévő szellemiség célja nem a fittség, hanem a kundalíni kígyó felébresztése a csakrák megnyitása által, hogy a kozmikus erő/energia/rezgés vegye át az uralmat az ember felett. Ez a kozmikusnak mondott erő nem más, mint az ördög ereje és hatalma. Vagyis ezek éppen az okkult egyesülést készítik elő. Itt bővebben lehet erről olvasni.

http://hortuscarmeli.blogspot.hu/2010_10_01_archive.html

Ez pedig az IGE útmutatása:

„Mert hamis krisztusok és hamis próféták jelennek majd meg, jeleket és csodákat tesznek, hogy ha lehet, megtévesszék a választottakat. 23Ti azonban vigyázzatok: előre megmondtam nektek mindent!” Mt24.29

„Az Antikrisztus jöttét a sátán közreműködésével mindenféle feltűnő tett,10szemfényvesztő jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás is azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem fogadták el az igazság szeretetét, hogy üdvözüljenek.11Ezért engedi meg Isten, hogy súlyos tévedésbe essenek és 12higgyenek a hazugságnak. Így mindazoknak, akik nem hajlottak az igazságra, hanem a gonoszságban telt kedvük, ítéletben lesz részük.” 2Tessz2.9
KIÁLTÓ KÖVEK
„Mester, hallgattasd el tanítványaidat!” 40
„Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni.”Lukács 19.40

Elhozták hozzám az ÚR egy felnőtt drága Gyermekét, akiben gyakran manifesztálódott a démon/ok. Hogy ez ne zavarhassa meg a szolgálatot, rögtön az elején megtiltottam bárminemű megnyilvánulást, egymás közti kommunikációt…stb. Az ÚR, a Szűzanya, a Szentek velünk voltak és szépen haladtunk a végkifejlet felé. Az ima lényeges mondatánál megszólalt az irodámban a riasztó fülsiketítő, recsegő hangja. Abba kellet hagynom az imát, kimentem, kiütöttem a kóddal, visszamentem és folytattam az imát. Kis idő múlva megint megszólalt, megint kimentem…és ez így ment összesen négyszer.
Csodálkoztam. A riasztóból két éve kivettük az akksit. A második sziréna után lekapcsoltam a villanyóra szekrényben is mindent, de a szirénázás kint az utcán és bent is folytatódott.

A szolgálat sikeres volt, KÖSZÖNÖM JÉZUS!


A közös hálaadás alatt kaptam a megértés ajándékát. Az ördög mindig azt próbálja leutánozni, amit Isten tesz. Ha a fenti cím szerinti IGE szerint a kövek kiáltani tudnak, akkor mivel megtiltottam nekik, hogy a szolgálat alatt megnyilvánuljanak (pl.: hangos kiáltozás, kígyószerű tekergő mozgás…) így azt választották, hogy belementek a riasztóba.
Onnan is kiparancsoltam őket, és azóta, órák óta teljes a csend.
Csak a szívem és a lelkem ujjong és hangosan dobol és dicsőít az örömtől és a hálától
JÉZUS TE VAGY A KIRÁLY!
Hozsannáztak körülötted, amikor bevonultál Jeruzsálembe és ekkor jelentetted ki, hogy ha kell a kövek is kiáltani fognak, ha mi hallgatunk Rólad. Most mi is hozsannával veszünk körül, mert bevonultál Gyermeked megtisztított és újra szentelt testének templomába. Hallelujah!
Köszönöm, hogy újból szamarad lehettem és hordozhattalak.


N.B. A tanúságtétel soha nem dicsekvés. Isten munkájáról szól, aki parancsba adta:
"Tegyetek tanúságot rólam."

IMÁVAL MEGÁLLÍTHATÓ-E A HÁBORÚ VAGY SEM?
Miután feltettem a facebook oldalamra Csaba testvér meghívóját amelyben a békéért imára, kilencedre hív minden hívő és jó szándékú embert, szinte azonnal a fenti kérdést kaptam a levél fiókomba egy baráttól. Rögtön kértem a Szentlélek segítségét és imádkoztam. Tudtam, hogy erre a kérdésre nem lehet dogmatikai választ adni, hanem fentről való bölcsességre van szükség, amely életszerűen alkalmazható az adott helyzetre. Kérdés tehát, hogy Európa polgárháborúba sodródik-e vagy sem, lesz-e keletről kiinduló harmadik világháború vagy sem? Az ankarai robbantás bármikor megtörténhet-e Brüsszelben, Berlinben, Rómában és bárhol vagy imával ez is elkerülhető?
Imádkoztam és a következő gondolatok jelentek meg bennem.
- Először is teregessük ki és nézzük meg közelebbről a szennyest.
Bibliai szóval élve a valamikor alapjaiban keresztény Európa céda nő lett, hiszen elprostituálta keresztény értékeit, Istentől kapott kincseit, erényeit. Céda diszkó királynő lett belőle, aki minden szellemi moslékkal prostituálódik istentagadó liberalizmusában és szinkretizmusában. Az ankarai robbantás után a török szóvivő szomorúan mondta, hogy a török embereknek ez már természetes, mert hozzá vannak szokva ezekhez a szörnyűségekhez, borzalmakhoz.
Európában természetes lett a halál, magától értetődő kultusz lett az abortusz, a melegek házassága, az állatokkal való szexuális aktus joga.....,
-természetes lett, hogy semmi nem bűn többé és mindent szabad,
természetes lett, hogy csak egyetlen erkölcsi mérce létezik, az a szubjektív jó érzés amit az ember önmagában érez, hogy neki éppen mi a jó,
természetes lett, hogy a szabadság a legfőbb érték, amelyben bárki bármit megtehet,
természetes lett, hogy egyetlen tekintély létezik az egyén szabad akarata és önrendelkezési joga,
természetes lett, még a hívők nagy része között is hogy sem az egyházi tanításnak sem az isteni parancsoknak nem kell engedelmeskedni, mert mindenki úgy él, ahogyan akar, mindenki azt hisz amit akar, mindenki úgy gyakorolja vallását ahogyan akarja, mindenki akkor jár templomba amikor ő éppen akarja és ebbe senkinek, semmilyen beleszólása nem lehet és nincsen.......
Következmény: a céda diszkó királynő prostitúciójából születetett fattyú gyermek ördögi gőggel éli öntörvényű életét és most a halállal paroláz migrációs politikájában. Ez a szennyesünk röviden a teljesség igénye nélkül. Ha látnánk ennek igazi szellemi valóságát, akkor azt állapíthatnánk meg, hogy Dante leírása a pokolbéli bugyrokról csupán húsvéti képeslap ehhez a mocsokhoz képest.
Imádságom után két képet kaptam, egy anyai és egy apai életképet a család életéből.
Egy hagyományos tárcsás mosógépet láttam. A ház asszonya beletette a ház szennyesét, öntött rá egy adag mosóport , bekapcsolta a gépet és hagyta azt a levében cúgolódni, rotyogni, forgolódni, zutyulódni. Miután kivette és megnézte a ruhákat, és úgy látta, hogy még nem az ő szándéka szerint tiszta az a kelme, és ekkor eresztett rá egy újabb levet és hagyta megint egy jó darabig gyaszatolódni, hogy tisztuljon tovább az a ruha.
Hiszem, hogy imádsággal minden megváltoztatható, hiszek az ima erejében.
Azonban nem az a kérdés, hogy imával megállítható-e a háború, hanem az, hogy akar-e egyáltalán megváltozni Európa?
Akar-e visszatérni az élet, az evangélium, az isteni parancsok útjára?
Akar-e megtérni és visszatérni szerető Istenéhez?
Mert ha nem, akkor Isten addig fogja megengedni, hogy cúgolódjon saját szennyének levében a szenvedés, a tisztulás tárcsás rotyogó bűnt elmosó üldöztetésében és háborújában, amíg önként nem akarja már végre a megtérést és nem kiált Istenhez segítségért.
Nézzük a másik az apai példát. Egy apának volt egy megátalkodott rossz fia. Az apa a végén már térden állva könyörgött a fiának, hogy csak egy picit javuljon meg, a fiú azonban senkire nem hallgatott. Az apa beígérte, hogy ha a fiú így folytatja, akkor beadja a gyereket a javító nevelőbe, de az csak még jobban...
A történet végére, még mielőtt a fiú önsorsrontó élete beteljesedett volna, az apa kénytelen, kelletlen, sírva ugyan, de beadta a fiát a javító nevelő intézetbe és addig engedte meg neki ezt a mostoha helyzetet, amíg ki nem józanodott és szelíd bárányként nem tért haza jóságos Atyjához.
Csaba testvér imára hívott minket a békéért.
Nézzük csak. Ha megkérdezem a hittanosaimat, hogy szoktak-e otthon együtt imádkozni, imádkozik-e otthon anya és apa, akkor az ötven hittanosból 48 azt a választ adja, hogy nem szoktak. Eltűnődöm. Akkor milyen lehet a helyzet azoknál a családoknál, ahol a gyerek még hittanra sem jár?
Számomra nem az a kérdés, hogy a háború imával megállítható-e hanem, az, hogy akar-e Európa egyáltalán megjavulni, imádkozni és Istent újra imádni?
Számomra nem az a kérdés, hogy a háború imával megállítható-e és nem épül-e mecset Ladánybenén a mostani templom helyén hanem, az, hogy akar-e egyáltalán Ladánybene megjavulni, akar-e imádkozni, mert én úgy látom, hogy nem akar, mert makacsul és megátalkodottan kerülik az imaórákat még a hívők is, tisztelet a kivételnek a szent maradéknak.
A Bibliában azt látjuk, hogy Izraelnek, aki Istennek választott kedves népe, dédelgetett ültetvénye volt, a zsoltáros szavaival élve mindig feltúrta a kertjét a vaddisznó és ledöntötték kertjének falait akkor, amikor céda módjára élt, nem hallgatva Isten és a próféták szavára.
Ne jöjjön el az a nap, ne legyen meg az a nap, amikor fájdalmasan és keserűen Csaba testvérre kelljen hivatkoznom a benei embereknek, hogy lám az egy dolog, hogy rám a falusi papra nem hallgattatok, de nem hallgattatok még őrá sem, hiába fújta a riadót ő is és hívott titeket imádságra, hát most mienk a fekete leves.
Csaba testvér ui. nyíltan hirdette, hogy az Ő szavával éljek, hogy ha nem térünk meg, akkor meg is érdemeljük, hogy lehúznak minket a lefolyón, és akkor ha Isten irgalmából talán még be is jutunk a mennybe, akkor a saját őseink fognak kipofozni minket onnan, mert nem őriztük meg őseink keresztény hitét.
Hiszem, hogy imádsággal minden megváltoztatható, hiszek az ima erejében.


DÖCC, AZTÁN GYŐZ! 
HÉTFŐN ESTE megérkeztem az imaalkalomra. A templom közelében a jól szervízelt 14 éves autóm, amely még soha nem állt le kilenc év alatt amióta nálam van, most döccent egyet és leállt. Köszörültem egyet és nem indult. Letoltuk az útról, megint köszörültem és beindult. Ám égve maradt a műszerfalon a sárga figyelmeztető sziluettje a motornak.

"Nocsak,nicsak mondom, mi ez a döccenés, üzemzavar a Lélek ország útján? Ohó, figyeljünk csak oda a dolgokra, mert itt még készül valami szép ma estére!"....aztán elindult az imaest.....
Köszönöm Jézus a ma esti győzelmedet is. Köszönöm! Köszönöm, hogy szolga szamarad lehettem ismét, alleluja! Köszönök mindent! Te vagy az ÚR az egy igaz, élő Isten! Jézus te vagy az Úr, a győztes király! Alleluja!...és az imaest után újra megáldott, megszentelt autóm elindult és hazahozott baj nélkül. Igaz, továbbra is jelezte a hibát, de biztonságban és hálaadásban hazaértünk.
Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm Jézus!
KEDD reggel beültem az autóba és az beindult, ráadásul a műszerfalról is eltűnt a motorhiba sárga jelzése.
Azért elmentem vele a szerelőhöz, rákapcsolták a számítógépre, hogy megnézzék mit jelent a hibát jelző kódszám. A toyota programja azt adta ki, hogy ilyen számú hibakód nincs. Az autó hibátlanul működik most is.
HÉTFŐ este az imaalkalom után a hazafelé indulás előtt, amikor a szenteltvízzel megáldottam a kocsit, magamban morfondírozva, hálát adva mondtam, hogy az imaesten történtek után nem lennék meglepve, ha reggelre megjavulna a kocsi. A Lélek kért, hogy ezt a vágyamat hittel mondjam ki hangosan is útitársaim előtt, de bűnbánattal megvallom,hogy kicsi volt hozzá a hitem. Elvégre mégis egy objektív műszaki problémáról volt szó akkor is ha az ÚR mindenható.
 Deo Gratias, hogy így lett! Az autó működik az ellenség pedig este is és reggel is megszégyenült.
No meg én is pirulok a bátortalan hitem miatt.
Dicsértessék és áldassék Jézus Krisztus, aki ÚR a mennyben a földön és az alvilágban. Amen!AZ ELVESZETT TITOK – Tartott-e Jézus missziós katekézist?

Missziós világnapon elgondolkoztam. Ha ma a híveknek a misszióról beszélünk, akkor értetlenül néznek, és azt mondják. Nem tudjuk mi az, hogyan és mit kell ott csinálni? Tartsatok nekünk missziós katekézist, hogy megtanulhassuk, miről van szó.
Tartott-e Jézus missziós tanórákat, mielőtt kiadta a nagy missziós parancsot, ami minden megkereszteltre vonatkozik? Tartott-e fejtágító továbbképzést? Nem, semmit nem tartott. Ellenben elküldte a Szentlelket, akit befogadva elteltek ÉLŐ VÍZZEL és a Lélek józan mámorával…stb. Megszületett és a születése pillanatában máris felnőtt és misszióssá vált az Egyház a Lélek erejében. Aznap háromezren tértek meg és ez folytatódott tovább látva a jeleket, csodákat, mely az Apostolok keze által történt.

Ma is csak a Szentlélekre van szükségünk. A többire, ami hiányzik a missziológiai tudásunkból majd Ő megtanít rá, ha egyáltalán szükségesnek tartja.
Teljünk el Szentlélekkel! Ez a legszükségesebb! Engedjük, hogy Jézus szépséges szeretete, irgalma, gyöngédsége, keresztje újra és újra megsebezze szívünket. Akkor majd a Lélekkel eltöltött szívünkből a Kegyelem ÉLŐ VÍZE fog áradni a környezetünkre és jelek lesznek és csodák és megtérések!


Ez a misszió lényeges alapfeltétele. Ez az a nyílt titok, ami elveszett a megkereszteltek életéből. Még mielőtt beteltek volna Lélekkel, még mielőtt megsebezte volna őket az ÚR szerelme, már agyon lyukasztgatta életüket a bűn, így a keresztségben és bérmálásban kapott ÉLŐ VÍZ haszontalanul elfolyik kiüresedő életükből.
„Mit kell tennünk- kérdezte Pünkösd napján a háromezer? Péter így szólt hozzájuk. Tartsatok bűnbánatot, térjetek meg és megkapjátok ti is a Szentlelket.” Amen!


NEM INDIGÓS MÁSOLÁS – BENNÜNK LAKÁS! Jn14.23

Néhány hete történt. Hosszú és nehéz lelki beszélgetést folytattam Valakivel. Majd szomorúan lehajtottam a fejem, sokáig csendben voltam majd ezt mondtam: Ennyit tudtam segíteni, nincs több bennem, üres és tanácstalan vagyok, sajnálom, hogy nem tudok többet segíteni…és felsóhajtva felnéztem az égre: Jézus segíts!


Szinte éreztem, amint belém lépett és azonnal tudtam, felfogtam, hogy bennem él. Elkezdett beszélni én pedig szavakba öntöttem, amit mondott.
A döbbenettől mindketten elhűltünk, mert vigaszt, tanácsot, erőt, örömet és megoldást kapott a bajban lévő. Amikor Jézus befejezte még mindig elhűlt ábrázattal csak ennyit tudtam kinyögni: ezt még egyszer nem tudnám elmondani. Köszönöm Jézus!
Később elgondolkodtam. Minek köszönhettük ezt az ajándékot? Talán az őszinteségemnek, hogy hangosan beismertem milyen nulla vagyok és alázattal kértem Őt, hogy segítsen.
Másrészt hálával arra gondoltam, hogy ez a rövid látogatás milyen boldoggá tett bennünket, de Ő nem 1-2 percre akar bennünk élni, hanem 24 órában, mert ezt ígérte és erre vágyik.
Csak az én lelki lustaságomon múlik, hogy mennyire törekszem a teljes életszentségre, kidobálva minden felesleges kacatot az életemből, hogy helyet adjak a bennem/bennünk növekvő JELENLÉTNEK. Fil3.9
URAM JÉZUS KÖNYÖRÜLJ RAJTAM BŰNÖSÖN!!!
(Mivel már megkaptam a beszólást ezért ismétlem újból.
A tanúságtétel soha nem dicsekvés, hanem szerető engedelmesség az IGÉNEK: TEGYETEK TANÚSÁGOT RÓLAM. Jn15.27
Mindig arról szól, hogy ki az ember és ennek ellenére milyen a szerető Isten hozzánk.)


Fil3.7-17
Vágyakozás a Krisztussal való teljes közösségre:
7De ami számomra nyereség volt, azt veszteségnek tartottam Krisztusért. 8Sőt, mindent veszteségnek tartok Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének mindent fölülmúló voltáért.
Őérte mindent veszni hagytam, és szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerjem, és hogy én Őbenne legyek/Ő pedig énbennem,
nem a saját megigazulásom alapján, amely a törvényből származik, hanem az által a megigazulás által, amely Krisztus hitéből való, vagyis amely Istentől van a hit révén. 10Krisztust akarom megismerni, és feltámadásának erejét, a szenvedéseiben való részvételt hozzá hasonulva a halálban, 11hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. 12Nem mintha már kezemben tartanám, vagy már tökéletes lennék, de törekszem rá, hogy magamhoz ragadjam, mert Krisztus is magához ragadott engem.13Testvérek, nem képzelem magamról, hogy már magamhoz ragadtam, de egyet igen: felejtem, ami mögöttem van, és nekifeszülök annak, ami előttem van. 14Így futok a cél felé, annak a hivatásnak jutalmáért, amelyet Isten felülről adott Krisztus Jézusban.
15Akik tehát tökéletesek vagyunk, gondolkodjunk így mindnyájan; ha pedig valamiben másképp gondolkoztok, Isten azt is feltárja majd előttetek. 16Amire azonban már eljutottunk, aszerint járjuk utunkat.
17Legyetek követőim, testvérek, és figyeljetek azokra, akik úgy élnek, ahogy példát adtunk nektek. 18Mert sokan élnek úgy – sokszor mondtam nektek, és most is sírva mondom –, mint Krisztus keresztjének ellenségei. 19Végük a pusztulás, istenük a hasuk, dicsekvésük az, ami a szégyenük, s a figyelmük földi dolgokra irányul. 20A mi hazánk azonban a mennyekben van, ahonnan mint üdvözítőt várjuk az Úr Jézus Krisztust. 21Ő átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges testéhez, azzal az erővel, amellyel hatalma alá vethet mindent.

RANDIZGATÁS vagy SÜLVE FŐVE
A randizgatós akkor randizik, amikor kedve van hozzá és két randi közt éli a maga világát.
A szerelmes ezzel ellentétben sülve-főve mindig a másikkal, azzal az egyetlennel akar lenni és vele összenőni.
Éppen ilyen az is, amikor valaki hébe-hóba jár templomba. Amikor éppen kedve van hozzá. 
Két mise között pedig éli a maga világát.
Randizgat Jézussal, de nem komoly a szándéka.
Aki viszont már szereti Őt, annak két mise között kiáltóan fáj a hiány...ezért miséről misére jár, mígnem az Ő jelenléte betölti a hiányt. 
"Hozzá megyünk és benne fogunk lakni." Jn14.23
(A kép szövege: mások meglátják benned Jézust?)A TÓRA KERÍTÉSE ÉS 10 ÍGÉRETE! 
Lent jártam a határnál és ez jutott az eszembe:


A TÓRA KERÍTÉSE ÉS 10 ÍGÉRETE!

Ha nem lopsz, nem fognak üldözni és békében élhetsz.
Ha nem törsz házasságot nem, fognak átkozni és békében élhetsz…
…és így tovább, minden parancsnak megvan a maga áldása.
Vagyis elsősorban nem korlátoz, hanem megvéd.
Védi az Úrtól rám hagyott áldások gazdagságát, jogos szellemi örökségem, hogy békében, boldogan élhessek az Ő oltalma alatt.

Ezért van az, hogy a 10 parancs héberül kerítést jelent. Ha nem tartom meg az ÚR 10 kérését, akkor annak szellemi következményeivel is számolnom kell. Engedetlenségem bűneivel saját magam nyitom meg a védőkerítésem szellemi ajtaját a beözönlő démonok előtt, akik minden örökségemből kiforgatnak. Rabszolga szíjra fűznek és amint Nabukodnozor elhurcolta a babiloni fogságba Izrael fiait úgy hurcolnak minket Isten engedetlen gyermekeit a démonok lelki rabszolgaként idegen országba, a sötétség birodalmába.

gör.kat. könyörgés a rfüzér. végén:


„IDEGENEK BETÖRÉSÉTŐL MENTS 
MEG URAM MINKET!”
SZÜLŐK! HARC VAN A GYERMEKEKÉRT!


Jézus az ÚR! 

Ővé a törvényhozói, a bírói, a végrehajtói hatalom. Hatalmát szeretetben gyakorolja és uralmát nem adja át az ellenségnek és ez így jó, így érthető és élhető az életünk biztonságban és békességben.

A közéletben a jobb oldal nem adja át a hatalmat a baloldalnak. És ez így jó, így érthető és így élhető
az életünk biztonságban és békességben


!
A szülők szellemi hatalmat kaptak az ÚRtól a gyermekek élete felett. Ám akkor a szülők miért adjáK át a gyermekek fölötti hatalmukat és jogukat az ellenségnek?
Ez így nem érthető és nem élhető
biztonságban és békességben.
Amikor a szülők nem az Ige szerint, vagyis bűnben élnek, akkor a szellemi hatalmukból részt, befolyást, uralmat, kormányzási, beleszólási, cselekvési jogot adnak az ellenségnek a gyermekük élete fölött. Hogy lehet így nevelni, irányítani, ha a kormánykereket más is forgatja?
Irgalmas jóságában az ÚR, aki győzött a bűn, a betegség, a halál, a gonosz felett, nekünk adta a hívőknek a kormányzás és a végrehajtás hatalmát.
Miért adjuk át önként és dalolva ezt a hatalmat az ellenségnek? Olyan veszélyes ez, mint amikor a közeljövőben az ISIS fog kormányozni az európai parlamentekben. Nonse és horribile!
Szülők! Éljetek szentül, engedelmesen az Evangéliumnak és ne szolgáltassátok ki védtelen és ártatlan kincseitek életét a gonosznak, hanem használjátok az ingyen kapott végrehajtói hatalmat és űzzétek el a bárányok mellől a farkasokat.

https://www.youtube.com/watch?v=BV2NDBDLAWI

 A linket ki kell másolni és a keresőbe beilleszteni, akkor nézhető.
A videó szövege:

ÉBREDJ FEL DICSŐSÉGEM - Imádság Háza konferencia 2017.  – Ének: Hillsong: Hozsanna
„Látom a Király dicsőségét, közeledik a felhőkön át szentjeivel. Látom szerelmét és irgalmát, elmossa minden bűnömet és a megváltottak éneklik: hozsanna, hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében…
Sameh Maurice: Kairó: Üdvözletem küldöm a magyarországi csodálatos Egyháznak. Nagyon megtisztelő, hogy kat. közösségek meghívására veletek lehetek ezen a konferencián, hogy különböző felekezetekből érkezve mégis együtt álljunk az ÚR elé, mint az Ő egyetlen teste, hogy keressük az Ő arcát és Országát.
Elke Mölle:
Üdv mindenkinek az augsburgi Imádság Házából! Tudom, hogy az ÚR szereti Magyarországot! A magyarok népe nagyszerű nemzet. Van meghívásotok a közbenjárásra és a szellemi küzdelemre. Úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy ti vagytok az egyetlen nemzet Európában ahol a legtöbb Imádság Háza létezik már.
Sameh Maurice: Az van a szívemen, az a vágyam, hogy lássam az Úr családjának különböző felekezetű tagjait egyesülve a Főben, aki maga a Krisztus és imádkozni egy Szellemben, aki maga a Szentlélek. És ebben a jelenlétben együtt alakulunk át, ebben a jelenlétben együtt kapjuk meg a hatalmat, hogy megnyissuk a Menny kapuját és már most megajándékoztassunk az Ő közöttünk lakozásával. és a közös ima erejével kérjünk egy új Pünkösdöt, egy új Ébredést a ti országotokban is, az Egyházban és azon kívül is, amely beteríti egész Kelet-Európát, hogy milliók térjenek meg Krisztushoz.
Johannes Hartl:
Lássuk, hogy mit tartogat számotokra az ÚR! Tudom, hogy tervei vannak a magyar nemzettel. Szólni fog hozzátok és ki fogja árasztani erejét és valamit meg fog még mutatni nektek az Ő jövőre vonatkozó terveiből.
Sameh Maurice:
Ezért személyesen hívok és várok mindenkit, hogy jöjjön, jöjjön, hogy együtt legyünk az Ő jelenlétében, gyönyörködjünk a Lélek munkájában a szívünkben és országunkban.
Elke Mölle:
Az ÚR áldjon meg Titeket! Találkozzunk Odafönt. Viszlát!
Az Énekek Énekének Európából száműzött szarvasa: Jézus, az Őt hívogatók énekére átszökell az izmusok és a bűnök elválasztó hegyein és most visszatér. Már itt is áll a templomunk ablakánál, benéz a rácsokon át és tömjén illattal körülvéve belép a szentélybe ahol Őt az imádók seregei várják, hogy betöltse szomjúságukat jelenlétével. Amen, alleluja!


A dicsőítés az imaszolgálatunk első és legfontosabb része.
A dicsőítés lényegéről.
(dr. Tobisch Borbála tanítása.)
Mindannyian nagyon jól ismerjük a kérő és hálaadó ima lényegét, de keveset tudunk kezdeni a dicsőítő ima mibenlétével. Miért kell Istent dicsérni? Leginkább az a kép él a fejekben, hogy ha dicsőítjük Istent, az olyan mintha hízelegnénk Neki, mert akkor utána esetleg jóindulatát elnyerve kérhetünk Tőle. Ez egy nagyon téves elképzelés és nagyon emberi.
A dicsőítő ima lényege, hogy az ember Istent Önmagáért dicséri, mert Ő A LEGFŐBB JÓ, minden jónak a forrása, mert Ő A SZENTEK SZENTJE, mert Ő AZ EGYEDÜL ÉLŐ IGAZ ISTEN és rajta kívül nincs más isten…stb. Ahogy a Katekizmus írja: A dicséret az az imaforma, mely egész közvetlenül Istennek ismeri el Istent. Önmaga miatt énekel Neki, dicsőíti Őt, nem azért, amit tesz, hanem, mert Ő VAN. Mi történik tehát, ha Istent dicsőítjük?
Nézzünk talán először egy pár példát a Bibliából:
1. Jerikó bevétele: mi történik? (Józs.6.)
A városfalakat körbejárva dicsőítik Istent és az erős falak leomlanak.
2. A 3 ifjú esete, akiket Istenhitük miatt tüzes kemencébe vetnek, mi történik? (Dán.3.)
Aztán megparancsolta serege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mesakot és Abednegót, és vessék őket a tüzes kemencébe. 21 Azon nyomban meg is kötözték a férfiakat nadrágostul, köpenyestül és süvegestül, és bevetették a tüzes kemencébe. 22 Mivel a király szigorú parancsára a kemencét a szokásosnál is jobban befűtötték, a lobogó tűz megölte azokat a férfiakat is, akik Sadrakot, Mesakot és Abednegót bevetették. 23 A három férfiú, Sadrak, Mesak és Abednegó, megkötözve a tüzes kemence közepére esett. 23 Ott jártak-keltek a lángok között, dicsőítették az Istent és áldották az Urat…
26 Ekkor Nebukadnezár odament a tüzes kemence ajtajához és bekiáltott: „Sadrak, Mesak és Abednegó, a fölséges Isten szolgái, gyertek ki és jöjjetek ide!” Erre Sadrak, Mesak és Abednegó kijöttek a lángok közül. 27 A satrapák, helytartók, kormányzók és királyi tanácsosok összefutottak. Látták e férfiakon, hogy testükön semmi hatalma nem volt a tűznek, fejüknek egyetlen hajszála sem perzselődött meg, ruhájuk sem sérült meg, sőt még a tűz szaga sem járta át őket.
3. Pál és Szilás a börtönben kalodába verve az önsajnálkozás helyett dicsőítő zsoltárokat énekelnek. NB. fejből énekeltek, vagyis kívülről tudták az IGÉT és :mi történik? (ApCsel 16.) Az összevert Pál és Szilás „éjfélkor imádkoztak és zsoltárt énekelve dicsőítették az Istent, a foglyok meg hallgatták őket. 26 Hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy a börtön alapjai megremegtek. Az ajtók mind kinyíltak, és mindenkiről lehullott a bilincs”
Mi történik tehát, ha Istent dicsérik, dicsőítik? Falak omlanak le, bilincsek esnek le, ajtók nyílnak meg és a tűz sem éget. Valami természetfeletti történik. Miért?
Forduljunk megint az Íráshoz segítségért: Ezt írja a Szentírás:
Pedig te szent vagy és Izrael dicsérete között laksz. (Zs. 22,4) és másutt: Uram, szeretem a Te házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét. (Zs. 26,8)

Tehát Isten a dicséretben lakozik. Ahogy a Jelenések 4. is írja, a Mennyben folyamatos a dicsőítés:
Éjjel-nappal folyvást ezt zengték: „Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljő!” 9 Míg az élőlények dicsőséget, áldást és hálát zengtek a trónon ülőnek, az örökkön-örökké élőnek, 10a huszonnégy vén leborult a trónon ülő előtt, és imádta az örökkön-örökké élőt. Koszorújukat a trón elé tették és zengték: 11 „Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert te teremtetted a mindenséget, akaratod hívott létre és teremtett mindent.”
Így tehát amikor Istent dicsőítjük, belépünk az Ő lakhelyére, megnyílik a Menny, ahol folyamatos a dicsőítés.
Igen ám, de a gonosz nem akarja ezt, folyamatosan azon igyekszik, hogy eltorzítsa az Isten arcképét a szívünkben, hogy ne lássuk az Őszépségét és jóságát, ne tudjuk Őt dicsőíteni. Mindenfélét hazudik Róla, hogy Ő nem jó, nem irgalmas, nem igazságos, hogy könyörtelen stb.
Valahányszor elhisszük a hazugságait, HATALMAT adunk neki önmagunk felett. Ugyanúgy, mint az Édenben, hiszen az Édenben az Isten az embernek adott minden hatalmat. Nem a gonosznak. Az embernek!
„Férfinak és nőnek teremtette őket. 28Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog.” 29 Azután ezt mondta Isten: „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel „ (Ter.1.)
Miénk volt tehát a teremtő szó, a hatalom a Földön. (emlékezzünk vissza, hogy Jézus, aki az ECCE HOMO vagyis AZ ember, amilyennek Isten megálmodta az embert és amely tervet egyedül Jézus töltött be maradéktalanul, Ő az Ő hatalommal rendelkező szavával lecsendesítette, uralkodott a hullámokon, vagy a fügefán, ő rendelkezett ezzel a hatalommal).
Tehát a gonosz nem kapott hatalmat. A hatalmat mi adtuk neki, mi ruháztuk át, amikor hittünk a hazugságainak. És ma is így van, valahányszor elhiszed a hazugságait (pláne ha aszerint cselekszel) HATALMAT adsz neki magad fölött, az életed fölött a körülményeid felett.
Tehát elvesztettük a hatalmat. Jézus, amikor meghalt, nem csak az Atyához való visszajutásunkat segítette, de VISSZASZEREZTE ezt a hatalmat. Ahogy a korintusi levél (1. Kor.15.), vagy akár a zsoltár mondja ádventben: Amit az első Ádám elvesztett, azt Krisztus, a második Ádám visszaszerezte. Szavainknak tehát ismét teremtő ereje lehet ha eltelünk hittel, Szentlélekkel és az imádásban az ÚR szent jelenlétével..
A gonosz azonban még mindig hazugságokat sugdos a fülünkbe. Kedvenc hazugsága továbbra is az, hogy Isten nem jó, nem szeret téged, alig várja, hogy megbüntethessen, Isten igazságtalan, Isten irgalmatlan stb., és azért ez a sok hazugság, hogy elérje, hogy, ne dicsérd ne imádd a te Istened, hanem imádd helyette az unokáid, az egészséged, a jóléted...stb…és főleg, hogy aggodalmaskodj vagyis hitetlenkedj ezekért.

Amikor a dicsőítésben újra és újra kimondjuk, vagy énekeljük, hogy Isten szent, Isten jó, Isten irgalmas, Isten szeret, az ÚR gondoskodik, AKKOR AZ IGAZSÁGOT mondjuk ki Istenről. És AZ IGAZSÁG SZABADDÁ TESZ. Szabaddá a gonosz hazugságaitól és a magam bálványaitól és az általuk szerzett démoni megkötözöttségeimtől. A kimondott szavainknak ereje van!
Mert Isten jó. Hinni Istenben nem csak azt jelenti, hogy hisszük, hogy Ő VAN, hanem azt is, hogy olyannak hisszük, ami az Ő VALÓDI karaktere, ahogy a magyar nyelv is mondja, hogy Isten JÓ! Jóisten. ISTEN JÓ. EZ AZ IGAZSÁG. Minden, ami ezzel ellentétest állít, az hazugság. És amikor ezeket a hazugságokat elhisszük, teret és hatalmat adunk a gonosznak. Ezért most arra bíztatlak, hogy a dicsőítés alatt ismételgesd az igazságot Istenről, valld meg hangosan. Ha hangosan szokták Istent szidni és káromolni, mennyivel inkább ki kell nekünk hangosan kimondanunk az igazságot róla. És ez az igazság elűzi a hazugságot. Mert ahol Isten lelke, ott a szabadság és fordítva, ahol az igazság kimondatik, ott Isten lelke, a szabadság lelke, és ahol Isten lelke, onnan a gonosz fut. Mondd ki azokat az igazságokat Istenről, ahol a legtöbbet hazudja neked a gonosz. Mondd ki hangosan. Mondd ki annyiszor, ahányszor a gonosz az ellenkezőjét hazudta. Emlékezz, Péternek is 3x kellett kimondani, hogy szereti az Urat, miután 3x megtagadta. Ha százszor hazudta neked a gonosz, hogy Isten nem jó, Isten nem igazságos, akkor mondd ki 101xszer, hogy Isten jó, Isten hűséges, Isten szeret!
Meg kell azt is érteni, hogy az igazság kimondása NEM érzelmek kérdése.
Nem csak akkor mondom ki, hogy esik az eső, vagy süt a nap, ha jó, vagy rossz kedvem van. Nem csak akkor mondom ki, hogy piros a lámpa, nem lehet átmenni az úton, ha éppen jó napom van. A piros lámpa akkor is piros, ha én bal lábbal keltem fel.
Tehát miért is mondd ki a dicséret, dicsőítés szavait?
Amikor Istent dicsőíted, akkor kimondod, hogy KI az Isten. Kimondod az Ő tulajdonságait, kimondod Őt magát. Kimondod Róla AZ IGAZSÁGOT. Ahol pedig Isten megjelenik, onnan fut a gonosz. Az igazság szabaddá tesz. Ahol Isten megjelenik, ott megjelenik az Ő országa, hiszen Ő a dicséretben lakozik. Az Ő országát pedig gyógyulás, szabadulás, öröm, béke jellemzi, a természetfeletti válik természetessé. Ezért van az, hogy a dicsőítő alkalmakon anélkül, hogy külön imádkoznánk gyógyulásért, vagy szabadulásért, ezek megtörténnek. Mert megjelenik köztünk az Isten országa. És akkor leszakadnak a bilincsek, nem csak testről, lélekről is, leomlanak a falak, nem csak fizikailag, de lelkileg is, és kimenekülsz a veszélyből, nem csak fizikailag, de lelkileg is. 

NOÉ IDEJÉT ÉLJÜK

Közeledik a vizeket és mindeneket Elválasztó!
(Két évezrede tart a felkészülés ideje, lehetősége, mert türelmes az ÚR.) 2Pt3.2.

És mint Noé korában történt, úgy lesz az Emberfiának idejében is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek egészen addig a napig, amíg Noé be nem szállt a bárkába. Akkor jött a vízözön, és mind elpusztította őket. Lk17.26.

Noé tudta, már nincs sok idő hátra az özönvízig, ezért minden idejét, erejét, tehetségét a megmentő bárka építésére fordította. Otthagyta jószágait, földjét, a családja ügyeit és csak a bárkát építette. Tudta, hogy nem szaladgálhat haza veszekedő gyerekeinek ügyeit apai tekintéllyel elrendezni, mert az idő ellene dolgozik. Egyetlen volt a fontos számára: időben elkészülni.
Noé idejében a vízözön választotta el a jókat a gonoszoktól. A büntetés után az ÚR megígérte, hogy nem lesz többé vízözön. (A mostani esőzések…stb. nem özönvíz.) A new age a vízöntő korszaka elmosta a halak korszaka (keresztény) értékeinek jelentős részét. Az emberek éppen olyan pogány és istentelen módon élnek, mint Noé korában és éppen úgy közeledik az ítélet is és a világot váratlanul és készületlenül fogja érni. Most nem a vízözön jön, hanem a vizeket és mindeneket elválasztó Pantokrátor Krisztus érkezik vissza a mennyből, hogy igazságot és ítéletet szolgáltasson.
Mert Ő az, aki a teremtéskor elválasztotta:
az égi vizeket a lentiektől,
az éjszakát a nappaltól,
a sötétséget a világosságtól,
a Vörös-tengert jobb és bal felé
Ő az, akinek a szájában kétélű kard van és Ő az, aki el fogja választani:
az igazat a hamistól,
a konkolyt a búzától,
az ízt a velőtől,
a juhokat a kosoktól,
a menyegzős ruhást a hétköznapitól,
az okos szüzet az oktalantól,
az üres lámpást a Lélek olajával eltelttől,
Ő az, aki az angyalokkal együtt a halakat szétválogatja a hálóból,
a szamaritánust a kegyetlentől,
a farizeust az igaztól,
a hívőt a hitetlentől,
az engedelmest az engedetlentől,
az élő vizet a holt víztől
a szájhőst a hitvallótól,
a megalkuvót a vértanútól,
Közel az idő és nem vesztegethetjük el a drága perceket csip-csup ügyekre. A legfontosabb, hogy az Egyház megmentő bárkája, mint a dicséretből és imádásból emelt új templom, megépüljön, készen álljon, mire az ítélet pillanata megérkezik. Johannes Hartl szerint pedig a Bárka akkor épül, ha az Egyház Lélekben és Igazságban szüntelen imádja és dicsőíti az Urat!
A Próféták kiáltó szava ma szerte a világon gyakran felhangzik a bűn éjszakájában:

Ébredjetek, szítsátok fel lámpásaitokat, mert közeledik a Vőlegény! Amen! Alleluja! Mt25.6

2Péter3,2
Először is értsétek meg, hogy az utolsó napokban csúfondáros gúnyolódók fognak fellépni, akik saját vágyaik szerint élnek, 4és azt mondják: „No, hol van (Krisztus) megígért eljövetele? Amióta atyáink meghaltak, minden marad úgy, ahogy a teremtés kezdetétől volt.” 5De ezek szándékosan tagadják maguk előtt, hogy az ég ősidőktől fogva volt, és a föld is azóta, hogy Isten szavára a vízből és a víz által létrejött. 6Így pusztult el vízözönnel az akkori világ is. 7De a mostani eget és földet ez a szó megmentette, hogy az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára megmaradjon a tűznek. 8Szeretteim, főképp egy dolog ne kerülje el figyelmeteket: az, hogy egy nap az Úr előtt annyi, mint ezer év, ezer év pedig annyi, mint egy nap. 9Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatot tartson. 10Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elmúlnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld és ami rajta van, elenyészik. 11Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek, 12hiszen várjátok és siettetitek Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak. 13Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját.
Befejezés.
14Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket. 15Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek, ahogy szeretett testvérünk, Pál írta nektek ajándékul kapott bölcsességében 16minden olyan levélben, amelyben ezekről a dolgokról beszél. Vannak bennük nehezen érthető dolgok, ezeket a tanulatlan és állhatatlan emberek kicsavarják a saját vesztükre, akárcsak a többi Írást is. 17Szeretteim, mivel már eleve tudtok erről, vigyázzatok, nehogy a gonoszok tévedése elsodorjon benneteket, és elveszítsétek biztonságotokat. 18Gyarapodjatok Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében. Neki legyen dicsőség most és az örökkévalóság napján! Ámen.

Johannes Hartl: A dicsőítés kis teológiája.Itt lehet az egészet meghallgatni.

https://www.youtube.com/watch?v=upqoyeX1RUc
Johannes Hartl: A dicsőítés kis teológiája 
(Jézus visszajövetelének fényében.)
(Begépeltem a tanítás utolsó tíz percét.)

Kiindulási alap: minden kor minden emberi közösségében jelen volt a zene. Minden kor minden uralkodója, vezetője, királya, hatalmassága, diktátora… megszervezte hatalmának és személyének közösségi kultuszát, énekes tiszteletét imádatát, dicsőítését. pl.: május1. parádé  Lenin szobra előtt.)
Ratzinger: Jézus visszatérése a 2. oszlopa a ker. hitvallásnak. Néhány részletet több helyen is elmond az IGE arról, hogy mi előzi meg a visszatérését. Pl.: a Jel.13.fej. ír arról, hogy fellép az Antikrisztus. A Vadállat előtt leborul az egész föld és fricskaként egy klasszikus zsidó imaformával imádják az Antikrisztust. Ergo mielőtt Jézus visszajönne, lesz egy sátánt dicsőítő mozgalom, akik az ő jelét 666 hordozzák azzal, hogy szellemiségükkel, életmódjukkal, erkölcstelenségeikkel, zenéjükkel, tetoválásaikkal őt imádják és szolgálják. (A tetkóval a sátán a meg nem szüntethető szentségi pecséteket, karaktereket majmolja le, melyek kifejeznek egy szellemi közösséghez való tartozást is.) Azt is láthatjuk, hogy a terjedő izmusok mellett mennyi sátáni elem van jelen a zene világában és mennyi de mennyi sátánista szekta és dicsőítő zenekar működik már. Gondoljunk a párizsi merényletre ahol 1100 fiatal vett részt a sátánista rock koncerten azt énekelve, hogy imádják a sátán csókját…stb.
A végidőben minden csak az imádásról és dicsőítésről fog szólni. A kérdés csak az, hogy kit fogsz imádni. Az egyik csoport a Vadállatot imádja, leborul előtte és őt dicsőíti életmódjával, szavaival, zenéjével, törvényeivel, a másik pedig az ÉLŐ ISTENT.
A sátán terve az volt, hogy Istent letaszítja trónjáról, hogy ő üljön oda és őt imádják. Nyilván ezt nem tudta megtenni. Azt viszont igen, hogy egyenként elfoglalta a hitetlen és bűnös lelkek szívének üresen maradt trónját, hiszen nem adták oda életüket a megtérésben Istennek, és a szívek trónját elfoglalva egy őt imádó és életmódjukkal őt dicsőítő, istentagadó vagy közömbös, súlyos bűnökben élő emberiséget, nemzedékeket hozott létre.
Végső soron az ember a dicsőítésre, imádásra teremtetett. Arra, hogy el legyen bűvölve, hogy magával ragadja valami és odaadja magát. De kinek adja oda ezt a totális elragadtatottságot?
A végidőben tehát minden az imádásról, a dicsőítésről fog szólni. Ha ezt szem előtt tartod, akkor hamar a tudatában leszel annak, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy dicsőítesz-e vagy sem. Nem fogod azt mondani, mint eddig, hogy ó hát ők csak énekelgessenek ott elöl én meg kényelmesen elücsörgök itt hátul.
Nem! A dicsőítés a legfontosabb feladatunk! Ha ezt megérted, akkor gyorsan levetkőzöd tudatlanságod lazaságát, mert megérted, hogy itt egy csatáról van szó arról, hogy kit imádsz. Dicsőítsétek meg Istent életmódotokkal! Ha nem ezt teszed, akkor máris a másik csoporthoz tartozol akár akarod akár nem, akár tudsz róla akár nem. A végidőben mielőtt Jézus visszajön, kiéleződik ez a harc. Lesz egy sátánimádó mozgalom és lesz a Menyasszony Egyház és Tagjai, akik úgy készülnek fel a Bárány menyegzőjére, hogy dalolva, énekelve, dicsőítve Őt imádva sietnek az érkező Vőlegény elé és készítik elő érkezésnek útját.
Ha ezt felfogod, akkor megérted és megéled, hogy mekkora ajándék és lehetőség az, hogy az Urat dicsérheted az életeddel, a zenéddel, az énekeddel, szavaiddal. Hihetetlen, fölmérhetetlen csoda ez.
A gonosz imádást akar, arra vágyik. Jézusnak is azt mondta, amikor a pusztában böjtölt, hogy mindent neki ad, ha leborulva imádja őt. Végső soron a Sátánnak nem az a tét hogy ezt vagy azt a bűnt elkövetted-e, hanem a végén, arra szomjazik, hogy őt imádd. Ezért nem tudod jobban felbosszantani, mintha azt mondod, hogy áááá, én az Urat imádom. Ezért a dicsőítés az imádás a legfontosabb cselekedete a szellemi harcnak. A szellemi harcot nem azzal fogjuk megnyerni, hogy nyílt sisakkal és egy sereg exorcistával ellene megyünk a gonosznak. Nem. A szellemi harcot azzal nyerjük meg, hogy odaállunk a Megfeszített elé és dicsőítjük és imádjuk Jézust. Az Atya olyan imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják Őt, tanítja Jézus.
Ez a kiéleződés és a két nagy dicsőítő mozgalom ütközése jelzi azt a konfliktust, hogy harc van a lelkekért mielőtt Jézus visszajön, hogy kit imádjanak. A 149. zsoltár éppen erről szól. A két tábor összeütközéséről, csatájáról.
Két feladata van Izraelnek/Isten népének: 
1. Hogy dicsőítse Istent.
 2. Hogy harcoljon.
149. ZSOLTÁR. GYŐZELMI ÉNEK
149.(Alleluja!)
Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicsérete zengjen a szentek közösségében!
2Izrael örüljön Teremtőjének, Sion gyermekei Királyuknak!
3Dicsőítsétek nevét körtánccal, játsszatok előtte dobon és hárfán!
4Mert az Úr kedvét leli népében, győzelemmel koszorúzza a megalázottakat.
5Akik hűek, vigadjanak dicsőségükben, ujjongjanak nyugvóhelyükön!
6Ajkukon legyen az Isten dicsérete, és kétélű kard a kezükben,
7hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megtorolják a népeket;
8hogy királyokat verjenek láncra, fejedelmeket vasbilincsbe;
9hogy ítéletet tartsanak fölöttük, ahogy írva van: Dicsőség ez minden szentjének!

- Énekeljetek új éneket. -Szabad és kell, hogy egy 21. századi dicsőítő mozgalom másképp nézzen ki, mint a 17. vagy akár a múlt századi.
- Legyen ez teli örömmel, hangszerekkel, akár tánccal is. Nem kötelességből fakadó dicsőítés, hogy mert ha nem teszem, akkor Isten úgymond megsértődik, hanem abból az igazságból fakad, hogy Isten bennem gyönyörködik és tetszését leli bennem amikor az Ő szépségének örvendezem. Ez annyira, de annyira fontos. Dávid király mind a tíz parancs ellen vétett, az ÚR mégis kedvét lelte benne, mert így is oda tudott lépni elébe, hogy dicsérje és imádja ŐT.
 (lásd: a Jöjj úgy, ahogy vagy és dicsérd, jöjj az ÚR elé c. éneket.)
- Győzelemmel koszorúzza a megalázottakat. -N.B. A győzelmet a Megfeszített szerezte, aki a kereszten lefegyverezte, megszégyenítette és pellengérre állította a sátáni hordát (Kol.lev.) és nagy jóságában a végrehajtási hatalom jogát átadta a Benne hívőknek.
- Akik hűségesek azok vigadjanak, ujjongjanak a nyugvóhelyükön. -Tehát van olyan nyugvás, megpihenés az Úrban, van olyan, hogy amíg, kipihened magad az Úrban, az egyben harc is, de úgy, hogy nem arcod verejtékével és nem kardcsapásaiddal harcolsz és aratsz győzelmet. Hanem ha elbújsz az Úrnál, ha Őbenne gyönyörködsz az imádásban. (Zsoltár 37.4) Ez az ördög felöl nézve ez megsemmisítő csapásnak mutatkozik. Te ott vagy az Úrnál és a sátán kapja a megsemmisítő csapásokat. A Megfeszített harcol érted, amint az ósz-i előképekben is soha nem Izrael aratott győzelmet, hanem a velük és értük harcoló ÚR. Szellemi szempontból óriási harcot harcolsz meg amikor dicsőítve imádod ŐT. De nem is te harcolsz, hanem az Úr harcol érted, testéért az Egyházért, annak tagjaiért és a lelkek üdvösségért.
- Ajkukon legyen az Isten dicsérete és kétélű kard legyen a kezükben.
-Ez nem azt jelenti, hogy szent háborúba kell menni, mint a dzsihadista muszlimoknak. Maga a dicsőítés, az imádás az igazi harc, a legférfiasabb jellemet és lelki erőt igénylő szellemi harc. Amíg mi dicsőítünk, Isten igazságot szolgáltat és a démonokat szellemileg bilincsbe veri. (Jel.: a sátánt megkötözték.) és a szabadító Isten eloldozza a bűn miatt jogos sátáni és jogtalan láncokat.
 A dicsőítés nem arról szól tehát, hogy amikor kedvem van hozzá akkor énekelek csak. Azt jelenti, hogy hitben járva, szellememben szüntelen imádásban élve, hitben tevékeny szeretettel  beleállok Isten akaratába akkor is, ha nincs éppen jó kedvem, mert tudom, hogy ez meggyorsítja  Isten uralmának, ítéletének győzelmét Országának eljövetelét.
A 149. zsoltár a végidőben bekövetkező kiélezett harcról szól: kit fog dicsőíteni, imádni az emberiség, amikor Krisztus újra eljön.
Szól ez a zsoltár a teremtett világot és az embert imádó sátánt dicsőítőkről és a Menyasszony Egyházról és az imádás tömjén füstjéről ami az ÚR elé kerül. A felszálló tömjén illatából tudja az ÚR, hogy a Jegyes vágyakozik Őutána és felkészült-e már a Bárány menyegzőjére, hogy eljöjjön érte a Vőlegény.
-A 22 zsoltárból tudjuk, hogy az ÚR az ő népe között lakozik és belakja, betölti a dicsőítés szellemi terét, Ezért dinamikus összefüggés van a földi dicsőítési mozgalmak felduzzadása, növekedése és a mennyei dicsőítés között, az ébredési, nagy megtérési, megújulási hullámok és Jézus 2. visszajövetele között.
Olyan időben élünk, amelyben több a zene, mint valaha, több hangszeren tanulnak játszani a gyerekek, mint valaha (lásd.: virtuózok…stb.) Az ÚR egy ellenmozgalmat hoz létre a gonoszt imádók és a közömbösekkel szemben. Egy őt imádó, dicsőítő nemzedéket. A karizm. megújulás, az imádság, házai a világban, a gyarapodó szentségimádások házai ma tehát nem véletlen, hogy léteznek, mert új imádó nemzedéket nevelnek az Atya áldásai, az Eucharisztia átformáló ereje és a Szentlélek szárnyainak oltalma alatt.
Végy részt ebben az óriási méltóságban, hogy énekelhetsz az Úrnak és imádd ŐT, úgy ahogy vagy szüntelenül.

(Érdemes megnézni a legutolsó 150. zsoltárt is.)
150. ZSOLTÁR. ZÁRÓ DICSŐÍTÉS
1501(Alleluja!) Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek égi erődítményében! 
2Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának teljességéért! 
3Dicsérjétek trombitaszóval, dicsérjétek citerával és hárfával! 
4Dicsérjétek dobbal és tánccal, dicsérjétek fuvolával és gitárral! 
5Dicsérjétek zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával!
 Minden élő dicsérje az Urat! Alleluja!

LEHALLGATÁS vagy MEGHALLGATÁSKb. egy éve történt. Valakivel éppen a betegségemről váltottunk sms üzeneteket. Azt írtam, hogy remélem, hogy a három rosszindulatú daganatos betegségem után már lesz negyedik. Úgy látom, hogy elég már nekem ennyi a próbákból a nevelésből ahhoz, hogy velem, a szamárral az ÚR elérje az Ő célját és remélem, hogy ezt már Ő is így látja.
Alig hogy elküldtem az üzenetet, villámgyorsan kaptam rá választ egy tel. szám nélküli feladótól. A válasz ez volt nagy betűkkel írva: „NEM LESZ.”
„A kutyafáját a leskelődő macskajancsinak”, hát a nagy testvér valóban ennyire figyel minket?- mondtam magamnak bosszankodva és csodálkozva! És gondolatban igazat adtam azoknak, akik azt javasolták, hogy még a számítógép kameráját is mindig le kell takarni.
El is felejtettem ezzel a zárszóval a történetet, amikor a ma délutáni szentségimádás alatt eszembe nem jutott és azt kérdeztem döbbenten az ÚRtól:
„Uram Jézus! Lehet, hogy Te küldted azt az üzenetet?
És elkezdtem agyalni, hogy hogyan történhetett és minek mekkora a valószínűsége.
1. Tény, hogy nagy testvér figyel minket.
2. Ám hány millió telefon van országban és azokról hány millió üzenet megy el percenként. Képtelenség minden telefon minden sms-ét nyomon követni és elolvasni minden pillanatban. Hány millió személy és követő technika kellene ehhez.
3. Milyen kicsi a valószínűsége annak, hogy valaki, az adott másodpercben pont az én telefonomat és üzeneteim olvasta volna a sok millió közül?
4. A válasz olyan gyorsan jött meg, hogy azt annyi idő alatt világbajnok sem írhatta volna meg.
Vagy mégis?
5. Miért nem volt az üzenetet író mögött tel szám?
Én most már úgy gondolom, hogy nagyobb a valószínűsége annak, hogy az ÚR küldte és nem a nagy testvér.
Isten válaszol az imákra
Hiszen mint írtam éppen arról a vágyamról pötyögtem a barátomnak, hogy elég volt már a háromból és remélem, hogy látja az ÚR az én Nagy BARÁTOM, hogy tanultam a történtekből, hogy növekszem, hogy változom és nem lesz már szükség a negyedik nevelő célzatú betegségre.
Az ördög eddig 5 alkalommal akart kiiktatni és megölni, de az ÚR mint Jób esetében úgy tűnik, hogy meghúzta a határt:
 megpróbálhatod a Tibort, de csak eddig és nem tovább.
1. Csecsemőkoromban szepszist kaptam egy fertőzött inj. tűtől. Az ügyeletes orvos rám nézett és azt mondta Édesanyámnak, hogy már az infúziót sem érem meg és hozzá sem kezdett. Ám egy másik ügyeletes ott lévő orvos másképp gondolta és lift nélkül felrohant velem az osztályra és megmentett.
2.Tüdő rák- Egyetlen szentáldozás gyógyított meg Kis Szent Teréz közbenjárására Lisieuxben. EEEEE
3. Hólyag rák- Margharitha nővér áldása alatt azonnal meggyógyultam.
4. Agydaganat - Ebből még lassan gyógyulok, de tünetmentes vagyok. Tehát három egymástól független és különböző, nem áttéttel keletkező rosszindulatú daganatos betegség húsz év alatt.
5. Halálos baleset terve, melytől a Szűz Anya mentett meg. Megírtam a blogban a „Sátán kutyája címmel.”
6. ERGO: Ha ennyire gondot visel rám, akkor nem joggal gondolom és nem nagyobb-e a valószínűsége annak, hogy Ő küldte az sms-t és nem a nagy testvér! Bár az is lehet, hogy a lehallgató személyt és technikáját használta fel arra, hogy választ küldjön, mert Neki minden lehetséges: ha kell ujjával ír a falon (Mené,tekel, ufarszin történet) ha kell írodeákot alkalmaz és üzenetet írat a telefonon. Alleluja, Amen Jézus él!HISZEM A SZENTEK KÖZÖSSÉGÉT.A szentek közössége nem más, mint a megficsőült, a purgatóriumban szenvedő és a földön küzdő egyház tagjainak a Szentlélekben való szellemi vérkeringése, egysége, közössége.
A héten történt, hogy a Lélek felébresztett 3/4-or és elébem hozta a pünkösdi Gyula testvérem arcát, akinek élő hite és szíve telve van az IGE szeretetével. Majd azt kérte tőlem a Lélek, hogy keljek fel és imádkozzam el az invitatóriumot és a két reggeli zsolozsmát Gyuláért és családjáért. Gyulának utána rögtön meg is írtam, hogy ugyan mostanában nem tudok róla semmit, de ez történt hajnalban.
Ma itt járt személyesen és elmondta nekem, hogy a gyermeke 3/4-or belázasodott majd mintegy háromnegyed óra múlva magától megszünt a láza.
DEO GRATIAS ALLELUJA!
"Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok." Jakab leveleMERT NEM ADJÁK FEL!

Megkérdezték tőlem, hogy valóban tetszenek-e nekem ezek a csattogó fogú kutyás képek. Nyilván vannak, akiket inkább megijesztenek ezek az agyaras fotók, mintsem, hogy bármilyen esztétikai élményt nyújtanának nekik és nem értik, hogy pap létemre, szeretve a szépet, jót és igazat, mit tudok egyáltalán szeretni ezekben a képeken.
Azt válaszoltam, hogy igen, nagyon szeretem nézni ezeket a csodálatos kutyákról készült csodálatos fotókat. Szeretem, mert amit látok szépet, jót, igazat, az számomra maga a teremtés/evolúció csodája, mely engem folyamatosan megerősít a hitben és újra és újra megnyit a hit útján a csodák felé és az örök cél felé.
Mert mit is látok ezeken a képeken? Elsősorban nem fogakat és izmokat, hanem látom a kutya lelkét, jellemét, vézenét. Látom azt az izzó, eleven, dinamikus hajtómotort, a tríbet, az ösztön erejét, amely a kutyát belülről űzi, előre, hogy a kívánt célt, a zsákmány labdát elérje. A cél érdekében nem ismer lehetetlent. Ha kell, ruganyos teste a levegőben többfelé hajlik a labda után, ha kell felszántja érte a sivatagot, de nem adja fel.
Hívő, karizmatikus papként nem is tartanék más lagymatag kutyát, csak ilyen eleven élő tríbeset. Hiszen milyen lehangoló látvány lenne az, ha eldobnám neki a labdát és a kutya kényelmesen csoszogva menne ki érte, majd amikor egy kis próba elé kerülne, akkor félúton elvesztené azt a szájából és unottan csusszanna be vissza üresjáratban a helyére vagy egyáltalán el sem jutna az eldobott zsákmányig?
Ezek a kutyák azonban olyanok, mint a gőzmozdony, melynek tüzes kohójában ott dohog a gőz, mely viszi, hajtja előre a tonnás fekete paripát. Ezeknek a juhászoknak ott dohog a szívűkben az ösztön ereje, mely viszi, hajtja őket előre és nem adják fel, míg a zsákmányt meg nem szerzik.
Nem adják fel! Éppen ilyen az évközi 20. vasárnap evangéliumában szereplő szír pogány asszony hite is. Lánya démontól megszállott. A pogány asszony tudja, hogy már nem segíthet más, csak Jézus, aki azonban még látva, hogy nem jött el az idő arra, hogy a pogányok felé szolgáljon, elutasítja az asszony kérését.
A pogány nő nem adja fel. Űzi, hajtja előre a szükségből, életveszélyből fakadó hite, reménye, amit azzal fejez ki, hogy még a kiskutyák is jóllakhatnak az asztalról lehulló morzsából.
Tetszik nekem ez az eltökélt, meg nem alkuvó hit, amely a célra tart. Tetszik nekem ez a jellem, melyet látva dicsérte meg Jézus a pogány nőt:
„Asszony nagy a te hited. Legyen úgy, amint szeretnéd.”
Mt15.28
Tanuljunk hát a teremtés csodájából, mert az is céllal történt, hogy hitünk legyen. Tanuljunk a célra törő, zsákmány után hajtó, kajtató, száguldó ebektől, akik nem adják fel! Tanuljunk alázatos, de bátor, el nem fáradó nagy hitet ettől a szír föníciai pogány asszonytól.
Mert akkor megtörténnek majd a csodák, jelek, gyógyulások, mert Jézus úgy tesz nekünk is, amint szeretnénk.
Amen! Alleluja’TUTI A TUTTI FOGÁS
A tó lehalászásánál előre tudja a halász, hogy minden húzás után tele lesz a háló, amíg a hal el nem fogy. 
Éppen így van a betegségben szenvedő lélekhalász is. Tudja, hogy minden felajánlott szenvedése lelkeket fog elhalászni a kárhozattól. Minél tisztább és erősebb a hitben a merítés, annál nagyobb lesz a fogás is.
Mert mi döntjük el. Lehet szenvedni úgy is, hogy eltékozoljuk annak megmentő értékét, amikor az önsajnálatba, panaszba és káromlásba fordul valaki. És lehet a szenvedést felajánlani is, egyesülve a szenvedő Jézussal.
A Golgota olyan, mint a bank. Beteszed az értéktelen forintod és valutát kapsz vissza.
Beteszed az önmagában értelmetlen szenvedésed és örömteli felajánlásod a Golgota bankjába amely nem csupán átkonvertálja, hanem meg is sokszorozza és felhasználja arra, hogy általa most is lelkeket mentsen.
Nincs hát értelmetlen szenvedés. És mégis mennyi folyik el kihasználatlanul a kórházi ágyakban az Isten kincseit nem ismerők szenvedéseiben.
"Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára." Kol1.24
(Ma du. súlyos beteget látogattam a kórházban, akkor kaptam ezt a halászhálós képet, hogy ezzel adjak erőt és vigaszt. Köszönöm Jézus!)A CSENDES SZENTSÉGIMÁDÁS GYÜMÖLCSE

WI-FI ÉS A KISZÁRADT KÚT


A pláza Wi-fi nyitottra van állítva. Szabadon használható, bárkinek elérhető.
Ha belépsz az áruház területére, akkor az okos telefon automatikusan kapcsolódik hozzá és letölti a Pláza információs anyagát, hogy a javadat szolgálja, vásárlásod segítse.
Szienai Szent Katalin életében volt egy szakasz, amikor csak az Eucharisztiával táplálkozott naponta. Olyan Eucharisztikus szeretete és Jézus éhsége volt, hogy már akkor boldog volt és eltöltötte a vágyáldozásban a Szentlélek, ha napközben olyan pappal találkozott, aki aznap már misézett és a keze érintette az Eucharisztiát.
Hát pontosan ez a megcélzott és kívánatos gyümölcs, amit Jézus nekünk akar adni! Ezért kell kitartani a napi egy órás szentségimádásban az Eucharisztia előtt és ezért kell naponta szentmisére járni és szentáldozáshoz járulni.
Az Eucharisztia kimunkálja bennünk a Jézus utáni éhséget és szomjúságot.
Amint a hold közeledtére megmozdul a tenger vize, a szívünk mélyén élő forrásból így buzog és tör fel az ÉLŐ VÍZ az Eucharisztia közelségére. Nem kell Isten nagy és fölkent szolgái után keresgélni a világban, hogy tegye ránk a kezét, hogy elteljünk Szentlélekkel. Hűségesen kell imádni ŐT szent rajongással és akkor elég lesz, ha elmegyünk egy templom mellett ahol Oltáriszentséget őriznek és a mennyei Wi-fi által máris kapcsolatba kerül Vele a szívünk és letölti, belénk önti (contemplatio infusa) az Ő saját életét, eltelünk ÉLŐ VIZZEL és szentlélekkel.

Úgy látom, hogy sok megkeresztelt forrás kútja omlott már be és ki kellene ezeket a kutakat újra ásni és jól meg kellene őket kompressziózni ahhoz, hogy újra élő kúttá váljanak. Nagyobb erejű evangelizáció lenne ez, mint amennyi turistát vonzanak a Yellowstone vagy Izland gejzírei. AmenA TOJÁS POSTÁS
Vasárnap lesz mennybemenetel ünnepe. Vajon mit csinálhat ott Jézus, mivel tölti az időtlenségben az időt? Sakkozik az angyalokkal, írja az élet naplóinkba a piros és fekete pontokat, körözést ad ki a sátán terrorista ellen, hallgatja a dicsőítéseket…?

Azt gondolom, hogy a menny kapujára ez van felírva:

„Pardon, de házon kívül vagyok! Munkálkodom! Rögtön jövök. Jézus.”Jn5.30 

(Értsd:a világ végén.)

Persze ez itt és most nem teológiai írás, hiszen az ÚR mindenütt és mindenkor jelen van illetve, ahogyan ígérte, leginkább velünk van, köztünk van, jó és szent esetben pedig bennünk van. Jelen van az egyházban, melynek Ő a feje, mi pedig a tagjai, jelen van az élő Igében, az imádkozó 2-3 fős közösségben. Quasi azt is mondhatnám, hogy jobban szeret idelent lenni, mint odafönt, mert elveszett bárányokat keresni, hazavinni, gondoskodni, gyógyítani, szabadítani csak itt a földön lehet.

A napokban történt, hogy családlátogatáson voltam és keresztelési oktatást tartottam. A végén, miután a paleo ketogén életmódomról is beszéltem, váratlanul kaptam harminc kapirgálós tanyasi tojást. Hálával megköszöntem, de magamban azt kérdeztem Jézustól, hogy mit kezdjek én ennyi tojással, hiszen a hűtőmben volt már másik húsz darab friss tojás.

Este szomorú vendégem volt. A férje döntött. Elválik és elköltözik. Össze is pakolt aznap, ám döbbenve látta, hogy a felesége nem rendezett jelenetet, hanem csendes és figyelmes kéretlen szeretettel összeszedte még azokat a plusz holmikat is, melyekre tudta, hogy férjének az új otthonában még szüksége lesz. A pakk tetejére pedig még oda tette a hűtőből az utolsó tojásokat is, mert férjének az a kedvenc eledele. Éppen harminc volt és a családnak a három gyerekkel nem maradt egy sem.

Hallván mindezt ekkor én már mosolyogtam, mert megértettem, hogy miért kellett nekem aznap harminc tojás kapnom. És megértettem, megcsodáltam az ÚR előrelátó gondoskodó szeretetét, és megköszöntem azt az agapé szeretetet, amely az elhagyott asszony szívében élt, mint Isten ajándéka és gyorsan átadtam a meglepett asszonynak a harminc tojást.

Most már az asszony is nevetett, amikor elmondtam neki az előzményeket. Ám ijedten tettem hozzá, hogy jut eszembe du. megkóstoltam a tanyasi tojást és megettem egyet és sajnos csak 29-et tudtam adni. Mire ő még jobban nevetett és azt mondta, hogy emlékszik rá, hogy három teli tojástartó volt, de az egyikből biztosan hiányzott egy tojás, így ő is éppen 29-t adott a férjének. 

Úgy nevettünk, hálálkodtunk, hogy „rámtört” a prófétálás és így köszöntem el tőle: 

„Asszony, nagy a te szereteted! Haza fog menni a Férjed.” Amen, alleluja!
Köszönet, dicséret és hála a Gondviselő Istennek!
RONALDO A 
VENDÉGEM!
Csoda, de elfogadta a meghívást.

Élő futballcsodának, királynak kijáró tisztelettel fogadom és beültetem a trónra. Kattognak a vakuk, tolong a nép, nagy a felhajtás, én pedig oldalt leülök félre és elkezdik olvasni egy könyvet, amit Ronaldóról írtak. Hmmm, ugye milyen sületlen haszontalan, hiábavaló és tiszteletlen jelenet? Majd anélkül, hogy Ronaldo egyetlen szót is szólhatott volna, mivel lejárt a protokoll ideje, becsukom a róla szóló könyvemet és puccos  kíséretével együtt kikísérem és elbocsátom őt az útjára.
Hát ehhez hasonló, ahogyan sokan rosszul végzik a benső imát. Ott van a trónon Jézus az oltáriszentségben és ahelyett, hogy Őrá figyelnének, Jézusról olvasnak elmélkedéseket, istenes verseket...stb. Az sem jobb, ha mindenféle imákat, énekeket kezdenek el mondani, csakhogy eltöltsék valamivel az időt.
A benső ima ideje a semmittevés ideje az egész egy óra szentségimádás alatt. Nem szólok, nem beszélek, nem teszek, nem éneklek semmit. Jézus előtt ülök teljes semmittevő csendben és Őrá figyelek, Vele vagyok.
- Egy saját tapasztalat: az elmúlt hónapokban én, aki soha nem akartam verset írni, alighogy elkezdtem a benső imát, azonnal kaptam az örömet és a súgott gondolatokat és le-leírtam néhány verset. Ám ha nem Őrá figyeltem volna, hanem Keresztes Szent János verseit olvastam volna, akkor soha nem tudta volna elmondani nekem Jézus az Ő saját gondolatait, melyeket nem akart elmondani és vele engem, minket megörvendeztetni.
- A benső ima, a csendes szentségimádás nem más, mint a tiszta hit útja amely az Istennel való egyesüléshez vezet. Nehéz, út, kemény út, keskeny út, de aki kitart, az egy napon azt veszi észre, hogy Jézus benne él és már nem kint. Addig azonban nézni, imádni kell ŐT aki rajtunk kívül van az Oltáriszentségben és előre hálát adni a napért, amikor felfedezzük, hogy teljes erejével és jelenlétével már bennünk él! Amen!
LÁNGOLÓ VÍZ
lángoló lobogás, táncoló dobogás,
lángoló élő víz, táncoló élő szív,
lüktet a létben, szíved mely éltet,
vized mely táplál, lelkemet átjár,
vized mely lángol,csendesen átmos,
forr edényem, színültig Véled,
lángoló, lobogás, táncoló dobogás,
lángoló élő víz, óh szeretet gejzír,
látható dobogás, hallható zuhogás,
utolsó dobogás, raptus az utazás,
két szomjazó lobogás egyesül
magasra lángol az ÉGŐ VÍZ és TŰZ,
Vized, úgy éget, tüzed úgy öntöz
mennyei mámor, szívem úgy lángol,
lángoló lobogás, táncoló dobogás,
lángoló élő víz, táncoló élő szív,
lüktet a létben már örökké éltet.
(vietnami vértanúk ünnepén)


NEM LEGEL A JUHOCSKA

- A GAZDASSZONY (Szűz Mária) SZEMLÉT ÉS TÜKRÖT TART


Már ránézésre is vészesen, kórosan

 sovány, ha pedig tapintással is szemlére

 vesszük, hát szúr a csontos oldala, bök a

 keresztcsontja és a háta csigolyája. Pedig

 a pásztor gondos, a legelő jó, a víz tiszta 

és friss mégsem legel a pásztor birka

 nyája inkább a maga éhenkórász lelki

 útját járja. A pásztor tudja, hogy ő 

számadó juhász és Szent Mihály napján

 majd számot kell adnia minden egyes 

bari, jerke, juh és kos felöl. Ezért mindent

 megtesz, hogy a juhok felhízzanak

, megerősödjenek. Ingyenes túlórát vállal,

 hogy többet lehessen velük kint a legelőn

 hátha megjön az étvágyuk. Tudományos

 takarmányozástani képzésekre jár, hogy 

segítsen az anorexiás jószágokon, import

 takarmányt hozat és legelőt készít, hogy a

 válogatós is megtalálja a maga szája 

ízlésének való füvecskét, komplex

 takarmány kiegészítőkkel dúsítja az

 abrakot…stb…és az eredmény:

 panaszkodnak a juhok, hogy túl sok a

 jóból, túl sok a legelésre szánt idő, mi az, 

hogy gyakori legelés, mit képzel ez 

magáról…és továbbra sem legelnek és 

olyan soványak, hogy már csak hálni jár 

beléjük a lélek.

Pedig a legeltetési idő lehetne rövidebb is,

 ha a Teremtőtől kapott normális és a 

természet rendje szerint való

 legelőkészségüket a dolgok rendje és 

módja szerint használnák és minden nap

 buzgón legelnének, jól laknának és nem 

haszontalan dolgok után bégetve járnának

 össze-vissza elrontva ezzel a hasukat és 

étvágyukat.

Tükörbe nem nézve, azt gondolják ők a

 juhok juhai. Hát a Gazdasszony, a Ház

 Szépe most szemlét és tükröt tart nekik, 

hogy látván sovány alakjukat többé ne

 alakoskodjanak, hanem fogadjanak szót a

 legeltető számadó juhásznak és legyenek

 az isteni és emberi erényekben jó

kövérek, erősek és egészségesek. Amen! 

Alleluja!


Szűzanya 2017. május 2-i üzenete

Drága gyermekek! Nem kérő, hanem áldozatfelajánló imádságra hívlak benneteket - önmagatok feláldozására, felajánlására.
Az igazság és az irgalmas szeretet kinyilvánítására hívlak benneteket.
Imádkozom Fiamhoz értetek,

a szívetekben egyre inkább csökkenő hitetekért.

Arra kérem Öt, hogy segítsen nektek isteni lelkével, mint ahogyan én is szeretnék segíteni édesanyai lelkemmel. Gyermekeim,
jobbá kell válnotok.


Csak azok tartják fenn a világot, akik tiszták, alázatosak és szeretetteljesek - ők önmaguk és a világ megmentői. Gyermekeim az én Fiam a világ szíve. Öt szeretni és kérni kell, és nem újra és újra elárulni. Ezért ti, szeretetem apostolai, példátokkal, imátokkal és irgalmas szeretetetekkel gyarapítsátok a hitet az emberek szívében. Mellettetek vagyok, segíteni fogok nektek. Imádkozzatok, hogy pásztoraitok mind több fényt hordozzanak, hogy megvilágíthassák mindazokat, akik sötétségben élnek. Köszönöm nektek.

Egy exorcista tapasztalatai.

Az exorcizmus alatt betűk, számok jelennek meg a megszállottak testén. Mintha szikével vágták volna a sérüléseket, de a vágáson látszik, hogy bentről kifelé irányló metszések, amint a betűk és szavak is belülrő kifelé vannak felírva, ezért látjuk őket fordítva. Ezek a jelek sátánista jelek ill. a démonok nevei vagy annak rövidítései. Egyes jelek eltűnnek az ex. után más jelek végleg megmaradnak akkor is ha megszállot megszabadult.
  Az exorc. alatt sokszor öklendeznek a betegek és a semmiből materializálódnak elő a testükből a legmeghökkentőbb tárgyak.
Sátánista szülésznők incognitóban -ha nem figyelnek rájuk- fétiseket tesznek az újszülött holmijai közé és rögtön felajánlják a csecsemőket a sátánnak. Később aztán nem értik az ártatlan szülők, hogy mitől lett ilyem pokolian rossz a gyerek, mikor rendes nevelést kapott. Utolsó képeken egy furcsán összekötött tárgy materializálódott. Egy fétis ami kibontva egy újsz.  pólyáscsecsemőt mutat. Akit megátkoztak ezzel, az normális asszony volt, de három magzatát vesztette el, mindhárom meghalt a méhében.
DICSÉG ÁLDÁS HÓDOLAT ÉS HATALOM JÉZUS KRISZTUSNAK A MIDENEK FELETT GYŐZTES KERESZTEN URALKODÓ EGYETLEN ÉLŐ ISTENNEK AKIT IMÁDUNK ÉS ÁLDUNK ÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ! AMEN ALLALUJA!
JÉZUS AZ ALVILÁGI RABLÓ 

Beteljesítette a sabbatot mert a szombatot teljes nyugalomban töltötte. Mi volt az első cselekedete a feltámadása után húsvét hajnalban? Megjelent volna gyilkosainak, hogy a szemükbe nevessen és megajándékozza őket egy ki nevet a végén társasjátékkal? Mint jó fiú elsietett volna Édesanyjához, hogy gyászában megvigasztalja? Nem.
Mit vallunk meg a credoban? „Szálla alá poklokra.” Vagyis Jézusnak első cselekedete a szabadítás volt és kirabolta a poklot. Mindazon igazakat, akik a pokol tornácán várták a feltámadást, felvitte magával a mennybe. Amikor működésének kezdetén ars poeticáját felolvasta a zsinagógában éppen ezzel kezdte: Az ÚR Lelke van rajtam, azért küldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak.
Az ördög is rabló.”A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon.Jn10.10) Kifosztja, kirabolja az emberek lelkét, ellopva hitet, reményt, szeretetet, isteni és emberi erényeket. Balga ember az, aki a szüleitől örökölt milliókat nem őrzi és hagyja, hogy könnyedén ellopják tőle, hogy aztán koldusként élje az életét könyöradományokból.
Az Úrtól kapott kegyelmi gazdagság, örökség jogszerűen a mienk. Őrizzük hát a rablóktól a ránk bízott kincseket és váljunk gazdaggá általuk. AmenJÖNNEK MENNEK
- Jeruzsálembe, Aleppoba, Moszulba...

·       JÖNNEK
·       Látott és hallott, halott tényekkel a szívükben, lógó orral és szívvel megy a két tanítvány vissza a régi életébe és falujába. Számukra véget ért a Jézus story, a Mester halott. Látták és hallották Őt meghalni.

·       -Te is láttad, hallottad már meghalni a reményeid? Dead feacts? A halott és látott és hallott tények miatt: csalódások Istenben, Egyházban, plébánosban, jó barátban... ezek mind sötéten beleégtek emlékeid zsigereibe és újra és újra jönnek és depiben tartanak?


-         Ám nézd csak a két tanítványt!
·       MENNEK VISSZA
·       Megváltozott szívvel mennek vissza Jeruzsálembe, éppen oda ahol a vértanúság vár rájuk és nem érdekli őket, mert valami fontosabbal, értékesebbel vannak elfoglalva.
·       Találkoztak Jézussal a kenyértörésben, felismerték ŐT és már tudják, hogy föltámadt és él. Azért mennek vissza a városba, hogy ezt elmondják a többieknek. Ez fontosabb, értékesebb a földi életüknél, mert tudják, hogy Jézus él és a Benne való hit által nekik is örök életük van.


·       Tulajdonképpen az első szentmiséjükön vettek részt, Jézustól vették az Eucharisztiát és egyetlen misétől megújult az életük.

·       Sokan sokszor veszik Jézust ma is magukhoz és nem történik meg velük ez a változás. Hiszen ha a mise végén azt mondanám nekik, hogy rajta, küldetésetek van, menjetek el Aleppóba és hirdessétek az IGÉT, vajon hányan mennének, tudván, hogy lehet, hogy vértanúk lesznek? Pedig ők is felismerték Jézust az Eucharisztiában, mégsem mennek el még a legközelebbi ártatlan és alkoholista ateista, pogány, ezoterikus szomszédhoz sem, hogy az ÉLETRŐL tanúságot tegyenek.

·       A két tanítvány azonban megtett valamit, amit a legtöbb szentáldozáshoz járuló nem tesz meg, sőt szinte menekül unalmában tőle.
·       Azt olvassuk az IGÉben, hogy miután felismerték Jézust és Ő eltűnt előlük, a tanítványok pedig még abban az órában elindultak vissza Jeruzsálembe. Mit csináltak az áldozás után majd egy órán át? Szították magukban az erőt, a bátorságot az úthoz? Ugyan! Hiszen már tele voltak erővel, örömmel, elhatározással...Jézus ugyan eltűnt a szemük elöl, de ott maradt az asztalon az Eucharisztia és ők egy órán át imádták Jézus valóságos jelenlétét a presentiát. Az Eucharisztia tüzére az imádás kenetének olaját öntötték és elteltek a Lélek fellángoló, kérügmatikus tüzének erejével. 
Tűzre tüzet, ez hát a recept. 

·       Aki ritkán vagy soha nem jár szentségimádásra adorálni, abban a szentáldozás kegyelmei nem tudnak kibontakozni és hitélete megmarad erőtlennek, örömtelennek, hallgatagnak és talán még az Eucharisztiában is csalódottnak. Mennyi és mennyi katolikus nem hiszi már a jelenlétet és már nem veszi magához és nem is imádja.

·       JÖNNEK DE NEM MENNEK

·       Jönnek a templomba, de nem mennek el Jeruzsálembe, Aleppóba, Moszulba. Az imádás, a jelenlét örömének tüze kialudt a szívükben. Szela!

TŰZHÁNYÓK KÖZÖTT

 Én tűzhányók között élek,
alleluját rikkolt bennünk a Lélek,
füstöl Istenben a szent malaszt, hogy
sok gyermeke kialudt vulkán maradt.
Sárkány tátsd el a szád, kráteri
torkodból megszentelt tüzet dobálj,
gyújtsd meg újra a kialudt vulkánokat,
hamu és füst helyett lángoljon
hömpölyögjön a láva folyam.
Szívük legyen a tűz fészke,
kiáltásuk a függönyt repesztve,
az ÉLET örömét zengje és hirdesse.

Én tűzhányók között akarok élni,
Vele mindent hinni és remélni,
feltámasztani ami avitt és halott,
és mindenhol zengeni örökké:
alleluja Feltámadott!


TUDOTT TÉNY!- heared and dead fact!


Tudott tény, hogy a három falunak van plébánosa.
Tudott tény, hogy hol lakik. Ellenőrizhető a lakcím kártyája, tudjuk kik a szülei, az archívumban megnézhető a diplomáinak másolata…
Mit ér a tudás, ha soha nem találkoztam, nem beszéltem, nem billiárdoztam, nem gokárdoztam…..vele?

Tudott tény, hogy Jézus feltámadt a sírból. Ellenőrizhető információk, a halotti lepel tudományos és cáfolhatatlan érvei, a szem és vértanúk…mind mind ezt igazolják.
Mit ér ez a tudás, ha soha nem találkoztam Vele, ha nem töltött még be a Szentlélek lángoló szeretetével, ha soha nem sétáltunk együtt a betegség, a halál, a káosz, bűn tengerei és a démonok seregei felett győztesen?

A TUDOTT TÉNY MÉG CSAK HALLOTT és HALOTT TÉNY! Dead fact, mint a halott Jézus a sírban és ugyan ki keres fel egy halottat, hogy együtt szörfözzenek, bridzsezzenek…. netán, hogy együtt éljenek?

Keresd ŐT, mint Magdalai Mária aki a sírnál kereste és halott helyett életet talált. Mert aki őszintén Őt keresi annak megígérte a személyes találkozást! 
Csak így lehet a hallott és halott tényből -risen fact- húsvéti öröm. Jézus él!


A FÖLTÁMADOTTAL VALÓ TALÁLKOZÁS ÖRÖMÉBEN KÍVÁNOK MINDENKINEK KEGYELEMTELJES HÚSVÉTOT!
Áldással és szeretettel!
Tibor atya


A SZOKATLAN ÚT!

40 ÉVEN ÁT MIÉRT ÉPPEN A SIVATAGBAN VEZETTE ŐKET?
A vicc szerint azért, mert szégyellt volna velük a strandon a tengerparton végig menni. Ám sok igazság van ebben és nagy isteni pedagógia.

Ismerte őket. Tudta, hogy engedetlen, keménynyakú lázongó nép ez. Saját szemükkel látták hatalmas csodáit és mégsem bíztak Őbenne, sőt még Mózest is kis híján meglincselték, mert Isten Szavát követve szokatlan és nehéz úton vezette őket.
A sivatag választása Isten részéről szándékos pedagógia volt.
Mehettek volna rövidebb úton is, de tudta, hogy megálltak volna az első koszos fűcsomónál és az első pocsolyánál és ott végleg letáboroztak volna. Ő azonban nem fűcsomót és nem pocsolyát ígért nekik, hanem tejjel mézzel folyó Kánaánt.

Ezért állandóan válságban, sivatagban, élet halál helyzetben kellett tartania őket, hogy ne álljanak meg, hanem haladjanak tovább az Élet országa felé. Minden pillanatban a halál járt a sarkukban így ösztönözte a lustákat haladásra, a langyosokat buzgóságra, a nyakasokat engedelmességre, a keményszívűeket hűségre.
A keményszívűségüket csak kemény kézzel tudta kinevelni belőlük.
Ám negyven éven át a sivatag halálos körülményeiben is szeretettel gondoskodott róluk, táplálta őket friss vízzel a sziklából, fürjekkel és mannával, és a tévelygő népet, mint nyomkövető rakéta biztos kézzel a célra tartotta őket.

Adj hálát érte, ha az ÚR téged is szokatlan úton erős és kemény kézzel vezet, mert arra akar megtanítani, hogy Őbenne bízz és Őrá támaszkodj. (Paidagogosz = bot amire támaszkodni lehet = tanító.)
Nekik 40 év kellett mire ezt megtanulták, és akik nem tanulták meg a leckét azok el is vesztek a sivatagban mind.
A 40-es szám a teljességet jelenti. 40 évig masíroztatta őket, míg meg nem tanulták majd nekik adta Kánaánt, ahol szembe jött velük, ölükbe pottyant az aratás.

Ha engedelmes vagy, neked rövidebb idő is elég lesz, hogy megtanuld, hogy Őrá bízd magad teljesen...vagy inkább azt választod, hogy a halál kutyája masíroztasson a sarkadban csaholva egy életen át?
Sebaj! Az Élet Urának, engedelmeskedik még a halál pulikutyája is. Akkor viszont így, a Jó Pásztor pulija által megkergetve fogsz befutni és menedéket találni a célban, az örök hazában. Amen


 GYÜMÖLCSOLTÓ

Ébred a természet ébred a menny,
huncut angyal őrköd idelent.
Pajkosan kiált, felhő hasad,
ébred a menny, Gábor elöl halad.
Hozza a jó hírt, ébred a Szűz méhe,
csobbanva-lobbanva fogan Isten Igéje!
Rikkkolt a tejút, a kozmosz táncot jár.
a végtelen Ige méhére talált.
Ébred a természet, ébred a menny,
ébred az Ige, emberré lesz idelent,
ébred az ember és újra Istené lesz: Kegyelem.


2017. 03.25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepénKÉT PEDÁLOS vagy Egy PEDÁLOS?

A lelki élet olyan, mint a kerékpár. Azért van, hogy haladjon előre. Baj, ha a bicaj a garázsban áll és nincs használva, baj, ha a lelki élet egy helyben áll, nem halad előre, mert nincs mozgásban, nincs növekedésben.
A bicaj akkor halad előre, ha mindkét pedált hajtjuk. Egy pedállal is lehet valamelyest haladni, de egy meredek emelkedő tetejére már nem lehet így feltekerni, a bicaj lendületet fog veszíteni, meg fog állni és el fog dőlni.
A lelki élet is ilyen két pedálos. Egyik pedál a szentségek, másik pedál az Ige. A protestánsok, csak az Igével pedáloznak, a katolikusok többsége pedig csak a szentségekkel. Fel is borul köztük sokaknak a lelki élete, hiszen e kettő egymást feltételező, egymást kiegészítő párok.
Jézus így hozta létre az Egyházat és úgy alkotott meg minket, hogy mindkettőt használva maradhatunk meg egyensúlyban és lendületben. Kár volt ezen változtatni és elrontani, amit Jézus kigondolt a javunkra! „Mert amit Isten kimond az a szó élő, erőteljes és hatékony. Isten szava élesebb, mint a legélesebb kétélű kard. „ Ezért van Eucharisztia. Mert amit Jézus kimondott és amit a miséző pap kimond, mint Jézus szavát az a szó erőteljes és hatékony. Isten szava élesebb és erősebb mint a reformátorok legélesebb okossága és szava.
Nosza! Bicajra fel! Szereljük fel az útra mindkét pedált és fedezzük a fel a pedálok erejét! Tapossunk bele és lendülettel, erővel haladjunk előre mert messze még a cél. A menny. Amen!


HARAPJ RÁ 
-A KISKUTYA A CSONT ÉS A LERÁGOTTNAK TŰNŐ CSONT: AZ IMA AVAGY A HÁTRAMENET VISZ ELŐRE! 

 Biztosan mindenkinek ismerős az a kép, amikor a kikötött kiskutya megpróbálja elérni az áhított csontot. Bármennyire is erőlködik, akárhogyan is nyúlik a póráz és akármennyire is már csak egy centi választja el a csonttól, a kívülálló számára egyértelműen látszik, hogy ezen a módon a csontot soha nem fogja elérni. Miért? Azért, mert a kiskutya megkerült egy oszlopot, ezáltal a póráz hossza nem lett elegendő a cél eléréséhez. A kutyának fel kellene ismernie, hogy az eredmény eléréséhez előbb vissza kell vonulnia, meg kell fordulnia, hátramenetbe kell kapcsolnia. El kell hagynia az előbb bejárt utat és az új úton már elegendő lesz a póráz saját hossza ahhoz, hogy a csontot elérje. El kell hagynia eddig elért eredményét, le kell mondania eddigi erőfeszítéseiről, vissza kell térni az oszlophoz, meg kell kerülnie azt és ez lesz ő életének a forduló pontja. Pontosan így van ez az emberi élet eredményeivel és az imádsággal is. Sok megkeresztelt úgy gondolkodik az imáról, hogy az semmire sem jó, hogy az csak tétlen és haszontalan időtöltés, amely a papoknak és a jámbor apácáknak való. Ezért tapasztalják azt, hogy életük céljait, vágyait rendre nem érik el, hiába a megfeszített munka és hajszolt élet tempó, a kívánt áldásos eredményt nem tudják elérni vagy amit elértek, azt gyorsan el is vesztették. Hiába erőlködnek, mint a kiskutya, csak a kívülálló látja, hogy ezen az úton nem jutnak semmire, hiszen az imádságot rosszul használják, mint a kiskutya a pórázt. Az Ige ezt mondja: „Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni” – mondja az ÚR. Jn15.5 „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” Ha el akarunk érni bármi olyan maradandót is az életben, melyet, mint örök kincset magunkkal vihetünk a mennybe is, akkor meg kell értenünk az Ige elsődleges igazságát, hogy az imádság olyan fontos az életünkben, mint a pillanatnyi levegő és napi falat kenyér. Csak bátran üssük be a keresőbe az imádkozással kapcsolatos Igéket, hogy lássuk, Isten mennyire komolyan veszi az imát, a Vele való beszélgetést. Akiben meg van az alázat ahhoz, hogy belássa, hogy az eddig megtett életútja éppen olyan hiábavaló, mint a póráznak feszülő, csontot akaró kutyáé, az nem tartja veszteségnek, hogy az eddig megtett útjáról bölcsen visszaforduljon és új irányba állítva életét, ezután már a kitartó imádság útján érje el szívének céljait. Be kell látni sokaknak: most az a bölcs, hogy előbb a hátramenet visz előre. Ez lesz az ő forduló pontjuk az életükben, amikor elkezdenek imádkozni minden élethelyzetükben. Az ilyen ember egyre jobban és egyre nagyobb felfedező örömmel teszteli tovább Isten ígéreteit, egyre jobban meg is tapasztalja, hogy az ÚR hűséges és ezért egyre jobban csak egyet tart fontosnak: imádkozni, mert minden jótett is csak ennek az erejéből születik meg. Nos? Ráharaptál végre az imára? Ugye, hogy nem lerágott csont! Alleluja!ELŐBB DORGÁLÁS ÉS CSAK UTÁNA VIGASZ!

Egy Barátom hívott fel és sírva mondta el a szerencsétlenséget, ami történt vele. Valóban nagy volt a baj, ám bármilyen furcsa nem azonnal vigasztaltam meg, hanem előbb megdorgáltam és csak utána erősítettem meg hitében, reményében. Engem is megdorgál Jézus, ha engedetlen vagyok és butaságot csinálok.
Emlékeztettem rá, hogy évekkel ezelőtt elküldtem neki Monforti felajánló imáját és ő azóta sem imádkozza. Mulasztásával önmagát fosztja meg a Kegyelmektől ezért most is tele van panasszal, ijedelemmel, kétségbe eséssel a hálaadás helyett.
Én több mint húsz éve naponta imádkozom ezt az imát, és kijelentéseit minden nap komolyan gondolom. Részlet az önátadás imából: „Átadom és Neked szentelem…testemet, lelkemet, belső és külső javaimat, a múlt, jelen és jövendőbeli tetteimet és átadom magam, hogy rendelkezz minden fölött, ami hozzám tartozik, kivétel nélkül a Te kedved szerint….”
Vagyis nincs semmi tulajdonom. Nem vagyok a magamé, az egészségem sem a magamé, az önrendelkezési jogom sem a magamé…minden a Szűz Anyáé és Jézusé, mindent Nekik adtam át és semmi jogom, hogy bármit is szóvá tegyek, megkérdezzem, hogy miért van ez és miért van az?
Ugyan mit is lophatna el az ördög tőlem, amikor semmim sincs? Ugyan mivel ijeszthetne rám az ellenség, amikor már mindent előre elfogadtam? Semmi meglepetés nem ér váratlanul, semmin nem háborodom fel, hanem élek az IGE ígéretének boldogságában, hiszen egy valamim mégiscsak van: a mennyek országa amely bennem él.
Óh, hát nem ez az az áldott lelki szegénység, amelyről az én Uram mondja?
Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Mt5.3
Monforti Szent Lajos:
„Ha magunknak meg nem halunk, ha legszentebb áhítatgyakorlataink nem vezetnek bennünket ehhez a szükséges és termékeny halálhoz, akkor nem hozunk létre használható gyümölcsöt, áhítatgyakorlataink eredménytelenek lesznek és az igazság szolgálatában végzett minden cselekedetünket beszennyezi önszeretetünk, és önakaratunk. Ezért Isten legnagyobb áldozatainkat és legjobb cselekedetünket is utálni fogja, és halálunkkor érdemek és erények tekintetében üres kézzel állunk ott; nem lesz bennünk a tiszta szeretetnek egyetlen szikrája sem, minthogy Isten a tiszta szeretetet csak azokkal a lelkekkel közli, akik meghaltak maguknak, és akiknek élete el van rejtve Krisztussal Istenben.”
(Metropolita oldalról idézve)


LIFT ÜRESJÁRATBAN 
(Írás a képek alatt.)


Karácsony titka számomra ebben a néhány szóban sűrűsödik össze: test, amely adatik.
Karácsony nem más, mint Isten ajándékozó jósága. Isten hússá lesz, testté lesz és testét adja, kiszolgáltatja magát és rábízza testét Mária karjaira. Majd később ugyanezt a szót használja a sugalmazott szerző, amikor a passióban arról beszél, hogy Jézus teste a gonoszok kezére adatik, akiknek kiszolgáltatja szent testét a szenvedésre az Isten Fia. És minden szentmisében ezt imádkozom, hogy ez az Ő teste, amely értünk adatik és Isten Fia kiszolgáltatja testét az eucharisztiában, rábízva magát a pap karjaira, hogy testét ossza meg a megszentelődésre váró nyomorultakkal.
Ma már nem bábeli tornyot, hanem ezer és ezer felhőkarcolót épít az emberiség. Lehet, hogy ma is azzal a hasonló szándékkal teszi, amint bibliai történetben a bábeli épült anno, nem tudom.
Számunkra azonban a torony legyen most a lelki életünk jelképe, amelynek tetejére fel kell jutnunk életünk végére. A toronyház tetején van ui. a leszálló pálya, ahová a halálunk után megérkezik értünk a mentőhelikopter, hogy elvigyen onnan a mennybe.
Minden felhőkarcolóban üzemel egy lift vagy akár több is. Ha valaki könnyen és gyorsan szeretne feljutni oda, akkor használnia kell a liftet. A panoráma már az alsóbb magasabb szintektől is lélegzetelállító.
Lássuk csak azonban, hogyan is történik mindez. A lift használata előtt az utas elfogadja a lift működési elvét. Vagyis szellemébe befogadja, hogy a lift bizonyos törvények szerint működik, elfogadja, hogy a liftben más viszonyok uralkodnak, hogy a liftben sok meglepetés történhet, hogy a liftnek ki kell szolgáltatnia önmagát és rá kell bíznia magát annak működési mechanizmusára…
Miután – legtöbbször reflektálatlanul, automatikus magától történő beleegyezéssel - befogadja életébe/szellemébe a lift működési elvét, az utas hoz egy újabb döntést és belép a liftbe, hogy megkezdje könnyű és gyors utazását a magasság felé.
A lift ebben a történetben nem más, mint a gyermek Jézus jászla. A lift a mennyből jön és abban segít, hogy felvisz minket a ház tetejére, amennyiben beszállunk oda.
Befogadni Jézust az életünkbe azt jelenti, hogy valójában nem is én fogadom be Őt, hanem Ő emel be, fogad be engem az Ő életébe.
Hogyan is van ez akkor? Befogadni Őt az életembe ez akkor történik, amikor a megtérő életgyónással, bűnbánattal, döntéssel a hit által elfogadom Őt, mint az Atya Fiát és az én személyes Megváltómat, aki az én bűneimért is megfizette az árat.
Sokan azonban megállnak ennél a pontnál és nem lépnek tovább. Befogadni Jézust az életembe hasonlít ahhoz, amint az utas használja a liftet. Előbb befogadja annak működési elvét, majd egy új döntést hozva és belépve a liftbe teljesen rábízza magát a felvonóra és kiszolgáltatja magát a felvonónak.
Én is elfogadom Jézust, Isten Fiát, aki meghalt értem is, hogy a bűn zsoldjától a haláltól megmentsen. Ezután viszont engedem, hogy a Jézus által kitalált és felkínált struktúra működési elve irányítsa és vezesse az életemet. Ha így teszek, ekkor valójában Jézus fogad be, emel be engem az Ő életébe és repít az életszentség magasába.
A jászol a lift. A jászolban maga a Szent Isten van jelen, maga a Szentség van jelen. Jézus a megszentelő kegyelmet ajándékozó, a saját életét önközlő szentségek gyakori vétele által tud engem gyorsan és könnyen feljuttatni életszentségem felhőkarcolójának tetejére. Létfontosságú, hogy oda feljussak, mert a mentőhelikopter nem tud leszállni a földszinten, sem a negyvenedik emeleten, de még a kétszázadikon sem, hanem a csak a tetején, mert ott van a leszálló pálya.
Sanyi bácsi szálkásszőrű tacskókat tenyésztett és a kórház liftese volt hosszú éveken át. Gyakran előfordult vele, hogy hiába jött le a nyolcadikról, mert hívása volt, mire leért senki nem állt a liftajtó előtt. Jogosan bosszankodott, hogy üresjáratban dolgozott ismét.
A lelki emelkedésem a pincében kezdődik, mert a keresztség által Isten kiemel a szinten aluli bűnös emberi életből. A keresztséggel együtt a hívógombot is megnyomom, vagyis jelzem Istennek, hogy szükségem van a felvonóra és szeretném azt a továbbiakban is használni.
Isten hűséges és a liftet leküldi újra és újra akkor is, ha az üresjáratban dolgozik, mert sok megkeresztelt hűtlenül elhagyja a további szentségi életet. Ha nem lépek be a liftbe, akkor is el fog jönni a halálom pillanata, de kérdéses, hogy hol fog találni engem. A földszinten vagy lesüllyedve újra a pincében?
Isten emberszerető és végtelenül jóságos. Azok is feljuthatnak a felhőkarcoló tetejére, akik úgy döntenek, hogy nekik nincs szükségük a könnyű és gyorsjáratú ingyenes liftre. Nekik ott marad a hátsó lépcső. Azon is fel lehet tornásznia magát az embernek a torony tetejére.
Igen ám, de ki az, aki a maga erejéből fel tud jutni egy több száz emeletes felhőkarcoló tetejére? Ráadásul milyen kínlódással, izzadsággal, szenvedéssel jár az emeletek megmászása egészen a végső kifulladásig. Ez bizony csak az acélembereknek, az ultra triatlonistáknak való, de még lehet, hogy nekik is beletörik az állóképességük.
A lépcső megmászása azt a szenvedést jelenti, amit az ember át fog élni a halála után a tisztulás kegyelmi állapotában (régies nevén a tisztító tűz). Mert a torony tetejére mindenkinek fel kell jutni, hiszen a helikopter csak oda tud leszállni, hogy onnan elvigyen a mennybe. A lelki tisztuláson mindenkinek át kell esni, mert a mennybe csak az egészen tiszták, szentek juthatnak be.
A jó hír, az örömhír az, hogy a lift üzemel. Ingyen, könnyen és biztosan emel fele benne minket a gyermek Jézus az életszentség magaslataiba, ha élek a hét szentség ajándékaival.
Persze van még egy lehetőség is: katapultálni is lehet a mennybe. Ez nem más, mint a vértanúság. A vértanú azonnal a mennybe jut a tisztulás fájdalmai nélkül, mert a természetfeletti tisztulást már átélte a vértanúság szenvedésében, amikor bebizonyította, hogy hitének Istenét jobban szereti a saját életénél is. Ám vértanúvá nem a külső körülmények kényszere hatására válik valaki, hiszen félve a kínzástól akár meg is tagadhatja Istenét, hogy mentse az életét. Az ókeresztény korban komoly erkölcsi problémát jelentett az Egyháznak, hogy mi legyen azokkal, akik félve a haláltól, a kínzásoktól mégis pogány isteneknek, és a császárnak áldoztak. Az üldözések elmúltával, mint hitehagyókat vissza lehet-e venni őket az Egyházba?
Vértanú abból lesz, aki lelkileg fel is készült rá. Márpedig aki elhanyagolja, hogy Isteni jegyesével szentségi csókokat váltva találkozzon a rendszeres szentségi életben, abban bizony könnyen langyossá válik és meggyengül a hit, remény, szeretetet.
A jó hír, az örömhír az, hogy a lift üzemel. Miután bátor voltam és befogadtam Őt az életembe a hit által, most legyek még bátrabb. Bízzam rá magam, szolgáltassam ki magam Neki bátran, adattassék Neki oda önként és szabadon a teljes személyem, testem és lelkem,hogy Ő szenteljen meg engem, hogy a szentségek által Ő fogadjon be engem a saját belső életébe és repítsen a gyorsan száguldó felvonó a szeretet örömteli és megittasult magasába. Ez legyen a lélek röpte, elragadtatása, karácsonyi raptusa.
Ó, gyermek Jézus! Köszönöm, hogy befogadsz jászlodba és helyet adsz magad mellett! Engem a nyomorult bűnöst befogadsz és beemelsz a Te szentségedbe és elragadsz mennyei magasságokba.
DICSŐSÉG A MAGASSÁGBAN ISTENNEK ÉS ÉLETSZENTSÉG ADATIK A NYOMORULT EMBEREKNEK!
13 éve tartó betegségből gyógyult meg egy ima és áldás hatására.
A LEGSZEBB AJÁNDÉKOK EGYIKE A TANÚSÁGTÉTEL ARRÓL, AMIT JÉZUS ADOTT.
Imaközösségünk tagja vas. az ünnepi szentmisében fogja elmondani, hogy mit tett Isten érte.
13 éve tartott a fájdalmas, vérző, belgyógyászati betegsége. Több orvos, többféle gyógyszerrel kezelte eredménytelenül.
Nyáron Gyulával a szabad keresztény testvérünkkel tartottunk közös imaestet, ahol Testvérünkért is imádkoztunk közösen, majd megáldottam az Oltáriszentséggel és Szent Charbel olajával. Elmondása szerint forróságot érzett az ima után.
Járt kontrollra, de ekkor már fajdalmai, panaszai nem voltak. Négy hónap panasz és tünetmentesség után az orvosa hivatalosan is gyógyultnak nyilvánította.
Később hallott erről a betegségről a rádióban, ahol elmondták, hogy nem tudják gyógyítani ezt a betegséget és ezért sok beteg munkanélküli és depressziós lesz. Imádságban buzgó Testvérünk nem csak meggyógyult, hanem ezeket a buktatókat is kikerülte Isten segítségével.
EMMANUEL! Alleluja, velünk az Isten! Köszönjük gyermek Jézus!
ui. Most jegyeztem le figyelmesen a beszámolót és korábban tévesen adtam közzé, mert azt hittem, hogy négy hónapja volt beteg, de nem, hanem 13 éve.)A GONDVISELÉS MÁJA


Napok óta feküdtem vírusos lázzal, száraz köhögéssel és nem vehettem be semmilyen gyógyszert a cisztás daganatom miatt. Orvosaim bölcsen azt javasolták, hogy fogyasszak több májat és velőt. Kiegészítésként naponta eljártam a már tavaly is dicsért, benei érdekeltségű INDISÓ sóterápiára köhögésem gyógyítandó.
Nos ha igaz, hogy belsőség a gyógyszer akkor hát gyorsan confittáltam egy kis sertésmájat, de őszintén szólva inkább marhát ettem volna szívesen.
Ma de. csengettek. Csaba állt ott mosolyogva Kunbaracsról, szatyorral a kezében. Elmondta, hogy Pesten járt és beugrott a csarnokba és hozott nekem két kiló marha májat. Döbbbb....és mosoly...JÓ az ÚR!
Hálát adtam Istennek érte, hiszen Csaba nem tudott az orvosaim által javasolt gyógymódról. A Lélek azonban mindent tud és lát....azt is látta, hogy örömmel confittáltam egy újabb ízletes adagot. Alleluja!
Zsoltár 139
Te ismered ülésemet és felkelésemet, messzirõl érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram! Elöl és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet.
Csodálatos elõttem [e] tudás, magasságos, nem érthetem azt.Olvasom a facebookon egy egyébként jó szándékú és nem hitetlen értelmiségitől, hogy a karácsony nem más, mint a szeretet érzése.  A libatoll pennája rögtön megmozdult tintás eszemben és halk gágogással a következőt íratta le velem.
A FELHÖRPINTETT SZERETET

Egy kávé felhörpintése pillanatnyi jó érzést vált ki belőlünk. Az adventi vásári izgalmaktól/drogoktól felajzott érzelmek is ezen a múlandó felszínen mozognak. A szeretet nem felhörpinthető érzés. Ha bedobok egy ünnepi menüt és Xmass slágert, ha fát díszítek, ha ajándékot adok attól az érzéseim valóban feltupírozódnak, de ez még nem a szeretet. A karácsony a szeretet döntése. Isten Fia látva, hogy kárhozatos bajban vagyunk Ádám és Éva óta,úgy döntött hogy lemondott mindenről, kiüresítette magát, Isten létére szolgává és emberré lett. Úgy, döntött, hogy velünk akar lenni. Úgy döntött, hogy meg akar minket menteni. Bármi áron, véres áron, a kereszt árán ahol nem éppen kellemes érzelmek járják át a szenvedőt.
A szeretet mindig egy jóakaratú döntés amely nem méricskél, hogy az áldozat megéri-e. A karácsony akkor telik meg számunkra jó érzésekkel, ha úgy döntünk, hogy mindig a másik javát nézzük és nem azt, hogy visszafizetődik-e, megérdemli-e. Ha eldöntöm, hogy nem tartok haragot, ha úgy döntök, hogy nem leszek tovább sértődékeny és megbocsátok, ha eldöntöm, hogy a rosszért jóval fizetek, ha úgy döntök, hogy a bűnösért engesztelek, imádkozom a tévézés helyett... akkor a jó és tartós érzelmek melyekre vágyunk az ünnepek alatt lassan beérnek bennünk, mint a tiszta és áldozatos lélek békéjének a gyümölcsei. A szentmise titkainak betlehemi bölcsőjéből minden alkalommal felhangzik az örömhír üzenete:
"Az én békémet adom nektek."
A szeretet az áldozathozatal döntése mely a szenvedés kelyhéről előre tudta, hogy ki fogja inni, fel fogja hörpinteni. A karácsony a szeretet áldozata. Nincs szeretet áldozat nélkül, szenvedés nélkül. Isten Fia nem egy kávéra nem egy légyottra ugrott le szórakozni a földre, mint az unatkozó Zeusz, hanem szenvedni. A karácsony arra hív meg minket, hogy kövessük a Mestert az áldozatos szeretet útján.
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát küldte el, hogy mindaz, aki hisz Őbenne el ne vesszen. Mert nem azért küldet el Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse azt. Jn3.16-17.
BÉKÉS, SZERETETBEN GAZDAG KEGYELEMMEL TELJES SZENT KARÁCSONYT KÍVÁNOK MINDENKINEK! 


BÉKÉS, SZERETETBEN GAZDAG KEGYELEMMEL TELJES SZENT KARÁCSONYT KÍVÁNOK MINDENKINEK!JEHOSUAH ÉRKEZIK! 
Ne túlóráztassuk Jézust!
Előzetes megfontolás: amit Izrael tesz gazd. pol. téren azzal nem értek egyet. Ám szeretem Izrael misztériumában azt a titkot, amit Isten elrejtett benne az IGE által.
Advent a várakozás ideje, karácsony pedig a találkozásé a jászolnál. Ám az egyház jelen ideje is advent, várjuk Jézus második eljövetelét, melyben lezárja a látható világ érdemszerzési idejét és eljön ítélni és üdvözíteni. Ez lesz a világ vége.
„Azt a napot pedig és azt az órát senki nem tudja, sem az ég angyalai,
sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül.” Mt 24.36
Én mégis azt mondom, hogy az Egyház sem tudja ugyan, de ott van a megoldás kulcsa a kezében, ill. a szívében, a döntéseiben. Jézus úgy ment haza a mennybe, mint az-az édesanya, aki reggel otthagyja gyermekét az oviban, ám alig várja, hogy du. a munka után a karjaiba ölelje és bosszankodik, ha lusta és pontatlan munkát végző munkatársai miatt jelentősen túlóráznia kell.
Vagy azt is mondhatom, hogy a kronosz és a kairosz függönye mögé Jézus úgy rejtette el magát előttünk a tejúton túlra, mint a szülő, aki gyermekével bújócskát játszik és a függöny mögül jeleket ad az őt kereső gyermeknek, hogy könnyebben és hamarabb megtalálhassa. Mindketten tudják, hogy ugyan maga a keresés is izgalmas, ámde a bújócskában a rátalálás öröme a legizgalmasabb.
Jézus is tudja ezt, ezért itt hagyta testamentumában a forgatókönyvet, amelyet pontosan kell követnünk ahhoz, hogy eljöhessen hozzánk. Ne bosszantsuk, ne túlóráztassuk Jézust lustasággal, pontatlansággal, engedetlenséggel, lelki finnyássággal, hogy nekünk nem tetszik ez a forgatókönyv.
Végakarata szól a test egységéről és Izrael misztériumáról. A test egységébe ui. Izrael is beletartozik és akár tetszik akár nem ez Isten akarata. (Olvassuk el figyelmesen Rom9-11fej.)
Részlet: Rom „Azt kérdem tehát: vajon Isten elvetette népét? Szó sincs róla! 11.15 Ha ugyanis már elbukásuk is megbékélése volt a világnak, mi más lesz fölvételük, ha nem élet a halálból? 25Nem szeretném, testvérek, hogy tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában, hogy bölcseknek ne képzeljétek magatokat. A vakság csak részben veri Izraelt, míg a pogányok teljes számban meg nem térnek. 26Akkor majd egész Izrael üdvözül, amint írva van: „Sionból jön a szabadító, ki eltörli Jákob gonoszságát: 27ez lesz szövetségem velük, amikor megbocsátom bűnüket.” 28Az evangéliumot tekintve ugyan ellenségek, a ti javatokra, de a kiválasztás által kedvesek őseik miatt. 29Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását. 30Hiszen, amint egykor ti nem hittetek Istennek, de most azoknak hitetlensége miatt irgalmasságot találtatok, 31úgy ők ma hitetlenekké lettek az irántatok tanúsított irgalmasság miatt, hogy egykor majd irgalomra találjanak. 32Isten hagyta, hogy mindnyájan hitetlenségbe merüljenek, hogy mindenkin könyörüljön. 33Mekkora a mélysége Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának! Mily megfoghatatlanok szándékai, mily kifürkészhetetlenek útjai! 34Vajon ki látta az Úr gondolatait? Tanácsot ki adott neki? 35Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? 36Minden belőle, általa és érte van.”
Nos, mi is a forgatókönyv, amely előkészíti az ÚR érkezésének az útját?
(Jn. Főpapi ima és Rom9-11 alapján.)
1. Keresztények látható szeretet egysége. Ökumené.
2. Ez magával hozza a pogányok megtérését. Joggal mondják ui. addig, hogy miért higgyenek Jézusnak, ha gyermekei, mint testvérek nem szeretik egymást és egymástól elkülönülnek.
3. Az egységre kiárad a megígért dicsőség, a kenet olaja.
4. Látva a szeretet gyümölcseit, a jeleket, a csodákat, Izrael érzékeny orra felismeri a Nefes a Lélek a Szent Szellem a Ruah szellőjében, kenetében a Messiás illatát.
5. A prot. testvérek kezdték a múlt században az egységtörekvéseket, hamarosan hatalmas pünkösdöt éltek át.(3.pont)
6. Startolt utána kat. zsinat és frissen tanított az egységről melyet rövidesen követett a kat. pünkösdi megújulás és a nem hívők nagyszámú megtérése a 3. világban, ahol erősebb lett az egyház, mint Európában.(3.pont)
7. Elindult a ker. zsidó párbeszéd sok jó gyümölcsöt érlelve és megjelentek a világ üdvösségtörténeti palettáján a messiáshívő zsidók. Mindezek annak a jelei, hogy jó irányba tartunk.(4.pont)
8. Ef. levél szerint az Egyház a menyasszony, Jézus pedig a vőlegény. A menyasszony az IGE tükrében nézegeti magát, hogy elég szép-e már, hogy megfelel-e már az Úr akaratának. Szépül, de még ott van rajta a megosztottság bűnének a szeplője és a gerjesztett hazug antiszemitizmus bibircsókja.
Szeretem Jehosuát, ezért szeretem akaratát is és szeretném mihamarabb látni is. Ezért imádkozom együtt prot. és szabad keresztény testvérekkel, ezért öltöm magamra a zsolozsma imához a talitot és takarom be a fejemet, hogy lássa a hétágú gyertyatartó mögött álló, szájában az IGE kétélű kardjával várakozó mennyei Vőlegény (Jel.), hogy nagyon készítjük az ő útját, hogy szeretjük az IGE kardjának beszédét és akaratát hogy, siettetni akarjuk közös imádkozó vágyakozással és közös tettekkel az Ő visszajövetelét. Aki szereti, Jézust, akinek van füle a hallásra az hallja meg mit mond a LÉLEK az egyházaknak és könnyező, gyöngyöző sófárokkal sóvárogva együtt imádkozva készítsük el a jegyes szépségét, hogy a Vőlegényhez így szólhasson végre az angyal?
Uram, a menyasszony elkészítette és megszépítette magát. Készen áll hiánytalanul hogy elvidd magaddal…
…és látom, hogy Eszter királyné már elővette hárfáját, odaült Dávid király mellé és már hangolnak a Bárány menyegzőjére.
„Ezt mondja a Seregeknek Ura: E napokban lesz az, hogy a minden nyelvű pogányok közül tíz ember ragad egy zsidó férfiúba s ragad annak ruhája szélébe, mondván: Hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!” Zak.8.2
Az Atya, aki maga a szeretet, bölcsen úgy végrendelkezett Jézusban, hogy a családi örökséget csak akkor kaphatjuk meg, ha gyermekei egy közös hitben, reményben, szeretetben élnek Jézusban, aki az egész emberiség MEGVÁLTÓJA! Ha ezt nem értjük meg, nincs örökség sem.
Egymás nélkül nem fogunk, nem tudunk üdvözülni csak a prot. hittestvérekkel és a zsidókkal együtt. együtt. (Muszlimokról nem szól az IGE. Ők a lelkiismeretük alapján lesznek megítélve.)
A képek rövid magyarázata:
-A száműzetés szarvasa. ÉÉ. Egyszerre jelenti az Urat, a Vőlegényt, aki szenved a kényszerű várakozástól, és jelenti a jegyest is Izraelt, aki száműzetést, pogromokat él át ám hűségesen őrzi a törvényt. A repülő óra az idő múlását jelzi. A tórát mentő férfi a szent maradék, aki itt már nem papi ruhában van, mert a főpapok sosem értették meg az ÚR tervét. A tórát mentő férfi hétköznapi ruhában Isten népét jelzi, aki szereti az ÚR akaratát. A héttérben a falu a mindenkori pogromok helyszíne.
-Tórát vivő farizeusok
Ismerik az Írásokat, de arcuk örömtelen és szomorú el van fátyolozva, mert nem ismerik fel a Messiást. Keresik az Írásokban azok értelmét de nem találják, mert azok Jézusban teljesednek be. Az értetlenség száműzetésének útján keresnek, mint a bolyongó zsidó.
-Pápa a Sirató Falnál.
Eszkatológikus esemény. Imádkozik az egységért. Minden ilyen ima valójában eszkatológikus esemény.
-Kiddus kehely. Jézus minden sabbaton imádkozta a kiddus imát. A haszidok szerint a Messiás eljövetele (ami egybe esik Jézus visszatérésével, a kettő ua.) sabbaton fog bekövetkezni.
-Talit- ima lepel
A szent Jézus betakarta a fejét, amikor a názáreti zsinagógában felolvasta az IGÉT.
Amíg az egyház megosztott, magán imáimban én és eltakarom a szégyentől arcomat, bár tudom, hogy a bűn nem rejthető el az ÚR elöl. A bűnbánatnak eme cselekedete azonban újra és újra frissen tartja és mélyre viszi a bánatot a megosztottság miatt és növeli a vágyat. Aki nem tud vágyakozni, annak a lelke beteg az isteni erényekben.
-Sabbati kalács takaró.
Célja nagyjából hasonló, mint a szentmisében a korporálénak.
-Dávid király zsoltározva hárfázik és a Messiásról énekel.
„És ők a szenvedésben is magasztalták az Urat. Ez a legnagyobb cselekedet. „ Szól ez a Messiásról, aki az utolsó vacsoráról dicsőítő zsoltárokat énekelve ment fel az Olajfák hegyére, hogy így menjen elébe a szenvedésnek és szól minden vértanúról, akik így követik a Messiást.
-Hatágú csillag
A Messiás jele. Két háromszög egymásba csúsztatva. Az egyik fentről lefelé mutat a csúcsával a másik alulról felfelé mutat. Egymásba csúsztatva hatágú lesz. Vagyis aki találkozni akar Istennel az a zsidó Jézusban teheti ezt meg és találhat rá, akiben Isten és emberi testet öltött. Benne az Atya vágyakozása az ember után és az ember vágyakozása Isten után találkozik. Az ötágú csillag, amit a legtöbb helyen ma használnak a jászol felett a sátán jele. 
Nem torz dolog ezt tenni a jászol fölé?
FÉNY BÖJT, íz böjt, csendböjt…A böjtnek számtalan jó hatása van a lélekre, a testre, az elmére, egyénre, közösségre...stb.
 Amikor átmenetileg lemondunk valamiről majd később újra visszatérünk hozzá, másképpen és sokkal jobban tudjuk értékelni ugyanazt. Én pl. három hónapja nulla szénhidrátot fogyasztok. Nemrégen vanília rúddal ízesített ketogén madártejet ettem és olyan ízbomba hatással volt rám, hogy szinte felrobbant a szám.
Adventben óriásira nő az egyébként is hatalmas méreteket öltő káros fényszennyezés. Mindez társul az adventi vásárok, lacikonyhák, pékségek zaj, szag és íz szennyezésével. Mire eljön a szenteste addigra érzékszerveink, lelki ízlelői bimbóink már régen telítődtek és belefáradtak és beleuntak az inger megahalmaz okozta négy hetes stresszbe, és mint minden évben újra kialakult bennünk a „nyakunkon a karácsony” fóbia.
Hagyományosan az advent a bűnbánat, a csend, a sötétség és a böjt ideje volt. A négy hetes csendes, lelkigyakorlatos, imádságos fénytelen időszak alatt megtisztult, letisztult, lecsendesült az életünk. A sokáig nélkülözött világosság után fénybombaként hatottak ránk a betlehemi gyertyák a fenyőfa körül és éppen így a böjt után ízbombaként az ünnepi ételek, örömódaként a csendes bűnbánatos gregorián  után a karácsonyi énekek és himnuszok.
Mivel nem így élünk ennek következménye az, hogy érzékeink telítődnek, elfásulnak, elkopnak és minden évben egyre hangosabb, harsogóbb, fényesebb és szagosabb és erőszakosabb kell, hogy legyen az adventi forgatag azért, hogy a korábbi élményt nyújthassa. Ez valójában karácsonyi drog, ami aztán elkábít és megtart a bűn börtönében.
Az érkező IGÉNEK kellene, mint ragyogó világosságnak, mint zengő tiszta szónak mely zene a szívnek, mint mennyei íznek mely édesség a léleknek belehasítani ebbe a sötétségbe, de a sok hamis fénytől, íztől, szótól, slágerektől elkábítva észre sem vesszük, hogy a bűn börtönében vagyunk és Jézus nélküli lelkileg élettelen adventi drogosok vagyunk. Az ősi ének és a tiszta IGE ébresszen fel minket.
„Ébredj ember mély álmodból, megszabadulsz rabságodból…”
Ébredj ki alszol és támadj fel a (bűnből) lelki halálból és Krisztus rád ragyog.”Ef5.14
Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél.
Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett.
Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága.  Jn 1,1-14


WELLCOME AND STAY or scarred for life?
A sebhelyes vendégszeretetről.

„Jöjjön el újra, amikor majd nem tud ilyen sokáig maradni. „(Walter Sickert)

Egyes közösségekben nemcsak a régmúltban, hanem most is mindent felülír a vendégszeretet. Ahol vendéget fogadnak ott első a vendég kényelme, előzékeny kiszolgálása. A háziak dolgai, szempontjai, teendői későbbre maradnak, mert az a fontos, hogy a vendég jól és megtisztelve érezze magát különben tovább áll és elviszi magával a vendéglátó háziak rossz hírét.
Szép, nemes és erényeket építő hagyomány volt advent idején a szállást keres a Szent család c. ismert népegyházas közösségépítő ájtatosság. Mára ez is leépült, eltűnt és vele együtt sok minden más érték is, és begyűrűzött a liberális hitélet vendégszeretetének gyakorlata.
Sokan befogadják életükbe a Messiást a Megváltót a hit által. Befogadják ugyan, de számukra nem lesz az első Jézus kényelme, előzékeny kiszolgálása. A vendégház urának dolgai, szempontjai, teendői fontosabbak, mint a Vendég kívánsága, óhaja, sóhaja, urambocsá akarata és tíz parancsa. Jézus vendég bár nincs megtisztelve és nem érzi jól magát az elhanyagolt vendégházban mégsem sértődik meg és nem áll tovább és nem kelti a rossz hírünket.
Gyerekkori meséinkben a befogadott és megvendégelt, elégedett ismeretlen vándor általában észrevétlen távozott, de a vendégszeretet jutalmát mindig valamilyen mesés módon jutalmazta.
Nézzetek utána az ÚR ígéreteinek (pl.: Mt10.fej. stb.), hogy milyen bőséges és valós az a jutalom, hogy ott ahol befogadják ŐT és tisztelettel és engedelmességgel vannak a Vendég iránt -aki ezért nem áll tovább más szállást keresni, hanem minden nap velük adorál és vacsorál- ott Ő milyen túlcsorduló mesés ám valós kegyelmekkel és örömökkel áld.

 „S aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött.”                                                                                       LK9.48

Szállást keres a Szent Család


A magyar nép körében legjobban elterjedt ádventi ájtatosság. December 15-én este kezdjük. Minden kilenc család bokrot alkot, s esténként más és más családhoz viszik a templomban előzetesen megáldott Szent Család-képet, s előtte ájtatoskodnak. Az egyes családok tagjai a reájuk eső napon meggyónnak-megáldoznak, vagy pedig a bokrok a befejező napon, december 23-án közösen végzik szentáldozásukat. Ha templomban végezzük, nem szervezünk bokrot, hanem minden résztvevő család megáldatja a Szent Család képét, s otthon helyezi a házi oltárkára, a végén szintén közös áldozással fejezik be az ájtatosságot a közösen mondott szentmisén.
Beköszöntő ének
(Dallam: "Ébredj ember...")
Szállást keres a Szent Család.
De senki sincs, ki helyet ád.
Nincsen, aki befogadja
Őt, ki égnek s földnek ura.
Az idő már későre jár,
A madár is fészkére száll.
Csak a Szent Szűz jár hiába"
Betlehemnek városába.
Legalább ti, jó emberek,
Fogadjátok a Kisdedet.
Házatokra boldogság száll,
Ha betér az égi Király. Ne sírj tovább, Szűz Mária,
Ne menjetek ma máshova!
Szállásunkat mi megosztjuk,
Kis Jézuskát befogadjuk.SZERETET GEJZÍR

Vesd le sarud, ne menj közel,

 a szeretet gejzír kilövell,

ontja a kegyelem lávát,

 te meg iszod bénultan kábán,

forrás, hol buzog a lét,

 emészti bűn tengerét,

megtöri a szomjazó márványt,

 áldozatod égő oltárán,

angyal sikít örömében,

 harsona szól az égben,

vesd le sarud, menj oly közel,

 a gejzír tüze emésszen el,

angyal sikít a mennyben,

 a földön a bilincs reccsen,

reccsen a csont,

reccsen a lét,

reccsen a szív,

a gejzír magába szív,

óh, édes láva, fájdalmas ölelés,

kín a kegyelem, reccsen a lét,

angyal kiált, a dobogás leáll,

vesd le sarud, menj közel,

a gejzír kardja szíven talál,

égjen az oltár, hasadjon a kárpit,

égjen a függöny, hasadjon a gránit,

égjen a szentély, árnyék tűnjön,

égjen a kéj arca feltűnjön,

égjen a gejzír éjjel és nappal,

magába szívjon teljes malaszttal,

égjen a szentély, égjen a tánc,

égjen Trisztán Izolda ágyán,

Jahve táncol gejzír tornácán.

Vesd le sarud, menj oly közel,

András! A KERESZT emésszen el!

(Szent András vértanú ünnepén)

http://tiszta-szivvel.blogspot.hu/2011/10/szent-andras-apostol-feje-zarandokuton.html

LÁNGOLÓ VÍZ
lángoló lobogás, táncoló dobogás,
lángoló élő víz, táncoló élő szív,
lüktet a létben, szíved mely éltet,
vized mely táplál, lelkemet átjár,
vized mely lángol,csendesen átmos,
forr edényem, színültig Véled,
lángoló, lobogás, táncoló dobogás,
lángoló élő víz, óh szeretet gejzír,
látható dobogás, hallható zuhogás,
utolsó dobogás, raptus az utazás,
két szomjazó lobogás egyesül
magasra lángol az ÉGŐ VÍZ és TŰZ,
Vized, úgy éget, tüzed úgy öntöz
mennyei mámor, szívem úgy lángol,
lángoló lobogás, táncoló dobogás,
lángoló élő víz, táncoló élő szív,
lüktet a létben már örökké éltet.
(vietnami vértanúk ünnepén)


ANGYALAIK AZ ÉGBEN…

Családot látogattam, ám meglepetésként engem látogatott meg az áldás! 
Johannával ez volt az első alkalom, hogy személyesen találkoztunk csecsemő kora óta. Tündéri két éves kislány. Bizalommal felmászott hozzám a kanapéra, megsimogatott és a következőt mondta kedves mosollyal: „Sámuel, Sámuel.”
Nem értettem, miről volt szó, ám Édesanyja elmondta. A gyermek ezzel a gesztussal azt akarta mondani, hogy éppen jó vagyok, mint Mike Sámuel lelkész, aki néhány napja járt náluk. A gyermek ui. felismeri a lelki embereket, magyarázta az Anyuka.
Hát persze, hogy felismerik…similis simili gaudet…hasonló a hasonlónak örül…és ráadásul írva van:
Mt 18.10 Vigyázzatok, ne vessetek meg egyet se e kicsik közül!
Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.”
Amikor Johanna megsimogatott mosolyogva, én is elmosolyodtam, az ő őrangyala is mosolygott és a mennyei Atya is vissza mosolygott, mert amikor hasonló lelkek találkoznak, megzendül a cimbalmos angyal húrja és végig fut a boldog nevetés a mennyei kórus ajkain. Milyen nagy és végtelen lesz az öröm és a nevetés, amikor mind együtt leszünk Sámuelek a mennyben. Óh, jöjj el EMMÁNUEL és legyen Mindenki Sámuel.
És öszönöm neked is Mike Semuél, hogy azzá válsz, aminek az ÚR akar látni téged: nevedhez híven Jahve meghallgatott téged, Johanna őrangyala pedig meglátott és meghallott téged! Alleluja! Á+ÚR! Alleluja!


FORRJON AZ ÉLŐ VÍZ!


Amint a víznek az a természete, hogy átveszi az alatta égő tűz melegét, éppen így az imádkozó lélek is átveszi a benne élő, égő Jézus lángoló szívének hőfokát, erejét. A hideg víz előbb langyos lesz, majd meleg, forró, tűz forró, majd zubogni kezd és vízgőzként egyesül a levegővel. A mi utána marad az csak a felesleges vízkő.
Az imádkozó lélek is lassan átveszi a benne élő Lélek erejét és az Isten szeretetének mélyülő hőfokát. Ha nem hagyja abba az imát, ha szívének cserép edényét továbbra is a Lélek tüzével melegítteti annak az a biztos következménye, hogy egyre jobban vágyik a még több imára, a Lélek lelket forraló többletére, míg önmagát odaadva, nem szublimálódik fel egészen és lelke nem egyesül az Ő Lelkével. Ami utána marad az csak a szívének felesleges salakja, vízköve.
Otthon is lehet imádkozni. Ám biztos jele annak, hogy az otthoni ima csak tessék-lássék kötelességből végzett rövid idejű ima az, hogy a lélekben lévő élő víz nem forr fel, hanem langyos marad, és nem igényli a több imát, nem igényli Isten házát a templomot az Eucharisztiát és nem becsüli a közösségben együtt mondott többlet közös imát és imádást. Mivel nem vette át Jézus szívének a hőfokát az egészen elégő lángolást, a langyosságában nem is tudott kicsapódni benne szívének vízköve, bűneinek salakja. A tüzet, melyet elmulasztott földi életében, majd fájdalmasan kapja meg a tisztulás tüzében.
Advent közeledik. Ő mondja.

„Tüzet hoztam a földre, mennyire szeretném, hogy lángra lobbanjon.” Lk12.49

Az adventi első gyertya meggyújtásával a szándékot is gyújtsuk be, hogy elkötelezzük magunkat a rendszeres, mély és több imára, imádásra. Forrjon azaz ÉLŐ VÍZ!
KRISZTUS KIRÁLY URALMA

„ÁTADTA magát a szenvedésre.” Szentmise II. kánon

Mégpedig akkor, amikor elfogták az Olajfák hegyén. Kezükre adta magát és attól kezdve az történt vele, amit ők akartak. Kiszolgáltatta magát és semmi olyat nem tett, ami a saját akaratából való lett volna. Kézről kézre adták, ütötték, verték, leköpték…és Ő hagyta, hogy megtörténjék a pribékeken keresztül minden, aminek meg kellett történnie.
Kiüresítette önmagát, lemondott önmagáról, önrendelkezési jogáról, isteni hatalmáról és csak ebben a kiszolgáltatottságban kezdett el kibontakozni, megvalósulni a megváltás misztériuma.
Krisztus Király uralma sok gyermekében egy korlátozott, legyöngített uralom és hatalom. Vannak, akiknek az életében Krisztus egy sokadik közszereplő és bocsánat Uram, de csak egy vasárnapi díszpinty, mert önmaguk által irányított életet élnek ahol a Királynak nincs semmi vagy nem sok beleszólási joga van gyermekeinek életébe.
„Átadta magát.” Akkor kezd el megvalósulni és betörni az Ő uralma, ereje és hatalma az életünkbe, akkor kezd el a Jelenvaló misztériuma a Szentlélek erejével aktualizálódni a számunkra, ha leborulva kapitulálva mindent feltétel nélkül átadunk neki és engedelmeskedünk neki. Ha kiszolgáltatjuk magunkat Neki oly, módon, hogy ettől kezdve csak az történik, amit Ő akar, akkor kezd el élni és megvalósulni bennünk az evangélium, mert Ő mondta: „a tanítvány úgy él, mint a Mestere.” Mt10.25 Micsoda különbség azonban, hogy minket nem durva karok ragadnak meg a kínhalálra, hanem az Atya szerető karjai, Jézus barát ölelő kezei és a Szentlélek simogató ajándékai. Rajta, hát ne vonakodjunk a teljes önátadástól, ne éljünk tovább veszteségeinkben és kudarcainkban hanem ragadjuk meg a győzelemének erejét!
Ekkor válik az életünk eggyé Jézussal és ekkor válik az életünk is communióvá és szentmisévé.


„Ő tegyen minket Neked szentelt örök áldozattá.” 
Szentmise III.kánon
KACSA HÁJ-BÁJ-TÁNC...
Okafogyott, hiszen a tokám fogyott, (74kg)
hogy a daganaton ne üssek egy nagyot,
és ne süssek és egyek
egy fenomén ketogén
szatmári bőrös kacsa töpörtyű adagot.
Nem tokos a kacsabőr,
míg a képem csupa szőr,
de megettem a pörcöt
szőröstül, bőröstül,
stül, stül, stül.. már a pótadag is sül.
(Szatmári bőrös kacsa töpörtyű, 
bakénybéli bencés bio oreganóval és sóval,
...és akkor jöhet a kacsatánc.Nem vagyok poéta,
a rímet se művelem,
a fűzfán csak tillákolok,
Szentlélekben pislákolok,
ám ég bennem a tűz,
mely daganatot űz,
közben nagyokat nyelek,
Illéssel egyszer elnyergelek,
de addig vidámmá hergellek.

És egy válasz a sok hozzászólás közül:

Alleluja, nagy az öröm,
a Szentlélek tűz a köbön!
Veled örülünk, s verselünk,
Humort és derűt ellesünk!
Az Úr építsen újjá téged,
hogy vezesd tovább a néped!
Imáinkat tovább mondjuk,
és ha kell a tetőt bontjuk!
Maradj mindig ilyen lelkes
s végül te leszel a nyertes!


BANKOT ROBBANTOTTAM, DŐL A LÉ!
Sokan lutrinak tartják az imádságot és azt gondolják róla, hogy az éppen olyan, mint a fortuna. Húzok egyet a félkarú rablón aztán lesz, ami lesz.
Éppen így. Mondok egy imát, húzok egyet -ha van egyáltalán - az öregisten fülén, aztán próba szerencse. Ha nincs jackpot, akkor csak elrabolta ő is az időmet és a csalódással együtt elrabolta az eddig is bizonytalan hitemet.
Még az öregisten se jött be, hát ebbe a templomi szerencsebarlangba sem jövök és nem próbálok meg imádkozni többet.

PEDIG MINDEN NAP VAN JACKPOT!

Ámde van egy elve is. Ha ötvenest dobsz be, annyit kapsz vissza. Ha százast, százast kapsz vissza. Ha mindent bedobsz, mindent odaadsz, akkor dől számodra is elérhető módon megállíthatatlanul a Kegyelem a mennyei kaszinóból.
Ha nem így teszel, akkor maradsz továbbra is sovány szerencsemalac „osztjónapot” és durcásan azt gondolod Isten kibabrált veled mert nem osztott neked jó lapot.


"Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” (Lk 6,38)

Jn3.34. Isten nem mértékkel, hanem túláradóan adja a Szentlelket.

ALLELUJA! NEKEM MINDEN NAPBINGÓM VAN!!! 

DŐL A LÉ AZ ÉLŐ VÍZ PEDIG ÁRAD ÉS ÁRAD ÉS ÁRAD az imák pedig sorra meghallgattatnak! ALLELUJA!

Sirák Fia: Aki szívből szolgálja, azt elfogadja az ÚR, az ilyenek imádsága a felhőkig hatol. (Évk.30. vas.)
MOST ELÁRULOM SÖTÉT MÚLTAMAT, AZ IGAZAT:
BÖRTÖNVISELT VAGYOK!

Rettenetes a benti élet. A fogvatartottnak a börtön szabályai határozzák meg a napirendjét 24 órában. Nincs saját akarata, mert a napirend, a csengőszó…a börtönparancsnok határoz meg mindent. Akkor kel, amikor csöngetnek, akkor eszik, amikor engedélyezik, nem nassolhat, nem nézhet tévét, nem fogadhat vendéget….mindenben alá van rendelve a smasszerének és a börtön regulának.
Így kell/ene élnünk önként, szabadon a legnagyobb függésben a szeretet börtönében Jézussal. Mindenben meghalni önmagunknak és mindenben csak azt tenni, ami az Ő akarata. Nincs szabadidő, mert azt is a börtön URA osztja be és határozza meg, nincs önálló döntés, mert minden döntést előbb Ővele cenzúráztatok a szeretet evangéliumának mérlegén…
Börtönviselt voltam, a bűn börtönében éltem mint mindenki más. Jézus váltott ki és tett szabaddá. Ezért elárulom múltamat, hűtlenné válok bűneimhez és végleg elhagyom ezt a börtön életet.
Érte, Jézusért akarok börtönviselt lenni minden pillanatban, mert ez az egyetlen elviselhető módja a viselhetetlennek, a bűnnek, amely Jézus nélkül az örök halál rabszolgájává tenne.
A szeretet börtönében a legnagyobb függésben a legnagyobb szabadság adatik ajándékba. A szeretet végtelen szabadsága. Ebbe a börtönbe nincs behívó parancs. Önként kell besétálni, megízlelni, megélni…és utána többé nem vágyakozol a világ hazug szabadságára, amely maga az elővételezett örök börtön a pokol.
Jézus eucharisztikus teste, élete maga a szeretet börtöne. Maradj benne és örömöd teljes lesz.

Most elárultam sötét múltamat, hogy börtönviselt vagyok.
Most elárultam fényes jelenem, hogy börtönviselős vagyok.

Mert ez az egyetlen értelmes és elviselhető módja a viselhetetlennek, a bűnnek! A kinti elszabadult istentelen élet rettenetes és a folytatása is az lesz.
A bentlakás örök boldoggá tesz már most a jelenben.

„Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök.” János 15. fej.

dr. kovács Gábor atya verse:
AKIT IMÁDOK
akit imádok fény és látomás
akit imádok örvénylő zene
akit imádok villámló varázs
akit imádok a tűz szelleme
akit imádok felhő és galamb
akit imádok holdfény a havon
akit imádok vakmerő kaland
akit imádok édes nyugalom
akit imádok mélyebb mint a csönd
akit imádok naponta kiált
akit imádok élő sziklatömb
akit imádok érti a halált
akit imádok vérzik és kacag
akit imádok titkaimba néz
akit imádok boldog virradat
remegő mámor égő ölelés
(1988)


-Apró pontosítás a beszéd a jobb megértéséhez.
Gép tartja életben azt, akinek kivették a szívét a melléből. Élete attól függ, hogy a külső forrással folyamatos-e a kapcsolata. A kiskocsit melyben a műszívet húzza magával nem hagyhatja el, „hozzá van láncolva.”
Jézus az Oltáriszentségben/ből tartja életben azt, aki odaadta Neki a szívét, elrejtte szívét Őbenne és Őbenne és általa él. Élete attól függ ennek a személynek, hogy folyamatos-e ez a kapcsolata. Ha leszakad az Oltáriszentségről, ha elhagyja azt, ha abbahagyja a szerető figyelem imáját az imádást, akkor meghal szellemi és az én esetemben vegetatív értelemben is. Ezt nevezem teljes, radikális függésnek és engedelmességnek. Ez a cél, mely felé úton vagyunk.

„Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.
Jn 17.21
Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek. 
Jn 17.26

A beszéd alatt vetített homályosan látható képeket töltöttem fel ide.
BIZONY NEM ALSZIK ISTEN 
LADÁNYBENE FELETT! 
TUD MINDENRŐL AMI TÖRTÉNIK!
 HOGY IS ÁLL A MECCS?
Hallgatom a sok jó hírt örömmel a karitász Vezetőtől, hogy mennyit jótékonykodtak ismét a benei emberek....A végére hagyta a rossz hírt.
Egy tehetséges fiatal jó pénzért sátáni fejeket rajzol a tetováló embernek. Figyelmeztette, hogy volt hittanosként nem így kellene, de az ördög jól fizet. Talán többet, mint az ÚR? Nem így tapasztalom, nem így tapasztaljuk.
Elmosolyodtam a rossz hír hallatán és örömmel mondtam el, hogy mit tesz az ÚR!
Én nem tudtam erről a rossz hírről, de az ÚR, aki mindenek felett hatalmas Ő igen. Elmondtam, hogy épp most jöttem a Tesco pénztártól haza és a sorban állva szólt hozzám a Szentlélek és felhívta a figyelmem a pénztárosra, hogy vegyem észre, hogy milyen tiszta tekintetű és nincs rajta egyetlen tetkó sem és arra kért, hogy dicsérjem meg a fiatalembert. Fizetés után a többi sorban álló füle hallatára hangosan meg is dicsértem ezért úgy, ahogyan a Lélek kérte tőlem.
Most értettem meg az összefüggést, amint a karitász Vezető elmondta a szomorú hírt. Az ördög idepottyantott egy fekete pontot ugyan, de közben Isten ezt megelőzően máris áldást mondatott a papjával, hiszen dicsérni valakit a jóért, annyi mint áldást mondani.
Az ÚR mindent, mindent lát, mindent előre megáld és mindig előtte jár a rossznak. Ha jelen van is benned a rossz Ladánybene, mégis áldott vagy és hirdetem, hogy van még papja a falunak, akin keresztül az ÚR áldást osztogat.
Mennyi is a meccs eredménye a végidőben. Nem egy-egy, hiszen azt az egy rosszat is amit az ördög tett, a golgotai eseményt is plusszá, áldássá változtatta a mi javunkra.
A végidő felé tartva a félidő eredménye végtelen +1 : nulla.
A jók örök győztesek, a rosszak örök vesztesek! Amen!
A meccs a javunkra áll! Alleluja!


Izrael őrzője 121. zsoltár
Zarándok-ének.
Szememet a hegyekre emelem:
honnan jön segítségem?
2Az Úr ad nekem segítséget,
aki az eget és a földet alkotta.
3Ne engedje meginogni lábadat,
és ne szunnyadjon, aki téged őriz!
4Bizony nem szunnyad és nem alszik,
aki Izraelt őrzi.
5Az Úr a te őrződ, az Úr oltalmaz téged,
ő áll jobbod felől.
6Nem árt neked nappal a nap,
sem éjszaka a hold.
7Megőriz téged az Úr minden bajtól,
megőrzi az Úr lelkedet,
8Megőrzi az Úr jártadat-keltedet
most és mindörökké.
NEM KÉREK PEZSGŐFÜRDŐT!

Az Istenben fokozatosan letisztuló élet a végletesen egyszerű élet felé, lefelé tart, hogy a nullpontról, amikor már mindent szemétnek tart, csakhogy Krisztust elnyerje, fokozatosan induljon, pattanjon el a földtől a végtelen felé. Isten a kozmoszt teremtő Mindenható mindig egyszerű és érthető és a Benne elrejtett élet is leegyszerűsödik, ha valóban Benne való élet az.

Csak aki beengedi a világ szellemét, zaját, hírét, félelmét… ott válik az Élet Vize pezsgőfürdővé. Látszólag izgalmas, de nem tiszta, mert felkavarja a bűn lerakódott salakját és minden zavarossá válik, amiben már nincs egyszerűség, nincs áttetszőség csak a felkavarodott bűn.
Köszönöm nem kérek pezsgőfürdőt, nem kérek a beliáli véres dzsakuzziból és nem kérek rémhíreket.


Azon megfélemlített keresztény Testvéreim, akik ezután migráns trhillert osztanak meg az oldalukon és így a békétlenséget, félelmet terjesztik, még aznap kapni fognak tőlem egy Ferenc pápa által mondott jó tanácsot, hogy békét nyerjenek, tőlem pedig egy áldást, hogy belefoglalom őket a miseszándékomba.
Nem vagyok migráns párti. Nemmel fogok szavazni. Ám a gyűlölet és félelemkeltésben sem veszek részt. A Megváltótól nem ezt tanultam.

„Akarom tisztulj meg.” Mt 8.3 Akarom tisztulj le!

De azért ne remegjen félelemtől a szívetek! És ne ijedjetek meg az országban kószáló hírektől, mert az egyik évben ilyen hír kel szárnyra, a másikban meg amolyan; az erőszak jut uralomra a földön és az egyik zsarnok kiirtja a másikat.”      

                                                                            Jeremiás 51.46JÉZUS A BULVÁR SAJTÓFŐNÖK?


Az evangéliumban nem találok egyetlen példát sem arra, hogy
 a bulvár hírekkel foglalkozott volna és azokat megosztotta volna. Sőt!
Amikor neki mondták el a napi sajtó rossz híreit, hogy Silóban rádőlt a torony az emberekre, hogy Pilátus terrorcselekményt követett el a templomban a jámbor zarándokok ellen, akkor nem indult el a katasztrófa turistákkal a helyszínre és nem is osztotta meg a rossz hírt.
 Ellenben a legkeményebben megintette őket, hogy ti még rosszabbul fogtok járni, mint ők, mert biztosan elkárhoztok, ha meg nem tértek. Lk13.1

Szomorúan látom, hogy sok keresztény az örömhír helyett a rossz hír terjesztője lett. 

Józanok vagyunk óvatosak vagyunk, amint Jézus kérte.. Látjuk a veszélyeket. Ám ha valaki mániákusan klikkel a rossz hírekre akkor ne csodálkozzon hogy a pokol is rá blikkel.

Aki a rosszat terjeszti az a gonosz újságosa és sajtófőnöke majd
 kifizeti neki a bérét.

Aki az örömhírt terjeszti, az a Jóisten munkatársa és Jézus 
többet fizet, hiszen maga is többet a legtöbbet fizette azért, hogy igazi jó hírt mondhassunk. 

A rossz hír újságosa ennek a hűtlen árulója!

God news is a real good news!

Ezzel kellene átölelni a világot hiszen erre kaptunk küldetést az

 ÉLET URÁTÓL és nem arra, hogy halálos rossz hírekkel,

 félelem keltéssel öljük a reményt.


Meg kell fordulni/térni erről a gyászos útról és futni, 

szaladni vissza örömhírtől lángolva, vissza oda az
örömtelenek életének azon Jeruzsálemébe akik csak a 

halott Jézust ismerik még.NEM INDUL AZ ÓRIÁSKERÉK?Pedig nagy élmény már az Erzsébet téren is a Duna 

közelében, szép kilátással.

Ám a kerék nem indul el, ha nem szálltál be teljesen,


 rendesen. Ha a biztonsági rendszer azt észleli, hogy a 

hintából kilóg a cipőd egy picit, akkor leblokkol és 

ülhetsz, várhatsz, nem történik semmi jó,szép, izgalmas 

és örömmel teli.


Így van ez Jézussal is. 

Teljesen be kell szállni az általa 

adott új életbe. Ha csak egy picit is kilógsz belőle, akkor 

a "kaland", az izgalom, az öröm, a csodák, a 

meglepetések, az istenélmények, a bizonyságok soha
nem kezdődnek el...magad blokkolod ki a MINDENHATÓ 

áldásait, örömeit az életedből....aztán meg Őrá 

panaszkodol.


Sok-sok teljesen átadott szívű hívő élete bizonyítja 


kétezer éve, hogy a legütősebb akció film is csak 

kutyafüle aladár langyos limonádé, pancsolt show az 


Istennel való élethez képest!!! Amen!


Én minden napra sorozatjegyet váltottam és minden
napom szent "kalanddá" változott Vele, áldott legyen 


jósága és szent neve.


Amen, Alleluja!

Olvasd el Bonnke: Szent tűzben égve c. 

könyvét és elakad benned a levegő a 

meglepetéstől. 


És ajánlom  minden évben újra elolvasni az

Apostolok Cselekedetét és elakad benned a bűn  
és felfakad benned a  mennyei erő. Amen!
KISBOLDOGASSZONY AJÁNDÉKA
Tegnap egy szent házaspárral imádkoztam együtt du. és 

ima végén már ennek a napnak örömére futott 

előzetesen a szívem. 

Befejezésül azt kértem a Kisboldogasszonytól, hogy a

 mai ünnepen kérek szépen  valami apró ajándékot a 

házaspárnak és nekem is. 

Az ünnep estéjén jelezték is, hogy bizony megkapták és 
megköszönték.


Én is megkaptam. 

Jöttem hazafelé az autóval és az irgalmasság tizedeket 

imádkoztam amikor amint egy igazi meglepi ajándékhoz 

illik, meglepetésszerűen tört rám a Lélek öröme és

 kezdtem el énekelni egy addig nem ismert, nem hallott 

dallamon a Szűz Anyának. 

Aztán mint a kisgyermek, aki izgul amikor köszöntőt

 mond valakinek nagy nyilvánosság előtt és elrontja a

 szöveget, így bakiztam én is a köszöntőmmel a mennyei

 seregek, szentek nyilvánossága előtt, de úgy gondolom,

 hogy Mária így is örült neki.

 És igazán hálás hálásan köszönöm az örömet amit az 


ajándékkal együtt kaptam. 

És köszönöm azok örömét is akik a történet 

elolvasásakor kapják majd meg ugyanezt az örömet.

Köszönöm Édesanyám!


RE – MEKK – ELEK

Mint hús a nyereg alatt,

puhulok a kereszt alatt.

Sóval fűszerez a Lélek,

nem engedi, hogy henyéljek.

Legyek buzgó az utolsó air sarcig,

ha kell a mennyei cick-startig.

Közben magam is döbbenek,

hogy én a botor verselek,

hisz óemberem esmert neve:

                     re – mekk – dublőz elek. MIME ARTIST


Már messziről is érdekes. Színes, feltűnő furcsa öltözetű mozdulatlan alakzat melyet mások is körül állva kíváncsian nézegetnek, majd unottan és csalódottan otthagyják, mert nem történik semmi. Unalmas pénzlehúzó csendélet ez is, gondolják és észre sem veszik, hogy ennél a művésznél nincs is kitéve kalapozó.
Ekkor a bámészkodók közül valaki tétován elkezdi utánozni a mozdulatlan művészt. Mellé áll, felveszi a másik testtartását pontosan úgy tekeri kezét lábát…és ekkor a művész megmozdul. Kísérletező kedvű utca emberünk, pedig kinéz vigyorogva a többi kíváncsiskodóra és felfedező örömmel követi tovább a művészt az ismeretlenül bontakozó koreográfiában... mígnem a történet a végére egy tündéri mesejátékká áll össze, nagy csattanóval, hahotával és öleléssel. A bátor önkéntes vállalkozót pedig a nézelődők is tapssal jutalmazzák a művésszel együtt.
Éppen ilyen a hívő élet is.
Messziről, kívülről színesnek tűnő, de felületesen, időt rá nem szánva közömbösen bámészkodva,  unalmas pénzlehúzó változatlanság. Semmi.
Ám ha elkezdem utánozni és követni a Mestert, akkor az élet legizgalmasabb, legboldogabb meséje válik valóra nagy csattanóval, hahotával és öleléssel.

Te hol állsz az utca emberei között? Nézelődő vagy, vagy bátor felfedező, aki a szürke tömegből elsőként meri felfedezni a Mester által felkínált ingyenes új világot... és követed, utánzod ŐT?A TITKOS FEGYVER


Háború van. Ezrek estek el mellettem jobb és bal felől és egyedül maradtam a harcmezőn. Terített asztalomnál ülök falatozva farkasszemet nézve az ellenséggel, akik támadásra készülnek. Tudom, hogy jártasak a hadviselésben én pedig nem. Tudom, hogy ravasz tervet eszeltek ki ellenem én pedig tehetetlenül várom, hol csapnak le. És már jönnek is, futnak, üvöltve támadnak, hogy lerohanva felkoncoljanak. Többen vannak, mint egy kínai hadsereg. Ordítva a fejük felett villogtatják szekercéiket és mindenre elszántak. Vérre szomjasak.
Én meg csak ülök és mosolygok. A szemem és a szívem meg sem rebben. Sőt nevetek, huncutul viszketve kacagok a Mindenhatóval együtt, mert írva van, hogy a mennyben lakó csak kineveti őket.
„A Mennyben lakó csak mosolyog rajtuk,az Úr kineveti őket.”
Zsoltár 2.4 - „A Messiás diadalmaskodik.”
Szóval szívből nevetek. Gyertek csak, gyertek csak madárkáim még közelebb…és megvárom, míg utolsó katonájuk is rálép a harcmezőre. Ők ui. nem tudják, hogy az egész alá van aknázva és az indító gomb itt van mellettem. Egy egész Himaláját képes lenne eltüntetni, oly erőt képvisel, de a töredéke is elbánik még ezzel a hatalmas túlerővel is.
Hát nevetek…csak nevetek.
Így zúdul az emberre a pokoli horda is… ám Jézus barátjaként sem a szívem sem szemem meg nem rebben, hanem én is csak nevetek. A lehető legközelebb engedem őket. A száguldó horda felkavarodott porában és szelében már a bűzüket is érzem, mikor felemelem és a szemük elé tárom a titkos fegyverem. A feszületet.


A dübörgő horda hörögve, reszketve, futását lefékezve a porba hull és térdén fékezve, csúszva tagjait, húsát, törve szaggatva zúzva, zengve kiáltja teli a völgyet :
A KIRÁLY! Ő AZ ÚR!
Én pedig fölemelem az üdvösség kelyhét és segítségül híva az ÚR nevét kiiszom boromat és győzelmi éneket énekelve nevetve fölkelek és elindulok, hogy átkeljek a tikkadt völgyön. Magasra tartva viszi az angyal előttem a mennyei dicsőségben ragyogó feszületet, a horda pedig ott térdel két oldalt, mint a Vörös –tenger kettévált vize. Fegyvereiket letéve kapituláltak, pellengérre állítva, megszégyenítve és lefegyverezve néma csendben térdelve és fejüket lehajtva hódolnak az átvonuló Király előtt. Az exodus királya Ő, aki örökké uralkodik minden fáraó felett és ma is kivonul és megszabadít minden exitált hívő lelket a halálból. A harcmező csendjét pedig lassan betölti az angyalok és a menny lakóinak egyre erősödő dicsőítő éneke miközben én már át is értem karcolás nélkül a túlsó partra.
Átértem karcolás nélkül ám nyakig mocskosan. Az angyal ui. lebegve haladt előttem én azonban a démonok szennyében és trágyájában tapostam magam előre. Majd fájdalmas sírással és keserves bűnbánattal ismertem fel, hogy a szennyük összekeveredett a saját bűneim trágyájával, amely egyenes utat képezve vezette hozzám a reám támadó hordát.
Az út végén azonban ott ragyogott az ÉLŐ HEGY, melynek trónja alól forrás fakadt és ez a forrás a Hegy oldalából kicsiny kis zuhatagot képezve tört elő. Tisztára mosakodtam a Hegy Élő Vizében és tovább indultam.

(„Ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az égben számon tartott elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyülekezetéhez, mindnyájunk bírájához, Istenhez, a tökéletes igazak lelkeihez, az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz, a ránk hulló vérhez, amely hathatósabban kiált, mint Ábelé.” Zsid.12.22)
Amint a lábam megérintette az arany utcát az angyalok azonnal tapsolni kezdtek, győzelmi koszorút helyeztek a nyakamba és mindnyájunkat betöltött a boldog kacagás és nevetés. A nem szűnő tapsvihar közepette először Ábrahám gyermekeihez, idősebb testvéreimhez mentem, hogy salommal köszöntsem a választott népet, majd Eszter királynét kértem fel a táncra. Együtt léptünk a Menny Királynője elé, hódoltunk előtte és felkértük, hogy tartson velünk és vezesse Ő a körtáncot. Majd a körbe invitáltam a protestáns szenteket, a végén pedig már teljesen egyetemesen állt a bál és a menny összes lakójával együtt roptuk a táncot, hogy így teljesedjen be a próféciája a zsoltárnak.

„És a körtáncot lejtők mind azt dalolják, minden forrásom belőled fakad/Jeruzsálem./ Zsoltár 87.7


És bizony így van ez. Táncol az egész mennyei Jeruzsálem az egész örökkévalóságban,
az Atya a Fiú és a Szentlélek dicsőségére! Amen
https://www.youtube.com/watch?v=48pHdgIrEIcPNEUMATIKUS EVOLÚCIÓ!

- hallottad már a füleddel Isten szavát?


Az evolúció csendjében a sivatagi rókának sokkal nagyobbra nőtt a füle, mint kontinentális társainak, ezért a hallása is sokkal jobb.
A sivatagban negyven évig vagyis a teljességig a teljességbe érkezésig csendben vándorló nép sokszor hallotta Isten szavát. A Sínainál olyan elementáris erővel szólt hozzájuk, hogy később közösségileg már úgy emlékeztek vissza erre a teofániára, mint akik nem csupán hallották, de látták is hangot.
Szent Jeromos is így adta vissza a fordításában: videbat Vocem, láttuk a hangot. MTörv 4.12


Prófétai előkép ez, melynek kettős a beteljesedése. Láthatod a megtestesült IGÉT minden nap az Oltáriszentségben. És ha hűségesen élsz jelenlétében, lelked néma sivatagjának csendjében, akkor egy nap megszólal a Fölséges és saját füleddel fogod hallani hangját.

Olyan lesz, mint a megrázott csengő szó, melytől bongva a földbe gyökerezik a lábad, vagy, mint a mennydörgés, mely betölt Szentlélekkel és szelíden átjár a tremendosum félelmetes borzongása, vagy mint a vulkán robbanása a szíved mélyén, mely elmossa régi énedet és elbűvöli Isten szépsége az új szívedet.
Nos? Nyúlik már a füled? 
Kívánja már az Istenre, az áldásra, a szépre, jóra kiéheztetett szíved?

Akkor gyere minden reggel jelenlétébe 7.00-8.00 a benei templomba csendes imádásra.
Láthatod ŐT a hit szemeivel és hallgathatod ŐT a hit füleivel hűséggel mert Ő beteljesíti a szavát.

Ez a pneumatikus vagyis a Szentlélek által vezényelt evolúció mely meggyógyítja a süketeket.

„Gyűjtsd elém a népet, hogy hallják szavaimat, s megtanuljanak félni engem minden időben, míg a földön élnek, s fiaikat is megtanítsák rá. Erre ti odajárultatok a hegy tövéhez: s az égett mind az égig és sötétség, felhő és homály volt rajta. Ekkor szólt hozzátok az Úr a tűz közepéből, szavak hangzását hallottátok, de alakot egyáltalában nem – csak hangot; videbat vocem - láttatok.” Alleluja,Alleluja,Alleluja!


AHOGY A CSÖVÖN KIFÉR!

A benső ima tisztulás nehéz útja is egyben. Mindaz amit 

korábban beengedtünk szívünk, értelmünk, 

emlékezetünk kútjába azt most a felszínre dobja a 

Szentlélek, mint szemetet hogy megtisztítson. 

Ha hűséggel végezzük a benső imát, akkor a kút forrása 

kitisztul, kitágul és eláraszt az élő víz, ahogy a csövön 

kifér.

"Aki hisz bennem: belsejéből, az Írás szava szerint, élő

 víz folyói fakadnak.Ezt a Lélekről mondta, amelyben a

 benne hívők részesülnek." Jn7.39A Misszió c. film dilemmája.
Virágzó jezsuita indián missziót és közösséget készülnek fegyverrel, tűzzel elpusztítani a a pénz és a politika urai. A misszió lehetőséget kap, hogy elköltözhet máshová, de ők mindannyian a maradást választják.
A misszió pap vezetője, aki fegyvertelenül, furulyával ment az indiánok közé a missziós munkájának kezdetén, most is az erőszakmentességet választja. Az Oltáriszentséggel a kezében az ártatlanok előtt járva, imádkozva megy a fegyverek elé. 
Ezzel szemben a gyilkos ám bűnbánó lovagból lett novícius az önvédelmet választja, felfegyverzi az indiánokat és harcolva fogadja a mindenre elszánt túlerőt.
A harcokban a novícius halálos sebet kap. A földön fekve még látja, hogy a misszió vezetője is halálos lövést kap, a földre esik, kiejti kezéből az Oltáriszentséget és meghal. Ekkor a novícius is utolsót sóhajt és miközben tombol a fejük felett az ártatlanok öldöklése ő is meghal.

Két lélek lép egyszerre az ÚR elé, a pap és a lovagból lett novícius. 

Vajon hogyan ítél az ÚR az igazságos Bíró, a szívek és vesék vizsgálója, minden körülmény és rejtett részlet ismerője, megértője, aki maga a végtelen irgalom?
És az Úr keze nem mozdul. A jogar pálca nem emelkedik fel és a trónon marad. Isten nem ítélkezik, de mint egy mennydörgés szólal meg az IGE.
Hiszen Ő előre megmondta:

"Van annak bírája, aki elvet és nem fogadja el szavaimat: a tőlem hirdetett IGE ítéli majd el az utolsó napon." Jn12.48
Ne szállj szembe a gonosszal. Mt5.39
Aki kardot ránt kard által vész el. Mt26.52
"Az erőszakmentesség nem cél, hanem eszköz. A cél: az igazságosság, a béke, a testvériség. De éppen ezeket a célokat csak igazságos és békés eszközökkel érhetjük el, olyanokkal, melyek a testvéries élethez illők, tehát erőszak-mentesek. Nem másodlagos kérdés az, hogy milyen eszközöket alkalmazzunk. " Bulányi Gy.
A cél - mondja Gandhi - úgy rejlik az eszközökben, mint a fa a vetésben."

TÜZET TŰZZEL! 
NE SZIDD A MIGRÁNST! NE GYALÁZD A GYILKOST!
"Ne szállj szembe a gonosszal."Mt5.39
Rom12.21
"Ne hagyd, hogy legyőzzön a rossz, te győzd le jóval a rosszat."
Cooper írja le a préri című könyvében, hogy ha a prérin tűz ütött ki akkor azt az indiánok ellen tűzzel állították meg. A terjedő tűzfolyammal szemben elindítottak egy másikat így felperzselték előtte az éghető területet. Persze ehhez kellett a jó széljárás is.


A pokol terjedő tüzét Jézus a kereszt, a szeretet tüzével állította meg. A bűn minden átkát áldássá fordította és így felperzselte előtte a bűn összes éghető anyagát. Ma is hatékony, ha az Ő módszerét követjük:

-"Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek. Mert aki az életnek örülni szeretne, és jó napokat látni, az óvja nyelvét a rossztól, ajkát a hamis szótól. Forduljon el a gonosztól, tegye a jót, keresse a békét, járjon utána. Mert az Úr szeme az igazakon, hallja imádságukat, s a tekintete a gonosztevő ellen fordul."1Pét3.9

Persze ehhez kell nekünk is a jó széljárás, a Szentlélek vezetése, hogy a gyilkosokat ne szidalmazzuk, ne átkozzuk, ne gyalázzuk, mert azzal csak olajat öntünk a gonoszság terjedő tüzére. Ellenben gyújtsuk meg szívből jövő szavainkkal az imádság ellen tűzét, mondjunk áldást rájuk és a Szentlélek kiömlő olaja majd felperzseli előttük és bennük a rosszat, hogy ne tudjon tovább terjedni. Minden odaadott áldásunk jolly joker Jézus kezében, ütőkártya, hogy hatalmát az adott helyzetben kinyilváníthassa. És ellenkezőleg is igaz. Minden gyalázkodó szavunk is jolly joker az ellenség kezében. Ütőkártya, amit mi adtunk a kezébe és akkor és arra használja fel amire csak akarja.

Rom12.14 "Áldjátok üldözőiteket, áldjátok és ne átkozzátok! Örvendezzetek az örvendezőkkel, a sírókkal pedig sírjatok. Éljetek egyetértésben.
Rosszért rosszal senkinek se fizessetek. Törekedjetek a jóra (nemcsak Isten, hanem) az emberek előtt is. Amennyiben rajtatok múlik, lehetőleg éljetek minden emberrel békességben. Bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem hagyjátok az ítélet haragjára, mert írva van: „Enyém a bosszú, én majd megfizetek” – mondja az Úr. Sőt „ha ellenséged éhezik, adj enni neki; ha szomjazik, adj inni neki; mert ha így teszel, égő parazsat raksz a fejére.” Ne hagyd, hogy legyőzzön a rossz, te győzd le jóval a rosszat."
Választhatsz. Vagy jolly maker -öröm készítő, örömhírt =evangéliumot élő és adó - vagy bad maker - a rossz tovább adója leszel, de akkor a bűnöd adójáért is te fizetsz majd.

A KIRÁLY ÉRKEZIK!

A palotaőr bejelentésére vár régóta a királyné. Arra, hogy az ajtó megnyíljon és beletekintve királya szemébe visszafojtott örömteli izgalma felujjonghasson végre.
Így kell nekünk is őrt állnunk a szívünk előtt. Addig végezzük várakozó örömmel a csendes benső imát a szentségimádásban, amíg a Lélek egy nap megnyitja a szívünk ajtaját és szentélyéből a csendességből kilépve végre szól hozzánk az ÚR. Akkor majd a várakozás örömteli izgalma ujjongásra és a szív csendes békéjére is rátalál egyszerre.
A bizonyosság békéje ez, annak a bizonyossága, hogy Jézus jelen van az Oltáriszentségben és bennünk is él. Alleluja!MI IS KÉSZÜLÜNK AZ EUCHARISZTIKUS
VILÁGKONGRESSZUSRA.
4 év múlva Hazánk lesz a házigazda.

Állandó szentségimádási óráink Ladánybenén.

Minden hétköznap 7.00-8.00 csendes szentségimádás.

Minden csüt. 17.00-18.00 engesztelő óra.
Minden első péntek 17.00-18.00 engesztelő óra.
Minden első szombat 7.00-16.45 csendes szentségimádás.

„Mind elvezetem szent hegyemre, és örömmel töltöm el őket házamban, az imádság helyén. Elfogadom égő¬ és véres áldozataikat oltáromon, mert házam minden nép számára az imádság háza lesz. Iz56.7 Jelet adok nekik; és azok közül, akik megszabadultak, elküldök néhányat azokhoz, akik soha nem is hallottak rólam, és nem látták dicsőségemet. És hirdetni fogják dicsőségemet a nemzetek között.” Iz66.19
Garrigou-Lagrange úgy határozza meg a belső imát, hogy az a lélek felemelése Istenhez.

A keresztény hagyomány, amikor itt a lélekről beszél, ezen egyértelműen az ember szellemi részét érti. Ez gyakorlatilag – amíg valaki a szemlélődő ima legmagasabb fokaira el nem jut – az értelmünket és az akaratunkat jelenti.

Ebben az értelemben a lelket felemelni Istenhez pedig azt jelenti, hogy az akaratunkat és az értelmünket átadjuk az Úrnak, hogy rendelkezzen vele és alakítsa át az Ő tetszése szerint; és ezt az Ő akaratát minden körülmények között – akkor is ha a számunkra pillanatnyilag érthetetlen vagy fájdalmas – a magunkévá tesszük. Avilai Szent Teréz a Belső várkastélyban végig arról beszél, hogy a tökéletesség abban áll, hogy az akaratunkat Isten akarata alá rendeljük.
Tehát a belső ima az értelmünk és az akaratunk Istenhez emelése.

Ha egy tevékenységben nem az értelmünk és akaratunk 

vesz részt vagy ezek nem emelődnek Istenhez, akkor nem 

beszélhetünk benső imáról.