2012. okt. 9.

Sötét Mária.........Soha nem elég


Egyetlen pillantás megsebezte szívem, Mária ó anyám, úrnőm és kedvesem, mert Te vagy a legszebb lány, ó csodálatos Szűz, amiért a Király szépségedben gyönyörködik.    (Fr.Efraim)
                                                     

A napokban megkeresett egy középiskolás Fiatal és elmondta a borzalmat, amit megtapasztalt lidérces rémálmában. Az elmondottak és a körülmények ismeretében azt mondom, hogy valós démoni zaklatásban volt része.
Többek között a következőt is mondtam neki. Amikor Jancsi és Juliska elmennek otthonról, hogy egy kicsit gyönyörködjenek a környező erdőben, minél távolabb kerülnek az atyai háztól, annál nagyobb és élesebb a körülöttük ólálkodó veszély. Ha még csak ötven méterre távolodtak el, akkor bár ugyan a farkasok már észreveszik őket, de még nem támadnak, mert elegendő egyetlen kiáltás a gyerekek részéről és az Atya máris kirohan a házból segíteni. Ha viszont már olyan messze távolodtak el, ahonnan nem hallatszódik vissza a kiáltás, akkor bizony már elkezdik kerülgetni, csipegetni, kóstolgatni a kiszemelt áldozatot……majd ha úgy látják, hogy továbbra is szabad a pálya, akkor támadásba lendülnek. Vajon nem kerültél-e távol az Atyai háztól……? 

   

A Fiatal azután még a következőt mondta el. Borzasztó álmában a gonosz lélek még szólt is hozzá és a következőt mondta neki:

„A Tiborhoz meg ne menjél, mert az a sötét Máriának adta magát.”

Rögtön megértettem az inverz üzenetet és nagyon örültem a különös megerősítésnek. Igen! Hurrá! Hurrá! Hajrá! Alleluja! Éljen a  Szűz Anya! Máriából soha nem elég, soha nem elég, soha nem elég! Minél inkább Neki adjuk magunkat, Ő annál inkább segít, hogy Jézus jelenlétében éljünk. Minél inkább Neki adja magát valaki, annál inkább elveszett az a lélek a gonosz számára.
  Nagyon régen kezdődött. Még egyetemista voltam, amikor részt vettem egy kilenc napos nemzetközi gyalogos zarándoklaton mely út egyenesen a Szűz Anya szívéhez vezetett és én is ott térdepeltem imádkozva a czestochowai Fekete Madonna  képe előtt. Majd a sok küzdelem után és ellenére most voltam csak különösen hálás Bocsa József piarista atyának, hogy ezen az úton vezetett tovább és azóta háromszorosan is elköteleztem az életem a Szűz Anyának.
- A szemináriumba lépés előtt elvégeztem Monforti Szent Lajos „Tökéletes Mária tisztelet” c. lelkigyakorlatát és azóta is minden reggel ezzel a felajánló imával kezdem a napomat.
- Már pap voltam, amikor kétszer is bejártam másokat is vezetve a harminc napos lelki utat, amely szintén önmagunk felajánlásával végződik a Szentháromságnak és a Szűz Anyának. (Nyolc Boldogság Kat.Köz. lelkigyakorlata)
- Idén tavasszal pedig elvégeztem a bizalom lelkigyakorlatát Kis Szent Terézzel és felvettem a barna skapulárét, mellyel még szorosabbra fűztem Édesanyánkkal a kapcsolatomat.
Igen! Biztatok Mindenkit....
....hogy tegye félre azt, ami helytelent esetleg eddig hallott Márióról és a Hit évében induljon el a hit útján bátran. Máriát boldognak mondja az Ige, mert hitt és éppen ezért Mindenki, aki meri fölvállalni a szeretet eme őrült kalandját, hogy a Szűz Anyának nyújtja a kezét és Vele járja tovább a földi élet útját, azt Ő védi és oltalmazza, mint Anya a gyermekét, a kígyó nem mer belé harapni, mert undorodik tőle, mint pióca az antibiotikumtól és boldog lesz annak a léleknek az élete vége és célja. És mindezt az oltalmat, védelmet, anyai szeretetet Máriától kapjuk!
Ave Maria!  Ave Maria!  Ave Maria!  Ave Maria!  Ave Maria!  

Egyetlen pillantás megsebezte szívem, Mária ó anyám, úrnőm és kedvesem, mert Te vagy a legszebb lány, ó csodálatos Szűz, amiért a Király szépségedben gyönyörködik.

Szerelmesem így szól, elmúlt már a tél, kelj fel már Kedvesem, sziklakert rejtekén. Ébredj fel szerelmesem, rejtőző galambom, a Király téged vár, szépségedet kívánja.

Hallom hogy közeleg az úton Kedvesem, hallom lépteidet Jézus egyetlenem. Bezárt kertembe jöjj, téged vár a szívem, a Király jön hozzám, szépségemben gyönyörködik.

Örömünknek oka, te lettél Mária, neked énekelünk, elűzöd félelmünk, mert Éva bukásából magasba emeltél, amiért a Király a szépségedben gyönyörködik.

DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK A FIÚNAK ÉS A SZENTLÉLEKNEK MIKÉPPEN KEZDETBEN MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ! AMEN