Tanítások
TARTALOMJEGYZÉK

A dokumentum öt részre van osztva,
a megadott linkre kattintva olvasható a megfelelő rész.
Választható opció a teljes képernyős felbontás (full screen).

I. rész
 
I. BŐVÖLKÖDŐ BOLDOGSÁG.
I/1. Miért mellőzzük a boldogság eszközét?

II. HELYZETKÉP: JELEN ÉS JÖVŐ AZ IGE TÜKRÉBEN.
II/1. Visszatérés az Igéhez.
II/2. Keresztes Szt. János: élet a hitben, élet a dicséretben.

III. A SZÍV MEGÚJÍTÁSA.
III/1. A régi szív megújhodása az újbor által. A gyermek megittasodott imádsága.
III/2. Európa újjáteremtése az Ige óbora által.
     2/1. Az Ige palántájának trans – plantatioja, át és beültetése a szívbe és a gyakorlatba.
     2/2. Méltó a Bárány, hogy az Ige legelőjéről vegyen dicsőséget.
     2/3. Végső evangélizáció az  <Ige>  apokaliptikus tükrében.
     2/3/b Kövessük a Pápát.

II. rész

IV. BUZGÓSÁGÁBAN ÚJ.
IV/1. Ardor: buzgó, tüzes, lángoló, heves, elszánt.
IV/2. Emmauszi buzgóság: Igére épül és növekedik a szentség erejében.
IV/3. Jézus evangélizációs módszere.
     3/2. Keresztes Szt. János: növekedés a hitben.
     3/3. Dogmatika és exegézis.
     3/4. A két tanítvány.
     3/5. Nem ismerték fel Őt.
     3/6. Megszólította őket, hogy szavával hitre vezesse őket.
     3/7. Jézus bibliaórája.
     3/8. A Credo és a Sabbat beteljesítése.
     3/9. Futótűz a szívekben és a lábakban.
     3/10. Mi vagyunk a két tanítvány.

III. rész

V. MÓDSZERÉBEN ÚJ?
V/1. “Utaidat Uram ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.”
V/2. Kövessük Mária példáját.
V/3. Per Mariam ad Jesum.
    3/a Egy fogalom körüli vita tisztázása. – Kérhetjük-e az Anyós segítségét?
    3/b Elfelejtettétek a Bibliát, elfelejtettétek a szeretetet.
V/4. A Logosz eulógiája.
V/5. A Közösség eulógiája - hálaadása és felelőssége.
V/6. Ökumenikus úrvacsora - közösség.
V/6. Affirmatio és confirmatio.
V/7. Az evangélizátor felelőssége.
V/8. Személyes pasztoráció.

VI. MEGNYILATKOZÁSÁBAN ÚJ.
VI/1. A teljes evangéliumot kell hirdetni. Teljhatalmú evangélizáció.


IV. rész

VII. ÚJ STRATÉGIA.
VII/1. “AZ egység munkálói: Evangelium Nuntiandi 77.
VII/2. Tanúságtétel a nyelvima – glosszolália - értelmezéséről.
VII/3. Városi evangélizáció.
     3/1. A “Nagy Találkozás. ”Evangélizáció felekezeti összefogással városról városra.
     3/2. Lelkipásztorok személyes élménybeszámolói a Nagy Találkozásról.
     3/3. Átalakulások. Globális ébredési hullám.
     3/4. Az ébredés előfeltétele, a kovász használata.
     3/4/a Az ÚR receptje.
     3/4/b Szellemi harc és az imádság.
     3/4/c Tiltakozás az ÚR receptje ellen, vagy módszertani hiba?
     3/5 Egység az Egyház és idősebb testvére, Izrael között.


V. rész

VIII. Utószó.
A harmadik évezred evangélizációs küszöbén II. János Pál pápával.
Irodalomjegyzék