2016. júl. 6.

Sarlós Boldogasszony ajándéka!

CSAK ÜLÖK, ÁLMÉLKODOM ÉS MESÉLEK....


Július 2-n van az ünnepe. Ebben az évben éppen ezen a napon volt kis közösségünk szokásos első szombati egész napos szentségimádása. Sajnos általában igen kevesen vesznek rajta részt, de a szent maradék kitartóan szeretettel buzgólkodik és imádkozik.

Én is vállaltam egy csendes benső órát... és amint ott ültem az Eucharisztia előtt egy ismeretlen személy megérintette a vállamat és megkérdezte, hogy ráérek-e éppen.

Hatalmas volt az örömem és nagy volt az öröme a testvérnek is. A Boldogasszony ui. két és fél órát sarlózott a gyom tengerében, mire minden tiszta és szabad lett. Én pedig csak hálálkodtam és hálálkodom azóta is. 
Mert ilyen a Kegyelem! Ennyire jó, ennyire figyelmes...én csak ülök és odavezeti hozzám azt, akinek segítségre volt szüksége, aki eltévedt báránya volt az ÚRnak. 

Eucharisztikus kongresszusra készülünk.  Tartsunk ki az Ő csendes imádásában, mert ha így teszünk, akkor a Vele töltött csendes perceinket Ő további csendes csodákkal fogja jutalmazni.

Köszönjük Sarlós Boldogasszony!


DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK A FIÚNAK ÉS A SZENTLÉLEKNEK MIKÉPPEN KEZDETBEN MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ! AMEN!

HIMNUSZ

Ó, jöjj, magasztos Asszonyunk, 


téged vár földi otthonunk. Már Erzsébetre szent öröm szállott le egykor jöttödön.


Ó, jöjj, korunk reménye, te, 

imád bűnünket mossa le; 

meglátogatva népedet 

űzd el tőlünk a vészeket!


Ó, jöjj, ha zúg a tengerár, 

vezérlő csillag, fénysugár; 

utunk ha görbe, jóra ints, 

hogy járjunk tisztán, jöjj, taníts!


Ó, jöjj, könyörgünk, látogass, 

erőnk erőddel támogasd, 

ha pártfogónk ily égi kar, 

lelkünk haladhat biztosan.


Ó, jöjj, királytörzs vesszeje, 

tévelygők biztos útjele, 

őket hitünkben egybehívd, 

hogy égnek üdvét nyerje mind.


Ó, jöjj, magasztos Szűz; veled 

Fiadnak hála, tisztelet, 

Atyával, Szentlélekkel is, 

ki minket áldón megsegít. Ámen.Most jelent meg júl. elején.