2011. dec. 13.

Adás szünet


Ó, pap ki vagy?Nem vagy te, mert Isten vagy.Nem vagy a magadé, mert mindenkinek szolgája vagy.Nem vagy a magad számára, mert az Egyház jegyese vagy.Nem vagy magadért, mert Isten felé közvetítesz.Nem vagy magadtól, mert semmiből vagy.Mi vagy hát? Semmi és minden.Ó pap!
/A vers Dr. Jakubinyi György érsek atya könyvéből való, melynek címe: "Papi elmélkedések Kis Szent Teréz lelki gyermeksége szellemében", Glória Kiadó, 1997. A lábjegyzékben ezt írja: Ez a vers egy belga OFM-rekollektus atya könyvéből kiindulva megjárta a világot:"Arcangelus VENDRIKK, Sacerdos devote celebrans SS. Missae Sacrificum."/
Kedves Olvasók!
Megköszönöm a hűséges kitartást és imádkozom és kívánom, hogy a blog oldalon töltött idő hozzon sok-sok áldást és kegyelmet életetekbe.
Én csak a toll hegye voltam. Sokszor megkoptam és újra kellett hegyezni. Sokszor elkoszolódtam és újra kellett a pennát a pöszmétől tisztítani, de leírtam. Kihúztam szívem minden fiókját és Isten kegyelméből a végére értem az általam legfontosabbnak tartott tanúságtételeknek. A többi apróság a Ti szívetek emlék fiókjaiban van, akik felé szolgálhattam.
Itt és most, rövid tíz éves papi működésem után elfogytak a történetek. Adás szünet következik. A Nagy Dramaturg Felelős tudja egyedül, hogy az adás szünet átmeneti lesz-e, hogy Ő hogyan fogja tovább rendezni az életem és a blog sorsát, milyen ajándékokat tart még számunkra áldott és teremtő keze.
Kegyelemmel teljes áldott Szent Karácsonyt kívánok a blog minden Kedves Olvasójának!
Áldással és szeretettel!  Tibor atya

Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké.Amen

Pap vagy mindörökké...Zsoltár109.7
Édesanyám már korán el kezdett vinni magával a templomba és az átkosban a cumis üveggel együtt ismertem meg a tömjén áldott illatát.

Újmisés jelmondatom a fenti képen olvasható IGE.
Úgy emlékszem, hogy hat éves lehettem, amikor már templomi hittanra jártam Szojka Ödön atyához a piarista plébániára, akiről „Az ebek és az evangélizáció” c. írásban már szóltam.

Egyik alkalommal éppen a templomi hittanra siettem, amikor egy Anyuka sétált el mellettem, babakocsiban tolva a kicsijét, amikor megszólalt bennem egy szadista és gyilkos hang. Nagyon megijedtem és sírva szaladtam be a hittan terembe.
Hosszú évek teltek el ezután és ezzel a hanggal éltem együtt. Senkinek nem mertem szólni róla, de a gyermekkorom olyan volt, mint a holdkóros fiú története a Szentírásban. Testemen már nem is tudom a számát, hogy mennyi lenyomata van az állandó baleseteknek és rendkívüli eseményeknek de több, mint egy tucat.
A gimnáziumban egyetlen alkalommal szóltam erről a visszatérő gyilkos késztetésről egy atyának, aki kezelésre akart küldeni. Nem mentem el, mert bár nem tudtam, hogy mi a bajom, de azt igen, hogy nem voltam elmebeteg és nem voltam pszichiátriai eset. Évek teltek el sok szenvedéssel, sok bűnnel és gyötrelemmel, megoldás nélkül a rettenettel.
Leírtam már, hogyan kerültem a Kegyelem segítségével Péliföld-Szentkeresztre a Nyolc Boldogság Kat. Köz. kolostorába. Itt nagyon jó és élő hitű karizmatikus ám teljességgel katolikus tanításokat kaptam.
Aztán egy napon a kezembe került az arsi plébánosnak Viennay Szent Jánosnak – akinek halott teste szintén épen maradt csodás módon- az életéről szóló könyv. Amint el kezdtem olvasni, az eddig tanult katekézis egy új világban tárult fel előttem a Szentlélek által. Szomjazva ittam minden oldalát és sorát és lassan kezdtem megérteni saját szenvedésem történetét. A Szentlélek, mint egy törött tükör darabjait rakta össze egésszé az eseményeket. Megértést adott a szívembe, hogy azt amit addig csak külön álló rész információkként ismertem, most láthassam összefüggéseiben is. Közben a családomtól is új és újabb, addig elhallgatott részletek kerültek elő, melyek kiegészítették és teljessé tették a valóságot.
Édesanyám várandós volt velem, amikor rettenetes tragédiák történtek a családunkban. Mami félelmében és tudatlanságában – mert hittanon nem tanították neki, hogy nem szabad- elment egy jósnőhöz, hogy arról tudakozódjon, hogy fiú leszek-e vagy lány......... A tragédia után a gyászt okozó gonosz lélek egy új lakhelyet keresett magának és a bűn miatt én lettem az akit védtelenül megtalálhatott Édesanyám méhében. Ott élt tehát bennem a halál lelke és amikor eljött az ideje, megmutatta foga fehérjét.
Az összefüggések megértésének ideje alatt démoni támadások alatt voltam. A Közösségben három napra bezárkóztam a szobámba, nem voltam hajlandó kimenni és semmilyen közösségi alkalmon nem vettem részt és nem ettem. Hiába zörgettek az ajtómon és próbáltak velem kapcsolatba lépni én csak imádkoztam és olvastam tovább Szent János életét.
Mi volt az az újdonság amit Viennay Szent János hozott számomra. Az, hogy a sátán létezik. Nem csupán tananyagként a katekézis lapjain, hanem valóságosan, terminátorként. János atya sokat küzdött az ördöggel és élete nagy tanúság volt számomra.
Úgy tettem le a könyvet a kezemből, hogy szükségem van egy ördögűző papra. Drága jó Csaba Ildikó nővér azt mondta, hogy az országban egyetlen ilyen pap létezik, de ő viszont annyira elfoglalt, hogy ne is reméljem, hogy a közel jövőben tudok találkozni Vele.
Azt válaszoltam, hogy akkor én holnap azonnal elindulok ahhoz a Paphoz, leülök a plébániája küszöbén és addig várok rá, amíg haza nem jön. A több napos izgalmakban teljesen kimerültem és így zuhantam végre megbékélt szívvel az ágyba, pihentető álomba, mint aki végre megtalálta az életére a megoldást.
Másnap sokáig aludtam és késő délelőtt ébredtem fel. Az ajtóm kilincsén egy üzenet volt amely arról értesített, hogy az exorcista atya aznap ott lesz a kolostorban. Gondolhatjátok, hogy micsoda öröm, ujjongás és hála volt bennem.
Kiderült, hogy egy Miniszter apukának lelki bajba került egy gyermeke. Ezt a fiút hozták váratlanul a kolostorba aznap az exorcista atyához aki nem is tudott arról, hogy közben már engem is felkészített a Kegyelem.
Az exorcizmus megtörtént felettem is. Imádkoztunk a családi átkokért és kötelékekért is. Ötvenhat éves volt ui. a Nagyapám, amikor a tragédia történt, és ötvenhat éves volt Apám is, amikor ha nem vagyok éppen otthon, akkor ugyanaz a tragédia ismét megtörtént volna a családban.
A „Szív titkai” című bejegyzésben már leírtam a papi hivatásom történetét. Megértettem, hogy Istennek terve volt és van velem. Nem véletlen, hogy pont ebből a családból, pont ilyen múltból, pont engem hívott meg.
Ezért választottam papi újmisés Igémnek a Zakariás énekéből való Igét: „hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből......Lk1.74” Papként azt tapasztalom, hogy az átlagosnál érzékenyebb a szimatom a patás jelenléte után, mint a többi Paptestvérnek, akiket más olyan kegyelmekkel halmozott el az Isten, amivel viszont én nem rendelkezem.
Azt is tapasztalom, hogy nem mondott le rólam és tudom, hogy el fog jönni a nap, amikor Isten megengedi neki, hogy utol érjen.
Dicsőség az atyának a Fiúnak és a Szentléleknek
miképpen kezdetben most és mindörökké! Amen

Mint Dávidot, engem is a juhok/kecskék mellől hívott meg az ÚR!

Sir hassirim ......Tibor atya és a Nők

Sir hassirim aser lislomoh....csókoljon meg a szája csókjával


Így kezdődik az Énekek Éneke a Bibliában, ezért ez az írás a szerelemről szól.
Egy lelkigyakorlaton ismerkedtem meg egy idős és szent Paptestvérrel, akit csak úgy „Szömöldökös” atyának hívtak. Az Ő tanúságtétele adta az indítást ehhez a bejegyzéshez. Nevetve adtam ezt a címet jelen írásomnak és arra gondoltam, hogy no ezt még azok is el fogják olvasni a fb-on, akik messzire elkerülik a szentelt vizet.
Szóval a Szömöldökös atya elmondta, hogy életében egyszer volt szerelmes amit azóta is szép emlékként hordoz a szívében. Viszont a meghívásában és a papi hivatásában egy nagyobb szerelmet kapott Istentől és Ő ebben a hűségben és tisztaságban élte le egész papi életét. Elmondta, hogy később azt értette meg, hogy azért nem voltak kísértései a szebbik nem iránt, mert neki az első szerelem emléke lefoglalta szívét és nem lévén csapodár természetű jól meg is volt egyedül ezzel az emlékkel és az ÚR iránti nagyobb szerelemmel.
-Hát velem is hasonló történt. Három évig udvaroltam és nagyon szép szerelem volt. Egyik alkalommal a villamoson utaztunk. Ő ült, én mellette álltam. Nem beszélgettünk, nem fogtuk egymás kezét egyszerűen csak léteztünk a szeretetben ami sütött. Az egyik megálló előtt oda jött hozzánk egy idős bácsi és egy szentképet adott át ajándékba. Azt mondta, hogy a köszönete jeléül adta, mert még nem látott ilyen fiatal párt akik ennyire szépen szerették volna egymást.............aztán elbűvölt és elhívott az Eucharisztia szépsége.

-Még korábban történt, hogy úgy adódott, hogy egy meggyőződéses kommunista leánynak udvaroltam. Egyik alkalommal önként eljött velem szentmisére. Hazafelé sétáltunk amikor észrevettem, hogy csendesen sír. Nehezen mondta el könnyei forrását. Észrevétlen megfigyelt engem a szentmise alatt és megértette, hogy a szívem soha nem lesz az övé, mert már Valaki elfoglalta.
Jó Uram! Ugye megtért már ez leány? Mert ha még nem, akkor most is küldök érte egy fohászt és áldást.
-Már pap voltam, amikor az egyik falumban féltő szeretettel üzentek nekem a Hívek. Vigyázzak, mert a fiatal papra szemet vetettek a falubeli özvegyek. Én is üzentem a következő szavakkal:
„Mondják meg az Özvegyeknek, hogy nem érdemes ezzel a pappal foglalkozni, mert a világ szerint bolond ez a pap.Mert ez a pap ha elvégezte az imáját és a munkáját, nem a szoknyák után jár, hanem a kutya iskolába.”
Úgy gondolom, hogy olyan ez, mint a házasságban. Ott is azzal lehet kikezdeni, akin meglátszik, hogy a szívében nem hűséges, de aki elkötelezett azt még a csapodár lélek is tisztelettel elkerüli.
Az Énekek Éneke a Szentírásban egy szerelem történetében énekli meg az Isten ember iránti szeretetét és az emberi léleknek az Isten utáni keresését és vágyódását.

Újmisés Igém:Mindenkinek van egy-egy kedvenc Igéje a Bibliából. Nekem az É.É 7.5 tetszik a legjobban. Lám így udvarol a szerelmes zsidó  ifjú: 
„Orrod olyan, mint a Libanon tornya
 amely Damaszkusz felé mutat.”


Ha jót nevettél, akkor váljék kedves egészségedre. Ugye nem is gondoltad, hogy még Isten  Igéje is meg tud nevettetni? Ha szeretnél még több örömet és nevetést akkor olvasd tovább minden nap az élő Igét és élet lesz benned. Amen! Allelujah!

-Minden szerelem ősforrása az ÚR el nem múló szerelme az ember iránt. 
A jeruzsálemi templomban bemutatott elégő áldozat mint égő áldozat előképe volt az örök szeretetnek, ám megsemmisülő, véges, ideiglenes áldozat volt. mert az emberi szerelem is ilyen: elmúló, akár milyen szép is.
Jézus áldozata azonban egyszerre volt elégő áldozat vagyis holocaust és egyszerre volt el nem égő áldozat is egyben, mert az ÚR örökké szereti az embert.
Ezért is hordozza az emberi szerelema vágyat, hogy örökké megmaradjon. Az emberi szerelem akkor kezd átistenülni és az örökkévalóság felé tendálni, ha szintén vállalja érte a holocaust áldozatát. Ha nem tud áldozatot hozni a szerelemért, akkor meddő módon ég el és hamvában kihül.


Bővebben az ÉÉ-ről itt:
1. A vőlegény és a menyasszony találkozása
     (Az Úr érkezése)
Ki az ott, aki a puszta felöl erre tart, mint füstnek oszlopa?
Mirhának és tömjének illata árad körülötte,
és mindenféle különleges fűszeré.
Nézzétek, Salamon gyaloghintója,
hatvan hős van körülötte, Izraelnek legjava.
Mindnek kardja van és jártasak a harcban,                                            
oldalukon a kard az éj rémei ellen.
Trónust építetett magának Salamon király, a Libanon fáiból.
Az oszlopokat ezüstből csináltatta, a támláját aranyból,
az ülését meg bíborból, középütt ébenfa betéttel.
Sion leányai, gyertek, nézzétek: Salamon király fején a korona,
amellyel szülőanyja megkoronázta lakodalma napján,
szíve örömének napján.

2.  A szerelem beteljesedése (Amor Sanctus)
Támadj fel északi szél, siess, déli szél, járd át kertemet, hadd szálljon illata!
Akkor eljön kedvesem a kertjébe, hogy élvezze pompás gyümölcseit.
Húgom, mátkám máris megyek a kertembe,
szedem a mirhámat  a balzsamommal együtt.
Egyenest a lépből eszem mézemet, megiszom boromat a tejemmel együtt.
Kelj fel, kedvesem, gyere szépségem, nézd, elmúlt a tél, elállt az eső, elvonult.
A föld színén immár virágok nyílnak.
Eljött a szőlőmetszés ideje, és gerlice hangja hallatszik földünkön,
Már színesedik az első fügetermés, hajtanak a szőlők és jó illatot árasztanak.
Kelj fel, kedvesem, gyere szépségem, sziklák hasadékában fészkelő galambom!
Rejtekhelyeden, a szirtek szegélyezte ösvényen,
Mutasd meg arcodat, hadd halljam hangodat,
Mert szépen cseng a hangod és bájos az arcod!
Barátaim, egyetek, igyatok, ittasodjatok meg, kedveseim!

http://www.amorsanctus.gportal.hu/gindex.php?pg=19176116


- Szömöldökös atya is derűs ember volt.
Második protézis műtétje volt amikor már nem lehetett altatni a kora miatt. Oda hívta magához műtét közben az egyik nővért és ezt mondta neki: Üzenem a doktor Úrnak, hogy Apám suszter volt. Ha a doktor ÚR megköpködi a szöget, akkor jobban megy bele.

Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek aki minden helyzetben ad erőt és derűt
miképpen kezdetben most és mindörökké! AmenViva Cristo Rey - Éljen Krisztus Király

"Minden nép eljön, hogy imádjon, és dicsőíti a neved, Uram!Mert nagy vagy, Uram, csodákkal hatalmas, egyedül te vagy az Isten.Mutasd meg utadat, Uram, hogy igazságod szerint járjak; irányítsd szívemet, hogy félje nevedet!Uram, Istenem, egész szívvel áldalak, dicsőítem nevedet mindörökké.
Mivel nagy volt irgalmad irántam,
lelkem kimentetted a halál verméből." Zsoltár 86.9
Krisztus Király ünnepén régen nem tapasztalt nagy lelki örömöt kaptam papi szívembe Krisztus Királytól. Köszönet és hála érte! Néhány nappal korábban felhívtak, hogy egy Lelket szeretnének hozni hozzám és, hogy tudom-e fogadni egy hosszabb beszélgetésre.Már nem volt más időpontom, mint a zsúfolt napok után a szombat este az ifi hittan után.
Nem ismertem és semmit nem tudtam Róla, de az ÚR igen. Utólag látom, hogy már akkor mikor odatérdeltem a szentélyben az ÚR elé imádkozni, már akkor segített a Szentlélek vezetésével. Azért imádkoztam, hogy ez a Lélek az evangélium keskeny útján járhasson.
Majd három órán át hallgattam Őt és igen nagy volt a papi szívem öröme.Krisztus Király a halál útjáról hozta vissza és haza Őt. Nagy győzelem volt ez az este a bűn, a démonok a lelki halál fölött.
      Éljen Krisztus Király! Éljen Krisztus Király!
             Éljen Krisztus Király!
Csak ezután és ekkor értettem meg az előző este eseményét és miértjét. Kimentem a kutya iskolába a szokásos egyik  heti  edzésre, amikor is az egyik Sporttárs belém kötött ok nélkül olyan fájdalmas módon, hogy nem tudtam ott tovább maradni. Annyira fájt a viselkedése, hogy fogtam a malikat, beültem a kocsimba és eljöttem haza. Majd két éve járok ebbe az iskolába, ám  ilyen még egyszer sem fordult elő.
 Ez után értettem meg Pió atya korábbi szavát: "Mindenért meg kell fizetni".


„A szülés fájdalmait szenvedem értetek,
amíg Krisztus ki nem alakul bennetek.” Gal4,19

Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek miképpen kezdetben most és mindörökké! Amen

2011. dec. 12.

Csomókioldó Boldogasszony


Olykor vannak csomók az életünkben, melyek megnehezítik számunkra a tovább haladást a megszentelődés útján. Ezek a csomók, akadályok sokféle módon keletkezhetnek. Adódhatnak a mi saját hibáinkból, bűneinkből, de ugyanakkor éppen ekkora erővel akadályozhatnak minket mások bűnei által is. 

Mennyei Édesanyánknak teljesen mindegy, hogy milyen módon keletkeztek. Ő csak azt nézi, hogy ezek a csomók akadályoznak minket abban, hogy Jézushoz eljussunk. Ezért Ő azon munkálkodik, hogy akik kérik alázattal az Ő segítségét, azoknak valóban segíteni tudjon.
  Történt, hogy létrejött egy ilyen lehetetlen, de borzasztó csomó az életemben. Rettenetes volt. Ha nem oldódott volna meg, akkor emberi gyengeségeim és hibáim mellett mégis ártatlanul, de teljes megszégyenüléssel és sok fájdalommal járt volna.
Hasonló helyzetben az első dolgom mindig az, hogy elmegyek szentgyónást végezni, hogy tiszta levegőt, Szentlelket juttathassak a nehéz helyzetben az adott ügybe. Most is ezt tettem. A szentgyónás elvégzése után bementem egy katolikus könyves boltba, ahol a szemem és a szívem elé került a „Csomókioldó Boldogasszony” ima füzet.
  Korábban még soha nem hallottam erről az ájtatosságról. Most a szentgyónás után mégis nagyon megörültem neki, mint a gyónás ajándékának. Nem csupán megvettem az ima füzetet, hanem azonnal el is végeztem a kilencedet a Csomókioldó Boldogasszony tiszteletére.
  És láss csodát!!! Az én problémám, az én csomóm számomra nehezebb volt, mint a gordiuszi csomó. Az ördög rendesen és komolyan beleöltötte a hazug nyelvét az adott helyzetbe és billog lebegett a fejem, a lelkem és életem fölött.
  A kilenced végére a csomó rendkívüli módon megoldódott, a baj, és a billog elhárult a lelkem és a fejem fölül. Az is igaz azonban, hogy az eseményekben Szűz Mária, mint Isten alázatos szolgáló Leánya precízen tanított engem is olyan alázatra, amilyenben előtte még soha nem volt részem.
  Miután a csomó kioldódott, akkor határoztam el, hogy hálám és köszönetem jeléül emlékoszlopot állíttatok a ladánybenei templom téren a csomókioldó Boldogasszony tiszteletére. Szerettem volna és ma is azt szeretném, hogy mások, akik szintén bajban vannak, tanulják meg szeretni, tisztelni a Boldogasszonyt és hittel kérjék önmaguk számára is az Ő hathatós és eleven segítségét.
Csomókioldó Boldogasszony! Könyörögj érettünk! Amen!
Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké! Amen

Születésnapi ajándék


„Boldogok akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot,
mert ők betöltetnek” Mt5.6

Isten nagyon kedves a Gyermekeihez. Ménfőcsanakon voltam egy nyári kurzuson. Én a lelkigyakorlat örömei és izgalmai alatt el is feledkeztem arról, hogy aznap van a születésnapom. Nem felejtették el viszont a lelkigyakorlatozó Testvérek és váratlan, kedves és szép estét szereztek számomra. Hála és köszönet érte.
  Előbb azonban az ÚR lepett meg engem és a Többieket is oly módon amire aztán főleg nem is gondoltam. Nem vagyok egy táncos lábú alak. Bálokon, alkalmi rendezvényeken sem táncoltam szinte soha. Miután lelkileg alkalmassá váltam rá, nagyon szerettem viszont a Nyolc Boldogság Kat. Köz. szombat esti, a feltámadási vesperás utáni liturgikus táncait. Ezen alkalmakon kívül viszont nagyon ritkán táncoltam és szinte mindig csak a Szentlélek indíttatására, ám ez is ritka ajándék volt.
   Nos nem is tudtam, hogy születésnapom volt aznap, amikor befejeztem az esti szentmisét a lelkigyakorlatozókkal a lenti kápolnában. Éppen kiléptem az oltár mögül és indultam volna ki a kápolnából amikor megperdült a lábam, mintha meglöktek volna, de nem esés hanem tánc lett belőle. Nagyon meglepődtem és láttam, hogy a többiek is, de gyorsan vidáman beállt mindenki a spontán táncba. Majd az az érzés jelent meg bennem, hogy a Koreográfus itt van a "tánc színpad"  függönye mögött és megérdemel egy vastapsot, hívjuk hát elő a "függöny" mögül. És a vastapsra valóban közénk lépett. Akik ott voltak azok átélték az Ő jelenlétét és tanúskodhatnak róla. Mindenki táncolt, majd párokba álltak és engem is fel akartak kérni. Én viszont már a keringő mozdulataival öleltem Őt magamhoz és azt a válaszoltam, hogy köszönöm de nem mehetek mert már foglalt vagyok, hiszen az Úrral táncolok.
  Köszönöm Uram a váratlan ajándékot amelyet Bölcsességedből szívem ajtajánál ülve találtam anélkül, hogy fáradtam volna érte és újra betöltöttél Szentlelkeddel!

Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek
miképpen kezdetben most és mindörökké! Amen

2011. dec. 11.

Uram...csak egy szóval mondd és meggyógyul az én szolgám

"Amikor Jézus beért Kafarnaumba, egy százados járult eléje, kérve őt: Uram - szólította meg - szolgám bénán fekszik otthon, és rettenetesen kínlódik.Megyek és meggyógyítom - felelte neki. A százados ezt mondta neki: Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul! Magam is alárendelt ember vagyok, s katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom az egyiknek: Menj el! - elmegy, a másiknak: Gyere ide! - odajön hozzám, vagy szolgámnak: Tedd ezt meg! - megteszi. Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott és kísérőihez fordult: Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet. Ezért mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában, az ország fiait pedig kivetik a külső sötétségbe. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.A századosnak pedig ezt mondta Jézus:Menj, legyen úgy, ahogy hitted!A szolga még abban az órában meggyógyult."Máté 8.5-17

2oo9. év tavaszán hat hétvégés missziót tartottunk húsvét előtt. Az események, gyógyulások összefoglalása "ladánybenei tanúságtételek" címen kereshető meg és olvasható az interneten. 
   A misszió végén a tanúságtételek hallatán felbátorodva osztotta meg velem egy Testvér a saját korábbi gyógyulásának történetét, amely az előző év őszén történt a fenti Ige szerint. Íme Isten Lelkének gyógyító munkája távolból és a Testvér saját tanúságtétele:
  "Ez a számomra megmagyarázhatatlan dolog 2008. év őszén történt. Plébános úrék akkor voltak Vácott a betegek gyógyításáért felajánlott szentmisén.(Damian Styne evangélizációjára és gyógyító imaalkalmára mentünk el.) 
  Pontosan ez idő tájt történt velem is egy csodálatos gyógyulás. Akkortájt miután hirdették a templomban sokat gondoltam a váci gyógyító szentmisére, de nem tudtam elmenni.
  Tizenöt éve tudok róla, hogy van a gerinccsatornámban egy daganat. Idegsebészetileg elég bonyolult beavatkozás lett volna eltávolítani, így maradt a daganat bennem. Ha lényeges panaszt okozott volna, természetesen el lett volna távolítva lehetőség szerint.
  Évente voltam MRI ellenőrzésen, és minden évben ott volt változatlan nagyságban a daganat is ki tudja mióta. Én 15 éve tudtam róla. Nos a múlt év október elején elmentem a szokásos MRI ellenőrzésre és a daganatnak hűlt helyét találták. A daganat a jellegéből ítélve nem szívódhatott fel.
  Se kontrasztanyaggal lejjebb és feljebb, sehol nem volt megtalálható, szőrén szálán eltűnt, még nyomokban sem volt található.Velem csak annyit közöltek, hogy a daganat nem látható és nem található, eltűnt.
 Orvosilag nincs rá magyarázat, de a tényeket Nekik is el kellett fogadniuk. Nekem sincs sok elképzelésem, de úgy gondolom, hogy ez maga a csoda. Emberi erő nem képes spontán csodát végrehajtani.
  Nem maradt más, mint ismét a JÓ Isten mutatta meg, hogy igenis Ő létezik, hogy itt van közöttünk, csak hinni kell Benne."
  A gyógyult Testvérrel azóta is tartom a kapcsolatot. Egy évvel később megismételték a vizsgálatát és újfent sem találták a daganatot.
  Hála és dicsőség az élő Istennek és az élő, cselekvő Igének! 
A váci gyógyító imaalkalmon ui. az otthon maradottakért is imádkoztunk közösen, hogy a Szentlélek kegyelmei és a gyógyulások rájuk is áradjanak ki. Így gyógyult meg ez a Testvér.

Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben most és mindörökké! Amen