2018. ápr. 11.


GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY AJÁNDÉKA

Régóta szeretett volna eljönni hozzám az ÚR egy kedves, de igencsak szenvedő Gyermeke és hol neki, hol nekem nem volt jó az időpont. Ezen az áldott szép tavaszi napon azonban végre megérkezett, amint a tél után az áprilisi napsugár is. Több órán keresztül imádkoztunk, beszélgettünk, és amint a méhecske gyűjtögeti a virágport, úgy gyűjtögette össze a Szentlélek az adatok nektarinját a kezeléshez, a sebek ellátásához. Végül nem kezelés lett belőle, hanem ambuláns műtét.
A vélt teljes diagnózis után elkezdtem az imádságot. Meghívtam a műtéthez a mennyei asszisztenciát is vagyis, a szentek közül a legkedvesebb barátaimat…stb. Imádkoztam és utólag visszagondolva ahhoz hasonlított az egész folyamat, mint amikor kivonul egy tv stáb, hogy felvegyenek élőben és közelről egy szívműtétet és a stáb tagjai közben időnként munkát, szerepet cserélnek.
Egyszer úgy éreztem magam, mint a kezdő sebész, aki mellett ott áll a Főorvos és a szavaival irányítja a műtétet végzőnek kezét, hogy mit mikor és hogyan tegyen, és mi legyen a következő lépés
Máskor meg olyan volt mintha én lettem volna a kameraman, aki filmezi az egészet és magán kívül van attól, amit éppen lát. „Láttam” hogy Jézus főorvos hogyan veszi kezébe Gyermekének az életét és a szívét, de már nem is csak láttam, hanem Jézusban, egymásban élve együtt műtöttünk. Én imádkoztam emberi szavakkal Ő pedig úgy műtött és gyógyított isteni erővel, hogy a szavam volt a szike, a fertőtlenítőszer és a gyógyszeres balzsam egyszerre….és közben láttam végbemenni a szabadulását, gyógyulását a betegnek, majd amikor Jézus behelyezte a beteg testébe az általa megformált ÚJ szívet, láttam megjelenni a paciens arcán az új szív lüktető erejének fényes örömét…

..és mint a felhő, cseppenő harmata, az egészet átjárta a szeretet kenete és Jézus jelenléte. Történt mindez oly gyöngéd szeretettel és erővel, hogy én hangosan sírtam a boldogságtól, hogy én nyomorult bűnös ennek részese lehettem. Legszívesebben azt mondtam volna Jézusnak, amit Péter mondott: „Uram menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok!”….óh, de még inkább maradj még, mert kimondhatatlan boldogság a Te jelenléted.
1000x1000 hálával köszönöm, hogy ezen az ünnepen ilyen szép ajándékot kaptunk. Ekkor értettük meg, hogy miért tolódott ide-oda a műtét időpontja. Mert az alázatos Jézus azt akarta, hogy egyenesen Édesanyja kezéből kaphassuk meg ezt az ajándékot ezen a napon.
Örökké emlékezetes marad számunkra Gyümölcsoltó Boldogasszony napja. Imádkozom is, hogy mindaz, ami a Szentlélek által rá lett oltva Isten Gyermekének új szívére az bőséges gyümölcsöket teremjen a kellő időben.  Legyen minden Isten nagyobb dicsőségére!
Köszönöm Jézus, köszönöm Szűz Anya!
DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK A FIÚNAK ÉS A SZENTLÉLEKNEK MIKÉPPEN KEZDETBEN MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ! AMEN

Ui. Miközben e sorokat gépeltem szemem előtt lebegett Kempis Tamás intelme a Krisztus Követése c. munkájából.

„Jó nekem Uram, ha megalázol, hadd tanuljam rendelkezéseidet, hogy elvessem magamtól szívem minden fölfuvalkodását és kevélységét.
Hasznomra van az, ha szégyen borítja arcomat, így inkább Nálad keresek vigasztalást, mint az emberek között. Csak Nálad Uram Istenem, lelkek mennyei orvosa, aki megsebesítesz és meggyógyítasz….” 275.old.
Miközben begépeltem ezt a bejegyzést azért imádkoztam, hogy helyes dolog-e ilyen kegyelmekről beszámolni. Végül azért tettem meg mégis, mert a blogomnak a tanúságtétel a célja és ez a mottója:

"A király titkait meg kell őrizni. Isten tetteit azonban föl kell fedni és hirdetni kell." Tób12.7.

Ezért arra kérlek téged, aki ezt most olvasod, hogy imádkozz értem, hogy eme kegyelmek mellett, őszinte szívvel tudjak megmaradni az IGE igazságaiban: nyomorult bűnös ember vagyok, aki Jézus nélkül már régen elkárhozott volna, haszontalan szolga vagyok, aki verést érdemel. És, hogy ez mennyire így van, bizonyítandóan hallgasd meg ezt a tanúságtételt, melynek a címe: a király meztelen.

https://gloria.tv/audio/vFvCNVP6gBiU6vVFmeBieTQdTGyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe előtt egy nappal készült montázs. 
Húsvét 3.vas. szentmise könyörgése.

2018. ápr. 10.

VÁLASZTÁSOK AZ ISTENI IRGALMASSÁG NAPJÁN
Az elhangzott prédikáció anyagát a Szeretetláng kiadványából vettem át.

A FIGYELMETLEN KOMMUNISTA

...figyelmetlen, mert hitetlen és ezért nem figyel a jelekre. Jajj de jó ez nekünk:)


EZ AZ A BALJÓS NAP !
Zsoltár 118. 
"Ezt a napot az Úristen adta,
 ujjongjunk és vigadjunk rajta."
A szent pápa ellen kitervelt merénylet kommunista ötlet volt, végrehajtója pedig Ali Agca muzulmán. Összefogott tehát két istentagadó rendszer a menny akarata ellen. Elkövették azt a hibát, hogy nem vették figyelembe azt a számukra baljós tényt, hogy a merénylet napját éppen arra a napra tették, amely a Fatimai Szent Szűz megjelenésének az emléknapja. Gyilkossági kísérletet tervezni egy olyan Pápa ellen, akinek köztudomásúan bensőséges kapcsolata volt a Szent Szűzzel, nem éppen jó ötlet. Hiszen tudjuk, hogy a jelmondata is máriás volt: TOTUS TUUS - egészen a tied vagyok Szűz Anya. Hát még egyszer mondom, hogy nem éppen a legjobb ötlet ezen a napon merényletet végrehajtani.
És valóban, a Szent Szűz ott is volt szolgája, barátja mellett és eltérítette a halálbiztos, közelről leadott célzott lövést. A golyó ma is ott van a fatimai szobor koronájában, mint az oltalom és győzelem bizonyságának a jele!
"Ki győzi le a világot?
Mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk”.Jn5.
A Pápa azután irgalmasságot gyakorolt. Meglátogatta a börtönben a gyilkosát és megbocsátott neki, pedig Ali egy szóval sem kért bocsánatot.

Ma választ a nemzet és ma az ISTENI IRGALMASSÁG napja van.
"Ezt a napot az Úristen adta, örvendjünk és vigadjunk rajta."
Ezt a napot és győzelmet Ő adta! Hálával örvendjünk és vigadjunk, mert úgy tűnik, hogy meg lesz a 2/3-ad is.
„Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk”.Jn5.
MÁRIA MAGYAROK NAGYASSZONYA-ORA PRO NOBIS
FATIMAI SZENT SZŰZ MUTASD MEG SZEPLÖTELEN SZÍVED KEGYELMEIT ÉS ÁRASZD SZERETETLÁNGOD KEGYELMEIT AZ EGÉSZ VILÁGRA ÉS NEMZETÜNKRE! ORA PRO NOBIS
(Azóta már ismert az eredmény is.)

Görög katolikus könyörgés a rózsafüzér végén:
"Idegenek betörésétől ments meg URam minket."
DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK A FIÚNAK ÉS A SZENTLÉLEKNEK, MIKÉPPEN KEZDETBEN MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ! AMEN!
2018. febr. 28.

Pihentében is megáldja az ÚR...

PIHENTÉBEN IS MEGÁLDJA AZ ÚR AZT, AKIT SZERET. Zsoltár 127.2.
Nagy öröm volt bennem tegnap este az „Étvágygerjesztő megírása után.
Olyannyira, hogy lefekvéskor étvágyam lett arra, hogy bizalommal nagyot kérjek Jézustól és olyat kértem Tőle, amit még soha. Azt kértem, tőle, hogy folytatódjék a nappali együtt létünk öröme tovább az alvásomban is. Aztán bátran hozzá tettem, hogyha lehetséges hozza el magával a barátaimat is, nevezetesen Charbel atyát és a két karmelita Terézt a kicsit és a nagyot.
Ezzel a mondattal feküdtem le:
 „köszönöm Jézus, nemsokára találkozunk megint és várlak az álmomban..”
Négy órakor a boldog és ujjongó öröm ugrasztott ki az ágyamból és dicsőítve, hálálkodva térdeltem azonnal a szobámban állandóan ott lévő hordozható tabernákulum elé.
Mert bizony eljöttek HAallelujaAH!!!
Az örömöm azért is volt oly nagy, mert ráadásul nagy belső gyógyulással ajándékoztak meg. Egy nagyon régi eset gyógyult meg bennem és annak a helyét töltötte be a Szentlélek az öröm könnyeinek a balzsamával, mert bizony álmomban sírtam az örömtől. Tanácsot is kaptam, hogy mit kell tennem és ma úgyis cselekedtem. Köszönöm BARÁTAIM, KÖSZÖNÖM!
HAallelujaAH!
Dicsőség az Atyának a Fiúnak a Szenrléleknek,
miképpen kezdetben most és mindörökké! Amen

Színe és Szíveváltozás
2017. nov. 21.

A TECHNIKA ÖRDÖGEI

Bizony léteznek, ügyesek és okosak, és ha nem vagyunk elég figyelmesek, akkor nagy galibát tudnak okozni. Három rövid kis történetet mondok el.

1.Szabadító szolgálaton voltunk és úgy emlékeztünk, hogy annak rendje és módja szerint szabályosan imádkoztunk teljes védelem alatt. A szolgálat után alig haladtunk néhány kilométert, amikor a jól szervizelt autómnak beállt a motorja és az ország másik széléről kellett, hogy hazavontassanak minket hóban, fagyban, kemény mínuszokban. Nyilván figyelmetlenek voltunk, hogy ez megtörténhetett és az autót jelentős veszteséggel csak mint roncsot tudtam eladni.

Megértettem, hogy mennyire igaza volt Barsi Balázs atyának, amikor megfedte a novíciust aki összetört egy bögrét. Utólag azt mondta a megszeppent barátnak, hogy nem a bögre miatt korholta, hanem mert nem volt összeszedett és nem volt figyelmes.
Igen! Mindig rekollekcióban vagyis lélekben figyelmesnek, összeszedettnek kell lennünk. Nemcsak a reverenda gyűrődéseit kell összeszedni a cingulum alatt, hanem a lelkünknek is figyelmesnek, összeszedettnek kell lenni.
Zsolt123.2 Íme, miként a szolgák szeme uruknak kezére néz, miként a szolgálólány szeme asszonya kezére, úgy néz szemünk Istenünkre, az ÚRra, mígnem megkönyörül rajtunk!
2. DÖCC, AZTÁN GYŐZ! 
(A történet módosult. Hétfőről keddre az ÚR átírta a végét!)
HÉTFŐN ESTE megérkeztem az imaalkalomra. A templom közelében a jól szervízelt 14 éves autóm, amely még soha nem állt le kilenc év alatt amióta nálam van, most döccent egyet és leállt. Köszörültem egyet és nem indult. Letoltuk az útról, megint köszörültem és beindult. Ám égve maradt a műszerfalon a sárga figyelmeztető sziluettje a motornak.

"Nocsak,nicsak mondom, mi ez a döccenés, üzemzavar a Lélek ország útján? Ohó, figyeljünk csak oda a dolgokra, mert itt még készül valami szép ma estére!"....aztán elindult az imaest.....
Köszönöm Jézus a ma esti győzelmedet is. Köszönöm! Köszönöm, hogy szolga szamarad lehettem ismét, alleluja! Köszönök mindent! Te vagy az ÚR az egy igaz, élő Isten! Jézus te vagy az Úr, a győztes király! Alleluja!...és az imaest után újra megáldott, megszentelt autóm elindult és hazahozott baj nélkül. Igaz, továbbra is jelezte a hibát, de biztonságban és hálaadásban hazaértünk.
Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm Jézus!
KEDD reggel beültem az autóba és az beindult, ráadásul a műszerfalról is eltűnt a motorhiba sárga jelzése.
Azért elmentem vele a szerelőhöz, rákapcsolták a számítógépre, hogy megnézzék mit jelent a hibát jelző kódszám. A toyota programja azt adta ki, hogy ilyen számú hibakód nincs. Az autó hibátlanul működik most is.
HÉTFŐ este az imaalkalom után a hazafelé indulás előtt, amikor a szenteltvízzel megáldottam a kocsit, magamban morfondírozva, hálát adva mondtam, hogy az imaesten történtek után nem lennék meglepve, ha reggelre megjavulna a kocsi. A Lélek kért, hogy ezt a vágyamat hittel mondjam ki hangosan is útitársaim előtt, de bűnbánattal megvallom,hogy kicsi volt hozzá a hitem. Elvégre mégis egy objektív műszaki problémáról volt szó akkor is ha az ÚR mindenható.
 Deo Gratias, hogy így lett! Az autó működik az ellenség pedig este is és reggel is megszégyenült.
No meg én is pirulok a bátortalan hitem miatt.
Dicsértessék és áldassék Jézus Krisztus, aki ÚR a mennyben a földön és az alvilágban. Amen!


 3. BESZÉLŐ KÖVEK– magyarázattal kiegészítve

„Mester, hallgattasd el tanítványaidat!”
„Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni.”Lukács 19.40  (Virágvasárnapi Ige)
Elhozták hozzám az ÚR egy felnőtt drága Gyermekét, akiben gyakran manifesztálódott a démon/ok. 
Hogy ez ne zavarhassa meg a szolgálatot, rögtön az elején megtiltottam bárminemű megnyilvánulást, egymás közti kommunikációt…stb. 
„Itt nem lesz cirkusz!)

 Az ÚR, a Szűzanya, a Szentek velünk voltak és szépen haladtunk a végkifejlet felé. Az ima lényeges mondatánál, a parancsolási résznél, váratlanul megszólalt az irodámban a riasztó fülsiketítő, recsegő hangja. Abba kellet hagynom az imát, kimentem, kiütöttem a kóddal, elhallgatott majd visszamentem és folytattam volna az imát. Kis idő múlva azonban megint megszólalt, megint kimentem…és ez így ment összesen négyszer. 
  Csodálkoztam. A riasztóból ui. két éve kivettük az akksit és a második sziréna után lekapcsoltam a villanyóra szekrényben is mindent, de a szirénázás kint az utcán és bent is folytatódott.

  Ezután a szolgálat sikeres volt, KÖSZÖNÖM JÉZUS!


A közös hálaadás alatt kaptam a megértés ajándékát. Az ördög mindig azt próbálja leutánozni, amit Isten tesz. Ráadásul a dög jól ismeri az IGÉT és használja is az IGÉT. Tudta, hogy a fenti cím szerinti IGE szerint a kövek kiáltani is tudnak Jézus akaratából, akkor mivel megtiltottam nekik, hogy a szolgálat alatt megnyilvánuljanak (pl.: hangos kiáltozás, kígyószerű tekergő mozgás…stb.) így azt választották, hogy belementek a riasztóba, hogy onnan ordibálják el a világnak a mondandójukat, elvégre nekik is van természetfölötti hatalmuk.
Onnan is kiparancsoltam őket, és azóta órák és hetek óta teljes a csend a plébánián, csak én szoktam hangosan énekelni és a szívem és a lelkem ujjong, hangosan dobol és dicsőít az örömtől és a hálától.
MAGYARÁZAT

Van itt még egy fontos részlet. A gonosz lelkek már akkor benne voltak a hangszóróban, amikor még el sem parancsoltam őket és ekkor kezdtek el ordítozni és zavarni, amikor a parancsoláshoz érkeztem.
Hogy lehet ez, miért hagyták el idő előtt a helyüket ahol szeretnek lenni, vagyis a bűnben élő embernél?

Nos erre ez az érthető válasz. Én az ún. minor szabadító imát (kis exorcizmus) végeztem felettük latinul. Ezt az imát minden pap végezheti külön engedély nélkül saját hatáskörben, de nem nyilvános, ünnepélyes imaként, hanem négyszemközt az imát kérő személlyel. Ebben az imában a parancsolás előtt több erős imperativus, felszólító ima van elmondva. Ahogyan a felszólító imák egyre többször hangzottak el a fejük felett, érezhették, hogy közel a vég, amikor megszégyenülnek és menniük kell. Ezért önként elhúzódtak a közelgő vereség lavina elöl és céllal a technikába mentek bele, hogy csak azért is demonstrálják jelenlétüket, fitogtathassák erejüket, hogy félelmet és zavart keltve késleltessék a szabadítást.
Emlékezzünk csak: Jézus sokszor kiűzte az ördögöket a szenvedőkből és azok mindig hangos kiáltozással távoztak. Miért nem tiltotta meg nekik az ÚR, hogy kiáltozzanak, hiszen a csendes szabadulás esetén a beteg nem szenved, nincs ijedezés és félelem. Nem tudom. Arra gondolok, hogy talán azért, mert ismerte az embert, látta hitetlenségüket, hogy csak akkor hajlanak a hitre, ha láthatják a jeleket. Sokan ma is azért nem hisznek az ördögök létezésében, mert olyan csendben vannak, mert nincs látható, hallható jele a jelenlétüknek. Ha azonban hallják és látják a parancsolás eredményét pl. belementek a disznókba, akkor könnyebben elhiszik, hogy mindez igaz.

  Volt, aki azt kérdezte tőlem, hogy lehetséges az, hogy egy tárgyba mentek bele és nem hitte el azért a történetet, mert a Bibliában nincs ilyen, hanem csak az, hogy a sertésekbe küldte őket Jézus.

A másik kérdés az volt, hogy miért egy élettelen tárgyba mentek bele és miért nem az udvaron lévő kutyáimba? Azért mert ezt a lehetőséget már az elején megtiltottam nekik, amikor Jézus vérének oltalma alá helyeztem mindenem és a kutyáimat külön megemlítettem. A hangszórót nem.
  A gonosz lélek természetfölötti erővel rendelkezik. Isten kontrollja alatt bármit megtehet ezért, ha azt látja, hogy a bűnnel, hibáinkkal őt ziccer helyzetbe hozzuk. (Pl. Say Baba indiai okkultistánál nyilvános szeánszain bármi materializálódott a kezébe a semmiből.) Bármilyen alakban meg tud jelenni, bármi teremtett dolgot, személyt, állatot, tárgyat meg tud szállni és fel tud használni a célja érdekében.
Amorth atya leírt egy esetet, hogy amikor kiszállt az autóból és elindult, egy idő után sikítozott az ott lévő tömeg. Hátranézett és azt látta, hogy az utója lángolt, a volánnál egy sötét alak ült és az autó a benzinkút felé tartott. Azonnal parancsolt Jézus nevében, az autó kiégett ugyan de megállt és a sötét alak is eltűnt. 

Pl.: Az ósz. bálványtárgyai önmagukban erőtlen tárgyak voltak, de a mögöttes szellemi erőt a tárgyhoz az ördög adta csatolt árúként. Magyarán aki hittel hódolt, áldozott a bálványnak, az démoni hatás alá került önként és szabadon. Ezért mondta az IGE, hogy gyermekeiket a megtévedt zsidók a démonoknak áldozták fel.   Vagy az amulettet hordozó halott zsidó katonák, akikért a templomban később áldozatot mutattak be, az amuletten keresztül babonás hitükben védelmet vártak volna(a gondviselő Isten helyett), de védelem helyett halált kaptak jutalmul az okkult tárgyhoz kötődő halál szellemétől amit "hittel" vettek önként magukra.
 Ergo az ördög bármilyen tárgyat fel tud használni a célja eléréséhez.
Másrészt lemásolja Isten megmentő, megszentelő munkáját csak más előjellel és így megrontás, megszentségtelenítés lesz a végeredmény. Pl.:Az ÚR ad egy tárgyat, matériát, amihez hittel járulunk és az pedig Isten életét adja számunkra. Pl. látható jel a szentostya, hittel vesszük magunkhoz és a megszentelő kegyelmet Isten életét közvetíti számunkra. Itt is kérdezhetnénk, hogy lehet az, hogy Isten "belemegy" a matériába? Hát megteszi, hogy célját elérje, vagyis a hívőt megszentelje. Nem kell mindent megértenünk, de mindent hittel, gyermeki bizalommal kell fogadnunk, amit az IGE és az Egyház tanít.

 Ugyanezt teszi az ördög is. Ad egy tárgyat pl. jóskártya, amihez a hitetlen és babonás ember hiszékeny "hittel" bizalommal járul és használja ezt az eszközt ahhoz, hogy célját elérje és pl. a kívánt információt megkapja. Tulajdonképpen ez ebben az esetben úgy működik, mint egy szentség, csak ellenkező előjellel és eredménnyel.
A babonás személy a kívánt információt megkapta, az ördög pedig elérte a kívánt célját. Az ember megrontott lelke a hatalmába, befolyásolása alá került és a nyújtott szolgáltatásért majd a végén benyújtja a számlát. Az adós fizet és az ördög visz mindent ami a bűn miatt hozzá tartozik: viszi az egészséget, a vagyont, a kapcsolatokat, barátságokat, az üdvösséget...egyszóval mindent tönkretesz...hacsak időben föl nem ismerjük, meg nem bánjuk és még időben megtérünk az ÉLŐ ISTENHEZ! AMEN!

"Kezdettől fogva gyilkos és hazug és tolvaj!" János 8.fej.
JÉZUS TE VAGY A KIRÁLY!
Hozsannáztak körülötted, amikor bevonultál Jeruzsálembe és ekkor jelentetted ki, hogy ha kell a kövek is kiáltani fognak, ha mi hallgatunk Rólad. Most mi is hozsannával veszünk körül, mert bevonultál Gyermeked megtisztított és újra szentelt testének templomába. Hallelujah!
Köszönöm, hogy újból szamarad lehettem és hordozhattalak.

N.B. A tanúságtétel soha nem dicsekvés. Isten munkájáról szól, aki parancsba adta:


"Tegyetek tanúságot rólam."2017. szept. 4.

AGYDAGANAT TERÁPIÁM: ZSÍR vs tumor - Kórházi és labor eredményekkel igazolva

"MERT ANNYIRA SZERETSZ ENGEM, HOGY A SÍR MÉLYÉBŐL IS KIMENTESZ." Zsoltár 86.13.Gyógyulás agydaganatból "ősember" diétával.
Kemo, sugár ami halálra mar és szétéget vs mangalica szalonna paleo ketogén étkezéssel, zsírégető és élet/üzemmódban.
"Mondd, te mit választanál?"

ZSÍR vs Tumor!

„Becsüld meg az orvost, mert szükség van rá,

hiszen a Magasságbeli rendelte őt. Istentől van az orvos


 minden bölcsessége,

a királytól pedig ajándékban részesül. Az orvos


 tudománya felmagasztalja az ő fejét,

és dicséretet nyer a főemberek előtt. A Magasságbeli 


teremtette a földből az orvosságokat,

és okos ember nem iszonyodik tőlük.” Sirák Fia 38.1

A harmadik (2017.08.28.) koponya MRI vizsgálatom eredménye megegyezik az előző kettővel, vagyis a daganat nem változik, mérete stagnál, az agyban új góc vagy áttét nincs. Az egy éve tartó nulla szénhidrátos hús-zsír diéta eredményei tehát azt igazolják, hogy az ősember terápia a daganatos betegségben igenis hatékony, hiszen a létező legrosszabb szövettanú agresszív cisztás daganatom növekedése a fejemben leállt és stagnál már egy éve. Allaluja! Deo Gratias! Ezt is vártuk!

Ennyi a rövid jó hír!

Akit viszont érdekel, leírom kicsit részletesebben a betegségem és lassú gyógyulásom útjának történetét és kérem, hogy adjátok tovább a többi daganatos Betegnek megfontolás céljául.

2016. jan. 29-én volt a koponya műtétem, amikor egy 6cm-es cisztás daganatot távolítottak el a fejemből. Megjött a szövettan és annak alapján onkológiai kezeléseket írtak elő. Én már akkor sem akartam ezt, de oly nagy volt az ellenállás a környezetemben, hogy hagytam magam rábeszélni. Harminc sugárkezelést és két hónapos kemoterápiás kezelést kaptam naponta szedve kapszulában és növekvő dózisban.

Közben, mint egy jó beteghez illik, mindenben szót fogadtam orvosaimnak pl.: hogy a kezelések mellett éljek absz. egészségesen. Ezért mérhetetlen mennyiségben fogyasztottam zöldséget, gyümölcsöt, cékla és mindenféle piros, kék és zöld bio ivóleveket.

Tavaly aug-ban MRI kontroll volt mely kimutatta, hogy a cisztás daganat a műtét utáni nullásnak nevezhető állapotról négy cm-re nőtt. Ekkor megkértem az Orvosomat, mondja el végre, hogy mi történik itt, mert addig senki nem mondott semmit, csak gyanúsan nagy volt a hallgatás és az aggódás körülöttem. Ekkor elmondta, hogy a szövettanom szerint a létező legrosszabb típusú agydaganatom van és készüljek fel a végre, mert ezt nem szokták túlélni. Ezerből talán egy vagy még egy sem.

Ekkor átlátva és megértve azt, hogy az onkoterápia nem más, mint egy meghosszabbított, fájdalmas és igen kellemetlen mellékhatású zsákutca, amely nem ad semmi reményt, önként abbahagytam az onkoterápiás kezeléseket. Még nem tudtam, hogy merre tovább, csak azt éreztem bizonyossággal a szívemben, hogy ezen az úton nem szabad tovább menni és sajnáltam, hogy nem ragaszkodtam az első megérzésemhez.

Két nap múlva a Gondviselés segítségének köszönhetően már a Paleo Medicina Klinikán voltam. (paleomedicina.com) dr. Dabóczi Andreától és dr. Tóth Csabától megkaptam az orvosi eligazítást, azonnal életmódot váltottam és elvégeztem a paleo ketogén tanfolyamot.

Egy éve élek az ősember diéta alapján. Étrendem a következő: nulla szénhidrát, csak hús, zsír(szalonna, töpörtyű), tojás, erdélyi tisztítatlan adalékmentes só, bors és egyféle fűszer amit éppen választok. A nulla szénhidrát az nulla szénhidrátot jelent: tehát se kenyér, se tejtermékek, se liszt, se zöldség, se gyümölcs, se piros paprika, se hagyma, se édesség, se méz, még egy babérlevél sem jöhet a számításba, ill. a fazékba. Fontos, hogy a konyhába bekerülő marha, birka és sertés húsok csak legeltetett, ridegen tartott, abrakoltatott, táp és moslékmentesen felnevelt állatok feldolgozásából eredhetnek, amelyek minden tartósítószertől mentesek és a húsok csak hűtve, füstölve és sózva vannak tartósítva. 


Tavaly októberben volt a köv. MRI vizsgálatom. Mindenki azt hitte, hogy a daganat mérete nagyobb lesz, hiszen ha az onkokezelések ellenére és az egészségesnek mondott zöldség, gyümölcs, bio ivólevek mellett rövid idő alatt négy centisre nőtt, akkor most a kezelések nélkül, úgymond egészségtelenül élve, étkezve (egyesek szerint a vörös hús rákkeltő a zsír pedig tilos) biztos, hogy még nagyobb mértékben nőni fog a cisztás daganat, mint korábban.
Az eredmény meglepő volt: a daganat mérete nem változott, stagnál.

 Idén februárban ismét volt MRI amely szintén ugyanezt az eredményt mutatta ki: a daganat mérete nem változott, stagnál.

Egy éves paleo ketogén étrendemben és életemben most volt a harmadik MRI vizsgálat, melynek nagyszerű eredményét a bevezetőben már leírtam: a cisztás daganat mérete nem változott, stagnál. Alleluja! Deo Gratias!

A továbbiakban azt reméljük, hogy az étrendi tökéletesség útján járva, az elvekből nem engedve, semmin nem lazítva, évek alatt lassan de biztosan a cisztás daganat teljesen el fog sorvadni.

Hálás köszönetem a Paleo Medicina Klinika Orvosainak, Munkatársainak, Mindenki jó tanácsának, bátorításának és az értem kitartóan imádkozó állhatatos Szenteknek!


Nem vagyok orvos, botor laikusként azonban megosztom, hogy mint aki húsz év alatt a 3.  - és egymástól teljesen független - tehát nem volt soha áttétem- daganatos betegségéből gyógyul éppen, hogy én mit gondolok a rákról.

Képzelj el egy stadionban egy két kerékpáros üldöző versenyt. Vannak ferde betonfalú stadionok, ahol ezek a versenyek zajlanak. Nos, esetünkben elöl halad a rák és mögötte lemaradva a meggyengült immunrendszer. Ezért is jelentkezhetett a betegség.
Amikor sugár és kemoterápiát kapunk, az olyan, mintha egy erős mesterséges szembeszéllel akadályoznánk az első kerékpáros haladását. Igen ám, de ugyanezzel az erővel hátráltatjuk a lemaradt bicajost is. Ebből az következik, hogy a legyengített és tönkretett immunrendszer sosem fogja tudni utolérni, lehagyni és legyőzni az előrehaladott betegséget. Győzelem és gyógyulás akkor van, ha az immunrendszer megelőzi a rák bicajosát és a szervezet a saját erejében szorítja vissza a rákot. Az onkológiai kezelés egyrészt ezért zsákutca, mert tönkreteszi az immunrendszert és ezzel eleve elveszi az esélyt a győzelemre már a kezdet kezdetén.

Másrészt! Amikor egy beteg kemoterápiát kap, eleinte látványosan javul az állapota, mert a méreg öli a daganat sejteket. Ám nem mindet. Mindig maradnak túlélők, amelyek ellen már erősebb mérget kell alkalmazni a következő kezelés során és így tovább és így tovább. Vagyis ez egy kontraszelekció és a végére már csak a fokozottan agresszív és legerősebb rákos sejtek maradnak, melyek ellen már nincs méreg. Ekkor a rák viharosan áttéteket képez, és a Beteg állapota gyorsan romlik és rövid időn belül meghal, hiszen az immunrendszere sem működik már. Ezt több olyandaganatos ismerősömnél is láttam lejátszódni, akik nem merték elhagyni az onkológiai kezeléseket.
Ráadásul az egészségesnek mondott étrendben a sok zöldséggel és gyümölccsel rengeteg cukorhoz juttatjuk a daganat sejteket. A cukor a ráksejtek üzemanyagja, mint az autónak a benzin a haladáshoz. Ennek a segítségével is tudnak viharosan terjedni és áttéteket képezni. A paleo ketogén étrenddel és a nulla szénhidráttal elvesszük tőlük az üzemanyagot, a daganat sejtek viszont a helyette adott zsírral nem tudnak mit kezdeni.

Ellenben az immunrendszer lassan meg tud erősödni, mert nem a boltból vásárolt tartósítószerrel és mindenféle adalékokkal szennyezett ételeket eszünk, hanem „vegytiszta” egészségeseket, mint az eszkimók, akik között nem ismertek korunk belgyógyászati betegségei, pedig a jégmezőn nem esznek zöldséget, gyümölcsöt, kenyeret csak húst és zsírt.

A műtétem előtt 6cm-es volt a cisztás daganatom a fejemben iszonyú migréneket okozva. Most 4 cm-es és egy éve tünet és panaszmentes vagyok, jó fizikai erőben. Ellátom a három falum lelkipásztori munkáját, helyettesítek a szomszédban, ha kell, nem vagyok legyengülve, a vállamon beviszem a húsz kilós tápot a kocsiból, derűs és jókedvű lelki állapotban élem az Urat dicsőítő papi életem!

Egy éve még napi 50mmg vérnyomáscsökkentőt szedtem, most fél éve semmilyen gyógyszert nem szedek. Vérnyomásom, vércukrom, testsúlyom rendre éppen ideális.

Egyetlen rossz tünetem van: a sugárterápia robcsoló hatása következtében enyhén feledékeny lettem.

Szent Charbel! Könyörögj érettünk!

Ladánybene, Méntelek, Kunbaracs pléb.korm.

"A jó nem más, mint a dolgok ősi és természetes rendje. Egyszerűen csak az egyenes út. Jutalma önmagában van. Tisztává tesz és könnyűvé. Érzéseket ad, amiket nem vásárolhatnál meg Dárius kincsén sem, s amiktől nem foszthat meg semmiféle hatalom."

Wass Albert

JÓ EGÉSZSÉGET MINDENKINEK! ApCsel 15,1

Növekedjék, az ÚR dicsősége e tanúságtétel által is! Amen!


És egy kis olvasnivaló, alátámasztandóan a leírtakat:

Dr. Papp Lajos

„Csoda sem az orvosban sem a gyógyszerben nincs, hanem az emberben van. Ez a csoda a Teremtőtől kapott öngyógyító képesség, de ezt nem lehet megvenni a patikában, nem lehet megvenni a boltban, ezért meg kell dolgozni, ezért áldozatot kell hozni.”- INTERLEUKIN 6 : rákos betegeknél egy spec.marker, amely jelzi a danatsejtek aktivitásának erősségét a gyulladás mértékén keresztül. 0-3.4 között elfogadható. Nekem most 2 alatt van. Kettő alatti értékek már oly kicsi mennyiséget jelentenek, hogy már nem mérhetőek.

- Synlab eredményem melyet németországi laborban végeztek igazolja, hogy minden vitamin optimális mértékben van jelen bennem, pedig egy éven nem fogyasztok zöldséget, gyümölcsöt, vitamin tablettát. Belsőségeket, csont és agyvelőt viszont hetente több nap is étkezem, mert ezek tartalmazzák a szükséges vitaminokat.

Az a jó ha a vizetben megjelennek a zsírtestek, mert akkor a szervezet nem cukor, hanem zsírégető üzemódban van.


Ez az 5. MR amely a többivel egybehangzóan igazolja, hogy nem változik stagnál a daganat, mióta terápiát váltottam.


DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK A FIÚNAK A SZENTLÉLEKNEK MIKÉPPEN KEZDETBEN MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ! AMEN