2019. okt. 25.

SZERELMES VERSEK1. A PECSÉT
2. KÖZELSÉGED
3.DOBBAN
4. RINGATÓ
5. VÁRLAK
6. LABORES SOLARIS - NAPFOGYATKOZÁS
7. ANTENNÁK - SIR HASSIRIN
8. TŰZNÁSZ
9. A BARÁTSÁG
10. BARÁTOM EUCHARISZTIA
11. SÚLYPONT
12. ÉLET ÉS HALÁL
13. SZÉP VAGY JÉZUS
14. ÚR NAPJA
15. SZERETET GEJZÍR
16. A KONDOR
17. A KENYÉR ISTEN
18. A CSÓK
19. STYX
20. JÉZUS

2019. júl. 21.

Márta és Mária - prédikáció.
DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK A FIÚNAK ÉS A SZENTLÉLEKNEK 
MIKÉPPEN KEZDETBEN MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ! AMEN!2019. jún. 23.

SZÍNED ELŐTT LADÁNYBENE


A prédikáció linkje a vers alatt található. Katt a play gombra és indul.
ÚR NAPJA
Úrnak a napján lejött egy angyal
kíváncsi volt arra, mit hoz a nappal,
első útján a templomba ment be
s látta az embert térden vezekelve,
letérdelt ő is a bűnös ember mellé
s két kezével verte angyali mellét,
tompán puffant az ember melle
üveghegyként zengett az angyal lelke,
mert semmilyen bűn nem volt őbenne,
zúgott a szeráf gyémánt orgonája
zengett a kapu mind a két szárnya,
felharsant a sófár tükör szép lángja
körmenetben jöttek trónok megremegtek,
s a vezeklő mellé mind letérdeltek
megjelent köztük az élő Szentháromság,
s azonnal megszűnt mindenféle rontás
lejött közéjük a hold a csillagokkal,
s a nap is ott volt mind a kerubokkal
csend lett a földön megállt a glória,
felragyogott köztük a legszentebb Hostia
végtelen körmenet indult a mennyből,
lelkek szabadultak a tisztító helyről,
hozsannát kiált a teremtett világ,
mindenki ünnepli a Szent Eucharisztiát.
2019. jún. 11.

A RACIONALIZMUS MÉRGE


HIT és ÉSZ

Nyár végén lesz három éve annak, hogy nulla szénhidráton élek, és úgy ahogy írom és mondom csak húst, zsírt, szalonnát, töpörtyűt, velőt, belsőséget és tojást étkezem és semmi mást. A zéró az zéró, a nulla az nulla.
Azért részletezem mégis az étrendet, mert tapasztalom, hogy azt hiába mondom el, első hallásra nehezen hiszik el, és sorra rákérdeznek a többire is. Igen, tehát, sem pékárut, sem tejterméket, sem zöldséget, sem gyümölcsöt, sem fagyit, sem sütit sem semmilyen szénhidrátot, cukrot nem veszek magamhoz.
Ekkor döntöttem úgy, hogy - mivel rosszindulatú agydaganattal műtöttek- a gyógyulásom érdekében a szentmise nagy ostyáját sem veszem magamhoz és ezután vágyáldozásban fogok Jézussal találkozni a szentmisékben. A dogmatika ezt a gyakorlatot ismeri és meg is engedi. Mivel vasárnaponként három szentmisét mutatok be és minden hétköznap minimum egyet, a racionalista ész azt súgta, hogy a nagy ostyákban túl sok a szénhidrát számomra, ami veszélyeztetheti az életem. A szénhidráttal ugyanis virulnak a daganat sejtek, a zsírtól pedig gyengül az aktivitásuk.

Ez igaz, de ez még önmagában nem kellett volna, hogy azt eredményezze, hogy ilyen döntést hozzak. A kehelybe is éppen ezért csak morzsányi szentostyát és éppen pár csöppet tettem a borból éppen annyit amennyi az érvényességhez kell. A nagy ostyát pedig kiosztottam a hívek között.
Ez volt tehát a hazugság atyjának a megtévesztő csapdája. Észvesztő, hogy a ratio milyen észt vesztő dolgokat tud művelni a megtévesztett tudatban.

„Hogy megtévesszék, ha lehet még a választottakat is.”Mt24.24

Egy csepp a hazugságból vagy a féligazságból tehát éppen elég arra, hogy nagy kárt okozzon és éppen a mennyei erőtől, élettől, hatalomtól, örömtől, gyógyulástól, megszentelődéstől megfosszon bárkit, momentán most éppen engem, a papot, itt ebben a helyzetben. Így kezdte Éva megrontását is, ami a nagy bukáshoz vezetett. Így mutattam be tehát a szentmisét egészen az idei évig, amikor is negyedik alkalommal vettem részt Margharita nővér lelkigyakorlatán februárban és ott a következő történt. Az első szentmise megkezdése előtt Huber atya megkérdezte, hogy miért van külön a többitől az oltáron a másik paténán az az egy darab ostya. A sekrestyés válaszolt, hogy az egy glutén mentes ostya a glutén érzékenyek számára.

A német papok között is vannak ám, szentéletű paptestvérek. Huber atya is az, különben nem lehetne évek óta a Nővér jobb keze. Nos, Huber atyát ekkor elkapta a szent harag és az ÚR IGÉJE iránti féltékeny szeretettel nagyjából a következő szavakkal dorongolt le minket.
„Elment az eszetek, hol van a ti hitetek? Csak nem azt gondoljátok, hogy az a Jézus, aki testét vérét, életét adta értünk, hogy mindaz, aki hisz Őbenne az meggyógyuljon és éljen,(Jn3.16) az most a saját testével és vérével meg akar megmérgezni titeket? Azt gondoljátok, hogy az ÉLET URA meg akar ölni titeket? Hát elment az eszetek? Hol van a ti hitetek?”

„Az Ő sebei által van a gyógyulásunk.” Pt2.24

Bizony nagyon elszégyelltem magam kishitűségemért! Bűnbánatot tartottam, bocsánatot kértem rögtön Jézustól, majd amint lehetett szentgyónást végeztem.
Hazajöttem és a történteket elmondtam itthon is a három plébánia közösségeinek, hiszen a racionalista hitemmel őket is megfertőztem. Az Eucharisztiába vetett hitüket meggyengítettem, ezért őket is újra meg kellett erősítenem az IGÉBŐL forrásozó élő hit és az Eucharisztia hatalmának, erejének a bizonyosságával.

Azóta minden szentmisében a teljes nagy ostyát veszem magamhoz és hiszem, hogy nem hogy semmi bajom nem lesz, hanem növekedni fogok az isteni és emberi erényekben.

Nézzünk csak röviden a racionalizmus mögé. A franciáktól indult. A „felvilágosultak” jelmondata az volt, hogy el kell pusztítani a gyalázatos Egyházat.
Isten nincs, csak az van, amit az ész, a józan ráció lát és mond és a tudomány igazol. Ezért templomokra, papokra, szerzetesekre nincs szükség és üldözve az Egyházat a „felvilágosultak” nyakló nélkül üzemeltették a nyaktilót. Kikiáltották az észt az ember istenének, elkészítették az ész istennőjének a szobrát és imádandó istenként körbe hordozták az egész országban. Betiltották a hét napos polgári életet, mert a hetes szám túl sokat emlékeztetett a bibliai dolgokra és helyette bevezették a dekád rendszert. Kilenc nap után a tízedik volt a pihenés napja….stb.
A felvilágosodás valójában óriási szellemi sötétséget hozott magával és mind a mai napig nagy hatással mételyezi az emberek gondolkodását. Amint a glialka totális gyomirtó szerként mindent kipusztít, így öli meg a racionalizmus is az emberekben a hitet.  Az üresen maradt szürkeállományok földjét ezután beveti az ellenség a kommunizmus, az ateizmus, relativizmus, a szubjektivizmus, a cinizmus, a liberalizmus, nihilizmus, az ezotéria, mágia…stb. gyommagjaival, melyek kikelvén az elmében, mint a Lucernafojtogató Aranka minden más igazságot elnyomnak és kipusztítanak.  Köztudomású, hogy a búzavetés lassan nő, de a gyom mindig virul és virul minden gyomirtás ellenére.

Az Egyház igehirdetőinek tiszta vetése nagy kárt szenved 1789 óta az ellenség glialkájától. Nyugatról a ráció, a tudományok és az áltudományok sora, keletről pedig a moszkvai bolsevizmus ateizmus és spiritizmus irtott minket két tűz közé szorítva. Mindkettő a sátán eszköze az Egyház ellen. Kevesen tudják például, hogy Marx saját kezűleg írt sátánista verseket, de Lenin is hasonló piskóta volt az ötágú csillag a sátán jelképének árnyékában. A lelkek szántóföldjén pedig ráadásként ma is bőven virágzik a szamárkóró az ezotéria és okkultizmus, melyik azt is kipusztítják, ami eddig valamiképpen megmaradt.

„Az ellenség, aki a konkolyt veti maga az ördög.” Mt13.39
Ti az ördög-atyától vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok cselekedni. Ő gyilkos volt kezdet óta és az igazságban meg nem állt, mert nincs benne igazság. Amikor hazugságot szól, magától beszél, mert hazug, és a hazugság atyja.” Jn8.44

A hit és az ész olyan, mint a madár egy-egy szárnya. A madár teste nem tud felemelkedni a földről, ha az egyik vagy a másik szárnyát elveszti. Éppen így a lélek is akkor tud a dolgok fölé emelkedve tisztán látni és az ÚR világosságában élni, ha használja a hit és használja az ész ajándékait, ahol a természetfeletti bölcsesség és megkülönböztetés adja meg az egyensúlyt.
Én ott követtem el a hibát, hogy ijedtemben egyoldalúan a tudományos érvekre támaszkodtam, mely érvek mögött hit nem volt, és a józan hit világosságában nem vizsgáltam meg körültekintően a helyzetet és elhamarkodott döntést hoztam. 
Köszönöm Jézusnak Huber atya kijózanító szavait!


DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK A FIÚNAK ÉS A SZENTLÉLEKNEK MIKÉPPEN KEZDETBEN MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ!AMEN

Vers Jézus Szíve ünnepére

2019. jún. 7.

A TÚLCSORDULT PÜNKÖSD

A TÚLCSORDULT PÜNKÖSD
Ma még csak péntek este van Pünkösd előtt, ám a Lélek olyan túláradó volt hozzám, hozzánk, hogy az ünnepre máris öt verset súgott a szívembe.
Ennek örömére és a Lélek tiszteletére külön bejegyzést nyitottam és megosztom Veletek az utolsó két verset hallgatható formában. Tegnap reggel háromkor ébresztett fel a Lélek verset írni és most másnap éjfélkor fejeztük be kisebb nagyobb megszakításokkal a közös munkát. Köszönöm Jézus!

Kívánok Nektek is kegyelmektől túlcsorduló, tiszta örömökkel teli áldott és,  SZENT PÜNKÖSDÖT!

DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK A FIÚNAK ÉS A SZENTLÉLEKNEK, MIKÉPPEN KEZDETBEN MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ! AMEN