2018. máj. 24.

Facebook misszió 3.

GYÖKÉRKEZELÉS MOST VAGY SZÁJSEBÉSZET KÉSŐBB?

Isten Igéjében van kijelentve az igazság, hogy mindaz, aki hisz a megváltó Jézusban:
- az elnyeri a bűnei bocsánatát,
- megkapja a megigazulás kegyelmét,
- „kulcsot” kap a mennyei kegyelmek kincstárához
- és örök élete van.
Ez nagyszerű, de mégsem ilyen egyszerű, mert az Ige igazságai árnyaltabban is elmagyarázzák, hogy miről van szó. Lássuk csak:
„A hit tettek nélkül halott.” Jakab 2.17
Szóval nem elég a szívem hálószobának csendjében mondogatnom, hogy hiszek Uram. A hitet tettekkel kel bizonyítani:
„Aki szeret engem megtartja tanításomat.”Jn14.21
Másrészt: Lk9.26: 26 „Mert aki szégyell engem és az én beszédeimet, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt.”
Tehát amikor vasárnap ünneplőbe öltözünk és akkor is elmegyünk a szentmisére, ha ezért megszólnak minket vagy éppen a délelőtti forma1 futamról kell lemondanunk érte, akkor az Ige szerint járunk el helyesen.
A hit tehát tettek nélkül halott hit:
- nem eredményez teljes bűnbocsánatot
- nem adja meg a teljes megigazulás kegyelmét
- és nem adja meg a kulcsot a mennyei örökséghez, kincstárhoz, mivel a kicsiben hűtlenek voltunk így nagy dolgokat sem bíz ránk Jézus.Lk16.10
Van egy gyenge ellenérv, mely szerint mivel Jézus azonosította magát a legkisebbel, ezért ha bárkivel jót teszünk, az bőven elegendő.
Ez csúsztatás és tévedés.
Egyrészt nem a jótettek, hanem a Názáreti Jézusban való hit nyeri el bűnök teljes bocsánatát.
Másrészt: csak azok a jótettek érdemszerzőek az örök életre, melyeket a megszentelő kegyelem állapotában cselekszünk az embertársainkkal. Mivel az emberek nagy része lazán kezeli az isteni parancsokat, mivel nagy részük már nem tart bűnbánatot és mivel még nagyobb részük nem járul a szentségekhez és ezért nem élnek a megszentelő kegyelem állapotában, ezért jó tetteik nem is érdemszerzőek az örök életre. Lehet híres, lehet kitüntetett, lehet elöljáró, a glóriája egyetlen csillámmal sem fog fényesebben ragyogni.
A fogorvos látva a beteg fogainak elhanyagolt állapotát megkérdezi a paciensét, hogy mit szeretne. Kellemetlen gyökérkezelést most vagy később egy fájdalmas műtétet foghúzással a szájsebészeten, véséssel és varratokkal.
Jézus is hasonlót kérdez, látva elhanyagolt lelki életünket. Mit választasz?  Kellemes és boldog megszentelődést most a megtéréssel és a rendszeres szentségi élettel, vagy a fájdalmas tisztulást a halálod után?
Erről a tisztulásról a legnagyobb teológus szent Tamás a következőt tanítja. A földön átélt legnagyobb testi, lelki gyötrelmed, odaát a fájdalmas tisztulásban a legkisebbek közé fog tartozni.
Akinek van füle és esze a hallásra az hallja meg és tartsa meg.
A szív fájdalommentes és gyökeres megváltozása most vagy fájdalmas szívsebészet később?
ÁLOM-PALINTA

Heidi Baker imaestjéről a Szentlélek örömeivel eltelve tértem haza.

 Régóta szokásom, hogy lefekvés előtt a következőt imádkozom.

 „ Szűz Anyám kérlek, hogy altass el! Szent József kérlek, hogy

 ringass el”…és szépen álomba ringatózóm Anyácskám karjaiban 

Szent József imádkozó, felvigyázó szívének szemei alatt.

Azon a késő éjjel a Szent Szellem azonban most más imára indított 

és így feküdtem le.

„Legyen a Szentlélek most az én függőágyam, melyben 

kinyújtózóm és szenderedek, Jézus Szent Szíve legyen a párnám, 

melyen a fejem megpihen és az Atya jósága legyen a pihe-puha 

paplanom mely éjjelre betakar.

Édes álmom volt valóban. Ez a legjobb „felszerelés” az éjszakákra, 

jobb, mint bármilyen álom paplan kollekció a Yisk áruházban! J 

Ajánlom Mindenkinek!

Szép álmokat és áldott pihenést!VI.Pál pápa tanításából:
"A gonoszság, amely ma létezik a földön egy olyan ellenünk és a társadalmunk ellen irányuló támadás eredménye, amelyet a sötét és rosszindulatú ügynök, maga az ördög vezet..." VI.Pál pápa

Hogy mit találtam az elmentett vetített szentmise tárban.Egy kis rögtönzött összefoglaló az okkultizmusról pápai tanítással fűszerezve alább olvasható:
1972.11.15. ...Nagyon fontos,hogy visszatérjünk a kat.egyház tanításának azon részéhez amely az ördöggel és az ő befolyásával foglalkozik.Azért mondom ezt, mert manapság igen csekély figyelmet fordítanak ennek.
1995. A lelkipásztorok segítőinek minden lehetséges fórumot fel kell használniuk, hogy nagy bölcsességgel, hiteles tanúságtétellel hirdessék hitüket.
A papoknak a vasárnapi szentbeszédekben, a gyóntatáskor és a lelki vezetés közben figyelmeztetniük kell a híveket a "rendkívüli" dolgok keresésének veszélyére. Nem szabad engednünk, hogy a magánkinyilatkoztatások és azok a karizmatikus jelenségek, amelyek kétes forrásból származnak túl gyorsan hatást gyakoroljanak ránk. A magánkinyilatkoztatásokat különös bölcsességgel kell megítélni.
-okkult: titkos, rejtett a beavatatlanok számára nem elérhető tudás, hatalom, természetfeletti erő
Mt 24,24 - Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is.
ezoterika: belső körhöz tartozó beavatott személyek, szemben a külső körbe tartozó beavatatlan közönséges emberekkel
-benső, befelé utazás a lélek belsejébe
1Tim4.1-A Lélek világosan állítja, hogy a végső időkben némelyek elpártolnak a hittől, megtévesztő szellemekre és sátáni tanításra hallgatnak.
A világ és az esmények befolyásolása és függetlenné tétele Isten hatalmától, eszközök és titkos természetfeletti erők segítségével. A mágia inkább dualista világképben gondolkodik. Isten mellett léteznek vele egyenrangú okkult hatalmak, amelyek az ember életét befolyásolják. Az okkultisták közvetlen befolyást képesek gyakorolni a világra, és ki is tűzik célként az ennek megfelelő hatások elérését. A mágia nem hagy érvényesülni maga felett semmiféle hatalmat. Az okkultisták azt gondolják, hogy szellemeket és démonokat képesek befolyásolni és szolgálatukba állítani.
A fehér mágia kétséges illetve rossz eszközökkel akar jó célt elérni. A kérdéses illetve rossz eszközök például a talizmán, az amulett, a kabalák, a kártyavetés, ha okkult erőket vagy emberfeletti erőket vonnak be.
A fekete mágia közvetlenül vagy közvetve okkult,démoni erőket kíván bevonni, vagy legalábbis szándékában áll, hogy démoni befolyás alatt cselekedjen. Célja, hogy valakinek vagy valaminek ártson, betegséget, szerencsétlenséget vagy halált okozzon.
…kártyavetés, jóslás(tenyér,kártya,kristálygömb)reiki, agykontroll, bionergetika, radiesztézia(inga)szellemsebészet, szellemidézés,jóga, szerencsetárgyak,amulettek hordása,szabadkőművesség, okkult szerepjátékok,fantáziajátékok,tűzön járás,horoszkóp készítés, asztroloógia,ábc-s deszkalap,spirituzmus, boszorkányság, sátánista szekták, asztaltáncoltatás, tarot, rontás,átkozódás, transzcendentális meditáció,feng-shui,fényadás,hipnózis, regresszióterápia, varázslás,karaté, sorselemzés, számmisztika, automatikus kézírás, homeopátia, enneagram, kineziológiaakupunktúra, kézrátétes gyógyítások, Tai-chi, akupresszúra, minden ami "energiára" épít és áltudományos ......utat nyit előtte a bűn, a hitetlenség, a babonaság, az antiszemitizmus és bizonyos rock zenék... piramis korong(EchoTV)
-sbs force balance karperec
"Túlélési útmutató Waldorf tanárok részére" c. kiadványban. amelyet a területileg illetékes tanügyi hivatal képzési forrásanyagként engedélyezett. Ebben a Waldorf képzés vezetője a következőket írja: "A legtöbb dolog, ami tanári munkánkhoz, felkészülésünkhöz, művészi, sőt meditatív munkánkhoz hozzájárul,
Lucifer vezetése alatt áll.
Az ő felügyelete alatt nagyszerű tanárok lehetünk, mivel sok mindent neki köszönhetünk, ami a múltban a civilizáció és kultúra felvirágzását jelentette."ETHOS újság, 2000/2. sz.)
Jn 8,31-32: "Ha ti kitartotok tanításom mellett, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket....és az én örömömet adom nektek "
Róm 8,37-39: "De mindezen diadalmaskodunk ő általa, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, mely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. "


LÁZÁR ERVIN:
A BOLOND KÚTÁSÓ
(Jól eltalálta, hogy mi az imádság lényege.)


A bolond kútásó-A bolond kútásó csinált már száz kutat is – ezeret is. Az ásója elébb karcos földbe vájt, aztán lágy agyagba, s aztán tocsogott és locsogott. Volt úgy, hogy sziklát is kellett csákányoznia, de csinálta, vágta, repesztette, ameddig nem tocsogott és locsogott. Ilyenkor a kútásó felnézett a sötétből, kicsit elvakította a becsillanó kerek égdarab, de mit sem törődött vele, elkiáltotta magát: víz!
Az emberek meg örültek a víznek, akkor is, amikor szikes réteken pár méter mélyről kiáltott, s akkor is, amikor várudvarok közepén mélységes mélyből bugyborékolt föl a kiáltás: víz!
Becsülték a kútásót, pénzt adtak neki, frissen sült pogácsát, fekhelyet, kalaplengetést. Dehogyis nevezték bolondnak!
Akkor kezdték bolondnak nevezni, amikor se szó, se beszéd, abbahagyta a kútásást, kifeküdt egy kerek rét közepére, karját a tarkója alá illesztette, és naphosszat bámulta az eget.
Sokan keresték, mondták, kút kellene nekik, de a kútásó a fejét rázta fektében.
– Elég kutat ástam már – mondta –, embermagasságút is meg olyant is, amiben elfáradt a hangom, mire fölért. Most már valami mást akarok.
– Mi mást? – kérdezték tőle.
– Mi mást akarhatnék csinálni? Hát kutat!
Az emberek meg összesúgtak, összebúgtak.
– Bolond ez, bolond – mondogatták –, azt mondja, nem akar kutat ásni, meg hogy kutat akar ásni. Bolond ez!
A kútásó meg csak feküdt naphosszat, karja a tarkója alatt. Akkor már úgy hívta az egész világ: a bolond kútásó. Azok is, akik az ő kútjai vizét itták.
De egy szép napon felkerekedett a kútásó, hazament a szerszámaiért. És nekilátott a munkának. Na, de ki hallott már olyat. Futottak is szerteszét a hírvivők.
– Egészen megbolondult! Ássa a levegőt.
Nosza kirontottak a rétre, körülállták, hahotáztak. De lassan-lassan torkukra forrt a nevetés. Mert jól látszott, hogy a kútásó szerszáma nyomán nagy darabok hasadnak ki a levegőből, s lám, egyszerre csak a kútásó elindult fölfelé. Csákányozott és lapátolt, kalapált és vésett, a kör alakú lyuk egyre mélyült, a kútásó egyre magasabban dolgozott. Átvágta magát a sűrű levegőrétegen, felhők szikláit véste önfeledten, s ment, ment csak egyre följebb, fénylő porok, csillagdarabok szitáltak, hullottak az égi kútból a földre. Lassan-lassan már alig látták, kicsi kis pont lett a kútásó, de azért a hang jól lehallatszott, mert biztos tocsogott és locsogott már odafönt, és a kútásó kiáltott, ahogy szokott, örömteli hangját megpengette égi kútjának kürtője. De hogy mit kiáltott, nem értette senki.
– Mit kiáltott, mit kiáltott? – kérdezgették izgatottan, de ekkor a kútásó vésője az utolsó méhszárnyvékony hártyát is átszakította, az égi kút feneke beszakadt, s kútja fenekéről belezuhant az űrbe, száguldott, kisebbedett, aztán fölfénylett, mint egy megszülető csillag. A kúton meg sohasem látott fényesség ereszkedett a földre, a rét füvei ragyogtak, mint a smaragdok.
Az emberek eltakarták szemüket. A bolond kútásó, a bolond kútásó! – hajtogatták.
A kútásó meg azóta is fényesen csillogva repül az égen, galaktikákat, tejutakat és naprendszereket hagy el, s tudja, hogy most már van hova gyűlniük az embereknek hosszan tartó sötétségek idején.

FOGYASZTÁS KÖZBEN FELTÖLT

Új kütyü csoda és start up program fejlesztőknek. 


Az okos telefonok akkumulátorai ugyan egyre jobbak, de még nincs olyan a piacon, amelyik feltöltene fogyasztás közben. Amint megjelenik, ez a csodás találmány vinni fogják, mint a cukrot és dőlni fog a bevétel a találékony fejlesztő számlájára. 
(Az ötletet, mint saját know-how levédetem, hogy részem legyen az üzleti sikerből.)
A felhasználók tudják, hogy ha egy napnál hosszabb időre mennek el otthonról, akkor vinniük kell magukkal a telefon töltőt is. Én kettőt is el szoktam tenni ilyenkor. Egyet a kocsiban használok a szivargyújtóról és viszek magammal egy hálózati töltőt is.
Jézus parancsa: Szüntelen imádkozzatok” 1Tessz5.17…valljuk be őszintén sokunknak fárasztó és nehezen vagy nem kivitelezhető. Bármit imádkozunk- litánia, rózsafüzér, olvasott imák az imakönyvekből, lassan de biztosan lemerítik agyunkat, kifárasztják koncentráló készségünket és ráadásul még a szánk is kiszárad a sok beszédtől. Mint amikor videókat néz valaki folyamatosan a telóján, akkor azt veszi észre, hogy az akksi energiája sokkal gyorsabban fogy el, mint átlagos használat közben. 
Amikor folyamatosan imádkozunk az olyan, mint amikor nem átlagos, nem normál üzemmódban használjuk a telefont. Amikor folyamatos mennyei online vagyunk, és szüntelen imádkozunk, akkor az ima is leszívja, ledarálja figyelmünket, koncentráló készségünket, elfáraszt és kimerít. Próbáljon meg csak valaki négy-hat órán át rózsafüzért és különböző litániákat odafigyelve imádkozni egyfolytában.

Az Egyház keleti tüdejében él és lélegzik a Jézus ima ősi imamódja, amely sok-sok szentet termett ezen imádság gyakorlata által az Egyháznak. Köztük az egyik nagy szent Szent Sziluan, akinek remete élete tele van csodákkal.
Amikor egy alkalommal megkérdezték tőle, hogy hogyan teljesíti be a szüntelen ima parancsát, akkor a következőt válaszolta: A Jézus imával. Nappal a számmal mondom, éjjel pedig az orrommal végzem. A Jézus Imában a Szentlélek ki és bejár bennünk minden lélegzés alkalmával és Ő énekel, imádkozik bennünk.
Jól megjegyeztem ezt, amikor először hallottam és attól fogva próbálom is gyakorolni. A nappal végzett imák után este mindig úgy merülök álomba, hogy minden lélegzetvételre ezt az imát szuszogom, amíg el nem alszom. Hogy alvás közben is imádkozik-e bennem tovább a Lélek ezt nem tudom, de talán a sok álom és örömteli látogatások melyekről írtam a blogomban, lehet, hogy éppen erre utalnak, hogy a Lélek még éjjel imádkozik bennem? Miért is ne, hiszen írva és ígérve van: 

„Pihentében is megáldja az ÚR azt akit szeret.” Zsoltár127.2.

Ez az ima mennyei ajándék, Jézus know-how-ja. Nem lemerít, nem fáraszt ki szellemileg, hanem éppen használat közben tölt fel. Ő már szabadalmaztatta ezt, ajándékba adta szent nevének hatalmas erejét, örömét és ingyen szabad használni bárkinek. Ha az imádságot tekintve eddig off-lineban voltál, most kapcsolj on-linra és próbáld ki ez a kütyücsodáját a mennynek.
Ha hozzá kezdesz, azt fogod tapasztalni, hogy gyorsan megszokod és különösebb odafigyelés, koncentrálás nélkül is tudod imádkozni még a napi munkáid közepette is. Egy idő után pedig szinte automatikussá válik, mint a levegővétel. Csak fel kell kelteni a szándékot és az ima szinte magától indul és folytatódik, mint a lélegzetvétel. Eltölt élettel, feltölt erővel és örömmel! HAallelujaAH!
Egy tekintélyes és hiteles ember a következőt ajánlja. A keleti Egyház iránti tiszteletből, testvéri szeretetből úgy végezzük ezt az imát, hogy ne magyarul mondjuk, hanem görögül. Ráadásul a magyar fordítás hosszabb is ezért nehezebben épül be a természetes lélegzés ritmusába. Magyarul így szól:
Uram Jézus Krisztus az Élő Isten Fia könyörülj rajtam bűnösön.
Görögül fonetikusan írom le, így könnyebb lesz megtanulni.

„Kyrie Jeszu Kriszte elejszon!
Kezdd el élni, gyakorolni és átéled a Szentlélek látogatásait! 

Szentmise gyerekeknek- rajzfilm.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=xXQ9NW1nmdE


HÁROMBÓL KETTŐ
Két évvel ezelőtt hárman indultunk el a remény útján. Mindhármunknak ugyanaz volt a szövettana. Az első Sorstársam a diagnózis után fél évvel ment haza.R.I.P. Második Sorstársam most ment haza néhány hete. Tegnap értesültem a hírről.R.I.P.
Már csak én maradtam, hogy az ősember diétával és a Kegyelem segítségével megcáfoljam a lehetetlent.
Sortársaim a mennyben! Imádkozzatok értem, én pedig imádkozom családtagjaitokért. Amen!
Ne feledd, hogy Krisztuson nem vett erőt a halál!
Ő a mi üdvösségünk, dicsősége örök.
Ha Vele együtt meghalunk Vele együtt élni fogunk, ha Vele együtt tűrünk Vele uralomra jutunk. Alleluja, alleluja, alleluja!
(Ortodox himnusz.)
Tibor Földi megosztott egy fényképet.
SZELLEMIDÉZÉS - BERNHARD  HARING PROF.
Közben egy szülő segítséget kért, hogy mit tegyen, mert gyermekei az iskolában szellemidézőset játszanak.
- prof.dr.Bernhard Haring római moralista írja a tankönyvében 191.oldalról az adott bekezdés lényegét foglalom össze egy mondatban:
A szellemidézés nem más, mint babonaság.
-Viszont NOTA BENE és tőle idézek:
"Az a feltételezés, mely szerint a gonosz lélek ebben a játékban szerepet vállal, az viszont már nem babonaság. A Szent Offícium szigorúan megtiltotta a szellemidézésen való jelenlétet és méginkább az aktív részvételt. A hit, az erkölcs, a testi egészség védelme és a botrány elkerülése azok a tényezők,melyek az egyház vezetőit a fenti tilalom meghozatalára ösztönözték."...nem véletlen van benne a testi egészség védelme is, tessék ezen elgondolkodni....
A CSODÁLATOS SZENT SZELLEM KERESZTSÉG.
https://www.youtube.com/watch?v=VohdDKgJtPA&feature=share
2018. ápr. 11.


GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY AJÁNDÉKA

Régóta szeretett volna eljönni hozzám az ÚR egy kedves, de igencsak szenvedő Gyermeke és hol neki, hol nekem nem volt jó az időpont. Ezen az áldott szép tavaszi napon azonban végre megérkezett, amint a tél után az áprilisi napsugár is. Több órán keresztül imádkoztunk, beszélgettünk, és amint a méhecske gyűjtögeti a virágport, úgy gyűjtögette össze a Szentlélek az adatok nektarinját a kezeléshez, a sebek ellátásához. Végül nem kezelés lett belőle, hanem ambuláns műtét.
A vélt teljes diagnózis után elkezdtem az imádságot. Meghívtam a műtéthez a mennyei asszisztenciát is vagyis, a szentek közül a legkedvesebb barátaimat…stb. Imádkoztam és utólag visszagondolva ahhoz hasonlított az egész folyamat, mint amikor kivonul egy tv stáb, hogy felvegyenek élőben és közelről egy szívműtétet és a stáb tagjai közben időnként munkát, szerepet cserélnek.
Egyszer úgy éreztem magam, mint a kezdő sebész, aki mellett ott áll a Főorvos és a szavaival irányítja a műtétet végzőnek kezét, hogy mit mikor és hogyan tegyen, és mi legyen a következő lépés
Máskor meg olyan volt mintha én lettem volna a kameraman, aki filmezi az egészet és magán kívül van attól, amit éppen lát. „Láttam” hogy Jézus főorvos hogyan veszi kezébe Gyermekének az életét és a szívét, de már nem is csak láttam, hanem Jézusban, egymásban élve együtt műtöttünk. Én imádkoztam emberi szavakkal Ő pedig úgy műtött és gyógyított isteni erővel, hogy a szavam volt a szike, a fertőtlenítőszer és a gyógyszeres balzsam egyszerre….és közben láttam végbemenni a szabadulását, gyógyulását a betegnek, majd amikor Jézus behelyezte a beteg testébe az általa megformált ÚJ szívet, láttam megjelenni a paciens arcán az új szív lüktető erejének fényes örömét…

..és mint a felhő, cseppenő harmata, az egészet átjárta a szeretet kenete és Jézus jelenléte. Történt mindez oly gyöngéd szeretettel és erővel, hogy én hangosan sírtam a boldogságtól, hogy én nyomorult bűnös ennek részese lehettem. Legszívesebben azt mondtam volna Jézusnak, amit Péter mondott: „Uram menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok!”….óh, de még inkább maradj még, mert kimondhatatlan boldogság a Te jelenléted.
1000x1000 hálával köszönöm, hogy ezen az ünnepen ilyen szép ajándékot kaptunk. Ekkor értettük meg, hogy miért tolódott ide-oda a műtét időpontja. Mert az alázatos Jézus azt akarta, hogy egyenesen Édesanyja kezéből kaphassuk meg ezt az ajándékot ezen a napon.
Örökké emlékezetes marad számunkra Gyümölcsoltó Boldogasszony napja. Imádkozom is, hogy mindaz, ami a Szentlélek által rá lett oltva Isten Gyermekének új szívére az bőséges gyümölcsöket teremjen a kellő időben.  Legyen minden Isten nagyobb dicsőségére!
Köszönöm Jézus, köszönöm Szűz Anya!
DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK A FIÚNAK ÉS A SZENTLÉLEKNEK MIKÉPPEN KEZDETBEN MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ! AMEN

Ui. Miközben e sorokat gépeltem szemem előtt lebegett Kempis Tamás intelme a Krisztus Követése c. munkájából.

„Jó nekem Uram, ha megalázol, hadd tanuljam rendelkezéseidet, hogy elvessem magamtól szívem minden fölfuvalkodását és kevélységét.
Hasznomra van az, ha szégyen borítja arcomat, így inkább Nálad keresek vigasztalást, mint az emberek között. Csak Nálad Uram Istenem, lelkek mennyei orvosa, aki megsebesítesz és meggyógyítasz….” 275.old.
Miközben begépeltem ezt a bejegyzést azért imádkoztam, hogy helyes dolog-e ilyen kegyelmekről beszámolni. Végül azért tettem meg mégis, mert a blogomnak a tanúságtétel a célja és ez a mottója:

"A király titkait meg kell őrizni. Isten tetteit azonban föl kell fedni és hirdetni kell." Tób12.7.

Ezért arra kérlek téged, aki ezt most olvasod, hogy imádkozz értem, hogy eme kegyelmek mellett, őszinte szívvel tudjak megmaradni az IGE igazságaiban: nyomorult bűnös ember vagyok, aki Jézus nélkül már régen elkárhozott volna, haszontalan szolga vagyok, aki verést érdemel. És, hogy ez mennyire így van, bizonyítandóan hallgasd meg ezt a tanúságtételt, melynek a címe: a király meztelen.

https://gloria.tv/audio/vFvCNVP6gBiU6vVFmeBieTQdTGyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe előtt egy nappal készült montázs. 
Húsvét 3.vas. szentmise könyörgése.

2018. ápr. 10.

VÁLASZTÁSOK AZ ISTENI IRGALMASSÁG NAPJÁN
Az elhangzott prédikáció anyagát a Szeretetláng kiadványából vettem át.

A FIGYELMETLEN KOMMUNISTA

...figyelmetlen, mert hitetlen és ezért nem figyel a jelekre. Jajj de jó ez nekünk:)


EZ AZ A BALJÓS NAP !
Zsoltár 118. 
"Ezt a napot az Úristen adta,
 ujjongjunk és vigadjunk rajta."
A szent pápa ellen kitervelt merénylet kommunista ötlet volt, végrehajtója pedig Ali Agca muzulmán. Összefogott tehát két istentagadó rendszer a menny akarata ellen. Elkövették azt a hibát, hogy nem vették figyelembe azt a számukra baljós tényt, hogy a merénylet napját éppen arra a napra tették, amely a Fatimai Szent Szűz megjelenésének az emléknapja. Gyilkossági kísérletet tervezni egy olyan Pápa ellen, akinek köztudomásúan bensőséges kapcsolata volt a Szent Szűzzel, nem éppen jó ötlet. Hiszen tudjuk, hogy a jelmondata is máriás volt: TOTUS TUUS - egészen a tied vagyok Szűz Anya. Hát még egyszer mondom, hogy nem éppen a legjobb ötlet ezen a napon merényletet végrehajtani.
És valóban, a Szent Szűz ott is volt szolgája, barátja mellett és eltérítette a halálbiztos, közelről leadott célzott lövést. A golyó ma is ott van a fatimai szobor koronájában, mint az oltalom és győzelem bizonyságának a jele!
"Ki győzi le a világot?
Mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk”.Jn5.
A Pápa azután irgalmasságot gyakorolt. Meglátogatta a börtönben a gyilkosát és megbocsátott neki, pedig Ali egy szóval sem kért bocsánatot.

Ma választ a nemzet és ma az ISTENI IRGALMASSÁG napja van.
"Ezt a napot az Úristen adta, örvendjünk és vigadjunk rajta."
Ezt a napot és győzelmet Ő adta! Hálával örvendjünk és vigadjunk, mert úgy tűnik, hogy meg lesz a 2/3-ad is.
„Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk”.Jn5.
MÁRIA MAGYAROK NAGYASSZONYA-ORA PRO NOBIS
FATIMAI SZENT SZŰZ MUTASD MEG SZEPLÖTELEN SZÍVED KEGYELMEIT ÉS ÁRASZD SZERETETLÁNGOD KEGYELMEIT AZ EGÉSZ VILÁGRA ÉS NEMZETÜNKRE! ORA PRO NOBIS
(Azóta már ismert az eredmény is.)

Görög katolikus könyörgés a rózsafüzér végén:
"Idegenek betörésétől ments meg URam minket."
DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK A FIÚNAK ÉS A SZENTLÉLEKNEK, MIKÉPPEN KEZDETBEN MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ! AMEN!
2018. febr. 28.

Pihentében is megáldja az ÚR...

PIHENTÉBEN IS MEGÁLDJA AZ ÚR AZT, AKIT SZERET. Zsoltár 127.2.
Nagy öröm volt bennem tegnap este az „Étvágygerjesztő megírása után.
Olyannyira, hogy lefekvéskor étvágyam lett arra, hogy bizalommal nagyot kérjek Jézustól és olyat kértem Tőle, amit még soha. Azt kértem, tőle, hogy folytatódjék a nappali együtt létünk öröme tovább az alvásomban is. Aztán bátran hozzá tettem, hogyha lehetséges hozza el magával a barátaimat is, nevezetesen Charbel atyát és a két karmelita Terézt a kicsit és a nagyot.
Ezzel a mondattal feküdtem le:
 „köszönöm Jézus, nemsokára találkozunk megint és várlak az álmomban..”
Négy órakor a boldog és ujjongó öröm ugrasztott ki az ágyamból és dicsőítve, hálálkodva térdeltem azonnal a szobámban állandóan ott lévő hordozható tabernákulum elé.
Mert bizony eljöttek HAallelujaAH!!!
Az örömöm azért is volt oly nagy, mert ráadásul nagy belső gyógyulással ajándékoztak meg. Egy nagyon régi eset gyógyult meg bennem és annak a helyét töltötte be a Szentlélek az öröm könnyeinek a balzsamával, mert bizony álmomban sírtam az örömtől. Tanácsot is kaptam, hogy mit kell tennem és ma úgyis cselekedtem. Köszönöm BARÁTAIM, KÖSZÖNÖM!
HAallelujaAH!
Dicsőség az Atyának a Fiúnak a Szenrléleknek,
miképpen kezdetben most és mindörökké! Amen

Színe és Szíveváltozás
2017. nov. 21.

A TECHNIKA ÖRDÖGEI

Bizony léteznek, ügyesek és okosak, és ha nem vagyunk elég figyelmesek, akkor nagy galibát tudnak okozni. Három rövid kis történetet mondok el.

1.Szabadító szolgálaton voltunk és úgy emlékeztünk, hogy annak rendje és módja szerint szabályosan imádkoztunk teljes védelem alatt. A szolgálat után alig haladtunk néhány kilométert, amikor a jól szervizelt autómnak beállt a motorja és az ország másik széléről kellett, hogy hazavontassanak minket hóban, fagyban, kemény mínuszokban. Nyilván figyelmetlenek voltunk, hogy ez megtörténhetett és az autót jelentős veszteséggel csak mint roncsot tudtam eladni.

Megértettem, hogy mennyire igaza volt Barsi Balázs atyának, amikor megfedte a novíciust aki összetört egy bögrét. Utólag azt mondta a megszeppent barátnak, hogy nem a bögre miatt korholta, hanem mert nem volt összeszedett és nem volt figyelmes.
Igen! Mindig rekollekcióban vagyis lélekben figyelmesnek, összeszedettnek kell lennünk. Nemcsak a reverenda gyűrődéseit kell összeszedni a cingulum alatt, hanem a lelkünknek is figyelmesnek, összeszedettnek kell lenni.
Zsolt123.2 Íme, miként a szolgák szeme uruknak kezére néz, miként a szolgálólány szeme asszonya kezére, úgy néz szemünk Istenünkre, az ÚRra, mígnem megkönyörül rajtunk!
2. DÖCC, AZTÁN GYŐZ! 
(A történet módosult. Hétfőről keddre az ÚR átírta a végét!)
HÉTFŐN ESTE megérkeztem az imaalkalomra. A templom közelében a jól szervízelt 14 éves autóm, amely még soha nem állt le kilenc év alatt amióta nálam van, most döccent egyet és leállt. Köszörültem egyet és nem indult. Letoltuk az útról, megint köszörültem és beindult. Ám égve maradt a műszerfalon a sárga figyelmeztető sziluettje a motornak.

"Nocsak,nicsak mondom, mi ez a döccenés, üzemzavar a Lélek ország útján? Ohó, figyeljünk csak oda a dolgokra, mert itt még készül valami szép ma estére!"....aztán elindult az imaest.....
Köszönöm Jézus a ma esti győzelmedet is. Köszönöm! Köszönöm, hogy szolga szamarad lehettem ismét, alleluja! Köszönök mindent! Te vagy az ÚR az egy igaz, élő Isten! Jézus te vagy az Úr, a győztes király! Alleluja!...és az imaest után újra megáldott, megszentelt autóm elindult és hazahozott baj nélkül. Igaz, továbbra is jelezte a hibát, de biztonságban és hálaadásban hazaértünk.
Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm Jézus!
KEDD reggel beültem az autóba és az beindult, ráadásul a műszerfalról is eltűnt a motorhiba sárga jelzése.
Azért elmentem vele a szerelőhöz, rákapcsolták a számítógépre, hogy megnézzék mit jelent a hibát jelző kódszám. A toyota programja azt adta ki, hogy ilyen számú hibakód nincs. Az autó hibátlanul működik most is.
HÉTFŐ este az imaalkalom után a hazafelé indulás előtt, amikor a szenteltvízzel megáldottam a kocsit, magamban morfondírozva, hálát adva mondtam, hogy az imaesten történtek után nem lennék meglepve, ha reggelre megjavulna a kocsi. A Lélek kért, hogy ezt a vágyamat hittel mondjam ki hangosan is útitársaim előtt, de bűnbánattal megvallom,hogy kicsi volt hozzá a hitem. Elvégre mégis egy objektív műszaki problémáról volt szó akkor is ha az ÚR mindenható.
 Deo Gratias, hogy így lett! Az autó működik az ellenség pedig este is és reggel is megszégyenült.
No meg én is pirulok a bátortalan hitem miatt.
Dicsértessék és áldassék Jézus Krisztus, aki ÚR a mennyben a földön és az alvilágban. Amen!


 3. BESZÉLŐ KÖVEK– magyarázattal kiegészítve

„Mester, hallgattasd el tanítványaidat!”
„Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni.”Lukács 19.40  (Virágvasárnapi Ige)
Elhozták hozzám az ÚR egy felnőtt drága Gyermekét, akiben gyakran manifesztálódott a démon/ok. 
Hogy ez ne zavarhassa meg a szolgálatot, rögtön az elején megtiltottam bárminemű megnyilvánulást, egymás közti kommunikációt…stb. 
„Itt nem lesz cirkusz!)

 Az ÚR, a Szűzanya, a Szentek velünk voltak és szépen haladtunk a végkifejlet felé. Az ima lényeges mondatánál, a parancsolási résznél, váratlanul megszólalt az irodámban a riasztó fülsiketítő, recsegő hangja. Abba kellet hagynom az imát, kimentem, kiütöttem a kóddal, elhallgatott majd visszamentem és folytattam volna az imát. Kis idő múlva azonban megint megszólalt, megint kimentem…és ez így ment összesen négyszer. 
  Csodálkoztam. A riasztóból ui. két éve kivettük az akksit és a második sziréna után lekapcsoltam a villanyóra szekrényben is mindent, de a szirénázás kint az utcán és bent is folytatódott.

  Ezután a szolgálat sikeres volt, KÖSZÖNÖM JÉZUS!


A közös hálaadás alatt kaptam a megértés ajándékát. Az ördög mindig azt próbálja leutánozni, amit Isten tesz. Ráadásul a dög jól ismeri az IGÉT és használja is az IGÉT. Tudta, hogy a fenti cím szerinti IGE szerint a kövek kiáltani is tudnak Jézus akaratából, akkor mivel megtiltottam nekik, hogy a szolgálat alatt megnyilvánuljanak (pl.: hangos kiáltozás, kígyószerű tekergő mozgás…stb.) így azt választották, hogy belementek a riasztóba, hogy onnan ordibálják el a világnak a mondandójukat, elvégre nekik is van természetfölötti hatalmuk.
Onnan is kiparancsoltam őket, és azóta órák és hetek óta teljes a csend a plébánián, csak én szoktam hangosan énekelni és a szívem és a lelkem ujjong, hangosan dobol és dicsőít az örömtől és a hálától.
MAGYARÁZAT

Van itt még egy fontos részlet. A gonosz lelkek már akkor benne voltak a hangszóróban, amikor még el sem parancsoltam őket és ekkor kezdtek el ordítozni és zavarni, amikor a parancsoláshoz érkeztem.
Hogy lehet ez, miért hagyták el idő előtt a helyüket ahol szeretnek lenni, vagyis a bűnben élő embernél?

Nos erre ez az érthető válasz. Én az ún. minor szabadító imát (kis exorcizmus) végeztem felettük latinul. Ezt az imát minden pap végezheti külön engedély nélkül saját hatáskörben, de nem nyilvános, ünnepélyes imaként, hanem négyszemközt az imát kérő személlyel. Ebben az imában a parancsolás előtt több erős imperativus, felszólító ima van elmondva. Ahogyan a felszólító imák egyre többször hangzottak el a fejük felett, érezhették, hogy közel a vég, amikor megszégyenülnek és menniük kell. Ezért önként elhúzódtak a közelgő vereség lavina elöl és céllal a technikába mentek bele, hogy csak azért is demonstrálják jelenlétüket, fitogtathassák erejüket, hogy félelmet és zavart keltve késleltessék a szabadítást.
Emlékezzünk csak: Jézus sokszor kiűzte az ördögöket a szenvedőkből és azok mindig hangos kiáltozással távoztak. Miért nem tiltotta meg nekik az ÚR, hogy kiáltozzanak, hiszen a csendes szabadulás esetén a beteg nem szenved, nincs ijedezés és félelem. Nem tudom. Arra gondolok, hogy talán azért, mert ismerte az embert, látta hitetlenségüket, hogy csak akkor hajlanak a hitre, ha láthatják a jeleket. Sokan ma is azért nem hisznek az ördögök létezésében, mert olyan csendben vannak, mert nincs látható, hallható jele a jelenlétüknek. Ha azonban hallják és látják a parancsolás eredményét pl. belementek a disznókba, akkor könnyebben elhiszik, hogy mindez igaz.

  Volt, aki azt kérdezte tőlem, hogy lehetséges az, hogy egy tárgyba mentek bele és nem hitte el azért a történetet, mert a Bibliában nincs ilyen, hanem csak az, hogy a sertésekbe küldte őket Jézus.

A másik kérdés az volt, hogy miért egy élettelen tárgyba mentek bele és miért nem az udvaron lévő kutyáimba? Azért mert ezt a lehetőséget már az elején megtiltottam nekik, amikor Jézus vérének oltalma alá helyeztem mindenem és a kutyáimat külön megemlítettem. A hangszórót nem.
  A gonosz lélek természetfölötti erővel rendelkezik. Isten kontrollja alatt bármit megtehet ezért, ha azt látja, hogy a bűnnel, hibáinkkal őt ziccer helyzetbe hozzuk. (Pl. Say Baba indiai okkultistánál nyilvános szeánszain bármi materializálódott a kezébe a semmiből.) Bármilyen alakban meg tud jelenni, bármi teremtett dolgot, személyt, állatot, tárgyat meg tud szállni és fel tud használni a célja érdekében.
Amorth atya leírt egy esetet, hogy amikor kiszállt az autóból és elindult, egy idő után sikítozott az ott lévő tömeg. Hátranézett és azt látta, hogy az utója lángolt, a volánnál egy sötét alak ült és az autó a benzinkút felé tartott. Azonnal parancsolt Jézus nevében, az autó kiégett ugyan de megállt és a sötét alak is eltűnt. 

Pl.: Az ósz. bálványtárgyai önmagukban erőtlen tárgyak voltak, de a mögöttes szellemi erőt a tárgyhoz az ördög adta csatolt árúként. Magyarán aki hittel hódolt, áldozott a bálványnak, az démoni hatás alá került önként és szabadon. Ezért mondta az IGE, hogy gyermekeiket a megtévedt zsidók a démonoknak áldozták fel.   Vagy az amulettet hordozó halott zsidó katonák, akikért a templomban később áldozatot mutattak be, az amuletten keresztül babonás hitükben védelmet vártak volna(a gondviselő Isten helyett), de védelem helyett halált kaptak jutalmul az okkult tárgyhoz kötődő halál szellemétől amit "hittel" vettek önként magukra.
 Ergo az ördög bármilyen tárgyat fel tud használni a célja eléréséhez.
Másrészt lemásolja Isten megmentő, megszentelő munkáját csak más előjellel és így megrontás, megszentségtelenítés lesz a végeredmény. Pl.:Az ÚR ad egy tárgyat, matériát, amihez hittel járulunk és az pedig Isten életét adja számunkra. Pl. látható jel a szentostya, hittel vesszük magunkhoz és a megszentelő kegyelmet Isten életét közvetíti számunkra. Itt is kérdezhetnénk, hogy lehet az, hogy Isten "belemegy" a matériába? Hát megteszi, hogy célját elérje, vagyis a hívőt megszentelje. Nem kell mindent megértenünk, de mindent hittel, gyermeki bizalommal kell fogadnunk, amit az IGE és az Egyház tanít.

 Ugyanezt teszi az ördög is. Ad egy tárgyat pl. jóskártya, amihez a hitetlen és babonás ember hiszékeny "hittel" bizalommal járul és használja ezt az eszközt ahhoz, hogy célját elérje és pl. a kívánt információt megkapja. Tulajdonképpen ez ebben az esetben úgy működik, mint egy szentség, csak ellenkező előjellel és eredménnyel.
A babonás személy a kívánt információt megkapta, az ördög pedig elérte a kívánt célját. Az ember megrontott lelke a hatalmába, befolyásolása alá került és a nyújtott szolgáltatásért majd a végén benyújtja a számlát. Az adós fizet és az ördög visz mindent ami a bűn miatt hozzá tartozik: viszi az egészséget, a vagyont, a kapcsolatokat, barátságokat, az üdvösséget...egyszóval mindent tönkretesz...hacsak időben föl nem ismerjük, meg nem bánjuk és még időben megtérünk az ÉLŐ ISTENHEZ! AMEN!

"Kezdettől fogva gyilkos és hazug és tolvaj!" János 8.fej.
JÉZUS TE VAGY A KIRÁLY!
Hozsannáztak körülötted, amikor bevonultál Jeruzsálembe és ekkor jelentetted ki, hogy ha kell a kövek is kiáltani fognak, ha mi hallgatunk Rólad. Most mi is hozsannával veszünk körül, mert bevonultál Gyermeked megtisztított és újra szentelt testének templomába. Hallelujah!
Köszönöm, hogy újból szamarad lehettem és hordozhattalak.

N.B. A tanúságtétel soha nem dicsekvés. Isten munkájáról szól, aki parancsba adta:


"Tegyetek tanúságot rólam."