2018. máj. 24.

Facebook misszió 3.

GYÖKÉRKEZELÉS MOST VAGY SZÁJSEBÉSZET KÉSŐBB?

Isten Igéjében van kijelentve az igazság, hogy mindaz, aki hisz a megváltó Jézusban:
- az elnyeri a bűnei bocsánatát,
- megkapja a megigazulás kegyelmét,
- „kulcsot” kap a mennyei kegyelmek kincstárához
- és örök élete van.
Ez nagyszerű, de mégsem ilyen egyszerű, mert az Ige igazságai árnyaltabban is elmagyarázzák, hogy miről van szó. Lássuk csak:
„A hit tettek nélkül halott.” Jakab 2.17
Szóval nem elég a szívem hálószobának csendjében mondogatnom, hogy hiszek Uram. A hitet tettekkel kel bizonyítani:
„Aki szeret engem megtartja tanításomat.”Jn14.21
Másrészt: Lk9.26: 26 „Mert aki szégyell engem és az én beszédeimet, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt.”
Tehát amikor vasárnap ünneplőbe öltözünk és akkor is elmegyünk a szentmisére, ha ezért megszólnak minket vagy éppen a délelőtti forma1 futamról kell lemondanunk érte, akkor az Ige szerint járunk el helyesen.
A hit tehát tettek nélkül halott hit:
- nem eredményez teljes bűnbocsánatot
- nem adja meg a teljes megigazulás kegyelmét
- és nem adja meg a kulcsot a mennyei örökséghez, kincstárhoz, mivel a kicsiben hűtlenek voltunk így nagy dolgokat sem bíz ránk Jézus.Lk16.10
Van egy gyenge ellenérv, mely szerint mivel Jézus azonosította magát a legkisebbel, ezért ha bárkivel jót teszünk, az bőven elegendő.
Ez csúsztatás és tévedés.
Egyrészt nem a jótettek, hanem a Názáreti Jézusban való hit nyeri el bűnök teljes bocsánatát.
Másrészt: csak azok a jótettek érdemszerzőek az örök életre, melyeket a megszentelő kegyelem állapotában cselekszünk az embertársainkkal. Mivel az emberek nagy része lazán kezeli az isteni parancsokat, mivel nagy részük már nem tart bűnbánatot és mivel még nagyobb részük nem járul a szentségekhez és ezért nem élnek a megszentelő kegyelem állapotában, ezért jó tetteik nem is érdemszerzőek az örök életre. Lehet híres, lehet kitüntetett, lehet elöljáró, a glóriája egyetlen csillámmal sem fog fényesebben ragyogni.
A fogorvos látva a beteg fogainak elhanyagolt állapotát megkérdezi a paciensét, hogy mit szeretne. Kellemetlen gyökérkezelést most vagy később egy fájdalmas műtétet foghúzással a szájsebészeten, véséssel és varratokkal.
Jézus is hasonlót kérdez, látva elhanyagolt lelki életünket. Mit választasz?  Kellemes és boldog megszentelődést most a megtéréssel és a rendszeres szentségi élettel, vagy a fájdalmas tisztulást a halálod után?
Erről a tisztulásról a legnagyobb teológus szent Tamás a következőt tanítja. A földön átélt legnagyobb testi, lelki gyötrelmed, odaát a fájdalmas tisztulásban a legkisebbek közé fog tartozni.
Akinek van füle és esze a hallásra az hallja meg és tartsa meg.
A szív fájdalommentes és gyökeres megváltozása most vagy fájdalmas szívsebészet később?
ÁLOM-PALINTA

Heidi Baker imaestjéről a Szentlélek örömeivel eltelve tértem haza.

 Régóta szokásom, hogy lefekvés előtt a következőt imádkozom.

 „ Szűz Anyám kérlek, hogy altass el! Szent József kérlek, hogy

 ringass el”…és szépen álomba ringatózóm Anyácskám karjaiban 

Szent József imádkozó, felvigyázó szívének szemei alatt.

Azon a késő éjjel a Szent Szellem azonban most más imára indított 

és így feküdtem le.

„Legyen a Szentlélek most az én függőágyam, melyben 

kinyújtózóm és szenderedek, Jézus Szent Szíve legyen a párnám, 

melyen a fejem megpihen és az Atya jósága legyen a pihe-puha 

paplanom mely éjjelre betakar.

Édes álmom volt valóban. Ez a legjobb „felszerelés” az éjszakákra, 

jobb, mint bármilyen álom paplan kollekció a Yisk áruházban! J 

Ajánlom Mindenkinek!

Szép álmokat és áldott pihenést!VI.Pál pápa tanításából:
"A gonoszság, amely ma létezik a földön egy olyan ellenünk és a társadalmunk ellen irányuló támadás eredménye, amelyet a sötét és rosszindulatú ügynök, maga az ördög vezet..." VI.Pál pápa

Hogy mit találtam az elmentett vetített szentmise tárban.Egy kis rögtönzött összefoglaló az okkultizmusról pápai tanítással fűszerezve alább olvasható:
1972.11.15. ...Nagyon fontos,hogy visszatérjünk a kat.egyház tanításának azon részéhez amely az ördöggel és az ő befolyásával foglalkozik.Azért mondom ezt, mert manapság igen csekély figyelmet fordítanak ennek.
1995. A lelkipásztorok segítőinek minden lehetséges fórumot fel kell használniuk, hogy nagy bölcsességgel, hiteles tanúságtétellel hirdessék hitüket.
A papoknak a vasárnapi szentbeszédekben, a gyóntatáskor és a lelki vezetés közben figyelmeztetniük kell a híveket a "rendkívüli" dolgok keresésének veszélyére. Nem szabad engednünk, hogy a magánkinyilatkoztatások és azok a karizmatikus jelenségek, amelyek kétes forrásból származnak túl gyorsan hatást gyakoroljanak ránk. A magánkinyilatkoztatásokat különös bölcsességgel kell megítélni.
-okkult: titkos, rejtett a beavatatlanok számára nem elérhető tudás, hatalom, természetfeletti erő
Mt 24,24 - Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is.
ezoterika: belső körhöz tartozó beavatott személyek, szemben a külső körbe tartozó beavatatlan közönséges emberekkel
-benső, befelé utazás a lélek belsejébe
1Tim4.1-A Lélek világosan állítja, hogy a végső időkben némelyek elpártolnak a hittől, megtévesztő szellemekre és sátáni tanításra hallgatnak.
A világ és az esmények befolyásolása és függetlenné tétele Isten hatalmától, eszközök és titkos természetfeletti erők segítségével. A mágia inkább dualista világképben gondolkodik. Isten mellett léteznek vele egyenrangú okkult hatalmak, amelyek az ember életét befolyásolják. Az okkultisták közvetlen befolyást képesek gyakorolni a világra, és ki is tűzik célként az ennek megfelelő hatások elérését. A mágia nem hagy érvényesülni maga felett semmiféle hatalmat. Az okkultisták azt gondolják, hogy szellemeket és démonokat képesek befolyásolni és szolgálatukba állítani.
A fehér mágia kétséges illetve rossz eszközökkel akar jó célt elérni. A kérdéses illetve rossz eszközök például a talizmán, az amulett, a kabalák, a kártyavetés, ha okkult erőket vagy emberfeletti erőket vonnak be.
A fekete mágia közvetlenül vagy közvetve okkult,démoni erőket kíván bevonni, vagy legalábbis szándékában áll, hogy démoni befolyás alatt cselekedjen. Célja, hogy valakinek vagy valaminek ártson, betegséget, szerencsétlenséget vagy halált okozzon.
…kártyavetés, jóslás(tenyér,kártya,kristálygömb)reiki, agykontroll, bionergetika, radiesztézia(inga)szellemsebészet, szellemidézés,jóga, szerencsetárgyak,amulettek hordása,szabadkőművesség, okkult szerepjátékok,fantáziajátékok,tűzön járás,horoszkóp készítés, asztroloógia,ábc-s deszkalap,spirituzmus, boszorkányság, sátánista szekták, asztaltáncoltatás, tarot, rontás,átkozódás, transzcendentális meditáció,feng-shui,fényadás,hipnózis, regresszióterápia, varázslás,karaté, sorselemzés, számmisztika, automatikus kézírás, homeopátia, enneagram, kineziológiaakupunktúra, kézrátétes gyógyítások, Tai-chi, akupresszúra, minden ami "energiára" épít és áltudományos ......utat nyit előtte a bűn, a hitetlenség, a babonaság, az antiszemitizmus és bizonyos rock zenék... piramis korong(EchoTV)
-sbs force balance karperec
"Túlélési útmutató Waldorf tanárok részére" c. kiadványban. amelyet a területileg illetékes tanügyi hivatal képzési forrásanyagként engedélyezett. Ebben a Waldorf képzés vezetője a következőket írja: "A legtöbb dolog, ami tanári munkánkhoz, felkészülésünkhöz, művészi, sőt meditatív munkánkhoz hozzájárul,
Lucifer vezetése alatt áll.
Az ő felügyelete alatt nagyszerű tanárok lehetünk, mivel sok mindent neki köszönhetünk, ami a múltban a civilizáció és kultúra felvirágzását jelentette."ETHOS újság, 2000/2. sz.)
Jn 8,31-32: "Ha ti kitartotok tanításom mellett, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket....és az én örömömet adom nektek "
Róm 8,37-39: "De mindezen diadalmaskodunk ő általa, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, mely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. "


LÁZÁR ERVIN:
A BOLOND KÚTÁSÓ
(Jól eltalálta, hogy mi az imádság lényege.)


A bolond kútásó-A bolond kútásó csinált már száz kutat is – ezeret is. Az ásója elébb karcos földbe vájt, aztán lágy agyagba, s aztán tocsogott és locsogott. Volt úgy, hogy sziklát is kellett csákányoznia, de csinálta, vágta, repesztette, ameddig nem tocsogott és locsogott. Ilyenkor a kútásó felnézett a sötétből, kicsit elvakította a becsillanó kerek égdarab, de mit sem törődött vele, elkiáltotta magát: víz!
Az emberek meg örültek a víznek, akkor is, amikor szikes réteken pár méter mélyről kiáltott, s akkor is, amikor várudvarok közepén mélységes mélyből bugyborékolt föl a kiáltás: víz!
Becsülték a kútásót, pénzt adtak neki, frissen sült pogácsát, fekhelyet, kalaplengetést. Dehogyis nevezték bolondnak!
Akkor kezdték bolondnak nevezni, amikor se szó, se beszéd, abbahagyta a kútásást, kifeküdt egy kerek rét közepére, karját a tarkója alá illesztette, és naphosszat bámulta az eget.
Sokan keresték, mondták, kút kellene nekik, de a kútásó a fejét rázta fektében.
– Elég kutat ástam már – mondta –, embermagasságút is meg olyant is, amiben elfáradt a hangom, mire fölért. Most már valami mást akarok.
– Mi mást? – kérdezték tőle.
– Mi mást akarhatnék csinálni? Hát kutat!
Az emberek meg összesúgtak, összebúgtak.
– Bolond ez, bolond – mondogatták –, azt mondja, nem akar kutat ásni, meg hogy kutat akar ásni. Bolond ez!
A kútásó meg csak feküdt naphosszat, karja a tarkója alatt. Akkor már úgy hívta az egész világ: a bolond kútásó. Azok is, akik az ő kútjai vizét itták.
De egy szép napon felkerekedett a kútásó, hazament a szerszámaiért. És nekilátott a munkának. Na, de ki hallott már olyat. Futottak is szerteszét a hírvivők.
– Egészen megbolondult! Ássa a levegőt.
Nosza kirontottak a rétre, körülállták, hahotáztak. De lassan-lassan torkukra forrt a nevetés. Mert jól látszott, hogy a kútásó szerszáma nyomán nagy darabok hasadnak ki a levegőből, s lám, egyszerre csak a kútásó elindult fölfelé. Csákányozott és lapátolt, kalapált és vésett, a kör alakú lyuk egyre mélyült, a kútásó egyre magasabban dolgozott. Átvágta magát a sűrű levegőrétegen, felhők szikláit véste önfeledten, s ment, ment csak egyre följebb, fénylő porok, csillagdarabok szitáltak, hullottak az égi kútból a földre. Lassan-lassan már alig látták, kicsi kis pont lett a kútásó, de azért a hang jól lehallatszott, mert biztos tocsogott és locsogott már odafönt, és a kútásó kiáltott, ahogy szokott, örömteli hangját megpengette égi kútjának kürtője. De hogy mit kiáltott, nem értette senki.
– Mit kiáltott, mit kiáltott? – kérdezgették izgatottan, de ekkor a kútásó vésője az utolsó méhszárnyvékony hártyát is átszakította, az égi kút feneke beszakadt, s kútja fenekéről belezuhant az űrbe, száguldott, kisebbedett, aztán fölfénylett, mint egy megszülető csillag. A kúton meg sohasem látott fényesség ereszkedett a földre, a rét füvei ragyogtak, mint a smaragdok.
Az emberek eltakarták szemüket. A bolond kútásó, a bolond kútásó! – hajtogatták.
A kútásó meg azóta is fényesen csillogva repül az égen, galaktikákat, tejutakat és naprendszereket hagy el, s tudja, hogy most már van hova gyűlniük az embereknek hosszan tartó sötétségek idején.

FOGYASZTÁS KÖZBEN FELTÖLT

Új kütyü csoda és start up program fejlesztőknek. 


Az okos telefonok akkumulátorai ugyan egyre jobbak, de még nincs olyan a piacon, amelyik feltöltene fogyasztás közben. Amint megjelenik, ez a csodás találmány vinni fogják, mint a cukrot és dőlni fog a bevétel a találékony fejlesztő számlájára. 
(Az ötletet, mint saját know-how levédetem, hogy részem legyen az üzleti sikerből.)
A felhasználók tudják, hogy ha egy napnál hosszabb időre mennek el otthonról, akkor vinniük kell magukkal a telefon töltőt is. Én kettőt is el szoktam tenni ilyenkor. Egyet a kocsiban használok a szivargyújtóról és viszek magammal egy hálózati töltőt is.
Jézus parancsa: Szüntelen imádkozzatok” 1Tessz5.17…valljuk be őszintén sokunknak fárasztó és nehezen vagy nem kivitelezhető. Bármit imádkozunk- litánia, rózsafüzér, olvasott imák az imakönyvekből, lassan de biztosan lemerítik agyunkat, kifárasztják koncentráló készségünket és ráadásul még a szánk is kiszárad a sok beszédtől. Mint amikor videókat néz valaki folyamatosan a telóján, akkor azt veszi észre, hogy az akksi energiája sokkal gyorsabban fogy el, mint átlagos használat közben. 
Amikor folyamatosan imádkozunk az olyan, mint amikor nem átlagos, nem normál üzemmódban használjuk a telefont. Amikor folyamatos mennyei online vagyunk, és szüntelen imádkozunk, akkor az ima is leszívja, ledarálja figyelmünket, koncentráló készségünket, elfáraszt és kimerít. Próbáljon meg csak valaki négy-hat órán át rózsafüzért és különböző litániákat odafigyelve imádkozni egyfolytában.

Az Egyház keleti tüdejében él és lélegzik a Jézus ima ősi imamódja, amely sok-sok szentet termett ezen imádság gyakorlata által az Egyháznak. Köztük az egyik nagy szent Szent Sziluan, akinek remete élete tele van csodákkal.
Amikor egy alkalommal megkérdezték tőle, hogy hogyan teljesíti be a szüntelen ima parancsát, akkor a következőt válaszolta: A Jézus imával. Nappal a számmal mondom, éjjel pedig az orrommal végzem. A Jézus Imában a Szentlélek ki és bejár bennünk minden lélegzés alkalmával és Ő énekel, imádkozik bennünk.
Jól megjegyeztem ezt, amikor először hallottam és attól fogva próbálom is gyakorolni. A nappal végzett imák után este mindig úgy merülök álomba, hogy minden lélegzetvételre ezt az imát szuszogom, amíg el nem alszom. Hogy alvás közben is imádkozik-e bennem tovább a Lélek ezt nem tudom, de talán a sok álom és örömteli látogatások melyekről írtam a blogomban, lehet, hogy éppen erre utalnak, hogy a Lélek még éjjel imádkozik bennem? Miért is ne, hiszen írva és ígérve van: 

„Pihentében is megáldja az ÚR azt akit szeret.” Zsoltár127.2.

Ez az ima mennyei ajándék, Jézus know-how-ja. Nem lemerít, nem fáraszt ki szellemileg, hanem éppen használat közben tölt fel. Ő már szabadalmaztatta ezt, ajándékba adta szent nevének hatalmas erejét, örömét és ingyen szabad használni bárkinek. Ha az imádságot tekintve eddig off-lineban voltál, most kapcsolj on-linra és próbáld ki ez a kütyücsodáját a mennynek.
Ha hozzá kezdesz, azt fogod tapasztalni, hogy gyorsan megszokod és különösebb odafigyelés, koncentrálás nélkül is tudod imádkozni még a napi munkáid közepette is. Egy idő után pedig szinte automatikussá válik, mint a levegővétel. Csak fel kell kelteni a szándékot és az ima szinte magától indul és folytatódik, mint a lélegzetvétel. Eltölt élettel, feltölt erővel és örömmel! HAallelujaAH!
Egy tekintélyes és hiteles ember a következőt ajánlja. A keleti Egyház iránti tiszteletből, testvéri szeretetből úgy végezzük ezt az imát, hogy ne magyarul mondjuk, hanem görögül. Ráadásul a magyar fordítás hosszabb is ezért nehezebben épül be a természetes lélegzés ritmusába. Magyarul így szól:
Uram Jézus Krisztus az Élő Isten Fia könyörülj rajtam bűnösön.
Görögül fonetikusan írom le, így könnyebb lesz megtanulni.

„Kyrie Jeszu Kriszte elejszon!
Kezdd el élni, gyakorolni és átéled a Szentlélek látogatásait! 

Szentmise gyerekeknek- rajzfilm.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=xXQ9NW1nmdE


HÁROMBÓL KETTŐ
Két évvel ezelőtt hárman indultunk el a remény útján. Mindhármunknak ugyanaz volt a szövettana. Az első Sorstársam a diagnózis után fél évvel ment haza.R.I.P. Második Sorstársam most ment haza néhány hete. Tegnap értesültem a hírről.R.I.P.
Már csak én maradtam, hogy az ősember diétával és a Kegyelem segítségével megcáfoljam a lehetetlent.
Sortársaim a mennyben! Imádkozzatok értem, én pedig imádkozom családtagjaitokért. Amen!
Ne feledd, hogy Krisztuson nem vett erőt a halál!
Ő a mi üdvösségünk, dicsősége örök.
Ha Vele együtt meghalunk Vele együtt élni fogunk, ha Vele együtt tűrünk Vele uralomra jutunk. Alleluja, alleluja, alleluja!
(Ortodox himnusz.)
Tibor Földi megosztott egy fényképet.
SZELLEMIDÉZÉS - BERNHARD  HARING PROF.
Közben egy szülő segítséget kért, hogy mit tegyen, mert gyermekei az iskolában szellemidézőset játszanak.
- prof.dr.Bernhard Haring római moralista írja a tankönyvében 191.oldalról az adott bekezdés lényegét foglalom össze egy mondatban:
A szellemidézés nem más, mint babonaság.
-Viszont NOTA BENE és tőle idézek:
"Az a feltételezés, mely szerint a gonosz lélek ebben a játékban szerepet vállal, az viszont már nem babonaság. A Szent Offícium szigorúan megtiltotta a szellemidézésen való jelenlétet és méginkább az aktív részvételt. A hit, az erkölcs, a testi egészség védelme és a botrány elkerülése azok a tényezők,melyek az egyház vezetőit a fenti tilalom meghozatalára ösztönözték."...nem véletlen van benne a testi egészség védelme is, tessék ezen elgondolkodni....
A CSODÁLATOS SZENT SZELLEM KERESZTSÉG.
https://www.youtube.com/watch?v=VohdDKgJtPA&feature=share
Megjegyzés küldése