2018. máj. 24.

Facebook misszió 3.-Lezárva. Indul a 4.

Műszaki hiba miatt nem tudom szerkeszteni az oldalt, ezért a bejegyzést itt lezártam. Indítom az ötödiket ezzel a címmel.


SZENTLÉLEK VEZETÉSE ALATT LENNI BOLDOGSÁG

KEDVES Testvérek!
A Szentlélek vezetésének nevezzük azt, amikor valakit vagy egy közösséget a Lélek belső sugallatokkal, látásokkal, kinyilatkoztatásokkal, világos gondolatokkal úgy irányít, hogy az ezzel a mennyei segítséggel biztosan és elkötelezetten jár azon az úton, amire Isten őt elhívta, akkor is, ha közben nagy próbatételek, akadályok jelentkeznek.
2001-ben írtam meg az Igére épülő evangélizáció c. munkámat, amit feltettem a blogomba is. Azóta néhány fejezet érthetetlen és sajnálatos módon eltűnt a könyvből az évek alatt.
Heteken át dolgoztam rajta, és mindig olyan eleven tűz és örömvolt bennem írás közben, mint a kotlós tyúknak, aki a fészkén ül, és akinek ráadásul elverték csalánnal a fenekét, hogy még tüzesebb legyen. Aludni sem tudtam a gondolatok, az ébredő igazságok örömeitől, attól a tudattól, hogy most az ÚR akaratában járva koptatom a billentyűket. A zsidó állam megálmodójáról olvastam, hogy valami hasonlóan nyughatatlan tűz volt benne, amikor az álom megvalósításáról írt és kezdtem megérteni lelki állapotát.
„Szívem zsong a szép szavaktól és gyors, mint a gyorsíró vesszeje. Dalomat a királynak –Istennek – mondom el.” Zsoltár 45.2.
Munkámban arra kerestem a választ, hogy az Egyház, amelyet káplánként olyannak láttam, mint a kiszáradt borostömlőt a füstön, hogyan juthat el ebből a kiszáradt, ám ugyan kissé még borszagú, de erőtlen és örömtelen állapotból, a teljhatalmú evangélizációig. Ez a látás, ez a vágy, ez a szomjúság nem múlt el belőlem a hosszú évek alatt sem. Nem múlt el akkor sem, ha a munkámat, amit diplomamunkának szántam, nem fogadták el. Visszadobták azzal az indokkal, hogy nem eléggé doktrinális, hanem túl spirituális volt az írás, és át kellett írnom doktrinálisra, amit már jelessel fogadtak el. Ez azonban olyan fájdalmas volt nekem, mintha egy színes és szteróban nézhető filmet átkonvertálnának fekete fehér néma filmé. (Engesztelve és közbenjárva jegyzem meg, hogy az, aki így bírálta el a munkámat, az annyira doktrinális személy volt, hogy nemsokára elhagyta áldott és szép papi hivatását.)
Nos, eltelt sok év, sok vargabetűvel, akadállyal….de most itt állok a fogadalomtétel kapujában, egy olyan Közösségben, amely pont ezt éli és valósítja meg, mert a Közösség szolgálatait az ÚR által megígért jelek követik.
Köszönöm Jézus a Lélek hűséges vezetését.Köszönöm, hogy akkor is hűséges voltál, amikor én eltévedtem vagy zsákutcába jutottam. Köszönöm, hiszen Te tudod a legjobban,hogy mennyit küszködtél velem, hogy honnan vezettél el idáig, hogy most karizmákkal megáldva járhatom a testvérekkel együtt botladozva a tökéletesség útját az Egyházért, a lelkek üdvösségéért és Isten dicsőségéért. És köszönök Jézus mindent és Mindenkit és mindazokat, akik ezen az úton imádsággal és bizalommal kísértek, nem mondva le rólam súlyos betegségeimben sem.
A Názáreti Jézus Krisztus nevében megáldalak Titeket és megáldom Családjaitokat és megáldalak Titeket minden jótevőmet és ellenségeimet, minden Hívőt és Hitetlent. Jézus hatalmas, erős és szent neve adja meg Nektek az egyre mélyülő megtérés, szabadulás, gyógyulás és a megszentelődés kegyelmét és örömét. A Szeplőtelen Szűz Anya árassza ki rátok a Szeretetlángjának kegyelmeit, adja meg nektek a Szentlélek vezetését, hogy Vele járva a keskeny úton szentek legyetek és eljussatok az örök életre. Amen!
A dolgozatom belső címlapján valahol egy Simon András grafika van, egy táncban dicsőítő embernek az egyvonalas sziluettje. Azt a látást kaptam hozzá, hogy Isten tűz emberekké tesz majd minket, akikről miközben táncolva hirdetjük az evangéliumot és dicsőítve imádjuk Őt, tűzrészecskék válnak le rólunk és lángra gyújtjuk a környezetet. Ezek a tűzcseppek pedig lángoló sin betűk, amely betű a héberben tüzet jelent. Amikor a zsidó testvéreink ma feltekerik a karjukra az imaszíjat, akkor azt a sin betű formájában teszik és kérik, hogy amikor imádkoznak az ne kötelességből, ne a törvény iránti szolgaságból történjen, hanem borítsa be őket szeretettel a Lángoló Csipkebokor szent tüze, Isten jelenléte. Jézus ezért szenved és szomjazik, ezért imádkozik ma is.
„Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna! Lk12.49
Közeledik az új pünkösd az új tűzvész ideje. A zsoltáros erről így prófétál:
„Tűz jár mindig Őelőtte és megemészti ki ellene tör.” Zsoltár 97.3.
…de megszenteli, és szinte szeráfokká teszi az Őt szeretőket.
Történjék Veletek is az ÚR Igéje szerint! Fogadjátok be szívének tüzes vágyait, leheletét, és váljunk Vele együtt holokauszttá, egészen elégő áldozattá a végső harcban, a teljhatalmú evangélizációban, Isten dicsőségére, az Egyház javára és a lelkek üdvösségére!
Amen! HAallelujaAH!
Változtassa át az ÚR a bennünk meglangyosodott élő vizet, fűszeres, habzó, új és tüzes borrá, hogy a szeretet örömével megrészegítsük a világot!
Zsolt. 75,9
Mert pohár van az ÚR kezében, tele habzó, fűszeres borral. Ha tölt belőle, meg kell inni, még a seprőjét is le kell nyelni minden bűnösnek a földön. [Jer 25,15-16; Jel 14,10]

Kármelhegyi Boldogasszony és Kármel minden szentjei! Könyörögjetek értünk! Amen!
T. 2019.01.20. A kánaáni csoda, a víz borrá változtatásának ünnepén.
Áldással és jóakaró baráti szeretettel!Tibor atyaBÁTORODJUNK bátorodjunk!
Tegnap a szentmisén mondta el Ilonka néni a köv. rövid történetet.
Halgatta a Mária Rádiót, ahol Molnár Mihály mondta. el megtérése történetét. Soha nem volt hívő, de unszolásra elment Margharita nővér lelkigyakorlatára, ahol hallotta az én tanúságtételemet, hogy miként gyógyított meg az ÚR a rosszindulató hólyagdaganatból. Szünetben megkeresett és kért egy áldást tőlem. Ilonka néni szavait idézem, ahogyan elmondta, amit hallott. "Hát a Tibor atya úgy rám imádkozta a hitet, hogy azóta megtértem és mindent hiszek."
Három Margharita lelkigyakorlaton voltam. Nem tudom melyiken történt és nem is emlékszem rá, de legalább 5-7 éve lehetett.

A közbenjárás ima magja olyan, mint a célba juttatott időzített bomba. Olyan mint, az elvetett Ige mag amely ALKALMAS időben eléri célját és nem tér vissza eredménytelenül Istenhez.
Fire&Light alkalom közeledik(02.23. Kelenföld, Szt Gellért templom) 
Bátorodjunk, bátorodjunk a hitben...és imádkozzunk, imádkozzunk megtérésekért, szabadulásokért, gyógyulásokért.

Áldással!
T.
Köszönjük Jézus!Köszönjük Jézus!Köszönjük Jézus!


SZÜLETÉSNAPJAIM!


„Mert minden értetek történik.”2Kor4.15
Januárban kettőt is ünnepelek!

„Mert annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéről is kimentesz.” Zsolt86.13

„Irgalmad lebegjen fölöttem Uram, segítséged, melyet megígértél. Ámen!" Zsolt119.5

"De Isten megsegít engem, az Úr megtartja életemet. ... Készségesen áldozok neked, magasztalom neved, Uram, mert jó vagy. 

„Mert minden nyomorúságból kimentettél engem," Zsolt54.7
„Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem.”Zsolt118.18
1. Januárban két születésnapot tartok. Tegnap Vízkereszt napján volt hét éve, hogy a majd négy centis rosszindulatú hólyagdaganatot kiműtötték a testemből. Azóta is tünet és panaszmentes vagyok, amit a CT-k eredményei is igazolnak.
2. Január 29-én ünneplem a túlélésem harmadik évfordulóját. Ekkor vették ki a fejemből a hat centis rosszindulatú daganatot. Akkor azt mondták, hogy fél évem van hátra maximum.
3. Amikor 25 éve meggyógyultam a tüdőrákból Lisieuxben.
4. Amikor a Szűz Anya megmentett a sátán kutyájától és a halálos balesettől az autópályán.
5. Amikor csecsemőként szepszist kaptam egy fertőzött tűtől és az orvos lemondott rólam.
6. Megtérésem és Szentlélekkeresztségem, amikor életemben első alkalommal voltam négyszemközt az Eucharisztia előtt.
Köszönöm Jézus x 1000000 Köszönöm Jézus!
„Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk.

2Kor 4.8

Mindenfelől szorongatnak minket, de össze nem zúznak, bizonytalanságban élünk, de kétségbe nem esünk.

2Kor 4.9

Üldözést szenvedünk, de elhagyatottak nem vagyunk. Földre terítenek bennünket, de el nem pusztulunk.
2Kor 4.10
Testünkben folyton-folyvást viseljük Jézus szenvedését, hogy egyszer Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön.
2Kor 4.11
Életünkben állandóan ki vagyunk téve a halálnak Jézusért, hogy majd Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkön.
2Kor 4.12
Bennünk tehát a halál működik, de tibennetek az élet.
2Kor 4.13
Mivel a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme él, mint amiről írva van: "Hittem, azért beszéltem", mi is hiszünk, s azért beszélünk.
2Kor 4.14
Tudjuk ugyanis, hogy aki Jézust feltámasztotta, Jézussal minket is feltámaszt, és veletek együtt elébe állít.
2Kor 4.15
Mert minden értetek történik, hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, s így hálát is mind többen adjanak az Isten dicsőségére.”

Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben most és mindörökké! Amen
A LAKÁSTULAJDONOS

Ezen írás története röviden a következő. Tegnap du. Jézussal együtt elmentem, hogy megvegyem a karácsonyi ajándékokat, ami meg is történt. Ez mindig így van, hogy mindig megkérem ŐT, hogy jöjjön velem és Ő mutassa meg, hogy mit vásároljak.

A végén még ezt mondtam Jézusnak.

„Kérlek, adj még valami szellemi örömet is, amit odatehetek a csomagok mellé, hogy a lélek öröme ne csak evilági, materiális, hanem szellemi, mennyei is legyen.”

Reggel négykor ébresztett fel a Szentlélek ezzel a szóval a fejemben:

a lakástulajdonos...és fölkeltem és elkezdtem imádkozva leírni az érkező gondolatokat:


Van végre egy lakásom. Kulcsom van hozzá, nevemen van az ingatlan ezért jogszerűen lakhatok ott. A lakásom ráadásul tudomásom szerint tehermentes, ezért életem hétköznapi örömeit nem bosszantja, nem akadályozza a jelzálog. Vajon, hogyan reagálnék, ha egy nap arra érkeznék haza, hogy engem, a tulajdonost jogtalanul kilakoltattak a saját lakásomból? 
Ügyvédért kiáltanék, fenyegetőzve kiabálnék, rendőrért telefonálnék, szidalmaznám a betolakodót…?
Jézus a Mindenható, a tulajdonába jött, amikor a világba született, de arra érkezett haza, hogy Őt a Tulajdonost kilakoltatták. Isten válasza erre nem az volt, hogy az Ő ügyvédjével (Paracletos) ránk bizonyította volna, hogy Ő az igazi tulajdonos, aki ezért jogosan kipenderíthetett volna a lakásból. Felvilágosított minket arról, hogy tévedtünk a lakásunkat illetően, és a lakásmaffia áldozatai lettünk, mert valójában komoly jelzálog van rajta. Ehelyett a következő ingyenes ajánlatott tette:
„Ha te befogadsz engem otthonodba, én kifizetem a jelzálogodat, 
öröklakást adok neked és befogadlak téged az én Otthonomba.”
Annak ellenére mondta és tette ezt, hogy számára kifejezetten hátrányos volt ez a szerződés, mert a mi földi sátrunkon ott vigyorgott a bűn számunkra kifizethetetlen jelzáloga.
Jézus a szerződést a vérével pecsételte el, amit be is jegyeztek a mennyei telekkönyvbe. Szelíd alázattal kiszolgáltatta önmagát az embernek és a lakásmaffia vezérének és felkínálta nekünk a hit által a lakáscserét. 
„Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám, akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, azoknak, akik hisznek nevében.”
Vedd észre a változást! Korábban a lakásmaffia vezérének havonta fizettél szorongva és gyötrődve. Most a Béke Fejedelmének uralma alatt ingyen élhetsz a béke és biztonság örömében és a Szentlélekben. Azonban ne feledd el a szerződés kitételét, mely azt mondja, hogy hit nélkül a szerződés hatályvesztő és lakásvesztő.
A hit által viszont társlakókat is fogsz kapni, de ők egy cseppet sem fognak zavarni téged, hanem inkább boldoggá és teljessé teszik életed.
„Hozzá megyünk és benne fogunk lakni.” Jn.14.21-26
Köszönöm Jézus, Köszönöm Jézus, Köszönöm Jézus!
Maholnap lakásszentelő és fergeteges mennyei bulit fogunk tartani! Amen,Amen,Amen!
1Kor5.1-5
„Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. 
Azért is sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölten i rá mennyből való hajlékunkat. Mert mi is, akik e sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a Lelket.”IDŐZÍTETT BOMBA
Tudjuk milyen az. Ha a bombát szép csendben bejuttatják a célterületre már csak idő kérdése és a környezetében olyan óriási változást fog okozni a detonáció, hogy felismerhetetlenné teszi azt. Idejét csak az tudja, aki a robbanás idejét beprogramozta. Persze ekkor jönnek a tűzszerészek is, akik tudják, hogy melyik drótot kell elvágni ahhoz, hogy a robbanás ne jöjjön létre.
A Megtestesülés egy időzített szeretetbomba volt.
A legnagyobb csendben és észrevétlenségben érkezett meg hozzánk, éppen akkor, amikor elérkezett az idők teljessége.
„Amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük.” Gal4.4. és Jn.1.1
Harminc évig csendben ketyegett Názáretben a földi mérték órája. Majd aktivizálta magát Júdeában az üdvösségre alkalmas idő érkeztében és az isteni hatalom, erő, működésbe lépett.
Három évvel később beindult a Golgotán a visszaszámlálás, Pünkösdkor robbant fel a mennyei trotil és megváltoztatta a világot. Azóta a szétszóródó Szentlélek gránátrepeszek becsapódásai új és új robbanásokat hoznak létre, felismerhetetlenül megváltoztatva a Szentlélekben újjászületettek életét.
Amikor imádkozunk valakinek a megtérésért, gyógyulásáért, az éppen ilyen, célba juttatott időzített bomba. Biztosak lehetünk abban, hogy alkalmas időben aktivizálódik és létrehozza a kívánt hatást. Nekünk „csak” annyi a feladatunk, mint Józsué embereinek. Be kell hatolnunk az ellenség területére és ott kell hittel, biztos szívvel célba juttatnunk az imádság hidrogén bombáit.
Jer51.46 Ne remegjen félelemtől a szívetek!
És ne ijedjetek meg az országban kószáló hírektől.”
Ha az ellenség tűzszerészei nem fedezik fel, vagy maga a célszemély nem akadályozza meg, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az ima detonációja bekövetkezik a Szentlélek erejében. Persze, hogy ez mikor valósul meg, azt csak a Mindenható tudja. Lásd:
„Amikor elérkezett az idők teljessége.” Jn1.1
„Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.” Préd3.1
2Pt1.19 Szilárd prófétai szó birtokában vagyunk, amelyre jól teszitek, ha figyeltek. Az ÚR eljövetele biztos, mint a virradat! Advent van. Várakozzunk imádkozó hittel és reménnyel.

ÜRESJÁRATBAN

Nemrég volt nálam egy vőlegény, aki fuvarszervezéssel foglalkozik. Mesélt a munkájáról, hogy nem is olyan könnyű úgy intézni, hogy egyetlen kamionnak se legyen üresjárata, hanem mindig megrakottan haladjon egyik pontból a másikba, különben veszteséget termel.
Jézus azért jött közénk, mert Ő ért a legjobban a logisztikához, hogy összehozza a mennyeieket a földiekkel. Ha hallgatunk Rá, akkor Ő meg tudja szervezni, hogy mindig megrakottan, belakottan Krisztus hordozóként járhassuk életünk útjait. Mária volt az első tabernákulum, aki az első úrnapi körmenetet tartotta meg, amikor elindult meglátogatni Erzsébetet és magában hordozta Jézust.
Jézus azért adta ajándékba a keresztséget és az Oltáriszentséget, hogy „krisztofóroszok” vagyis krisztushordozók, két lábon járó élő szentségtartók, Krisztust megjelenítők legyünk.
Ő nem vonakodott az istálló szegénységébe születni és ma sem vonakodik meglátogatni szívünk szegényes betlehemét. Az ünnepi szentgyónásunk után fogadjuk be ŐT az Eucharisztiában! Tudatosítsuk magunkban, hogy valahányszor elmulasztjuk a szentáldozást, olyanok vagyunk, mint az üresjáratban dolgozó kamion, amelyik veszteséget termel cége számára. A Krisztus nélküli üres keresztény élet éppen így veszteséget termel a munkaadójának, az Istennek, az Egyháznak, saját magának és társainak is.
Bátor hittel mondjunk hát igent, mint Mária és váljunk értéket hordozó, mennyei hasznot termelő, szent munkatársaivá Istennek, az Egyháznak és embertársainknak.
Áldott, szent és kegyelemekben gazdag ünnepeket kívánok!
Áldással! Tibor atya
FORRÓFEJŰ és FORRÓ SZÍVŰ
FORRÓFEJŰ ám HIDEG SZÍVŰ

A forrófejű embert nagyjából ez jellemzi: hirtelen haragú, heves, féktelen, aki elhamarkodottan és meggondolatlanul szól és hoz döntéseket, melyekből nagy bajok és áldatlan helyzetek születhetnek.
Szűz Mária ugyan azonnal igent mondott Gábrielnek, de Ő korántsem volt forrófejű akkor sem, ha azonnal átlátta, hogy ezzel a döntésével bajt hozhat önmagára és a családjára.
Ő forrón szerette Istent és az Ő akaratát. Nem csupán az értelmével, hanem engedelmes szívének döntéseivel szerette ŐT, ezért Máriát boldognak és áldottnak mondjuk mindörökké.
A forrófejű ember lehet bár lángeszű, a szíve mégis hideg, kételkedő, hitetlen és ebből adódóan engedetlen lehet. Az ilyen szív nem hitvalló, nem tanúságtevő, hanem hamvában kihűlt néma szív melynek néma és hideg a szája is.
Isten igaz kijelentése pedig a következő:
„A szívbeli hit megigazulásra,
a szájjal való megvallás üdvösségre vezet.” Rom8.18.
Ergo, hívőnek mondhatom ugyan magam, de ha nem hitvalló, nem tanúságtevő a szám és az életem, akkor a megvallás hiánya miatt kockáztatom az üdvösségem.
A mai kor megkereszteltjei között jellemző tendencia – tisztelet a kivételes szent maradéknak- hogy ugyan forró fejjel vallják, hogy Krisztus kell nekik, de az Egyházat már meggondolatlan és hideg szívvel elutasítják. Ez rossz döntés, melynek a következményei is láthatóan rosszak.
Mária egyszerre szerette és szereti mindkettőt, mert tudja, hogy a kettő szétválaszthatatlanul egy és ugyanaz. Amint a csecsemő Jézus teste és a Megfeszített teste egy és ugyanaz, éppen így a Föltámadott teste és az Egyház teste egy és ugyanaz és mindkettőt ugyanaz a Szentlélek tölti be és élteti. A Hiszekegyben is így imádkozunk:
„Hiszem az egy szent és katolikus Anyaszentegyházat.”
Az Egyház tehát Krisztus teste, mi pedig a tagjai vagyunk. Az Egyháznak Ő a feje, mi pedig a tagok az Ő keze, lába és szája vagyunk. 1Kor12.12-30.
Kövessük az engedelmes Szűz Mária példáját. Mária nem maradt néma Gábor angyal üzenetét hallva, hanem szívének lángoló hitét, szeretetét hangosan megvallotta, majd Jézust (Egyházat) egész életében hűségesen követte és szolgálta.
Boldog karácsonyt szeretnél? Kövesd Mária életének példáját!
„Boldog vagy, mert hittél annak beteljesedésében, amit az ÚR mondott neked.” Lk1.45

TRANSFORMÁLT - konszekrált,
megszentelt humor!

Ez nem véletlen történet. Igazi fentről való öröm és ajándék az ÖRöm/Gaudete vasárnapjára! Amen! HaallelujaAH!


A 2. gyertyagyújtás végén ezzel a zárszóval köszöntem el a Közösségtől:
"Ha a Mikulás szakállát nem eszi meg a klímaváltozás, és Holle anyó dunnáit nem eszi meg a moly, akkor karácsonyra megjön a hó."
Poénnak szántam, de úgy látszik, hogy az Úr komolyan veszi a szót és még a pap humorából, szavaiból is próféciát "konszekrált" azért, hogy az öröm vasárnapjára örömmel ajándékozhassa meg az Ő megváltott és megszentelt Népét az Egyházat! Mert láss csodát, a 3. gyertyújtásnál már nagy pelyhekben hullott a hó. Én meg döbbent és hálás örömmel emlékeztettem a Közösséget/és magamat a múlt heti kijelentésre és nagy örömmel biztattam a hófelelősöket: 

Óh, lengesd csak a szakálladTélapó és rázzad meg jól azt a dunnát Holle anyó, Egyház te meg csak hallasd az Ő Szavát mert beteljesíti azt a Mindenható!
Köszönöm Jézus!Köszönöm Jézus!Köszönöm Jézus!

Isten nem viccel. Az evangéliumot szószerint halálosan komolyan kell vennünk, mert a halálból az Életbe vezet Isten minden Szava-Igéje.

"Közel van neved azokhoz, akik hirdetik csodáidat." (Zsolt.75,2)
ApCsel13.34 Nektek váltom be szent igéreteimet.


Mk16.15 Aztán így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. 16Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. 17Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, 18kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.”
CSÚCSTÁMADÁS

Nagycsütörtök éjjel, amikor elfogják Jézust, akkor olvassuk az evangéliumban ezt az Igét, és kb. ennyit jelent: kiszolgáltatja, kezükre adja önmagát.
A betlehemi Gyermek tehetetlen és kiszolgáltatott minden tekintetben. Jézus a kereszten szintén kiszolgáltatott és tehetetlen minden tekintetben. Ez a legnagyobb szeretet a legnagyobb szabadságban születik meg, mert önkéntesen vállalja ezt értünk. Ezért is lehet ez az érdem a legnagyobb a kegyelemszerző, amely a hit által Mindenkinek megszerzi és felkínálja a megigazulás ajándékának ingyenes kegyelmét.
A kereszt számunkra az érdemszerzés kincsesbányájának a végtelen tárháza lehet. Isten ezekben a helyzetekben ad lehetőséget a növekedésre az isteni erényekben. Ha életünk jászol szegénységére, ha a betegség keresztjeire nem bűnös emberi módon reagálunk, hanem úgy, mint Jézus, akkor kezd el növekedni bennünk a szeretet, mert ekkor hasonlítunk leginkább Jézusra.
A héten egy fiatal fiút látogattam meg az Onkológián. Agydaganata van. Öt éve hordozza ezt a keresztet és most hosszú ideje bénultan fekszik. Bár mivel református, minden bizonnyal nem ismeri Keresztes Szent János életét mégis a Lélek által vezettetve a Kármel hegyének lelki ösvényeit járja felfelé. Annyi béke, lelki erő, derű, hit, remény és szeretet van benne, hogy megerősítő, tanulandó és követendő példa lehet mindnyájunk számára.
Keresztes Szent János szerint Isten jelenétébe, a Vele való egyesüléshez csak a kereszt elfogadása vezet. A kereszt titka egyszerre adja meg a betlehemi békét, boldogságot és a Húsvét mennyei örömét.
Én is hálásan elfogadtam betegségem keresztjét és egy szót nem emeltem ellene. Lehet, hogy érdemszerző lesz számomra, de Nektek a legkisebb áldozatvállalásotok is sokkal több kincset adhat, mint amit nekem ad az agydaganat keresztje, ha azt önkéntes szeretettel vállaljátok. Én ui. nem önként választottam ezt, hanem ajándékba kaptam.
A hegymászók csúcstámadásnak nevezik, amikor bátran és elszántan elindulnak, hogy meghódítsák a hegy csúcsát. Legyünk hát mi is bátrak a szeretetben és az önként vállalt lemondásokban!
A jászolban fekvő Gyermek és a kereszten fekvő Isten Fia adja meg nekünk, hogy minden élethelyzetben megtalálhassuk a Kármel hegyének csúcsán az Úr jelenlétébe vezető Szentlélek útját, mert az már biztosan a Mennybe vezet. A Bölcső és a Kereszt ugyanaz! Mindkettő a Mennyből jön, és mindkettő oda vezet! Amen! HAallelujaAH!
Áldott további adventi várakozást, bátor csúcstámadást és Szent Karácsonyt Kívánok!
2018 12. 14. Keresztes Szent János ünnepén. Szeretettel és áldással! Tibor atya
NE HASZNÁLJ ÖTÁGÚ CSILLAGOT!

A megkülönböztetés olyan, mint az éles fejsze a fa gyökerén.


Az ötágú csillag az antikrisztus és minden hozzá tartozó szellemiségnek a jele.
A hatágú csillag pedig a Megváltó Messiásnak Júda Oroszlánjának a jele.

Isten vágyik az elveszett ember után.
Az ember vágyik Isten után, az elvesztett paradicsomi boldogság után.


Isten vágya és az ember vágya Jézusban találkozik egymással, aki valóságos Isten és

valóságos ember.
CSÚCSTÁMADÁS – Bölcsőtől a Golgotáig.


Nem szeretem az ógörögöt, de ez az egy szó örökre megmarad bennem: paradidomai. 
Nagycsütörtök éjjel, amikor elfogják Jézust, akkor olvassuk az evangéliumban ezt az Igét, és kb. ennyit jelent: kiszolgáltatja, kezükre adja önmagát.
A betlehemi Gyermek tehetetlen és kiszolgáltatott minden tekintetben. Jézus a kereszten szintén kiszolgáltatott és tehetetlen minden tekintetben. Ez a legnagyobb szeretet a legnagyobb szabadságban születik meg, mert önkéntesen vállalja ezt értünk. Ezért is lehet ez az érdem a legnagyobb a kegyelemszerző, amely a hit által Mindenkinek megszerzi és felkínálja a megigazulás ajándékának ingyenes kegyelmét.
A kereszt számunkra az érdemszerzés kincsesbányájának a végtelen tárháza lehet. 
Isten ezekben a helyzetekben ad lehetőséget a növekedésre az isteni erényekben. Ha életünk jászol szegénységére, ha a betegség keresztjeire nem bűnös emberi módon reagálunk, hanem úgy, mint Jézus, akkor kezd el növekedni bennünk a szeretet, mert ekkor hasonlítunk leginkább Jézusra.
A héten egy fiatal fiút látogattam meg az Onkológián. Agydaganata van. Öt éve hordozza ezt a keresztet és most hosszú ideje bénultan fekszik. Bár mivel református, minden bizonnyal nem ismeri Keresztes Szent János életét mégis a Lélek által vezettetve a Kármel hegyének lelki ösvényeit járja felfelé. Annyi béke, lelki erő, derű, hit, remény és szeretet van benne, hogy megerősítő, tanulandó és követendő példa lehet mindnyájunk számára.
Keresztes Szent János szerint Isten jelenétébe, a Vele való egyesüléshez csak a kereszt elfogadása vezet. A kereszt titka egyszerre adja meg a betlehemi békét, boldogságot és a Húsvét mennyei örömét.
Én is hálásan elfogadtam betegségem keresztjét és egy szót nem emeltem ellene. Lehet, hogy érdemszerző lesz számomra, de Nektek a legkisebb áldozatvállalásotok is sokkal több kincset adhat, mint amit nekem ad az agydaganat keresztje, ha azt önkéntes szeretettel vállaljátok. Én ui. nem önként választottam ezt, hanem ajándékba kaptam.
A hegymászók csúcstámadásnak nevezik, amikor bátran és elszántan elindulnak, hogy meghódítsák a hegy csúcsát. Legyünk hát mi is bátrak a szeretetben és az önként vállalt lemondásokban!
A jászolban fekvő Gyermek és a kereszten fekvő Isten Fia adja meg nekünk, hogy minden élethelyzetben megtalálhassuk a Kármel hegyének csúcsán az Úr jelenlétébe vezető Szentlélek útját, mert az már biztosan a Mennybe vezet. A Bölcső és a Kereszt ugyanaz! Mindkettő a Mennyből jön, és mindkettő oda vezet! Amen! HAallelujaAH!
Áldott további adventi várakozást, bátor csúcstámadást és Szent Karácsonyt Kívánok!
2018 12. 14. Keresztes Szent János ünnepén. Szeretettel és áldással! Tibor atyaSEBÉSZI PONTOSSÁGGAL! 😍😍😍
...Jézussal minden köznap ünnepnap.

Köznap a legszentebb Oltáriszentségről
- írta az Adoremus 11.29-én.
A szentmise olvasmánya hangzott el éppen, amikor a Lélek szólt hozzám. Arra kért, hogy menjek oda a könyvespolchoz, vegyek le egyet az Oltáriszentségről szóló könyvek közül és majd az evangélium után olvassak fel belőle egy rövid szakaszt.
Valóban voltak ott ilyen könyvek, mert 2020-ra készülvén vásároltam jónéhányat, de még egyiket sem olvastam el. Találomra levettem hát egyet (Tadeusz könyvét) és találomra kinyitottam és az adott fejezet címét látva elmosolyogtam magam, mert a címe ez volt.
Jézus mondja a léleknek: "szükségem van a csöndedre."
Ez a rövid elmélkedés a csendes szentségimádásról a benső imáról szólt.
Tudtam, hogy a misén éppen jelen volt az a Testvér is, aki ugyan szeretne, de nem tud minden hétköznap eljönni a szentségimádásra és a szentmisére és akinek a szívéhez most sebészi pontossággal szólt ezzel a tanítással Jézus a Szentlélek által.
Én meg ismét csak álltam ottelbűvölten és lenyügözötten.
Emlékeztem ui.rá, hogy az előző nap mondtam Jézusnak, hogy korábban kissé kényeztető módon oly sokat szólt, hozzám, mostanában pedig hallgat, vajon rosszul csinálok valamit?
- Köznap a legszentebb Oltáriszentségről, írta az Adoremus 11.29-én.
Jézussal minden köznap ünnepnap! Amen! HAallalujaAh!
KÖSZÖNÖM jÉZUS! KÖSZÖNÖM jÉZUS! KÖSZÖNÖM jÉZUS!NAPÓLEON CSATÁT VESZTETT
KRISZTUS KIRÁLY GYŐZÖTT…
…a veszteség, az elveszettek létszáma azonban jelentős.

Pedig NAPÓLEON győzeleméhez minden adott volt. Létszám, felszerelés, fegyverek, hadtáp, megfelelő helyszín kiválasztása…stb. A vereség oka az volt, hogy egyes katonák, kisebb nagyobb harcoló egységek, nem hajtották végre a parancsokat…az ellenség pedig lassan átvette az uralmat a csatamező felett és kiszorították onnan a katonáit.
Isten országa és a sötétség birodalma szellemi harcban van a lelkek fölötti uralomért egészen a személyes életünk végéig és a világ végéig. A föltámadott Jézus nekünk adott részt a hatalmából, hogy a szellemi harcot, győztesen tudjuk megvívni. A keresztségünkkor besorozott minket katonái közé, majd a bérmálásban és a papszentelésben kiképzett, fölfegyverzett és mindennel ellátva harcba küldött mindnyájunkat. A győzelemhez ténylegesen megadott mindent. Stratégiát, erőt, hatalmat a Szentlélekben és leginkább Önmaga jelenlétét, mert velünk van és velünk harcol. Jézus jelenléte, szavai, parancsai, Igéi absz. győzelmet garantálnak. Terve megvalósul akkor is, ha egyes harcoló katonái és egységei elbuknak és elvesznek. Elvesznek, mert nem engedelmesek az Úrnak. Az engedetlenséggel elveszítik a szellemi védelmet és kiszolgáltatják magukat az ellenség elsöprő támadásának.
A katonák engedelmessége egyrészt egységben tartja a haderőt egymással és JÉZUSSAL, másrészt biztosítja a védelmet és a győzelmet is.
Legyünk engedelmesek Krisztus Királynak, hogy győzelemre vezethessen minket!
Dán12. Feltámadnak az örök kárhozatra…akkor az érteni tudók (engedelmesek) ragyogni fognak.
vö.:Márk13.5-37. Legyetek éberek! - Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hi¬szen erre kaptál hivatást, s
erre tetted le számos tanú előtt az igaz hitvallást (1Tim 6,12).

JAAAA, MEGHALT A BETEG?!
Miért nem hívták a mentőt?
A mentő csak akkor jön ki, ha hívják. A háziorvos akkor jön házhoz, ha erre kérik. A rendőr akkor jön ki a betöréshez, ha telefonon beszólnak az örsre.
Az édesanya tudja, hogy a főzelék jó, de nem tolja le a gyerek torkán és nem tömi bele a csemetéjébe.

Jézus tudja, hogy az Eucharisztia jó, szent és az üdvösség forrása számunkra. Megtehetné, hogy ennek érdekében belénk költözzön.
Megtehetné, de nem teszi. Csak akkor jön hoz zánk, kérjük, ha hívjuk, ha, ha szomjazunk utána és szomjúságunkkal engedélyt adunk Neki erre.
Ekkor nemcsak eljön, hanem ilyen esetben lesz a szentáldozás gyümölcsöző a számunkra.

Bűnnel, hitetlenséggel, közömbösséggel ne kötözzük meg Krisztusztus Király kezeit, ne korlátozzuk uralmát, hatalmát, hanem engedjük meg a Fölséges Mindenhatónak, hogy felszabadult isteni kezeivel megáldhasson minket az Eucharisztiában.

KASZAP ISTVÁN boldoggáavatásához.

Tanúságtétel

Egyházmegyei Hivatal
Székesfehérvár 8000
Városház tér 5.

Ladánybene 6045
Római Kat. Plébánia
tárgy: tanúságtétel
Kaszap István boldoggá avatásához.
T. Egyházmegyei Hivatal
A tanúságtételt elmondta:
özv. Bató Józsefné Bognár Ilona, szül.: 1931.02.22. Lajosmizse. Édesanyja: Ludányi Mária.
Bató Józsefné lakhelye Ladánybene 6045 Piactér u.2.
Az elmondott esemény a férjével történt a háborús fronton.
Bató József 1919. 09.06. Lajosmizse. Elhunyt 2004.01.19. Ladánybene.
1952-ben kötöttek szentségi házasságot, férje ezt követően mondta el a történetet, és mutatta meg Kaszap István fényképét.
Férje 1940-ben vonult be katonának. 1942-ben a fronton egy felrobbant gránát vagy bomba szilánkja szíven találta. A zubbonya zsebében hordta az igazolványa mellett Kaszap István fényképét is a szíve felett. A képen jól látszik a gránátszilánk nyoma. Ha a fotót a fény felé fordítjuk, akkor át is lehet látni a szilánk ütötte résen.
Férjét 1945-ben fogták lel Gratzban és 1948-ban jöhetett haza a fogságból.
Ilonka néni testvér bátyja Bognár András hasonló körülmények között halt meg 1945-ben.
A felrobbant gránát szilánkja az arcába ment és azonnal meghalt.
Bató Ilona az egyházközség tiszteletre méltó, életszentségben élő legidősebb tagja, aki az imaközösséget évtizedek óta buzgón összefogja és vezeti.
Tisztelettel: Földi Tibor pléb.korm. 2018. 11.21.
A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban emléknapján.

KERÜLENDŐ KERÜLETEK

Ahol az emberek törvényen kívül élnek, ott alakulnak ki a no go zónák. Itt nincs közbiztonság és anarchia uralkodik.Kerülendő kerületek ezek, ha valaki életben akar maradni. Itt a gonosz uralkodik.
Ahol minél inkább törvénytisztelő polgárok élnek, ott egyre nagyobb a közbiztonság, az élhetőség, a rend és a béke.
Ennek abszolút értéke Isten Országa. Tagjai úgy élnek a földön, mint a menny polgárai. Hitben, reményben, szeretetben a Szentlélek örömében engedelmeskedve mennyei királynak Krisztusnak. Itt Isten uralkodik.
"Isten országa köztetek/bennetek van. Lk17.21

A no go zóna és Isten országa között akkora a különbség, mint egy anarchista rock banda és a hattyúk tava szitje között.

9MEGTISZTULT contra 1MEGGYÓGYULT
Amikor a hit félmunkát végez.

Tegnap olvastuk a napi evangéliumban a tíz leprás történetét.
Találkoztak Jézussal és mind a tíz megtisztult a gyógyíthatatlan leprától. Ám azt mondja az IGE, hogy egy közülük meg is gyógyult. Mit jelent ez? Akkor a többi kilenc megtisztulása nem volt maradandó? Amint kikerültek Jézus „hatóköréből, visszajött volna a leprájuk, mert hálátlanul nem mentek vissza Jézushoz, hogy megköszönjék a csodát? Nem erről van szó. Istennek ugyan fáj a hálátlanság, de nem bünteti azt és ennél jobban fájt Jézusnak, hogy gyenge volt a hitük.
Jézus nem végez félmunkát csak az ember. A tisztulásuk tökéletes volt. Az ember azonban test, lélek, szellem egysége. A kilencnek megtisztult a teste, de nem gyógyult meg a lelke és a szelleme, és e tekintetben továbbra is betegen élték az életüket. Mind részesültek a kegyelem forrásából, de csak egyben támadt fel a bátor, bizakodó hit és a hit világosságában annak a felismerése, hogy annak, aki ezt a csodát tette velük, annak van hatalma többet is adni ebből a forrásból. Ő nem csak hálát adni ment vissza Jézushoz, hanem ezzel a bátor és szomjazó hittel. Ebben a hitben nem csak Jézus személyét látta világosan, hogy hatalma van bármire, hanem önmagát is. Felismerte, hogy a teste ugyan tiszta lett, de a szelleme, lelke még beteg és sebzett volt. Ezt a hitet jutalmazta Jézus és áldotta meg a kijelentésével, hogy a hited meggyógyított téged.
Jézus a teljes embert szeretné meggyógyítani és önmagába integrálni minden alkalommal. Van-e bennünk bátor hit, amely nem csak a test betegségeit viszi oda a mennyei Orvoshoz, hanem megmutatja neki szellemének és lelkének a sebeit is, mert hiszi, hogy Ő a Mindenható?
Könnyen lehet, hogy a többi kilenc a beteg lelkével és szellemével később a bűn útjára léptek és újra beteg lett a testük is vagy a leprától, vagy más betegségtől. Tízből egy gyógyult meg!
Akarsz-e meggyógyulni, vagy megelégszel a fél munkával a tisztulással? Látod-e a hit világosságában belső sebeidet, bűneidet? Ádvent közeleg, a gyógyulás ideje!
Mikor voltál utoljára az Orvosodnál a gyóntatószékben, ahol Jézus azt mondhatja neked:
Menj a hited meggyógyított téged?
Zsolt.103,2-3 : Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jótéteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.


CSATÁT NYER, KI ELŐNYRE TESZ SZERT.
A kódolt anyanyelv.


Háborúban ilyen behozhatatlan előny az információ. Ezért régen is törekedtek arra, hogy az ellenség tervezett hadműveleti mozgásairól időben tudomást szerezzenek beépített kémek által és ellencsapással készüljenek fel rá.
A technika világában pedig rejtjelezett kódolt üzenetekkel igyekeztek ezt elkerülni. Egy egész tudományág épült ki arra, hogyan lehet a kódolt üzeneteket feltörni és megfejteni.
Amikor hangosan imádkozunk, könnyű dolga van az ellenségnek. Hallja szavainkat, érti a terveinket és azonnal lép is ellene és mozgósítja erőit.
Amikor azonban nyelveken imádkozunk a Szentlélekben, bár hallja, de nem érti. Nem érti, mert benne nem lakik a Szentlélek és nincs online fordító tolmács programja ezért nem is tudja feltörni és megfejteni az üzeneteket. Így a mennyből kapott és tovább adott információkkal biztonságosan lehet megvívni a szellemi harcunkat.
1Kor14.2 Aki nyelveken imádkozik, az Istennel beszélget és Tőle kap információkat. Aki nyelveken imádkozik a Szentlélekben, az biztos lehet abban, hogy Isten akarata szerint jár közben másokért.
„S ő, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata,
mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért.” Rom8.27.
Csatát nyer, aki információt nyer!
HASZNÁLD A KÓDOLT MENNYEI ANYANYELVEDET!


KARIZMATIKUS BARTÍMEUS

Nem azzal töltötte a napját, hogy vak emberként koldult az út szélén és szidta az életet a vaksága miatt, hanem imádkozó életet élt. Ezt onnan tudom, hogy a történetből látszik, hogy működött benne a Szentlélek két karizmája a megkülönböztetés és az ismeret. 

Lássuk csak, hogy mit látott ez a vak ember.

Az okostojás farizeusok, írástudók- manapság racionalisták - Jézust Rabbinak szólították, tanítónak, egyszerű ácsnak ismerték... Mivel nem működött be
nnük a megkülönböztetés karizmatikus ajándéka, nem is fordultak Jézushoz, hittel, bizalommal, ezért nem is gyógyultak meg elvakultságukból, gőgjükből, testi, lelki betegségeikből.
Bartimeus Jézust Jehosuahnak szólította és nem Rabbinak.... Mivel vak volt, sosem látta Jézus arcát, mégis felismerte, hogy ő az, akit Isten küldött szabadítónak, gyógyítónak. Mivel imádkozó életet élt ismerte a lelkében megszólaló Isten hangját, ezért csupán a hangjáról is képes volt felismerni, hogy Ő volt jelen és meg is vallotta, hogy ő a Jehosuah. Másrészt Dávid Fiának szólította, és ezzel azt is elismerte, hogy Ő az akit a jövendölések előre jeleztek, aki Dávid Király családjából származó uralkodó és szabadító lesz.

Bartimeusban tehát a Lélek két karizmatikus ajándéka is működött, a megkülönböztetés és az ismeret ajándékai.

Ám Jézusban is működtek ezek az ajándékok. Ismerünk néhány olyan történetet az evangéliumokból, amikor Jézus előbb szabadító szolgálatot végzett és csak a démonok távozása után gyógyította meg a beteget. Bartimeusnál azonban felismerte, hogy a vaksága nem démoni eredetű volt, ezért nem is mondott érte szabadító imát, hanem rögtön a gyógyulásáért imádkozott. Illetve nem is imádkozott érte, hiszen Bartimeust a hite gyógyította meg. Mivel imádkozó életet élt, felismerte, tudta a Lélek karizmatikus ajándékai által, hogy ki ez a Jehosuah és rögtön bízott Benne.

Inkább úgy mondanám, hogy Bartimeus cselekvő hite volt az, ami lehetővé tette, hogy befogadja Jézust hittel és bizalommal és Vele együtt az Ő országának cselekvő, szabadító és gyógyító erejét.

Biztos vagyok abban, hogy Bartimeus mellett sok más beteg is ott ült az út szélén. A többiekből hiányzott az imádkozó életmód, a hit és a Lélek karizmatikus ajándékai. Ezért hiába járt ott köztük az ÉLŐ ISTEN az életük nyomorában semmi változás nem történt.

LÁM!LÁM!LÁM! Ne féljünk az imádkozástól, ne féljünk a Szentlélektől, ne féljünk a karizmáktól mert a Feltámadott karizmatikus Jézus ma is köztünk jár és keresi a Bartimeus-féle szíveket és keresi, hogy kit gyógyíthat meg a hit által. AMEN, AMEN, AMEN HAaLLELUJaAH


 NOSZTALGIA HÁZIBULI JÉZUSSAL

 https://www.youtube.com/watch?v=dLAhG51uz-o


MERT AZ EGYETLEN ÉS SZENT ISTEN,
ÉLŐ,IGAZ, SZÉP ÉS JÓ és édes!
Kedves Zsolt és Mónika!
Köszönjük nektek, hogy igaz, jó és szép az életetek, mert az egyetlen igaz, szép és jó forrásból éltek.
"Maradjatok meg szeretetetemben" Jn15.9
Egy pici tanúságtétel a násznép örömeiből:

"Életem legszebb nászmiséjének lehettem részese Móni és Zsolti esküvőjén.
Minden eddiginél tisztábban most hatolt igazán a szívem mélyéig mindaz, ami ott elhangzott.
Szerintem szem nem maradt ott szárazon.
Csodálatosan szép alkalom volt...
Nagyon köszönöm!"


KÉNYSZERHÁZASSÁGBÓL ÖRÖK SZERELEM?
Mt11.7 „A mennyek országa erőszakot szenved.”
A királyok korában gyakran megtörtént, hogy két szomszéd király elhatározta, hogy összeboronálják a gyermekeiket. Így a két királyság együtt erősebb lesz és a béke is hosszú időre garantálva lesz.
A lányos apa udvari festője ezért elkészítette a királylány portréját, amit elküldtek a vőlegénynek. A festő azonban a király titkos ellensége volt, aki erőszakkal megzsarolta a kancellárt aki ezért egy hamisítványt küldött el a királyfinak. Ő miután életében először látta a jövendőbelijének arcát és mivel különösebben nem érintette meg a látvány, kedvetlenül és kelletlenül készült a kényszerházasságra. Betétette a festményt egy díszes állványon a legdíszesebb szobába és savanyú arccal és lélekkel járt kelt a királyi kertben és palotában, várva a kényszerházasság közeledő napját.
Aztán egyik nap mégis bement a szobába és rövid ideig nézte nézegette a menyasszonya arcát, és bosszankodva gondolt apjára, aki kitalálta ezt az egészet.
Valami különös érzés azonban még bosszankodása közben is oda vonzotta őt a festményhez és egyre gyakrabban ment be abba a szobába és egyre több időt töltött az arckép előtt…mígnem, egy napon őt magát is meglepte, hogy már arra a gondolatra, hogy reggeli után bemegy az arcképhez, régen nem tapasztalt öröm töltötte be a királyfi király szívét. Ettől kezdve még többet járt a portrés szobába és még több időt töltött az arc szemlélésével.
Aztán egy nap fölfedezte, hogy a kép hamisítvány és az arckép alatt ott rejtőzik egy másik arc. Hívatta a mestereit, akik gyorsan megtisztították a festményt a mázolmánytól, majd, amikor meglátta az igazi arcot azonnal fellobbant a szívében a szerelem így kiáltott fel:
„Ésapám! Mihamarabb, de lóhalálában küldesse el díszkísérettel a ceremónia mestert a szomszéd királyhoz és mondják meg Őfelségének, hogy előbbre hozzuk az esküvő napját, mert maholnap lakodalmat tartunk. Addig is hozzák el a Menyasszonyomat, mert a szent frigy napjáig is minden nap látni szeretném őt!”
Amikor a királylány megérkezett udvarnői koszorújában és levette a fátylát, hogy megmutassa arcát, a királyfi szíve azonnal gyökeret vert, mert a menyasszony szebb volt, mint amit valaha is álmodni merészelt. E gyökérből, mint élő forrásból, fakadt fel a szerelem tengere, mely nem sós volt, hanem édes, mint a mézes füge. Boldog nevetéssel, egymás kezét fogva egyszerre ugrottak hát a fiatalok bele ebbe a lángoló tengerbe és boldog szerelemben éltek, míg meg nem haltak.
Sokunkra igaz ez a történet. Azt gondoljuk megtévesztettségünkben, hogy Isten és a papjai ránk akarják erőltetni a vallásosságot, és a kényszerházasság sanyarú kenyeréből köszönik, de nem akarnak enni. Ám aki nem ül fel a hazugságoknak, aki nem engedi, hogy meghintáztassák és az első óvatos látogatások után kitart a szentmisére járásban és a szentségimádásban, azzal ugyanaz fog történni, mint a királyfival. Egy nap megnyílik a szeme a látásra, megnyílik az értelme az igazságra, és megnyílik a szíve a befogadásra, az Úrral való közös életre, házasságra….és boldogan élnek, élnek, élnek, amíg…Isten minden megtévesztett királyi gyermekét haza nem imádkozzák az igazi hazába mennyországba…attól kezdve pedig, hogy teljessé lesz a létszám, teljes boldogsággal ropják az örökkön örökké tartó táncot a lakodalmas égi hazában. Amen! HAallelujaAH!
Mert eteljesedett:
Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta,
amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik.
1Kor2.9

Magyarázat:
A király = Jézus
Lánya = az egyház, akit férjhez akar adni.
A királyfi vőlegény = mi vagyunk azok, Isten megkeresztelt királyi gyermekei.
A hamis festő és a kancellár pedig az egyház ellenségei.OROSZLÁN PUSKA
Gyermekkoromban szívesen olvastam afrikai szafarikról, vadászatokról, főleg ha magyarok írták le vadász kalandjaikat, mint Teleki vagy Kittenberger. Megjegyeztem, hogy más fegyvert használtak, ha nagyvadra mentek vadászni. Mást az antilopra, mást a rinóra, az elefántra és más fegyvert az emberevő oroszlánra.
Krakkóban arról lettem jól értesült, hogy ott ahol éltek, szerte Európában mindenütt emberevő oroszlánok szedik az áldozataikat, ezért hoztam Nektek egy oroszlán puskát. Illetve nem egyet, hanem Mindenkinek egyet. A fegyverhez névre szóló korlátlan idejű vadászengedély is jár, bárhol a világon lehet vadászni vele és a kilövési darabszám sincs korlátozva.Ez egy nagy kaliberű fegyver, ún. erős puska, ami nagyot rúg. Fogd be jól a válladhoz, támaszd meg jó erősen és ne remegjen a szíved, amikor kezed meghúzza a ravaszt. Mondj el naponta annyi rózsafüzért, amennyit csak tudsz! Lődd ki töltényeidet számolatlanul, ejts el annyi oroszlánt amennyit csak tudsz, majd készítsd el a vadászat végén az ünnepi terítéket és fektesd ki az emberevőt a kereszttel a szájában, mert ez volt az utolsó harapása még életében a vadállatnak, de most végre a fűbe harapott.

A keresztbe és a rózsafüzérbe beletört az uralma, kitörött a foga.

Az újdonsült vadászok felavatását maga Szent Mihály főangyal fogja elvégezni, de most nem a fenekére kapja a suhintást a vadász, hanem a szívére kapja az elismerő áldást a Lélek kenetét.

Légy oroszlánszívű keresztény!
Légy oroszlán vadász és ne kíméld a bestiát!

Dörögjenek a fegyverek, zörögjenek a füzérek, induljanak a hajtók, táruljanak fel a mennyei ajtók, mert a dicsőség Királya bevonul. Kicsoda ez a dicsőség Királya? A legfőbb oroszlánvadász a dicsőség Királya, a Mennyei Fővadász is részt vesz a vadászaton. HAallelujaAH!

PÉTER PÁPA?
Felvidéki paptestvérnél aludtam. Mikor felébredtem reggel, első pillantásommal Ferenc pápa képét vettem észre a falon. Meg is jegyeztem magamban, hogy milyen rendes ez a pap és nekem is illene már egy pápa képet beszereznem a plébániára és a sekrestyébe.
Ekkor ez a gondolat jelent meg a fejemben:
„Nem szükséges. Hamarosan Péter lesz a pápa.”
Ha a Lélek szólt ki belőlem és így lesz, akkor emlékezzünk erre. Ha pedig hamisnak bizonyulok, kérlek ne kövezzetek meg, hanem imádkozzatok értem.
„Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is.” Mt24.24


A ZÚGOLÓDÁSRÓL 
- ami valójában nekünk öngól az ellenség pedig vezet.
Visszatérő volt ez a jelenség az elmúlt hetek olvasmányaiban. Nézzünk kicsit a mélyére.
„A pusztában az egész közösség zúgolódni kezdett Mózes ellen.”
„A zsidók zúgolódni kezdtek Jézus ellen.”
„Jézus azonban így szólt. Ne zúgolódjatok egymás közt.”
A zúgolódás egyik következménye éppen az, ami a mai szentleckében olvasható:
A Szentlélek megszomorítása, majd kioltása, keserűség, indulat, harag, szóváltás, civakodás káromkodás és minden egyéb rossz, mint rosszindulat és könyörtelenség…
Ebből világosan látszik, hogy nem csak amolyan ártalmatlan kis zsörtölődésecske ez.
Kik azok, akiknek a szívéből fakad ez a sok rossz? Nos nem az ateistákról van szó elsősorban, hanem Isten népe az, akik szövetségre léptek Istennel. Isten népe bántja Isten emberét, de rajta keresztül tulajdonképpen Isten ellen lázad.
Mi történik a zúgolódás alatt? Szavaik, mondataik quasi teremtő erejűvé válnak. A sivatagban egyszer csak a semmiből kígyók támadtak a Mózes ellen lázadó népre. Nem Mózes küldte őket rájuk, hanem az ÚR megengedő akarata, aki tudta, hogy mi a szó ereje. A zúgolódás, lázadás…..szavai valójában önbeteljesítő teremtő átkok. Minél többet és hosszabban gyakorolják ezt, annál több mérges kígyó és kígyó és démon kerül oda a semmiből és harap az emberbe. Akiket megmartak, azok belehaltak.
A marások következtében egyre több lesz az emberben ezekből a rossz nedvekből, mint keserűség, harag, civódás, rosszindulat, gyűlölet és egyre nagyobb lesz a zúgolódás, lázadás. Mózest majd megkövezték, Jeremiást kalodába zárták és leköpték…A kígyóméregtől elbódult nép önkívületi öntudatlan állapotba kerül és nem veszi észre, hogy már nem Isten tervét szolgálja, hanem a lázadó ellenség észrevétlenül a saját szolgálatába fogta be őket, és az ellenség tervének megvalósításában vesznek részt.
Lázadás ez Isten ellen és Isten küldöttei, emberei, prófétái ellen. A próféta azonban olyan, mint az attasé: diplomáciai védelmet élvez, vagyis Isten oltalma alatt áll.
„Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled,
mert veled leszek-mondja az ÚR Jeremiásnak.” Jer15.6


A KÉT HÓHÉR
Szent Charbel ünnepének éjszakáján álmodtam a következőt.
Éppen véget ért a koncepciós perem melyben kihirdették a halálbüntetésem. A hóhérom odajött hozzám, rám mosolygott és a következőt mondta a megnyugtatásom végett:
„A bevezetés még nem holnap kezdődik.”
Azonnal felfogtam, hogy ő egy olyan ember, aki gondolkodás nélkül megkínozza áldozatát mielőtt végez vele. Miközben mosolyogva közel hajolt hozzám és láttam az arcát kézfogásra nyújtotta a kezét. Éreztem, hogy az egész terem azt figyeli, hogy vajon mi lesz a pap válasza: beleköp a tenyerébe, haraggal ellöki magától….?
Magam is meglepődtem azon, ahogyan reagáltam és azon amit mondtam. Kezet fogtam vele, belenéztem a szürke arcába és szürke szemébe és nyugodt, békés tiszta hangon ezt mondtam neki.
„Mindig nagy tisztelettel és szeretettel fogok emlékezni magára.”
Felébredtem és azonnal hálát adtam, mert rögtön emlékeztem arra, hogy 26 évvel ezelőtt volt egy hasonló álmom. Akkor azonban a történet másképpen végződött. Amikor a hóhér kimondta a nevem, hogy én következem, megszállt a halálfélelem és a rettegés. És amint János a szeretett tanítvány elfutott és úgy hagyta magára az Urat amikor Jézust elfogták a Getsemane kertben, hogy még azt sem bánta, hogy futás közben letépték róla a ruháit és meztelen rohant el, nos én éppen ilyen pánik félelemmel menekültem el álmomban a helyszínről.
„Óh Jézus! Élő Isten Fia! Könyörülj rajtam bűnösön! Imádlak és áldalak, mert szent kereszted által váltottad meg a világot. Imádlak, mert a Te sebeid által van a mi és az én megtérésem, szabadulásom, gyógyulásom, változásom, növekedésem. Köszönöm ezt változást. Köszönöm ezt a nagy munkát, amit elvégeztél és elvégzel bennem, bennünk. Amen!
https://gloria.tv/video/NxpARhVxvZ2v2hDLgkZVn3spS

OFF SPRAY

Az életszentség jó illata úgy tartja távol a démont és a kísértéseit, mint az OFF SPRAY a szúnyogokat és más vérszívókat.
A bűn büdössége viszont úgy vonzza be a démonokat, kísértéseiket és zaklatásaikat, mint a verejtékes test vajszaga a kullancsokat és más parazita élősködőket.

A SZENTSÉG ILLATA!
(2Kor 2:15) Mert Krisztus jó illata vagyunk mi az Istennek,
azok közt, akik elkárhoznak.

A LÁZADÁS CSEPPFERTŐZÉSE.
Marie Eugene kármelita exorcista atya még oda sem ért a megszállott házához, amikor az ördög a pap közeledtére önként elhagyta a megszállottat és imígyen szólva távozott:
„Ez a pap olyan kicsi, olyan alázatos, olyan szent, hogy nekem mennem kell.”
És mielőtt a pap megkenhette volna olajjal a szenvedőt, a bestia csendben olajra lépett. Az exorcizmus úgy maradt el, úgy valósult meg, hogy tulajdonképpen el sem kezdődött. Ő olyan szent volt, hogy azt még az ördögnek is el kellett ismernie.
Az életszentség jó illata tehát úgy tartja távol a démont és a kísértéseit, mint az OFF SPRAY a szúnyogokat és más vérszívókat.
A bűn büdössége viszont úgy vonzza be a démonokat, kísértéseiket és zaklatásaikat, mint a verejtékes test vajszaga a kullancsokat és más parazita élősködőket.
A fertőzés következményei jól látható testi-szellemi tünet együttest produkálnak, mint:
- lázas és allergiás lázadó állapot a Szent Isten és minden műve ellen,
- erőtlen, enervált összeomló hitéleti vérkeringés,
- közömbösség, már mindegy, hogy mi lesz vele, pislákoló élet,
- romló látás és hallás az igazság fényére és szavára,
- cseppfertőzéssel egyre messzebb terjed, mert prüszköl a betegből a hazugság mérge, dühössége és rühössége a tagadás,
- ezért egyre inkább megfertőzi betegségével a környezetét is.
Eugene atya életszentsége tehát esélyt sem adott az ördögnek arra, hogy megpróbálkozzon az ellenállással és a kísértéssel. Ő egyre inkább kezdett hasonlítani a tiszta Szűz Anyához, ezért az ördög nem talált fogást rajta.
Szívembe nézek: hányszor és hányszor tapasztalom magamban, hogy átfutó képekkel, gondolatokkal, érzésekkel elérhető, támadható, sebezhető vagyok? Sebaj, ez az emberi állapot sokáig elkísér és jellemző mindnyájunkra. Aki azonban kitart a tökéletességre való törekvés útján az megélheti Eugen atya történetét ami megegyezik Avilai Nagy Szent Teréz egyháztanító tapasztalatával:
Amikor belépünk a belső várkastély kapuján természetes, hogy az ajtónyitással velünk együtt a kígyók közül is sikerül bejutni néhánynak. Ám ahogyan haladunk az életszentségben előre, úgy jutunk egyre beljebb a belső és felső szobákba. Javítson ki valaki, mert már rosszul emlékszem, de talán az 5-6.lakástól már megszűnik a kígyók sziszegő jelenléte és nem tudják tovább követni és zaklatni. Ettől kezdve a lélek zavartalan békét élvez az Úrral való egyre gyakoribb találkozásokban, beszélgetésekben, eljegyzésben majd elragadtatásokban és végül a tiszta és teljes egyesülésben.
A Szent Istennek ez a szíve vágya, akarata, ezért adta a Szent Egyháznak a szentségeket, mint KÍGYÓMARÁS ELLENI KLINIKÁT!
HAallelujaAH!
Áradjon a szentség illata, legyetek szentek, ne kíméljétek magatokat és az ellenséget!
Kígyómarás elleni szérum ingyen kapható:
- a hit által Jézus vére
- a hit által a befogadott IGE
- a hit által az életadó és gyógyulást adó szentségek
- a hit általi ima
TISZTOGATÁS HETENTE?
A miséző oltáron ott áll két modern, patronos gyertya, üvegbúrával ellátva a huzat ellen. Az olaja tiszta, a kanóc szintén, a beállítása jó, mert nem kormol, nem füstöl. Illetve egy kicsit igen, de ez szemmel nem látható.
A jó sekrestyés azonban tudja, hogy a következmény néhány mise után szemmel látható lesz: a huzatbúra üvege be fog mattulni, opálos lesz még ettől a kicsiny füstöléstől is. Ezért a következő vas. mise előtt, gondosan elmossa az üvegbúrát, hogy a láng fénye átragyoghasson az üvegen és méltó legyen az áldozati oltárhoz.
Ezért is kell szentgyónást végezni gyakran. Ugyan a szív látszólag tiszta, a beállítása, a hit iránya jó, mégis egy kicsit karcol, füstöl, hiszen még a szent is elbukik napjában hétszer.
Ha a szívünk üvegbúrája bemattul, akkor már nem tudja átadni a világnak azt a ragyogást, azt a világosságot, azt a dicsőséget amit az ÚR ad nekünk, hogy adjuk tovább a hitetlen világ sötétségében.
Tisztogassuk azt a búrát szorgalmasan! Ragyogjon hát a bűnbánatban megtisztult szív, ragyogjon át rajtunk a Föltámadott dicsősége! Amen

TÖMÖRÍTETT MENNYORSZÁG
Tömörített végtelenA kamion árut hozott, ám a kis kertkapun nem tud beállni az udvarra. Milyen jó lenne, ha lenne egy tömörítő programunk. A kicsire zsugorított kamion beállhatna az udvarra, kipakolnánk az árut, majd kigurulna az udvarról, ahol ismét
eredeti méretben folytatná tovább útját a következő fuvarhoz.
A számítógépek világa ismeri és alkalmazza ezt a módszert. Mondjuk szeretnék a barátomnak elküldeni a levelelző rendszerrel 100 db 2 órás remek mozi filmet, ám, ennek a mérete túl nagy ahhoz, hogy a levelező rendszer postázza. Ekkor használjuk a tömörítő programot, amely ezt a sok filmet olyan picibe tömöríti, hogy a csatolt file/áru már postázható. A címzett azt megkapva csak rákattint és egy másik programmal kicsomagolja a tömörített filmeket és máris nézheti azokat.
A véges emberi lélek tárolóhelye korlátozott. Isten azonban végtelen sokat szeretne adni nekünk a mennyből. Végtelen erőt, végtelen örömet, mennyei hatalmat, örök életet....Ezért a Mindenható Programozó azt találta ki, hogy tömörített csomagokban tölti le ezeket a szívünk processorába és a mi feladatunk, felelősségünk, hogy kicsomagoljuk azokat, és a kapott mennyei ajándékokat szent, jó, és felelős felhasználóként alkalmazzuk és használjuk azokat Isten dicsőségére, az Egyház javára, a lelkek üdvösségére és önmagunk megszentelésére.
Ezek a mennyből való tömörített programok nem mások, mint a hét szentség. Damian Stynet azért is becsülöm, mert élete példája arra tanít, hogyan lehet kicsomagolni ezeket a tömörített mennyei csomagokat és hogy használhatjuk azokat eredményesen és hatékonyan.
Mindannyiunk szívének vincsesztere alkalmas arra, hogy letöltsük és használjuk eme mennyei programokat, teremtő és megszentelő erőket. Ám közülünk sokan úgy élnek, hogy bár nem kellett fizetniük, nem kellett megvenniük a világ legjobb programjait, azokat mégsem használják és ott porosodnak ezek a csodálatos lehetőségek a vincseszterük egyik mellékes tárhelyében.
A hét szentségben ott van mindaz a mennyő erő, öröm, gyógyulás, szabadulás, megszentelődés....amire szükségünk van a győztes keresztény élethez!!!


A kicsomagoló program neve: METANOIA megtérés; egyre mélyülő és élethossziglan tartó megtérés közben egy-egy file tartalma teljesen letöltődik és működésbe lép.
Varga László püspök atya:
Olyanok vagyunk, mint akik egy aranybánya felett ülve koldusszegényen élik le életüket.

A DICSŐÍTÉSRŐL
BORI! Köszönjük a tanítást!
A dicsőítés az imaszolgálatunk első és legfontosabb része.
A dicsőítés lényegéről.
Mindannyian nagyon jól ismerjük a kérő és hálaadó ima lényegét, de keveset tudunk kezdeni a dicsőítő ima mibenlétével. Miért kell Istent dicsérni? Leginkább az a kép él a fejekben, hogy ha dicsőítjük Istent, az olyan mintha hízelegnénk Neki, mert akkor utána esetleg jóindulatát elnyerve kérhetünk Tőle. Ez egy nagyon téves elképzelés és nagyon emberi.
A dicsőítő ima lényege, hogy az ember Istent Önmagáért dicséri, mert Ő A LEGFŐBB JÓ, minden jónak a forrása, mert Ő A SZENTEK SZENTJE, mert Ő AZ EGYEDÜL ÉLŐ IGAZ ISTEN és rajta kívül nincs más isten…stb. Ahogy a Katekizmus írja: A dicséret az az imaforma, mely egész közvetlenül Istennek ismeri el Istent. Önmaga miatt énekel Neki, dicsőíti Őt, nem azért, amit tesz, hanem, mert Ő VAN. Mi történik tehát, ha Istent dicsőítjük?
Nézzünk talán először egy pár példát a Bibliából:
1. Jerikó bevétele: mi történik? (Józs.6.)
A városfalakat körbejárva dicsőítik Istent és az erős falak leomlanak.
2. A 3 ifjú esete, akiket Istenhitük miatt tüzes kemencébe vetnek, mi történik? (Dán.3.)
Aztán megparancsolta serege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mesakot és Abednegót, és vessék őket a tüzes kemencébe. 21 Azon nyomban meg is kötözték a férfiakat nadrágostul, köpenyestül és süvegestül, és bevetették a tüzes kemencébe. 22 Mivel a király szigorú parancsára a kemencét a szokásosnál is jobban befűtötték, a lobogó tűz megölte azokat a férfiakat is, akik Sadrakot, Mesakot és Abednegót bevetették. 23 A három férfiú, Sadrak, Mesak és Abednegó, megkötözve a tüzes kemence közepére esett. 23 Ott jártak-keltek a lángok között, dicsőítették az Istent és áldották az Urat…
26 Ekkor Nebukadnezár odament a tüzes kemence ajtajához és bekiáltott: „Sadrak, Mesak és Abednegó, a fölséges Isten szolgái, gyertek ki és jöjjetek ide!” Erre Sadrak, Mesak és Abednegó kijöttek a lángok közül. 27 A satrapák, helytartók, kormányzók és királyi tanácsosok összefutottak. Látták e férfiakon, hogy testükön semmi hatalma nem volt a tűznek, fejüknek egyetlen hajszála sem perzselődött meg, ruhájuk sem sérült meg, sőt még a tűz szaga sem járta át őket.
3. Pál és Szilás a börtönben kalodába verve az önsajnálkozás helyett dicsőítő zsoltárokat énekelnek. NB. fejből énekeltek, vagyis kívülről tudták az IGÉT és :mi történik? (ApCsel 16.) Az összevert Pál és Szilás „éjfélkor imádkoztak és zsoltárt énekelve dicsőítették az Istent, a foglyok meg hallgatták őket. 26 Hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy a börtön alapjai megremegtek. Az ajtók mind kinyíltak, és mindenkiről lehullott a bilincs”
Mi történik tehát, ha Istent dicsérik, dicsőítik? Falak omlanak le, bilincsek esnek le, ajtók nyílnak meg és a tűz sem éget. Valami természetfeletti történik. Miért?
Forduljunk megint az Íráshoz segítségért: Ezt írja a Szentírás:
Pedig te szent vagy és Izrael dicsérete között laksz. (Zs. 22,4) és másutt: Uram, szeretem a Te házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét. (Zs. 26,8)

Tehát Isten a dicséretben lakozik. Ahogy a Jelenések 4. is írja, a Mennyben folyamatos a dicsőítés:
Éjjel-nappal folyvást ezt zengték: „Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljő!” 9 Míg az élőlények dicsőséget, áldást és hálát zengtek a trónon ülőnek, az örökkön-örökké élőnek, 10a huszonnégy vén leborult a trónon ülő előtt, és imádta az örökkön-örökké élőt. Koszorújukat a trón elé tették és zengték: 11 „Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert te teremtetted a mindenséget, akaratod hívott létre és teremtett mindent.”
Így tehát amikor Istent dicsőítjük, belépünk az Ő lakhelyére, megnyílik a Menny, ahol folyamatos a dicsőítés.
Igen ám, de a gonosz nem akarja ezt, folyamatosan azon igyekszik, hogy eltorzítsa az Isten arcképét a szívünkben, hogy ne lássuk az Őszépségét és jóságát, ne tudjuk Őt dicsőíteni. Mindenfélét hazudik Róla, hogy Ő nem jó, nem irgalmas, nem igazságos, hogy könyörtelen stb.
Valahányszor elhisszük a hazugságait, HATALMAT adunk neki önmagunk felett. Ugyanúgy, mint az Édenben, hiszen az Édenben az Isten az embernek adott minden hatalmat. Nem a gonosznak. Az embernek!
„Férfinak és nőnek teremtette őket. 28Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog.” 29 Azután ezt mondta Isten: „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel „ (Ter.1.)
Miénk volt tehát a teremtő szó, a hatalom a Földön. (emlékezzünk vissza, hogy Jézus, aki az ECCE HOMO vagyis AZ ember, amilyennek Isten megálmodta az embert és amely tervet egyedül Jézus töltött be maradéktalanul, Ő az Ő hatalommal rendelkező szavával lecsendesítette, uralkodott a hullámokon, vagy a fügefán, ő rendelkezett ezzel a hatalommal).
Tehát a gonosz nem kapott hatalmat. A hatalmat mi adtuk neki, mi ruháztuk át, amikor hittünk a hazugságainak. És ma is így van, valahányszor elhiszed a hazugságait (pláne ha aszerint cselekszel) HATALMAT adsz neki magad fölött, az életed fölött a körülményeid felett.
Tehát elvesztettük a hatalmat. Jézus, amikor meghalt, nem csak az Atyához való visszajutásunkat segítette, de VISSZASZEREZTE ezt a hatalmat. Ahogy a korintusi levél (1. Kor.15.), vagy akár a zsoltár mondja ádventben: Amit az első Ádám elvesztett, azt Krisztus, a második Ádám visszaszerezte. Szavainknak tehát ismét teremtő ereje lehet ha eltelünk hittel, Szentlélekkel és az imádásban az ÚR szent jelenlétével..
A gonosz azonban még mindig hazugságokat sugdos a fülünkbe. Kedvenc hazugsága továbbra is az, hogy Isten nem jó, nem szeret téged, alig várja, hogy megbüntethessen, Isten igazságtalan, Isten irgalmatlan stb., és azért ez a sok hazugság, hogy elérje, hogy, ne dicsérd ne imádd a te Istened, hanem imádd helyette az unokáid, az egészséged, a jóléted...stb…és főleg, hogy aggodalmaskodj vagyis hitetlenkedj ezekért.

Amikor a dicsőítésben újra és újra kimondjuk, vagy énekeljük, hogy Isten szent, Isten jó, Isten irgalmas, Isten szeret, az ÚR gondoskodik, AKKOR AZ IGAZSÁGOT mondjuk ki Istenről. És AZ IGAZSÁG SZABADDÁ TESZ. Szabaddá a gonosz hazugságaitól és a magam bálványaitól és az általuk szerzett démoni megkötözöttségeimtől. A kimondott szavainknak ereje van!
Mert Isten jó. Hinni Istenben nem csak azt jelenti, hogy hisszük, hogy Ő VAN, hanem azt is, hogy olyannak hisszük, ami az Ő VALÓDI karaktere, ahogy a magyar nyelv is mondja, hogy Isten JÓ! Jóisten. ISTEN JÓ. EZ AZ IGAZSÁG. Minden, ami ezzel ellentétest állít, az hazugság. És amikor ezeket a hazugságokat elhisszük, teret és hatalmat adunk a gonosznak. Ezért most arra bíztatlak, hogy a dicsőítés alatt ismételgesd az igazságot Istenről, valld meg hangosan. Ha hangosan szokták Istent szidni és káromolni, mennyivel inkább ki kell nekünk hangosan kimondanunk az igazságot róla. És ez az igazság elűzi a hazugságot. Mert ahol Isten lelke, ott a szabadság és fordítva, ahol az igazság kimondatik, ott Isten lelke, a szabadság lelke, és ahol Isten lelke, onnan a gonosz fut. Mondd ki azokat az igazságokat Istenről, ahol a legtöbbet hazudja neked a gonosz. Mondd ki hangosan. Mondd ki annyiszor, ahányszor a gonosz az ellenkezőjét hazudta. Emlékezz, Péternek is 3x kellett kimondani, hogy szereti az Urat, miután 3x megtagadta. Ha százszor hazudta neked a gonosz, hogy Isten nem jó, Isten nem igazságos, akkor mondd ki 101xszer, hogy Isten jó, Isten hűséges, Isten szeret!
Meg kell azt is érteni, hogy az igazság kimondása NEM érzelmek kérdése.
Nem csak akkor mondom ki, hogy esik az eső, vagy süt a nap, ha jó, vagy rossz kedvem van. Nem csak akkor mondom ki, hogy piros a lámpa, nem lehet átmenni az úton, ha éppen jó napom van. A piros lámpa akkor is piros, ha én bal lábbal keltem fel.
Tehát miért is mondd ki a dicséret, dicsőítés szavait?
Amikor Istent dicsőíted, akkor kimondod, hogy KI az Isten. Kimondod az Ő tulajdonságait, kimondod Őt magát. Kimondod Róla AZ IGAZSÁGOT. Ahol pedig Isten megjelenik, onnan fut a gonosz. Az igazság szabaddá tesz. Ahol Isten megjelenik, ott megjelenik az Ő országa, hiszen Ő a dicséretben lakozik. Az Ő országát pedig gyógyulás, szabadulás, öröm, béke jellemzi, a természetfeletti válik természetessé. Ezért van az, hogy a dicsőítő alkalmakon anélkül, hogy külön imádkoznánk gyógyulásért, vagy szabadulásért, ezek megtörténnek. Mert megjelenik köztünk az Isten országa. És akkor leszakadnak a bilincsek, nem csak testről, lélekről is, leomlanak a falak, nem csak fizikailag, de lelkileg is, és kimenekülsz a veszélyből, nem csak fizikailag, de lelkileg is.
KIÉGÉS ELLEN -ENNI és INNI kell!

Illés próféta kiégett, megfáradt a küzdelmeiben, lefeküdt és nem ment tovább. Ma úgy mondanánk, hogy jól beszólt a főmuftinak ami miatt üldözni kezdték, és menekülnie kellett. A küldetésének a fele útján feladta. Angyalnak kellett őt figyelmeztetni. hogy folytassa útját a célig a Hórebig. Illés evett, ivott és ennek az ételnek az erejével tudott eljutni a célba. Oly erőt kapott, hogy negyven nap és negyven éjjel tudott menni egyfolytában.
Illés étele az Eucharisztia előképe, melyről a vasárnapi zsoltár a következő isteni Kinyilatkoztatást adja: Ízeleljétek és lássátok, hogy milyen édes az ÚR. A zsoltáros Igéje is éppen olyan Kinyilatkoztatás mint az Evangélium, amit hallgatni, hinni és tenni kell. Nem elég hallgatni, hanem tenni is kell hittel, vagyis enni és nézni, látni kell.
Isten kenyerét tehát enni kell és látni/nézni imádni kell. Az Eucharisztia éppen ezért adatik nekünk, hogy együk és nézve imádjuk, szemléljük, gyönyörködjünk, erősödjünk Benne.


Pál azt mondja, hogy a küzdőpályát végigfutotta és a hitet megtartotta. Pál nemcsak tanította az Eucharisztiát hanem élte, ette és nézte, imádta azt. Ezért volt benne az a hatalmas erő, amellyel kiállt annyi üldöztetést, verést, botozást......
Utunkon kerülhetünk hasonló helyzetbe mi is, mint Illés, aki a prófétaság üldözött sorsába belefáradt és leállt félúton. Viszont volt benne annyi alázat, hogy elfogadta azt, amit Isten javasolt /küldött neki egy ronda holló által: az ÚR kenyerét.
Az ÚR ma is kínálja a megfáradtaknak az ÚR és az ÚT kenyerét. Lehet, hogy nem tetszik neked az Úr hollója- a kat. Egyház, a plébánosod...- aki a kenyeret adja, de ha van benned egy csöpp alázat, akkor elfogadod. Mit elfogadom?! Úgy kell kapva kapnom utána, mint akinek ez az egyetlen étele és esélye az életben maradásra ebben a hitetlen, próféta és keresztény üldöző világban!

Aki ulatasítja az ÚR tápláló, gondoskodó szeretetét, azt elkíséri a hollók és rokonainak a gyászmadaraknak az éneke: kár, kár, kár...kár, hogy sok csontváz van a sivatagban a Hórebhez az Isten jelenlétébe vezető úton.

A hollók és a varjak károgó gyászéneke helyett, én az angyalokkal akarok együtt énekelni a győztesek hegyén a Hóreben az ÚR asztalánál, az Ő színe -látásában gyönyörködve és vele vacsorálva.

LÁTNI ÉS ENNI KELL!

"Én vagyok az égből alászállott élő kenyér!" Jn641

VOLT ÉS NINCS

AZ ALÁZAT NÉLKÜL NÖVEKVŐ KARIZMÁK OLYANOK, MINT A FELFÚJÓDÓ LUFIK MELYEK ELÉRIK A HATÁRPONTJUKAT ÉS ELVÉKONYODVA, ELGYENGÜLVE KIDURRANNAK. 
Péld22.4Az alázat gyümölcse az Úr félelme/szeretete, a dicsőség és az élet.KOLDUS SZEGÉNY ERŐTLEN GAZDAGOK


Atombomba az örökségünk, és mégis úgy kókadunk, mint az augusztusi virág a prérin.
Damian arra tanított, hogy Jézus nevében nagyobb erő van, mint a bombában.
Arra kért minket, hogy álljunk fel és együtt hangosan kiáltsuk ki hittel Jézus nevét a világba, és azt, hogy Jézus él.
És láss csodát. Jézus nevének győztes kikiáltására számtalan gyógyulás történt azonnal, melyeket ellenőriztek és teszteltek.
Ezt az igazságot jelenti ki az élő Ige:
"Jézus nevére meghajol minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban." Amen! Alleluja!


ÚJÍTSD MEG CSODÁIDAT


Két napos Damian Styne konferencia volt a hétvégén.
Amint a meteorraj hull a földre, úgy zápozott ránk a menny ajándéka a karizmák, jelek, gyógyulások bősége. 
Köszönjük Jézus!
A képen látható Hölgy úgy érkezett, hogy két bottal is nehezen tudott járni. Gyógyultan távozott. Alleluja!


Mk16.17A hívőket ezek a jelek fogják kísérni: Az én nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, betegekre teszik a kezüket és azok megygyógyulnak...stb.


Elkezdődött a dicsőítő szentségimádás. Észrevettem, hogy leghátul egy rossz arcú, gyötörtnek és ziláltnak tűnő személy morgott, hörög, prüszkölt, rázta a fejét és rángatózott, ami zavarta a körülötte állókat. Ezért odamentem hozzá és megkértem, hogy menjen hátra és üljön le és ne zavarja a szentségimádást. Erre dühös lett, kiabálni kezdett és meg akart harapni. Ekkor odajött egy Testvér segíteni,parancsoltunk neki Jézus nevében. Kifordult a szeme és hörögve vicsorogva ismét meg akart harapni. Néhány Jézus nevében történő határozott parancsolás után elhallgatott és lenyugodott...este a program végén már békésen mosolyogva találkoztam vele a kapuban.
Jézus neve -Jehosuah - azt jelenti, hogy Isten megszabadít!
Amen! Allelujah!
(A kép egy fantom kép.)


MINTHA A SZÍNEVÁLTOZÁS A TÁBOR HEGYÉN LETTEM VOLNA KÉT NAPON ÁT

A Cor at Lumen Christi Közösség és vezetője Damian Styne Isten nagy ajándékai ebben az istentelen és hitetlen világban. Záporoztak ránk a kegyelmek, karizmák, gyógyulások, áldások. Hol rörömömben sírtam, hol a boldogságtól és a hálától nevettem. Jézus él! A Föltámadott köztünk volt és jelekkel, csodákkal igazolta jelenlétét.
Ám hogyan is folytatódik a táborhegyi történet. A dicsőséges színeváltozás után Jézus a hegyről lefelé jövet arról beszélt a tanítványoknak, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, ahol majd szenvedni fog és megölik.

A dicsőséges hétvége után azaértem a falucskámba, ahol olyan hír fogadott, ami felért néhány övön aluli rúgással és ütéssel, amitől egy napig görcsöltem.
Elővettem a szellemi fegyvereket, átverekedtem magam a helyzeten és békében, derűsen és erőben várom a fejleményeket
Köszönöm Jézus!TERÉZ RÓZSÁJA

Már minden rózsám elvirágzott - a képen látszik, hogy a kert csupa zöld - ám az ünnepre egyetlen szál rózsa mégis kivirult a kertemben.
Köszönöm kedves Teréz!
Ajándékod most közkinccsé teszem. Kérlek, hogy áldd meg ezt a megosztást, hogy jelenléted szentségének jó illata és a Lélek kenete áradozzék azokra, akik a megosztást olvassák.
Köszönöm!
ISTEN BIZONYÍTÁSA. 


Egy a sok közül.
Képzelj el egy hópelyhet majd egy hógolyót. Mennyi és mennyi pehelyből van összegyúrva.
Állj bele a hógolyó közepébe. Képzeleteddel a tér minden irányába távolítsd el egymástól a hópelyheket mondjuk 1 milliárd kilóméterre.
Mondd! Most mekkora lehet a tömegvonzás egy-egy hópehely között? Mérhető-e egyáltalán tömegvonzás köztük?
A leírt esetben ez egy icipici távolság ahhoz képest, amilyen távolságok vannak az unevezumban. Ott nem kilóméterben mérik a távolságokat, hanem fényévekben.
Azt mondják az alázatos tudósok, hogy a leírtak miatt gyakorlatilag a világegyetemnek szét kellene hullani darabokra.
Mégsem teszi, mert a MINDENHATÓ nem csak megteremtette, hanem hathatós szavával fenntartja a világot a végidőig.
Mk13.24
Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a Nap elsötétedik, a Hold nem ad világosságot, 25a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek. 26Akkor majd meglátjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkön, hatalommal és dicsőséggel. 27Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a szélrózsa minden irányából, a föld szélétől az ég határáig.


A SZÜNTELEN ÁLDOZAT

A szentmise áldozatát csak a felszentelt papok mutathatják be.
A laikusok többsége nem tud minden nap részt venni a szentmisén. Van azonban egy másik bemutatási lehetősége is az áldozatnak, amiben részt vehetnek.
Sőt! Nemcsak részt vehetnek, hanem egyenesen kötelességük is annak az áldozatnak a bemutatása az IGE parancsa után. Persze, ez a papokra is vonatkozik. 
Az IGE parancsa így szól.

Zsid13.15
"Krisztus által mutassuk be az Atyának a szüntelen dicséret áldozatát."

Vannak, akik soha nem dicsőítenek, mások ha kedvük van hozzá, kevesen vannak akik sokat dicsőítenek, de hányan hozzák meg a szüntelen dicséret áldozatát?
Amikor ezért vagy azért nem éljük meg, nem töltjük be az IGÉT, önmagunkat, az Egyházat és társainkat fosztjuk meg a Kegyelmektől, amelyeket az ő javukra is kaphattunk volna, ha éljük az IGÉT.
VALLÁSI HARAKIRI
Mecset lett az evangélikus hamburgi templomból.
Ez csak egy kiragadott eset a sok közül.
Ez az egyik súlyos következménye annak, ha az ember öntörvényű módon él és semmibe veszi Isten törvényeit.
Hasfelmetsző Jack némán körbejár Európában és csendben öldököl.
Csak idő kérdése és lassan bezárhatom mind a három falum templomait. Konganak bennük a vészharangok az ürességtől.

HIÁBA és HASZTALAN

A mai nap Pilátus és a törvényt "tudók" ismét elítélik a megszégyenített, megalázott és megkorbácsolt Krisztus Királyt.
Sokszor megtörtént már ez és még sokszor meg fog történni a világ végéig.
Első alkalommal az a nap Nagypéntek volt.
Ma viszont Magyarország Nagyasszonyának, Szűz Máriának a névnapja van.
Nem véletlen ez sem és nem véletlen az sem, hogy a reggeli zsolozsmában a következő Igéket olvastam.


"A veszedelem idején így szólt az ÚR a királyhoz a próféta által:

Hiába szőtök terveket, úgyis meghiúsul.

Hasztalan hoztok határozatot, mert nem valósul meg.

Mert velünk az Isten." Iz7. 10-14;8,10,11;1-9
AMEN,AMEN,AMEN, ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA!


Éppen így szövi az ördög is a hálóját. Behálózza a megtéveszthetőket. 
Kik azok akiket megtéveszthet? Azok, akik elhagyták az Ige és az Egyház világos és biztos tanítását. Ekkor elhomályosul a lelkiismeret szava is és a láthatatlan pókháló szálainak csapdáiba kerülnek. 
Mik ezek a szálak? A teljesség igénye nélkül: ezoterika, szinkretizmus, szabadosság, hamis vallások, erkölcstelenség, szenvedélybetegségek, relativizmus...és mára már szinte felsorolni sem lehet, hány ezer szállal szövi láthatatlan hálóját.
Stratégiájának sikere az észrevehetetlenség, a rejtőzködés a szinte láthatatlanság és legfőképpen a tömegvonzás. A hálóba került áldozatok már vagy halottak, mert már kiszívta a nedvüket, vagy félig halott de még mozgó, vergődő áldozatok. A többiek pedig azt hiszik, hogy ahol a társaikat látják, ahol társaik vannak, akkor nekik is oda kell repülniük, nekik is azt az utat kell követniük. Amikor felismerik, hogy a halál csapdájába kerültek, akkor sokszor már késő.
A Szentlélek Élő Vizének permete, harmata olyan mint a hajnali vízcseppek, melyek láthatóvá teszik a láthatatlan háló szálait és a pókháló urát.
Élj a Szentlélekben, hogy időben megláthasd és elkerülhesd a csapdákat.
HURKA GYURKA. 
KETOGÉN PRÓFÉCIA - A LÉLEK MINDENT ISMER, TUD ÉS LÁT...1Kor 2.10 
 Évekkel ezelőtt történt, hogy egy családlátogatáson azon gondolkodtam, hogy mivel vidíthatnám fel a gyerekeket. Becsszóra mondom, hogy a "jutyin" található Hurka gyurka videókat és magát a mesét sem ismertem és mégcsak nem is hallottam róluk korábban, Egyszerűen csak spontán kitaláltam egy szöveget, hozzá a dallamot és elénekeltem. Magától értetődő hogy nemcsak jót nevettünk, hanem ettől kezdve sokáig ez lett a ragadmány nevem és amikor legközelebb megérkeztem a családhoz a gyerekek már így fogadtak: "Megjött a Hurka Gyurka, megjött a Hurka Gyurka! Akkoriban még nem volt agydaganatom és nem ismertem a pk étrendet sem. Tegnap ismét ennél a családnál voltam és amikor újból elénekeltük ezt a dalt, akkor esett le a tantusz: A Szentlélek mindannyiunk örömére, testi lelki egészségére énekelve prófétálta meg belőlem, hogy ketogén módon fogok élni és a hurkát, kolbászt valóban mind meg fogom enni..hahahahahahahahahaHAallelujaAh! Éljen a kolbász, éljen a hurka éljen soká Hurka Gyurka! "Hirdetjük, amint meg van írva: „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett”, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek.10Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent átlát, még Isten mélységeit is. 11Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke. 12Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. 13Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. 14A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. 15A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. 16Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme van.1Kor 2.10
PÉTER PÁPA?
Felvidéki paptestvérnél aludtam. Mikor felébredtem reggel, első pillantásommal Ferenc pápa képét vettem észre a falon. Meg is jegyeztem magamban, hogy milyen rendes ez a pap és nekem is illene már egy pápa képet beszereznem a plébániára és a sekrestyébe.

Ekkor ez a gondolat jelent meg a fejemben:

„Nem szükséges. Hamarosan Péter lesz a pápa.”

Ha a Lélek szólt ki belőlem és így lesz, akkor emlékezzünk erre hálával. Ha pedig hamisnak bizonyulok, kérlek ne kövezzetek meg, hanem imádkozzatok értem, hogy lelkem antennái tisztábban fogják a mennyei híradást.

„Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is.” Mt24.24ENNI és INNI kell!

Illés próféta kiégett, megfáradt a küzdelmeiben, lefeküdt és nem ment tovább. Ma úgy mondanánk, hogy jól beszólt a főmuftinak ami miatt üldözni kezdték, és menekülnie kellett. A küldetésének a fele útján feladta. Angyalnak kellett őt figyelmeztetni. hogy folytassa útját a célig a Hórebig. Illés evett, ivott és ennek az ételnek az erejével tudott eljutni a célba. Oly erőt kapott, hogy negyven nap és negyven éjjel tudott menni egyfolytában.

Illés étele az Eucharisztia előképe, melyről a vasárnapi zsoltár a következő isteni Kinyilatkoztatást adja: Ízeleljétek és lássátok, hogy milyen édes az ÚR. A zsoltáros Igéje is éppen olyan Kinyilatkoztatás mint az Evangélium, amit hallgatni, hinni és tenni kell. Nem elég hallgatni, hanem tenni is kell hittel, vagyis enni és nézni, látni kell.
Isten kenyerét tehát enni kell és látni/nézni imádni kell. Az Eucharisztia éppen ezért adatik nekünk, hogy együk és nézve imádjuk, szemléljük, gyönyörködjünk, erősödjünk Benne.
Pál azt mondja, hogy a küzdőpályát végigfutotta és a hitet megtartotta. Pál nemcsak tanította az Eucharisztiát hanem élte, ette és nézte, imádta azt. Ezért volt benne az a hatalmas erő, amellyel kiállt annyi üldöztetést, verést, botozást......
Utunkon kerülhetünk hasonló helyzetbe mi is, mint Illés, aki a prófétaság üldözött sorsába belefáradt és leállt félúton. Viszont volt benne annyi alázat, hogy elfogadta azt, amit Isten javasolt /küldött neki egy ronda holló által: az ÚR kenyerét.
Az ÚR ma is kínálja a megfáradtaknak az ÚR és az ÚT kenyerét. Lehet, hogy nem tetszik neked az Úr hollója- a kat. Egyház, a plébánosod...- aki a kenyeret adja, de ha van benned egy csöpp alázat, akkor elfogadod. Mit elfogadom?! Úgy kell kapva kapnom utána, mint akinek ez az egyetlen étele és esélye az életben maradásra ebben a hitetlen, próféta és keresztény üldöző világban!
Aki ulatasítja az ÚR tápláló, gondoskodó szeretetét, azt elkíséri a hollók és rokonainak a gyászmadaraknak az éneke: kár, kár, kár...kár, hogy sok csontváz van a sivatagban a Hórebhez az Isten jelenlétébe vezető úton.
A hollók és a varjak károgó gyászéneke helyett, én az angyalokkal akarok együtt énekelni a győztesek hegyén a Hóreben az ÚR asztalánál, az Ő színe -látásában gyönyörködve és vele vacsorálva.
LÁTNI ÉS ENNI KELL!
"Én vagyok az égből alászállott élő kenyér!" Jn641

JAHVE! JAHVE!
A shabbat menyasszonyaiKrakkóban történt a héten. Reggel arra ébredtem, hogy a fenti két szó, mint szikrázó gyöngyszemek gurguláztak, hujjáztak, allelujáztak álmából is örömmel ébredő imádkozó lelkemben.

JAHVE! JAHVE! JAHVE! JAHVE…és betöltött a Sabbat Menyasszony Lelkének a Vőlegényre várakozó öröme. Így történt, hogy ismét héber dalok éneklésével indult a reggel és nigunoztam, gurguláztam, burbékoltam, hujjáztam, allelujáztam.

A megértés ajándékát akkor kaptam meg, amikor előkészítettem a szentmisét és kinyitottam a misekönyvet:
Edith Stein, zsidó származású konvertita ünnepe volt.

Köszönöm Jahve Cidkénu, köszönöm Jahve Elohénu, köszönöm Jahve EL Roi, köszönöm Jahve Adonai, köszönöm Jahve Jíre, köszönöm Jahve El Shaddai, köszönöm Jahve Rafa, köszönöm Jahve Jehosuah!

A borzalmas krakkói gettóból nagyon sok zsidót vittek el a holocaust során. Nem véletlen tehát, hogy ott kaptam ezt az álomban jött üzenetet. A Sabbat Menyasszonyai vértanúságban tértek haza a Sabbat Vőlegényhez.

Edith Stein kereste az igazságot, és megtalálta Istent.

„Létezik egy olyan hívás, amely arra ösztönöz, hogy Krisztussal szenvedjünk, és ezért együttműködjünk vele a megváltás művében. Ha az Úrral egyesülten élünk, tagjai vagyunk Krisztus titokzatos Testének: Krisztus tagjaiban tovább folytatja életét s szenved bennük: az Úrral egyesülten viselt szenvedés az Ő szenvedése, bekapcsolódik a megváltás nagy művébe, és ezért termékeny. Ez az az alapelv, amelyre valamennyi szerzetesrend, különösképpen pedig a Kármel élete épül: a szabadon vállalt és örvendező szenvedés által közbenjárni a bűnösökért, és együttműködni az emberiség megváltásában” – írta egyik levelében a szíve mélyén fölismert, majd életre váltott hivatásról.
„Mosolyognom kell azon a kérdésen, hogy mennyire szoktam már meg a magányt. Életem során többnyire sokkal magányosabb voltam, mint itt (a Kármelben). Nem hiányzik semmi abból, ami odakint van, s megvan mindenem, ami odakint hiányzott, úgyhogy már csak hálát kell adnom a hivatás mindent meghaladó kegyelméért, amelyet egyáltalán nem érdemeltem meg.”
„A Szent Éjszaka: egy nemzet üdvössége, az ember üdvössége, a te üdvösséged!
Uram, mi Istenünk, kijelöltél számunkra egy hosszú és sötét, köves és kemény utat. 
Miért a szenvedés, mely rázúdul a világra? 
Miért tűnik úgy, hogy csökken a reménység, amikor a fény kialvóban van?
Gyakran kevesek erőim, és szinte nem remélem, hogy a fény még felragyoghat. Azonban, amikor a szívem megkövesedett egy mély fájdalomban, íme, segítséget nyújtott számomra egy világosság, egy édes csillag. Hűségesen kísért engem – és én követtem őt, eleinte tétován, aztán mindig biztosabban. Így újra megtaláltam egy kunyhó ajtaját és megláttalak Téged: Szeretet Misztériuma!
Isten nagysága egy szűk istállóban! 
Az én szívem most jászollá változott, mely Téged vár.
Tudom, hogy nem kell sokáig várnom. Mert ahol látod a szegénységet, Te ott vagy. Ahol könny van, Te hozod a vigasztalást, ahol reménytelenség és félelem van, ott Te simogatsz szereteteddel, mely enyhülést ad.”
(Szent Terézia Benedikta)

 https://www.karmelitakolostor.hu/szentjeink/edith-stein-terezia-benedikta-/A borzalmas krakkói gettóból nagyon sok zsidót vittek el a holocaust során. Nem véletlen tehát, hogy ott kaptam ezt az álomban jött üzenetet. A Sabbat Menyasszonyai vértanúságban tértek haza a Sabbat Vőlegényhez.

OROSZLÁN PUSKA 
Gyermekkoromban szívesen olvastam afrikai szafarikról, vadászatokról, főleg ha magyarok írták le vadász kalandjaikat, mint Teleki vagy Kittenberger. Megjegyeztem, hogy más fegyvert használtak, ha nagyvadra mentek vadászni. Mást az antilopra, mást a rinóra, az elefántra és más fegyvert az emberevő oroszlánra. Krakkóban arról lettem jól értesült, hogy ott ahol éltek, szerte Európában mindenütt emberevő oroszlánok szedik az áldozataikat, ezért hoztam Nektek egy oroszlán puskát. Illetve nem egyet, hanem Mindenkinek egyet. A fegyverhez névre szóló korlátlan idejű vadászengedély is jár, bárhol a világon lehet vadászni vele és a kilövési darabszám sincs korlátozva. Ez egy nagy kaliberű fegyver, ún. erős puska, ami nagyot rúg. Fogd be jól a válladhoz, támaszd meg jó erősen és ne remegjen a szíved, amikor kezed meghúzza a ravaszt. Mondj el naponta annyi rózsafüzért, amennyit csak tudsz! Lődd ki töltényeidet számolatlanul, ejts el annyi oroszlánt amennyit csak tudsz, majd készítsd el a vadászat végén az ünnepi terítéket és fektesd ki az emberevőt a kereszttel a szájában, mert ez volt az utolsó harapása még életében a vadállatnak, de most végre a fűbe harapott. A keresztbe és a rózsafüzérbe beletört az uralma, kitörött a foga. Az újdonsült vadászok felavatását maga Szent Mihály főangyal fogja elvégezni, de most nem a fenekére kapja a suhintást a vadász, hanem a szívére kapja az elismerő áldást a Lélek kenetét. Légy oroszlánszívű keresztény! Légy oroszlán vadász és ne kíméld a bestiát! Dörögjenek a fegyverek, zörögjenek a füzérek, induljanak a hajtók, táruljanak fel a mennyei ajtók, mert a dicsőség Királya bevonul. Kicsoda ez a dicsőség Királya? A legfőbb oroszlánvadász a dicsőség Királya, a Mennyei Fővadász és a Királynő is részt vesz a vadászaton. HAallelujaAH!
KÉNYSZERHÁZASSÁGBÓL ÖRÖK SZERELEM?

Mt11.7 „A mennyek országa erőszakot szenved.”

A királyok korában gyakran megtörtént, hogy két szomszéd király elhatározta, hogy összeboronálják a gyermekeiket. Így a két királyság együtt erősebb lesz és a béke is hosszú időre garantálva lesz.
A lányos apa udvari festője ezért elkészítette a királylány portréját, amit elküldtek a vőlegénynek. A festő azonban a király titkos ellensége volt, aki erőszakkal megzsarolta a kancellárt, aki ezért hamisítványt küldött el a királyfinak. Ő miután életében először látta a jövendőbelijének arcát és mivel különösebben nem érintette meg a látvány, kedvetlenül és kelletlenül készült a kényszerházasságra. Betétette a festményt egy díszes állványon a legdíszesebb szobába és savanyú arccal és lélekkel járt kelt a királyi kertben és palotában, várva a kényszerházasság közeledő napját.
Aztán egyik nap mégis bement a szobába és rövid ideig nézte nézegette a menyasszonya arcát, és bosszankodva gondolt apjára, aki kitalálta ezt az egészet. Valami különös érzés azonban még bosszankodása közben is oda vonzotta és egyre gyakrabban ment be abba a szobába és egyre több időt töltött az arckép előtt…mígnem, egy napon őt magát is meglepte, hogy már arra a gondolatra, hogy reggeli után bemegy az arcképhez, régen nem tapasztalt öröm töltötte be a királyfi király szívét. Ettől kezdve még többet járt a portrés szobába és még több időt töltött az arc szemlélésével. Aztán egy nap fölfedezte, hogy a kép hamisítvány és az arckép alatt ott rejtőzik egy másik arc. Hívatta a mestereit, akik gyorsan megtisztították a festményt a mázolmánytól, majd, amikor meglátta az igazi arcot azonnal fellobbant a szívében a szerelem így kiáltott fel:
„Ésapám! Mihamarabb, de lóhalálában küldesse el díszkísérettel a ceremónia mestert a szomszéd királyhoz és mondják meg Őfelségének, hogy előbbre hozzuk az esküvő napját, mert maholnap lakodalmat tartunk. Addig is hozzák el a Menyasszonyomat, mert a szent frigy napjáig is minden nap látni szeretném őt!”
Amikor a királylány megérkezett udvarnői koszorújában és levette a fátylát, hogy megmutassa arcát, a királyfi szíve azonnal gyökeret vert, mert a menyasszony szebb volt, mint amit valaha is álmodni merészelt. E gyökérből, mint élő forrásból,  fakadt fel a szerelem tengere, mely nem sós volt, hanem édes, mint a mézes füge. Boldog nevetéssel, egymás kezét fogva egyszerre ugrottak hát a fiatalok bele ebbe a lángoló tengerbe és boldog szerelemben éltek, míg meg nem haltak.
Sokunkra igaz ez a történet. Azt gondoljuk megtévesztettségünkben, hogy Isten és a papjai ránk akarják erőltetni a vallásosságot, és a kényszerházasság sanyarú kenyeréből köszönik, de nem akarnak enni. Ám aki nem ül fel a hazugságoknak, aki nem engedi, hogy meghintáztassák és az első óvatos látogatások után kitart a szentmisére járásban és a szentségimádásban, azzal ugyanaz fog történni, mint a királyfival. Egy nap megnyílik a szeme a látásra, megnyílik az értelme az igazságra, és megnyílik a szíve a befogadásra, az Úrral való közös életre, házasságra….és boldogan élnek, amíg…Isten minden megtévesztett királyi gyermekét haza nem imádkozzák a mennyországba…attól kezdve pedig teljes boldogsággal ropják az örökkön örökké tartó  táncot a lakodalmas égi hazában. Amen! 
HAallelujaAH!
Magyarázat:
A király = Jézus
Lánya = az egyház, akit férjhez akar adni.
A királyfi vőlegény = mi vagyunk azok, Isten megkeresztelt királyi gyermekei.
A hamis festő és a kancellár pedig az egyház ellenségei.

Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta,

amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. 1Kor2.9
ÖRÖMÖTÖKET SENKI NEM VEHETI EL TŐLETEK. Jn16.5

A nyelvima/glossolália és a szüntelen imára való törekvés egyik gyümölcse Jn16.5 igazáságának a betöltése az életünkben. Persze ez az öröm nem érzelmi tocsogást jelent. Jöhetnek olyan események, amikor az öröm gyertyájának lángját eloltja a bűnös világ huzatja. 

Viszont mivel az imádkozó szív a mélyben össze van kötve a Szentháromsággal a hit csatornája által, a Szentlélek örömének lángja újra és újra fellángol. Ez a fentről, lentről bentről Jézus szívéből élő öröm kiolthatatlan, mint a mágikus torta gyertya. Csak ez nem varázslás, hanem az ÉLŐ Isten ajándéka hívő gyermekeinek. Amen! Alleluja!
A LÁZAS PRÓFÉTA
Nem beteg és mégis lázas,
mert benne az ÚR Lelke lázad,
lázad a lázas szeretettől,
emészti magát szeretetből,
lázad a bűn ellen, ami rombol,
és elszakít az égi otthontól,
lázas, mert benne angyal tombol,
hangja könnyező sófár ami kiált,
az ÚR szent jelenléte után,
gránitként áll szitkot és csalánt,
melle lázasan ég a szélben,
szíve lüktet a Ruah tüzében,
hangja kiáltó szél a pusztában,
emberek, van Isten a világban,
a próféta nem beteg mégis lázas,
Isten szent álma ő a világnak,
álom és áldás, küldés és tűz,
szent zuhogó szó mely a TRÓNIG űz,
a bűn lázálmából riaszt, ébreszt
Vele a mennyet biztosan eléred.


ERŐSÖDJETEK MEG AZ ÚRBAN 

ÉS AZ Ő HATALMAS EREJÉBEN Ef.6.10

Vajon lenne-e értelme kiküldeni a nyápic rendőrt hasonlóan válogatott nyápicokból álló szakaszával a „no go” zónába rendfenntartónak? Vajon sikeres lenne-e a küldetésük és élve térnének-e vissza a bázisra?Nyilván nem. 
Nagyobb sikerre számíthat a parancsnok, ha a csupa izom rendőrt és társait küldené ki.
Éppen így van ez a szellemi életben is.

Ha csak talpig, bokáig vagyunk szentek, akkor olyanok vagyunk az ellenség szeme előtt, mint a negyven kilós rendőr a kigyúrt harlemi fickók előtt. Fasírttá darálnak egy pillanat alatt.
Ha viszont tetőtől talpig szentek vagyunk, akkor olyanok vagyunk, mint a kicsi Dávid, aki Isten Szellemével győzte le a Góliátot és ezt látva az ellenség többi katonája pedig megfutamodott.
Marie Eugen kármelita ördögűző atyát megszállotthoz hívták. Még oda sem ért a házhoz ahol a beteg lakott, amikor a megszállottból kiszólt hangosan az ördög.
„Ez olyan kicsi (értsd:alázatos), olyan szent, hogy nekem azonnal mennem kell.” És eltávozott. Az ördögűzés szertartása pedig elmaradt.
Szentek legyetek! 1Pt1.16
Erősödjetek meg az Úrban! Ef6.10.

BIZALOMMAL, BÁTRAN KÉRNI A LEHETETLENT
Az alábbi elfogadott üzenetekre építve szoktam kérni a lehetetlen dolgokat. Például, napi imáimhoz tartozik, hogy Damian Styne és a Cor at Lumen Christi Közösség a szolgálataira nagyobb kenetet kapjon, mint Reinhardt Boonnke.
"Nagy vigaszt nyújtanak nekem azok a lelkek, akik határtalanul bíznak, mert ezekre kiöntöm minden kegyelmi kincsemet.
Örülök annak, hogy sokat kívánnak, mert az én kívánságom is ez, hogy sokat adjak, mégpedig nagyon sokat.
Ezzel szemben elszomorít, ha a lélek keveset kér és a szíve beszűkül."
27.old. Irgalmamból egyetlen edénnyel meríthetnek kegyelmeket, ez pedig a bizalom. Minél jobban bízik egy lélek, annál több kegyelmet nyer. Napló 1578
Napló 186: Ha egy bűnösért megtört szívvel és hittel elmondod ezt az imát, megadom neki a megtérés kegyelmét. Így szól ez az ima:
"Ó, Vér és Víz mely Jézus szívéből fakadtál, mint az irgalom forrása, bízom benned, hogy megadod....(kérés vki. megtéréséért)
Napló 453:
Az a lélek a legkedvesebb nekem, aki erősen hisz jóságomban és tökéletesen bízik bennem. Őt én is megajándékozom bizalmammal, és megadok neki mindent amit kér tőlem.
(A bizalom mellett még kéri Jézus a napi egy jótettet valakiért. Vagyis éljük az irgalmasság lelki és testi cselekedeteit.

Katona István püspök
Irgalmad többet ér, mint az élet.- Válogatás Faustina nővér naplójából, Jézus üzeneteiből.
Eger 2000 Főegyházmegyei Könyvtár Kiadó


BŐRLÉGZÉSSEL!?

A templomok lassan kiürülnek, a szomjasak egyre többen vannak. A fizetős borozók és az ezoterikus lelki kocsmák melyek egyébként nem oltják a szomjat, azok pedig teli vannak fizető vendégekkel. 
Pedig a forrás ingyen adja az ÉLŐ TÜZET VIZET!

"Házad gazdagságától megittasodnak, *
gyönyörűséged patakját adod italul nekik,

mert tenálad van az élet forrása." 35. zsoltár

Tudtok olyan embertípusról, amelyik bőrlégzéssel veszi fel a vizet? Mert ha van ilyen, akkor garantáltan az lesz evolúciós túlélője a bekövetkező nagy szárazságnak.

JÁNOS A SZERETETT TANÍTVÁNY 
- de miért éppen ő?
Ladánybenéről gyakran elmegyek egy hosszú útra azért, hogy Ilonával találkozhassam. Ő is nulla százalékos szénhidrát diétával gyógyul. Olykor viszek egy kis ketogén kolbászt, együtt étkezünk, ami neki is jó, hiszen azt látja, hogy lám a felnőttek közt is van olyan, aki éppen olyan furcsán étkezik, mint ő. Játszunk, hintázunk, kártyázunk, beszélgetünk, fésüli a szakállam, megcsikizzük egymást…szóval, örülünk egymásnak.
Legutóbb megérkezvén odaszaladt ismét hozzám, átölelte a lábam és én megkérdeztem: Miért szeretsz ennyire Iona? Válasza így hangzott:
„Mert velem vagy, mert itt vagy.”
Értitek ugye? Nem azt sorolta fel, hogy mit teszek érte vagy mit teszünk együtt, hanem a számára a legfontosabbat említette azt, hogy vele vagyok.
Elgondolkodott bennem a Lélek.
Miért éppen János volt a szeretett tanítvány, akit gyakran úgy ábrázolnak, hogy Jézus szívére hajtja a fejét? Miért volt ő mégis különleges Jézus számára, ha egyszer az is igaz, hogy Isten nem személyválogató? Pedig ha a többi tanítványt nézzük, akkor lehet, hogy ők, akik szintén követték Jézust és az asszonyokkal együtt gondoskodtak Róla, védték Őt…stb. lehet, hogy többet tettek Jézusért, mint János.
János azonban nemcsak együtt tartózkodott Jézussal, mint a többi tizenegy, hanem vele volt. Volt benne olyan gyermeki bizalom az ÚR iránt, hogy nemcsak asztalhoz ült vele, hanem bizalmasan a szívére hajtotta a fejét úgy amint Ilona is ölelget engem a felnőttet, a nem családtagot, a papot. Ezt a gyermeki bizalmat, ragaszkodást, szeretetet látta meg és értékelte benne Jézus.
Azt gondolom, hogy a szeretett tanítvány kifejezés nem megkülönböztetett bánásmódot jelent, mert Ő nem személyválogató. János azért válhatott szeretetté, mert oly módon volt jelen Jézus életében, hogy engedte magát Jézustól szeretve lenni, áldottnak lenni, jelenlétét befogadni, egymásban élni.
ERGO: Nem elég tudni az igazságot, hogy Jézus jelen van az Oltáriszentségben és közösségben vagyunk Vele. Ekkor még csak olyanok vagyunk, mint a többi tizenegy, akik együtt jönnek-mennek az Úrral a hétköznapok dolgaiban. Úgy kell Vele lennünk, mint János. Ő elmerült, beleolvadt gyermeki bizalommal Jézus jelenlétébe, Jézus karjaiba.
Amikor az uszodában hanyatt fekszünk a vízben és a fejünk, fülünk a víz alá kerül, akkor tompán halljuk a környezet zaját és meghalljuk a szívünk dobogását, a vér zuhogását ereinkben.
János így merült el Jézus jelenlétében. Nemcsak ott volt, hanem Vele volt. Ezért ő állandóan alámerített, folytonosan bemerített személy volt a Szentlélekben. „Kikapcsolta” a világ zaját és ezért hallhatta mintegy felerősödve és láthatta a MENNYBEN ÉLŐ szavát, sugallatait, kinyilatkoztatásait. Az egész szíve, teste, lénye olyanná vált, mint egy óriási tetőantenna, mely Jézusra fókuszálva magába gyűjti a mennyei rádió Szentlélek hullámait, hogy tovább sugározza 4D üzem és életmódban az örömhírt a világnak.
Isten nem személyválogató. Kivétel nélkül mindnyájunkat egyformán szeret, és azt szeretné, ha gyermeki bizalommal a szívére borulnánk, ha hallgatnánk az Ő szívének dobogását, vérének zubogó szavát, hogy a ma is prófétáló Lélek által kinyilatkoztathassa a világnak a mindig aktuális üzenetét és nekünk is, és általunk is elmondhassa, hogy mennyire szeret minket. Mert mindannyian az Ő különleges, szeretett tanítványai lehetünk, lehetnénk.
Miért szeretlek téged Jézus?
Mert itt vagy velem, mert velem vagy.
Miért szeretsz ennyire engem Jézus?
Mert itt vagy velem, mert velem vagy.


A TANÁR ÍGY SZÓL:
GYEREKEK MARADJATOK MÁR CSENDBEN, ÓRA VAN!

A szentségimádásnak, a benső imának abszolút csendesnek kell lennie. Sokan nem tudnak mit kezdeni ezzel, és mindenféle időt mulasztó, időt kitöltő pótcselekvéseket végeznek benső ima helyett. Ezek önmagukban nem rosszak, de eltérés a helyes útról és az eltelt idő nem hozza meg a kívánt eredményt, ami miatt sokan abba is hagyják ezt az imamódot.
Nézzük, mit mond az Ige:

"Ő az én szeretett Fiam Őt hallgassátok.”

Vagyis a benső ima alatt, nem Jézusnak kell meghallgatnia minket (bánatunkat, panaszunkat, kérésünket, hálánkat…) hanem nekünk kell ŐT. Ha állandóan beszélünk/ajak imát végzünk, akkor Ő udvariasan elhallgat. Ha mi elhallgatunk, akkor teret, lehetőséget adunk Jézusnak, hogy Ő szólalhasson meg és végre meghallhassuk, hogy mit mond a Lélek az Egyháznak és tagjainak.
Másrészt: Ő eleve tudja, hogy én mit akarunk neki mondani. Persze, jól esik nekünk kimondani, ami bennünk van, de ezt tegyük máskor, ne a benső ima idején.
Tehát Ő eleve tudja, hogy mit akarunk Neki mondani. Mi viszont nem tudjuk, hogy Ő mit akar mondani. Ezért nem önmagunk monológját kell hallgatnunk, hanem el kell hallgatnunk és csendben maradva Őt kell meghallgatnunk és megtanulni meghallanunk.

"Ő az én szeretett Fiam Őt hallgassátok.”

Ez Atya parancsa felénk.
Mert olyanok vagyunk mind, mint akikről azt Mondja az IGE, hogy még azt sem tudjuk, hogyan kell imádkozni, ezért maga Jézus siet a segítségünkre a Lélek által és tanít, tanítana minket imádkozni. A tanuló dolga pedig az a tanteremben, hogy ne beszéljen, hogy hallgasson, és hallgassa a tanár szavát, Jelen esetben a TANÍTÓ, A MESTER, A RABBI JÉZUS szavát.
Mert olyan értetlenek és tudatlanok vagyunk mind, mint a magvető példabeszédben a mag, amelyről azt olvassuk az IGÉben, hogy maga sem tudja, hogy mi és hogyan történik vele, majd ez az evangéliumi rész(évk.11.vas.) így fejeződött be.
„MIKOR AZONBAN EGYEDÜL VOLT TANÍTVÁNYAIVAL,
MINDENT MEGMAGYARÁZOTT NEKIK.” Jn6.68

Ez történik velünk is, ha vesszük a hit bátorságát és merünk időt szánni az életünkből arra, hogy Jézussal együtt legyünk. Akkor Ő kitölti ránk szívének örömét és megkapjuk a megértés, a tudás, a kinyilatkoztatás, a bölcsesség, a világosság, az ismeret, a tanács, az öröm…ajándékait. Amen! HAallelujaAH!

Jézusról ezt vallja az Ige.
„Tudjuk, hogy Istentől jött TANÍTÓ vagy.” Jn3.2 


Ezért így szól ma az ÚR:

Gyermekeim! Maradjatok már csendben! Óra van. Imaóra!https://tiszta-szivvel.blogspot.com/2013/01/andre-frossard-van-isten-talalkoztam.html

https://www.magyarkurir.hu/hirek/andre-frossard-isten-letezik-talalkoztam-vele/A PÉNZTÁROS, aki blokkolt 
majd leblokkolt és rövidre zárt...


Fizetek és mondom a számla címet. Megkérdezi, hogy mi ez, templom? Nem, ez plébánia mondtam. Erre gyorsan és dühösen válaszolta, mert hogy templomba ő ugyan nem jár.
Röviden pár mondatban tanúságot tettem a hólyagdaganatból való csodás gyógyulásomról, amitől még dühösebb lett.....
Azóta is imádkozom Érte és a többi pénztáros lelkűért.

Ezért teszem fel ismét kedvcsinálónak a blogom kezdő oldalát hogy a megtért kommunista Andreval együtt hirdessem:
VAN ISTEN, LEHET TALÁLKOZNI VELE!
Erről szólnak a blog bejegyzéseim is.GYÖKÉRKEZELÉS MOST VAGY SZÁJSEBÉSZET KÉSŐBB?

Isten Igéjében van kijelentve az igazság, hogy mindaz, aki hisz a megváltó Jézusban:
- az elnyeri a bűnei bocsánatát,
- megkapja a megigazulás kegyelmét,
- „kulcsot” kap a mennyei kegyelmek kincstárához
- és örök élete van.
Ez nagyszerű, de mégsem ilyen egyszerű, mert az Ige igazságai árnyaltabban is elmagyarázzák, hogy miről van szó. Lássuk csak:
„A hit tettek nélkül halott.” Jakab 2.17
Szóval nem elég a szívem hálószobának csendjében mondogatnom, hogy hiszek Uram. A hitet tettekkel kel bizonyítani:
„Aki szeret engem megtartja tanításomat.”Jn14.21
Másrészt: Lk9.26: 26 „Mert aki szégyell engem és az én beszédeimet, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt.”
Tehát amikor vasárnap ünneplőbe öltözünk és akkor is elmegyünk a szentmisére, ha ezért megszólnak minket vagy éppen a délelőtti forma1 futamról kell lemondanunk érte, akkor az Ige szerint járunk el helyesen.
A hit tehát tettek nélkül halott hit:
- nem eredményez teljes bűnbocsánatot
- nem adja meg a teljes megigazulás kegyelmét
- és nem adja meg a kulcsot a mennyei örökséghez, kincstárhoz, mivel a kicsiben hűtlenek voltunk így nagy dolgokat sem bíz ránk Jézus.Lk16.10
Van egy gyenge ellenérv, mely szerint mivel Jézus azonosította magát a legkisebbel, ezért ha bárkivel jót teszünk, az bőven elegendő.
Ez csúsztatás és tévedés.
Egyrészt nem a jótettek, hanem a Názáreti Jézusban való hit nyeri el bűnök teljes bocsánatát.
Másrészt: csak azok a jótettek érdemszerzőek az örök életre, melyeket a megszentelő kegyelem állapotában cselekszünk az embertársainkkal. Mivel az emberek nagy része lazán kezeli az isteni parancsokat, mivel nagy részük már nem tart bűnbánatot és mivel még nagyobb részük nem járul a szentségekhez és ezért nem élnek a megszentelő kegyelem állapotában, ezért jó tetteik nem is érdemszerzőek az örök életre. Lehet híres, lehet kitüntetett, lehet elöljáró, a glóriája egyetlen csillámmal sem fog fényesebben ragyogni.
A fogorvos látva a beteg fogainak elhanyagolt állapotát megkérdezi a paciensét, hogy mit szeretne. Kellemetlen gyökérkezelést most vagy később egy fájdalmas műtétet foghúzással a szájsebészeten, véséssel és varratokkal.
Jézus is hasonlót kérdez, látva elhanyagolt lelki életünket. Mit választasz?  Kellemes és boldog megszentelődést most a megtéréssel és a rendszeres szentségi élettel, vagy a fájdalmas tisztulást a halálod után?
Erről a tisztulásról a legnagyobb teológus szent Tamás a következőt tanítja. A földön átélt legnagyobb testi, lelki gyötrelmed, odaát a fájdalmas tisztulásban a legkisebbek közé fog tartozni.
Akinek van füle és esze a hallásra az hallja meg és tartsa meg.
A szív fájdalommentes és gyökeres megváltozása most vagy fájdalmas szívsebészet később?
ÁLOM-PALINTA

Heidi Baker imaestjéről a Szentlélek örömeivel eltelve tértem haza.

 Régóta szokásom, hogy lefekvés előtt a következőt imádkozom.

 „ Szűz Anyám kérlek, hogy altass el! Szent József kérlek, hogy

 ringass el”…és szépen álomba ringatózóm Anyácskám karjaiban 

Szent József imádkozó, felvigyázó szívének szemei alatt.

Azon a késő éjjel a Szent Szellem azonban most más imára indított 

és így feküdtem le.

„Legyen a Szentlélek most az én függőágyam, melyben 

kinyújtózóm és szenderedek, Jézus Szent Szíve legyen a párnám, 

melyen a fejem megpihen és az Atya jósága legyen a pihe-puha 

paplanom mely éjjelre betakar.

Édes álmom volt valóban. Ez a legjobb „felszerelés” az éjszakákra, 

jobb, mint bármilyen álom paplan kollekció a Yisk áruházban! J 

Ajánlom Mindenkinek!

Szép álmokat és áldott pihenést!VI.Pál pápa tanításából:
"A gonoszság, amely ma létezik a földön egy olyan ellenünk és a társadalmunk ellen irányuló támadás eredménye, amelyet a sötét és rosszindulatú ügynök, maga az ördög vezet..." VI.Pál pápa

Hogy mit találtam az elmentett vetített szentmise tárban.Egy kis rögtönzött összefoglaló az okkultizmusról pápai tanítással fűszerezve alább olvasható:


1972.11.15. ...Nagyon fontos,hogy visszatérjünk a kat.egyház tanításának azon részéhez amely az ördöggel és az ő befolyásával foglalkozik.Azért mondom ezt, mert manapság igen csekély figyelmet fordítanak ennek.

1995. A lelkipásztorok segítőinek minden lehetséges fórumot fel kell használniuk, hogy nagy bölcsességgel, hiteles tanúságtétellel hirdessék hitüket.

A papoknak a vasárnapi szentbeszédekben, a gyóntatáskor és a lelki vezetés közben figyelmeztetniük kell a híveket a "rendkívüli" dolgok keresésének veszélyére. Nem szabad engednünk, hogy a magánkinyilatkoztatások és azok a karizmatikus jelenségek, amelyek kétes forrásból származnak túl gyorsan hatást gyakoroljanak ránk. A magánkinyilatkoztatásokat különös bölcsességgel kell megítélni.

-okkult: titkos, rejtett a beavatatlanok számára nem elérhető tudás, hatalom, természetfeletti erő

Mt 24,24 - Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is.

ezoterika: belső körhöz tartozó beavatott személyek, szemben a külső körbe tartozó beavatatlan közönséges emberekkel
-benső, befelé utazás a lélek belsejébe

1Tim4.1-A Lélek világosan állítja, hogy a végső időkben némelyek elpártolnak a hittől, megtévesztő szellemekre és sátáni tanításra hallgatnak.

A világ és az esmények befolyásolása és függetlenné tétele Isten hatalmától, eszközök és titkos természetfeletti erők segítségével. A mágia inkább dualista világképben gondolkodik. Isten mellett léteznek vele egyenrangú okkult hatalmak, amelyek az ember életét befolyásolják. Az okkultisták közvetlen befolyást képesek gyakorolni a világra, és ki is tűzik célként az ennek megfelelő hatások elérését. A mágia nem hagy érvényesülni maga felett semmiféle hatalmat. Az okkultisták azt gondolják, hogy szellemeket és démonokat képesek befolyásolni és szolgálatukba állítani.

A fehér mágia kétséges illetve rossz eszközökkel akar jó célt elérni. A kérdéses illetve rossz eszközök például a talizmán, az amulett, a kabalák, a kártyavetés, ha okkult erőket vagy emberfeletti erőket vonnak be.

A fekete mágia közvetlenül vagy közvetve okkult,démoni erőket kíván bevonni, vagy legalábbis szándékában áll, hogy démoni befolyás alatt cselekedjen. Célja, hogy valakinek vagy valaminek ártson, betegséget, szerencsétlenséget vagy halált okozzon.

…kártyavetés, jóslás(tenyér,kártya,kristálygömb)reiki, agykontroll, bionergetika, radiesztézia(inga)szellemsebészet, szellemidézés,jóga, szerencsetárgyak,amulettek hordása,szabadkőművesség, okkult szerepjátékok,fantáziajátékok,tűzön járás,horoszkóp készítés, asztroloógia,ábc-s deszkalap,spirituzmus, boszorkányság, sátánista szekták, asztaltáncoltatás, tarot, rontás,átkozódás, transzcendentális meditáció,feng-shui,fényadás,hipnózis, regresszióterápia, varázslás,karaté, sorselemzés, számmisztika, automatikus kézírás, homeopátia, enneagram, kineziológiaakupunktúra, kézrátétes gyógyítások, Tai-chi, akupresszúra, minden ami "energiára" épít és áltudományos ......utat nyit előtte a bűn, a hitetlenség, a babonaság, az antiszemitizmus és bizonyos rock zenék... piramis korong(EchoTV)
-sbs force balance karperec

"Túlélési útmutató Waldorf tanárok részére" c. kiadványban. amelyet a területileg illetékes tanügyi hivatal képzési forrásanyagként engedélyezett. Ebben a Waldorf képzés vezetője a következőket írja: "A legtöbb dolog, ami tanári munkánkhoz, felkészülésünkhöz, művészi, sőt meditatív munkánkhoz hozzájárul,
Lucifer vezetése alatt áll.
Az ő felügyelete alatt nagyszerű tanárok lehetünk, mivel sok mindent neki köszönhetünk, ami a múltban a civilizáció és kultúra felvirágzását jelentette."ETHOS újság, 2000/2. sz.)

Jn 8,31-32: "Ha ti kitartotok tanításom mellett, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket....és az én örömömet adom nektek "

Róm 8,37-39: "De mindezen diadalmaskodunk ő általa, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, mely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. "

LÁZÁR ERVIN:
A BOLOND KÚTÁSÓ
(Jól eltalálta, hogy mi az imádság lényege.)


A bolond kútásó-A bolond kútásó csinált már száz kutat is – ezeret is. Az ásója elébb karcos földbe vájt, aztán lágy agyagba, s aztán tocsogott és locsogott. Volt úgy, hogy sziklát is kellett csákányoznia, de csinálta, vágta, repesztette, ameddig nem tocsogott és locsogott. Ilyenkor a kútásó felnézett a sötétből, kicsit elvakította a becsillanó kerek égdarab, de mit sem törődött vele, elkiáltotta magát: víz!
Az emberek meg örültek a víznek, akkor is, amikor szikes réteken pár méter mélyről kiáltott, s akkor is, amikor várudvarok közepén mélységes mélyből bugyborékolt föl a kiáltás: víz!
Becsülték a kútásót, pénzt adtak neki, frissen sült pogácsát, fekhelyet, kalaplengetést. Dehogyis nevezték bolondnak!
Akkor kezdték bolondnak nevezni, amikor se szó, se beszéd, abbahagyta a kútásást, kifeküdt egy kerek rét közepére, karját a tarkója alá illesztette, és naphosszat bámulta az eget.
Sokan keresték, mondták, kút kellene nekik, de a kútásó a fejét rázta fektében.
– Elég kutat ástam már – mondta –, embermagasságút is meg olyant is, amiben elfáradt a hangom, mire fölért. Most már valami mást akarok.
– Mi mást? – kérdezték tőle.
– Mi mást akarhatnék csinálni? Hát kutat!
Az emberek meg összesúgtak, összebúgtak.
– Bolond ez, bolond – mondogatták –, azt mondja, nem akar kutat ásni, meg hogy kutat akar ásni. Bolond ez!
A kútásó meg csak feküdt naphosszat, karja a tarkója alatt. Akkor már úgy hívta az egész világ: a bolond kútásó. Azok is, akik az ő kútjai vizét itták.
De egy szép napon felkerekedett a kútásó, hazament a szerszámaiért. És nekilátott a munkának. Na, de ki hallott már olyat. Futottak is szerteszét a hírvivők.
– Egészen megbolondult! Ássa a levegőt.
Nosza kirontottak a rétre, körülállták, hahotáztak. De lassan-lassan torkukra forrt a nevetés. Mert jól látszott, hogy a kútásó szerszáma nyomán nagy darabok hasadnak ki a levegőből, s lám, egyszerre csak a kútásó elindult fölfelé. Csákányozott és lapátolt, kalapált és vésett, a kör alakú lyuk egyre mélyült, a kútásó egyre magasabban dolgozott. Átvágta magát a sűrű levegőrétegen, felhők szikláit véste önfeledten, s ment, ment csak egyre följebb, fénylő porok, csillagdarabok szitáltak, hullottak az égi kútból a földre. Lassan-lassan már alig látták, kicsi kis pont lett a kútásó, de azért a hang jól lehallatszott, mert biztos tocsogott és locsogott már odafönt, és a kútásó kiáltott, ahogy szokott, örömteli hangját megpengette égi kútjának kürtője. De hogy mit kiáltott, nem értette senki.
– Mit kiáltott, mit kiáltott? – kérdezgették izgatottan, de ekkor a kútásó vésője az utolsó méhszárnyvékony hártyát is átszakította, az égi kút feneke beszakadt, s kútja fenekéről belezuhant az űrbe, száguldott, kisebbedett, aztán fölfénylett, mint egy megszülető csillag. A kúton meg sohasem látott fényesség ereszkedett a földre, a rét füvei ragyogtak, mint a smaragdok.
Az emberek eltakarták szemüket. A bolond kútásó, a bolond kútásó! – hajtogatták.
A kútásó meg azóta is fényesen csillogva repül az égen, galaktikákat, tejutakat és naprendszereket hagy el, s tudja, hogy most már van hova gyűlniük az embereknek hosszan tartó sötétségek idején.

FOGYASZTÁS KÖZBEN FELTÖLT

Új kütyü csoda és start up program fejlesztőknek. 


Az okos telefonok akkumulátorai ugyan egyre jobbak, de még nincs olyan a piacon, amelyik feltöltene fogyasztás közben. Amint megjelenik, ez a csodás találmány vinni fogják, mint a cukrot és dőlni fog a bevétel a találékony fejlesztő számlájára. 
(Az ötletet, mint saját know-how levédetem, hogy részem legyen az üzleti sikerből.)
A felhasználók tudják, hogy ha egy napnál hosszabb időre mennek el otthonról, akkor vinniük kell magukkal a telefon töltőt is. Én kettőt is el szoktam tenni ilyenkor. Egyet a kocsiban használok a szivargyújtóról és viszek magammal egy hálózati töltőt is.
Jézus parancsa: Szüntelen imádkozzatok” 1Tessz5.17…valljuk be őszintén sokunknak fárasztó és nehezen vagy nem kivitelezhető. Bármit imádkozunk- litánia, rózsafüzér, olvasott imák az imakönyvekből, lassan de biztosan lemerítik agyunkat, kifárasztják koncentráló készségünket és ráadásul még a szánk is kiszárad a sok beszédtől. Mint amikor videókat néz valaki folyamatosan a telóján, akkor azt veszi észre, hogy az akksi energiája sokkal gyorsabban fogy el, mint átlagos használat közben. 
Amikor folyamatosan imádkozunk az olyan, mint amikor nem átlagos, nem normál üzemmódban használjuk a telefont. Amikor folyamatos mennyei online vagyunk, és szüntelen imádkozunk, akkor az ima is leszívja, ledarálja figyelmünket, koncentráló készségünket, elfáraszt és kimerít. Próbáljon meg csak valaki négy-hat órán át rózsafüzért és különböző litániákat odafigyelve imádkozni egyfolytában.

Az Egyház keleti tüdejében él és lélegzik a Jézus ima ősi imamódja, amely sok-sok szentet termett ezen imádság gyakorlata által az Egyháznak. Köztük az egyik nagy szent Szent Sziluan, akinek remete élete tele van csodákkal.
Amikor egy alkalommal megkérdezték tőle, hogy hogyan teljesíti be a szüntelen ima parancsát, akkor a következőt válaszolta: A Jézus imával. Nappal a számmal mondom, éjjel pedig az orrommal végzem. A Jézus Imában a Szentlélek ki és bejár bennünk minden lélegzés alkalmával és Ő énekel, imádkozik bennünk.
Jól megjegyeztem ezt, amikor először hallottam és attól fogva próbálom is gyakorolni. A nappal végzett imák után este mindig úgy merülök álomba, hogy minden lélegzetvételre ezt az imát szuszogom, amíg el nem alszom. Hogy alvás közben is imádkozik-e bennem tovább a Lélek ezt nem tudom, de talán a sok álom és örömteli látogatások melyekről írtam a blogomban, lehet, hogy éppen erre utalnak, hogy a Lélek még éjjel imádkozik bennem? Miért is ne, hiszen írva és ígérve van: 

„Pihentében is megáldja az ÚR azt akit szeret.” Zsoltár127.2.

Ez az ima mennyei ajándék, Jézus know-how-ja. Nem lemerít, nem fáraszt ki szellemileg, hanem éppen használat közben tölt fel. Ő már szabadalmaztatta ezt, ajándékba adta szent nevének hatalmas erejét, örömét és ingyen szabad használni bárkinek. Ha az imádságot tekintve eddig off-lineban voltál, most kapcsolj on-linra és próbáld ki ez a kütyücsodáját a mennynek.
Ha hozzá kezdesz, azt fogod tapasztalni, hogy gyorsan megszokod és különösebb odafigyelés, koncentrálás nélkül is tudod imádkozni még a napi munkáid közepette is. Egy idő után pedig szinte automatikussá válik, mint a levegővétel. Csak fel kell kelteni a szándékot és az ima szinte magától indul és folytatódik, mint a lélegzetvétel. Eltölt élettel, feltölt erővel és örömmel! HAallelujaAH!
Egy tekintélyes és hiteles ember a következőt ajánlja. A keleti Egyház iránti tiszteletből, testvéri szeretetből úgy végezzük ezt az imát, hogy ne magyarul mondjuk, hanem görögül. Ráadásul a magyar fordítás hosszabb is ezért nehezebben épül be a természetes lélegzés ritmusába. Magyarul így szól:
Uram Jézus Krisztus az Élő Isten Fia könyörülj rajtam bűnösön.
Görögül fonetikusan írom le, így könnyebb lesz megtanulni.

„Kyrie Jeszu Kriszte elejszon!
Kezdd el élni, gyakorolni és átéled a Szentlélek látogatásait! 

Szentmise gyerekeknek- rajzfilm.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=xXQ9NW1nmdE


HÁROMBÓL KETTŐ

Két évvel ezelőtt hárman indultunk el a remény útján. Mindhármunknak ugyanaz volt a szövettana. Az első Sorstársam a diagnózis után fél évvel ment haza.R.I.P. Második Sorstársam most ment haza néhány hete. Tegnap értesültem a hírről.R.I.P.

Már csak én maradtam, hogy az ősember diétával és a Kegyelem segítségével megcáfoljam a lehetetlent.

Sortársaim a mennyben! Imádkozzatok értem, én pedig imádkozom családtagjaitokért. Amen!
Ne feledd, hogy Krisztuson nem vett erőt a halál!
Ő a mi üdvösségünk, dicsősége örök.
Ha Vele együtt meghalunk Vele együtt élni fogunk, ha Vele együtt tűrünk Vele uralomra jutunk. Alleluja, alleluja, alleluja!
(Ortodox himnusz.)
Tibor Földi megosztott egy fényképet.
SZELLEMIDÉZÉS - BERNHARD  HARING PROF.
Közben egy szülő segítséget kért, hogy mit tegyen, mert gyermekei az iskolában szellemidézőset játszanak.
- prof.dr.Bernhard Haring római moralista írja a tankönyvében 191.oldalról az adott bekezdés lényegét foglalom össze egy mondatban:
A szellemidézés nem más, mint babonaság.
-Viszont NOTA BENE és tőle idézek:
"Az a feltételezés, mely szerint a gonosz lélek ebben a játékban szerepet vállal, az viszont már nem babonaság. A Szent Offícium szigorúan megtiltotta a szellemidézésen való jelenlétet és méginkább az aktív részvételt. A hit, az erkölcs, a testi egészség védelme és a botrány elkerülése azok a tényezők,melyek az egyház vezetőit a fenti tilalom meghozatalára ösztönözték."...nem véletlen van benne a testi egészség védelme is, tessék ezen elgondolkodni....
A CSODÁLATOS SZENT SZELLEM KERESZTSÉG.
https://www.youtube.com/watch?v=VohdDKgJtPA&feature=share


Nincsenek megjegyzések: